Beszámoló az „Őrszavak - Custos” Magyar Nyelvápolók Egyesületének 2017-es évi munkájáról

Nyomtatás

Mint köztudott, egyesületünk tagsága – a SMOSZ-hoz hasonlóan-, egész Svédország területéről toborzódik. Tulajdonképpeni központunk nincs, postacímünk a mindenkori elnök címe. A munkát az egyesület vezetősége végzi, az egész tagság javára.

Az egyesület fennállása óta a tapasztalat megtanította a vezetőséget, hogy hogyan ossza be sokrétű tevékenységét, hogyan valósítsa meg célkitűzéseit. Mivel a munka sok, a munkás kevés, a vezetőség a hatékonyság érdekében a feladatokat munkacsoportokra osztva végzi. Így minden munkacsoport csak a saját feladatára összpontosíthat, nem aprózódik fel az erő. Az elvégzett munkáról a vezetőség tagjai az időnként összehívott vezetőségi gyűléseken számol be egymásnak. Ez az úgynevezett „összegző” gyűlés a technikai fejlődésnek köszönhetően jobbára elektronikus úton történik, ezzel szerencsére időt és költséget is megtakaríthatunk.

Az egyesület pénzügyeit a főpénztáros, Lőrincz Lázár kezeli. Az ő feladata a tagdíj beszedése, a főpénztárba befolyó összegek, illetve kifizetések kezelése. Egyesületünk egyik fő tevékenységének, az anyanyelvi tábornak a pénzügyeit Tompa Andrea intézi, megkönnyítve ezzel a főpénztáros munkáját. A két megbízott további feladata a különböző anyagi segítségek: pályázatok, segély-lehetőségek felkutatása, megírása.

A média munkacsoport felelőse Tóth Ildikó és Tompa Orsolya. Előbbi feladata a kapcsolattartás a SMOSZ hivatalos lapja, a Híradó, valamint az Őrszavak internetes újság szerkesztőségével. Cikkek, beszámolók írása, közlése, az Egyesület rendezvényeinek hirdetése. Tompa Orsolya feladata a Kékvirág tábor honlapjának kezelése.

A munkacsoport becsülettel elvégezte a rá kirótt munkát. Határidőre megírták, elküldték a cikkeket, beszámolókat, hirdetéseket a lapoknak.

Tóth Ildikóé a Szülők Iskolája címen működő tevékenységhez tartozó munka is, mely többek között a svédországi magyar oktatás feltérképezéséből, az oktatók nyilvántartásából és a velük való kapcsolattartásból áll. Továbbá a magyar oktatók számára továbbképzések, tanulási lehetőségek, versenyfelhívások felkutatása, az oktatók étesítése ezekről.2017 során négy pályázati lehetőségre is felhívta az oktatók figyelmét.

Az egész vezetőség feladata megszervezni a Szülők Iskolája találkozót, ehhez témát választani, előadókat felkutatni, felkérni a részvételre, a konferenciákat megszervezni.

Nagyjából eredményesnek mondható a svédországi magyar oktatás feltérképezése. Végre sikerült, ha nem is tökéletesen, nyilvántartásba venni a svédországi magyar oktatók nagy hányadát. Ezeket az oktatókat tájékoztatjuk a magyarországi továbbképzési lehetőségekről, folyamatosan ismertetjük a Magyar Kormány által létrehozott és kidolgozott Állandó Magyar Értekezlet cselekvési tervét.

Az Őrszavak Egyesület célja a nyilvántartásba vett magyar oktatók számára létrehozni egy olyan fórumot, mely összegyűjtené, közvetítené, publikálná, továbbítaná a javaslatokat, kérdéseket.

2017-es évben két alkalommal is továbbképzési, tapasztalatcserélési, találkozási lehetőséget kínáltunk a hivatásos magyar oktatóknak, magunkra vállalva a szervezés, a szállás és étkezés gondját. A reménybeli résztvevők csak az útiköltség kérdését kellett volna megoldják, természetesen a területi magyar egyesületek segítségével. Kétszer is meghirdettük, egyszer őszi, másodszor tavaszi időpontra, sajnos senki sem reagált felhívásunkra.

2018 tavaszán az önkéntes és amatőr oktatóknak ajánlottuk fel egy találkozási, együtt szórakozási lehetőséget, hálából sokévi áldozatos, önzetlen munkájukért. Mivel senki sem jelentkezett, úgy véltük, az időpont nem megfelelő, ezért módosítottunk tervünkön és őszi időpontra hívtuk össze a találkozót, augusztus 30-át adva meg jelentkezési határidőnek. Az időpont lejárt, érdeklődés híján fájó szívvel bár, de lemondtunk tervünkről.

Egyesületünk legeredményesebb, legjobban működő tevékenysége a Kékvirág anyanyelvi tábor. Ezt a csoportot természetesen Tompa Anna, a tábor létrehozója, összehívója vezeti, a feladatba immár egyre jobban beletanuló lányával, Tompa Orsolyával közösen.

A Kékvirág tábor idénre meghirdetett témája az egészéves évforduló kapcsán Mátyás király és az 1848-as forradalom. A témaválasztás időpontjában még élt és alkotott szeretett Kossuth díjas költőnk, Kányádi Sándor. Az ő halála miatt módosult valamennyire programunk. Kányádi csendes forradalmisága, forró hazaszeretete méltó kiegészítése megadott témáinknak.

A kitűnő oktatói gárda ezúttal is remekül ellátta feladatát.

A tábori életet fényképeken rögzítettük, a csoport tagjai számára a Kékvirág honlapján hozzáférhető.

A nevelőgárda az Anyaországból, Erdélyből, Felvidékről jött el a táborba, sajnos, a tábor időpontja miatt nem nagyon sikerül a svédországi nevelőket is bevonni ebbe az áldozatos, fáradtságos, de sok szeretettel, örömmel végzett munkánkba.

Reméljük, egyesületünk továbbra is legalább ennyire sikeresen működik majd, de ennek elérésére nagyon várjuk a svédországi magyar egyesületek és a hivatásos magyar oktatók közreműködését is.

Tompa Anna, Tóth Ildikó