A Skandináviai Magyarok Kulturális és Tudományos Társaságának (SMKTT) elnöki beszéde

Nyomtatás

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság (ÁLBT), illetve a Magyar Liget és az Ághegy folyóiratok megszűnése után felmerült a kérdés, hogy hogyan tovább? Korábban, ez a baráti társaság az említett folyóiratokkal valamint az EKE-vel együtt vállalták fel a svédországi és a skandináviai magyar kulturális élet bemutatását, ápolását. Az EKE beleolvadt az SMKTT-be és anyagilag is támogatta azt. Így az SMKTT feladata lett a korábban felvállalt hagyományok folytatása.

Az SMKTT új feladatokat is vállal, ugyanis célul tűzte ki, hogy a tudományos világban dolgozó és kiemelkedő eredményeket elérő magyar professzorokat, tudósokat, kutatókat és tanárokat is bemutat.  Fontos, hogy a felkarolt személyek alkotásait, munkáit, elismeréseit minél többen, minél szélesebb körben megismerjék. Fontos, hogy az említett személyek tudjanak egymásról, inspirálják és támogassák egymást.
Az ÖSSZEFOGÁS szellemében, a svédországi és a skandináviai kulturális és tudományos munkakörben dolgozók kapcsolata az anyaországgal, valamint az elcsatolt területeken hasonló témakörben tevékenykedő testvéreinkkel, elő fogja segíteni a magyar írók, költők, művészek, alkotók, tudósok, kutatók nemzetközi elismerését is!
Ebben segíteni fog az újabb ötletek és kapcsolatok felhasználása és kibontakozása is, mely által munkáik gazdagabbá és színesebbé válhatnak.
Fel szeretnénk venni a kapcsolatot a Svédországi Magyar Orvosok Egyesületével (SMOE), hogy ők is aktívan támogassák elképzeléseinket és munkánkat.
Örömmel tölt el bennünket az, hogy maximális támogatását élvezzük a Stockholmi Magyar Nagykövetségnek, mely nagy segítséget jelent a számunkra. Késő ősszel közösen fogjuk például megszervezni Anders Kaliff uppsalai professzor úrnak az első magyar régésznőről, Dr. Torma Zsófiáról szóló könyvének bemutatását.
Korábban, az Oslói Magyar Nagykövetségen tett látogatásunk alkalmával is ígéretet kaptunk arra, hogy a Nagykövetség segíteni és támogatni fogja az izlandi magyar alkotók felkutatását.
Kapocs szeretnénk lenni a svéd és a magyar kulturális és tudományos élet között, mely által erősíteni szeretnénk e két nemzet baráti kapcsolatait. Erre kitünő példa Anders Kaliff professzor úr könyve, mely úgy svédül, mint magyarul is megjelent!
Tervezzük a svédországi magyar alkotók svédországi munkájának, a svéd alkotók magyar vonatkozású munkájának, valamint a svédországi magyar alkotók anyaországbeli és az elcsatolt területekbeli kulturális és tudományos tevékenységeinek a bemutatását is.
A hely, mely elérhető lesz mindenki számára: a tervezett SMKTT honlapunk. Innen információkat lehet majd szerezni a bemutatott alkotók munkahe­lyéről (egyetemekről), munkáikról, alkotásaikról, kutatásaikról valamint elérhetőségeikről és más fontos dologról.
Külön lesznek a skandináv országok, ahol rákereshetünk majd az ottani alkotókra. Az anyaország és az elcsatolt területek is megnevezésre kerülnek a könnyebb tájékozódás érdekében.
Felkértek bennünket arra is, hogy gondolkozzunk szélesebb skálában és kísérleti jelleggel karoljuk fel a különböző kontinensek hasonló tevékenységi területein dolgozó magyar testvéreink bemutatását.
Napjainkban a Skandináviába érkezettek számára elsőbbséget jelent a munkalehetőségek keresése, megteremtése és a gyakori hazautazások, melyek nehezebbé teszik azt, hogy különböző szervezetekben aktívan szerepeljenek.
A régi gárda túlterhelt, ezért arra gondoltam, hogy az SMKTT-t úgy szervezzük meg, hogy önellátó legyen. Ezt társítani fogjuk az összetartozás eszméjével.
Ennek a megvalósítási formája egy olyan SMKTT honlap kialakítása, mely egy elismert magyar egyetemhez lesz majd köthető. Keresünk egy olyan magyar nyelvet oktató, magyarországi egyetemet, ahol a végzős diákok gyakorlati feladata lenne az SMKTT honlap kialakítása és szerkesztése, az elküldött anyagok rendszerezése, felülvizsgálata és publikálható formában való megjelenítése.
Ezek a feladatok gyakorlati tudással látnák el a végzős magyar szakos egyetemistákat, ami által a mi munkánkat és célkitűzéseinket is megvalósítanák.
Az érmelléki tájszavak gyűjtésével és ápolásával egy mozgalmat szeretnénk elindítani, hogy a Kárpát-medence magyar lakta területein kerüljenek összegyűjtésre az ottani tájszavak addig, amíg van kitől, mert a szépkorúak távozásával a magyar kultúra számára egy nagyon fontos kulturális érték veszhet el.
Itt szeretném megjegyezni még azt, hogy azért is fontos a Kárpát-medence minden településén (ahol magyarok laknak) a tájszavak összegyűjtése, mert ezen adatok/szavak összegyűjtésével a jövőben fel lehet majd azokat használni több fontos következtetés levonására, mint például a törzsek vándorlásai és kapcsolatai vagy nyelvi sajátosságok kialakulása, stb.
Érdekesképpen néhány példával szeretném bemutatni azt, hogy miért is fontos a tájszavak gyűjtése.

1. Marton Veronika sumerológus, magyar–könyvtár szakos elemzése szerint az Antanténusz ismert gyermekmondóka eredetileg sumér szöveg volt, mely egyeztethető a „Süss föl nap / fényes nap / kertek alatt / kislibáink / megfagynak” c. gyermekdallal!
A rovás- és az ékírás együttes felhasználásával az Antanténusz, szórakaténusz, Szóraka-tiki-taka-alabala-bambusz mondóka lehetséges mai magyar nyelvű értelmezése: Égi fénykorona közeledik, kisliba, elég a reszketés, kapu-közel a felkelés.
Ami a megfejtésben még
fontos volt, az a tájnyelv adta
különböző magánhangzók felhasználásának a lehetősége, amit Marton Veronika alkalmazott!
Mint például az ó más magánhangzóként, esetleg u-nak ejtődik. Az o tájejtés szerint némely szavakban váltakozik, mint …bagár, bogár, bugár…, sőt az a-u egybeolvadásból igen gyakran hosszú ó válik. A ló tájnyelvi ejtése: ló-lou-lú. Érmelléken a LÚNAK NÍGY LÁBA VAN!
Matek Kamill kutatásai alapján, aki érti és olvassa a sumér szövegeket:
Korábban, a British Múzeumban egy kiállítás alkalmával
3 agyagtáblát mutattak be
i.e. 3500-ból. A táblákon a következő szöveg volt.
Egy Kuth nevű család jószágaira kuvasszal, komondorral és pulival vigyáztak a pásztorok. A Kuvasz neve Kuassza, jelentése lovat, nyájat őrző kutya. A Kumunur jelentése bundás kutya. A puli jelentése: kicsi kutya

2. Dr. Simon Péter fizikus észak-amerikai munkahelye folytán kapcsolatba lépett korábban az ott (Kanadában és az USA-ban) élő indiánokkal. Azt tapasztalta, hogy az ottani indiánok énekeinek dallama megegyezik több magyar népi énekkel, pl. a Tavaszi szél vizet áraszt, Süss fel nap fényes nap. Az indián dallamok ősi magyar szavakat idéző szövege figyelhető meg több indián közösség kultúrájában!
Néhány példa a szavak hasonlóságára Simon úr saját, közvetlen észlelései alapján:
INDIÁN SZÖVEG:     MAGYAR ÉRTELMEZÉS:
(magyar fonetikában)
Rakattu ja dizet,        Megrakták a tüzet,
Ill ja füsti Hézod/Jézod.    Száll a füstje Hozzád.
Vakonda Dédpa,        Nagy Szellem Ősapa,
Att mö nek Atonhe!    Add minékünk Szellemedet!
Hürge Bogus Üz.        Gyors szarvas.
Szümi péj, hojes péj, bürki hült,    Szeme barna, haja barna,  gye ja szüi vörs.     de a szíve vörös.

Hürge = Fürge = Gyors
Bogus Üz = Bogas Őz = Szarvas

Az eredeti indián szöveg hangzása magyar fonetikába átírva:

NUM EMDÜL SAM IZET ISSA / GYE TAPSA ERDU RENGTET
Az eredeti indián szöveg szó szerinti magyar értelmezése:
NEM ESZIK, SEM VIZET ISZIK, / DE TAPOSSA AZ ERDŐ-RENGETEGET. Mai fogalmazásban: ÉTLEN-SZOMJAN /TAPOSSA A RENGETEGET

INDIÁN SZÖVEG:    MAGYAR ÉRTELMEZÉS:
(magyar fonetikában)
„LAKOTA” DAKOTÁUL:
Ketó ketó    Kétszer kettő
hetyen topa    legyen négy

„OGLALA” DAKOTÁUL:
On pár on pár    egy pár-szor egy pár
lecsen topa    legyen négy

A Skandináviai Magyarok Kulturális és Tudományos Társasága (SMKTT) szívesen fogad minden építő jellegű javaslatot!
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!

Madarassy Enikő, az SMKTT elnöke

Stockholmi Magyar Ház, 2021. szeptember 25.