A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim! Ma a megszokottnál is rövidebb leszek. Számoljunk el az elmúlt évvel. Mindig nyugodt lelki ismerettel teszem ezt, de mindjárt az elején felteszek egy kérdést: ha a Tagságot kellene elszámoltatni, a sokszor teljes vagy részleges érdektelenségért, a passzivitásért, akkor hogyan lennénk, kedves barátaim?


Rendezvényeink a megszokottak voltak: színházak, bálok, nemzeti ünnepek tiszteletére megrendezett kulturális programok, a gyerekeknek a Mikulás-napi ünnepség, és a csodálatosan szép hollandiai kirándulás! Ezek a rendezvények minőségben hasonlóak voltak a korábbiakhoz, viszont sajnálatos módon a tagság részvétele érezhetően csökkent. Az egyesületi rendezvények általában követik az Országos Szövetség rendezvénysorozatát, mert az egyesületek anyagi háttere kevés ahhoz, hogy egyéni éves programookat állítsanak össze. A probléma viszont az, hogy az Országos Szövetség kulturális rendezvényeinek gyengült a színvonala. Országos szinten is jelentkezett a gyenge anyagi háttérnek és a kellő hozzáállás hiányának hatása. A programajánlatból eltűntek a szép színházi rendezvények, a népes tánccsoportok, a nagynevű meghívottak! Érthető tehát, hogy a tagság érdeklődése is csökkent. Nehéz felvenni a versenyt a médiával, hiszen a magyar tévéadások sokasága özönlötte el a világot, többek között Svédországot is.


Még is meg kell említenem, hogy volt két olyan rendezvényünk, amelyeknek előzőleg a teljes sikerében bíztam, azonban - sajnos - el kell mondanom, hogy hosszú elnöki mandátumom alatt először történt meg, hogy tévedtem. A tavalyi közgyűlés megszavazta a Mikroszkóp Színpad előadásának és a Szüreti bálra egy vajdasági öttagú zenekarnak a fogadását. Ettől a két rendezvénytől teljes sikert vártam. Nem úgy történt. Sem egyesületünk, sem a dél svédországi egyesületek tagsága nem támogatta kellőképpen a rendezvényeket. Az érdeklődés hiánya és az emberek passzivitása miatt elmaradt mind az erkölcsi, mind az anyagi siker.

Meg kell értenünk végre, hogy azzal a 125 koronás tagsági díj befizetésével nem intéztünk el mindent. Nem mindegy kedves Tagtársaim, hogy 60 aktív tagnak kell programot csinálni, vagy a 200 befizetőnek. Mert a rendezők mindig arra a 200-as létszámra gondolva kell tervezzenek, számolva azzal, hogy végre mindenki részt vesz a programon. Vegyünk példának egy báli rendezvényt: a kiadás egyforma. Ugyanannyi a költsége egy 60 személyes bálnak, mint a 200 személyesnek. A zenekar fizetése, a terembérlés, kellékek, postaköltség, mindent ugyanúgy elő kell készíteni, meg kell vásárolni. Csak a vacsora adja a különbséget, ami nagyon kevés. Színházi rendezvényeknél ugyanez a helyzet.


Meg kell állapítani, hogy egyesületünk középkorú tagsága majdnem teljesen eltűnt a rendezvényeinkrõl. Pedig már nincs kisgyerekük, akire hivatkozniuk lehetne. - Anyagi gondok?  - Bízom benne, hogy nem. - Kiöregedés? - Talán. - Vagy a magyar öntudattal lenne baj? - Félek, hogy azzal. Ha a magyar öntudattal van baj, akkor el kell mondani, hogy az én korosztályom távozásával vége lesz mindennek. Adja Isten, hogy ne így legyen. Borúlátó véleményem hadd legyen vita tárgya, kérlek Benneteket, szóljatok hozzá, győzzetek meg engem ennek ellenkezőjéről.

Bajban vagyunk, az biztos, ezért folytatom gondolataimat. Elfogadhatatlan, hogy kétszeri felhívásomra sem jelentkezett senki részt vállalni a tennivalókból. Nejem és jómagam hosszú évek óta munkálkodunk, úgy érzem, ideje lenne átadni az egyesület vezetését ifjabbaknak, hiszen az egyesületi élet nem szűnhet meg. Ezt nem tudnám elviselni. A szemünk előtt nőtte ki magát és lett az ország egyik legnagyobb és legrendezettebb egyesülete a miénk. Élnie kell! Ami a fiatalságot illeti, ők kicsúsztak a kezünkből, legalább is, ami a magyar munkát illeti, bár az egyesületi listán szép számmal jelen vannak. Riadót kell fújni, talán még össze lehet őket hozni. Sok a munkanélküli magyar fiatal is. Szétszóródtak az országban, pedig életképük éppen most van kialakulóban. Két-három lelkes, vezető egyéniségű fiatalokból álló család kellene és elindulhatna az ifjúsági munka! Ez mindnyájunk érdeke!

Kristianstadban a hivatalos magyar oktatás jól működik. Nagy az érdeklődés, a beiratkozással nincs baj. Sajnos az egyesületi Játszóház a vezető betegsége miatt megszűnt, az óvódásokkal nincs, aki foglalkozzon. Pedig lenne rá igény, a Mikulás-napi ünnepségre jelentkezők létszáma ezt mutatja. Az őszi Budapest-Kristianstad testvérvárosi látogatásnál mindkét fél, de főleg a budafoki küldöttek megígérték, hogy megoldják ebbeli gondunkat. Az ötletük kiváló volt, de ők jöttek, láttak, ettek - és mentek. Azóta sem jelentkeztek, bizonyára megfeledkeztek ígéretükről.


A felsorolt negatívumok ellenére is elmondhatom, hogy mégis jó és szép az összefogás, jó, hogy élünk, hogy vagyunk. Anyagi helyzetünk - a sikertelen rendezvények ellenére is - még jó, de a tartalékokra vigyázni kell, hiszen egyre nehezebb a nyereséges rendezvényeket összehozni.


Összefogást, megértést, lelkesedést kérek ahhoz, hogy minél több magyart vonjunk be az egyesületünkbe. Érezze mindenki feladatának, hogy mozgósítson a rendezvények sikeréért! Jó magyar öntudatot és jó egészséget kívánok mindenkinek! Isten adja, hogy megvalósuljon!

Molnár Gergely, elnök

 

Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a 2009-es évben is!


A SOMIT vezetősége szokásához híven folytatja az évi 4 tábor megrendezését, amelyre szívesen lát minden érdeklődőt, kíváncsiskodót, kellemes társaságra és vidám programokra vágyó 18 év feletti fiatalt!

 

Tavaszi tábor: 2009. Április 30. - Május 3. Tångagärde

Nyári tábor: 2009. Június 19. – 21. Lekeryd

Őszi tábor: 2009. Szeptember 4. - 6. Tångagärde

Halloween hétvége: 2009. November 6. –8. Hästveda

 

Kellemes társaság
Vidám vetélkedők
Érdekes előadások
Zenés-táncos esték

 

http://www.somit.net/


Szeretettel várunk benneteket!


A SOMIT vezetősége

 

 

 

Uppsalában is beindult a gyermekfoglalkozás
- a gyermekek jelmezversenyen vettek részt a közgyűlés után

 

Március 28-án az Uppsalai Magyar-Svéd Egyesület megtartotta éves tisztújító közgyűlését. Az új vezetőség a követkzőképpen tevődik össze:


Pronchev Dervalics Ingela – elnök, Haris Johansson Éva – alelnök, Zsigmond Orsolya – pénztáros, Sundström Zsuzsanna – pénztáros, Straszer Boglárka, Dénes Blanka, Juremalm Malin - vezetőségi tagok, Steczkó Marianne - vezetőségi póttag, valamint Andreas Attilla Fruh – revizor.

 

A délután gyermekeknek rendezett farsanggal zárult. Első díjas lett a kis lovagunk, Sundström Ludvig, második díjat nyert a Pippinek öltözött Balinda Zsigmond Patrícia, míg a harmadik díjon a két pókemberünk: Pronchev Viktor és a bohóc, a legkisebb Edling testvér osztozott. Ezzel Uppsalában is beindult a gyermekfoglalkozás.

 

Áprilisban a nyelvtanfolyamunk is beindult: magyar nyelv kezdőknek is.

 

Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szerettel várunk!

 

Pronchev Dervalics Ingela, elnök

 


 

A Svéd- Magyar Segélyszervezet - Stockholm lelkes csapatának felkutató munkájával, gyűjtésével és közvetítésével Homoródvárosfalva, Homoródkarácsonyfalva, hasonlóan a tavaly megajándékozott Homoródjánosfalvához orvosi rendelő teljes felszerelését kapta ajándékba, november utolsó napjaiban.


Erről szól a történetem.


Ezek a kis települések, 300-400 lélekszámmal Székelyudvarhelytől nem messze, 28-30 km-re fekszenek Nagy-Homoród völgyében, álmosan, fáradtan, érintetlenül, sokszor nagyon csekély, elenyészően gyenge egészségügyi és szociális ellátással. Útjaik járhatatlanok, különösen esőzés után kell vigyázni az egymást érő mély gödrök gépkocsinkra leselkedő veszélyeire. Az 1300-as évek elején épített templomaikat gondos szakértői kezek restaurálták az elmúlt években. A fából készült, festett kazettás mennyezeteik az épületek legértékesebb műalkotásai. Karcsú, fehérre meszelt tornyaik hívogatják az idetévedt látogatókat, hogy megpihenjenek és feltöltődjenek a táj érintetlen szépségében, valamint életre szóló emlékként őrizzék az itt élő emberek meleg barátságát.


A Híradó korábbi számában már írtam egy rövid beszámolót a jánosfalvai orvosi rendelő nem mindennapi történetéről, ahova tavaly ősszel sikerült ajándékozni egy komplett rendelő felszerelését és bútorzatát, mint első megnyilvánulását segítő szándékunknak ebben a térségben.


Most a közeli Városfalvára és Karácsonyfalvára került sor, miután hosszú gyűjtés után november 27-én összeállt a rakomány és irány Erdély!-, elindultunk a hosszú útra.


A magyar-román határt, Ártándnál símán, minden várakozás nélkül átléptük. Nagyvárad után felkapaszkodtunk a Királyhágóra, ahol egy rövid pihenőt tartottunk, majd folytattuk utunkat Kolozsvár felé. Szerencsénkre száraz volt az útburkolat, mert a kacskaringós, keskeny út sok veszélyt jelent az utazóknak. Erre figyelmeztet a gyakori szirénázás és az árokszéli autóroncsok szomorú látványa.


Az egész éjszakai utazás után, fáradtan és álmosan érkeztünk meg Jánosfalvára. Finom reggelivel vártak bennünket, frissen sült házi kenyérrel, juhsajttal, házi pálinkával és nagy-nagy szeretettel. Beszélgettünk, pihentünk egy kicsit, de még aznap délután úgy négy óra tájban Városfalvára siettünk az adománnyal, hogy minél előbb találkozhassunk a ránk váró emberekkel. Bartalis Katalin, a település tanító nénije várt bennünket 15-20 hölgy élén, mert ahogy ők mondták, ilyenkor a férfiak már a kocsmában ücsörögnek. Gyorsan lepakoltunk mindent a kultúrházban és utána kedves fogadtatásban volt részünk: pálinkával, finom édes kaláccsal, méltató beszéddel és élcelődő mesékkel traktáltak vendéglátóink. Disznótoros vacsorára invitáltak az óvó néni szülei, ahol a sok vendéggel éjszakába nyúló baráti beszélgetésnek csak az éjfélt ütő óra vetett véget. Édesanyánk sem gondoskodhatott volna rólunk másképpen, mert a maguk egyszerű, természetes módján a maximumot nyújtották.


Másnap, szombaton, Karácsonyfalvára utaztunk, ha lehet még rosszabb útviszonyok között, ahol Enikő, a tiszteletes felesége fogadott bennünket. Hamarosan hozzánk csatlakozott Nusszer doktor is, aki a környék körzeti orvosa. Megmutatták templomukat, amely épp oly mesés volt, mint a környéken mindegyik. Itt is leraktuk az értékes rakományt.  A kultúrházban érdekes fotókiállítás volt látható az ott élő emberekről, a településről és a természet csodálatos növényvilágáról helyi és külhoni művészektől. Sokáig nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy el kell hozni Magyarországra és Svédországba is a kiállítás anyagát, mert a tiszta forrásnak ezt az egyedül álló dokumentációját ismertetni kellene a magyar közösségekkel.


Advent első vasárnapján indultunk vissza, tele pozitív élményekkel és azzal a boldog tudattal, hogy megoszthattuk javainkat nemzetünk eme távol eső jobbik részével, akik nem panaszkodnak ugyan, de az effajta segítségnek nagyon tudnak örülni. Ezen kívül még két segélyszállítmányt küldtünk Magyarországra és Szlovákiába, ezekről természeten bővebben később szeretnék beszámolni.


Postgirot: 486770-1, Svensk-Ungerska Bistandsföreningen, Stockholm


Wennesz László

 

 

Szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy szeptembertől klubestéket tervezünk érdeklődéstől függően minden második héten.


Malmöben a Spångatan-on találtunk egy nagyon megfelelő termet. Az első találkozást szeptember 4-én tervezzük! Lángos party Ménesi Ferivel! Azt követően, igény szerint, mindig más-más programot szervezünk ezekre a délutánokra, estékre. Reméljük, hogy így be tudjuk pótolni a régi hiányosságunkat, hiszen ezekre a klub estékre igény van.


Egy –egy alkalomra külön szervezünk gyerekes összejöveteleket is, hogy a fiatal generáció is megismerjen minket és a programjainkat!

Szeretettel várunk minden magyar szóra váró Barátunkat!


Részletek a honlapunkon www.pannonia.se  címen.

A Pannonia klub telefonszáma: 0732-687402

 

Rosenheim Ilona, elnök
Bencze Szabó Lajos, alelnök

 

Bár a decemberi Híradóban nagyrészt beszámoltunk az őszi-téli műsorról, azért most visszatérnék egy kis pontosítással. A novemberi Katalin Bálunkra – az utolsó pillanatban – tudtunk egyeztetni Zalatnay Sarolta művésznővel, aki a fénypontja lett bálunknak. Két órát énekelt nekünk, dedikálta a könyvét és a CD lemezeit. November végén ötvenen kirándultunk Lübeckbe a Karácsonyi Vásárra, ahol a forralt bor melletti hangulatot a hószállingózás is emelte.

 

A tapolcai Musical Szinpad tagjait 110 néző tapsolta vissza.


A december 6-i Mikulás-napi ünnepségünkre, amelyre 34 gyermek és hozzátartozóik jöttek el, sikerült két vérbeli bohócot meghívnunk, akik ukulele-n szórakoztatták a gyermekeket, majd mint Télapók, kiosztották a kicsiknek a csomagokat. A szilveszteri mulatságunk családias hangulatban telt, bár utolsó nap tízen is lemondták jelenlétüket a fránya influenza miatt, azért a megszokott társaság jól szórakozott együtt hajnali fél háromig. Házi zenészünk, Horváth Attila húzta a talpalávalót.


2009. január 25-én klubunk vendégül látta a tapolca-i Musical Színpad 8 tagját, akik egy csodás műsorral lopták be magukat a malmöiek szívébe. A “Szívből szeretni” c. Előadás végén – ami egy válogatás volt híres musical részletekből, operettekből, örökzöld slágerekből és magyar nótákból - a 110 néző hosszú percekig állva tapsolta vissza a fellépőket, csodás hangjukat és káprázatos ruhatárukat díjazva. Itt külön köszönetet mondunk Halápiné Kálmán Katalinnak, aki a csapat vezetője és mentora. Február közepén megtartottuk a Farsangi bálunkat, ahol nagy sikert arattak az ötletes maszkok. Zenészünk Jónás András volt, Göteborgból. Következett a március 15-i műsorunk a Nydala Teater helyiségében, ahol meghívott vendégünk volt Derzsi Katalin művésznő Budapestről. Szezonzárásunk előtt megtartottuk Húsvéti Bálunkat, ahol Sashalmi Orsolya és Tóth István művészek énekeltek és zenéltek.


Viszontlátásra ősszel!


Lakatos Júlia

 

 

A Katolikus Kör hosszú ideje nem hallatott magáról a Híradóban. Ezt a hiányt igyekszünk pótolni ezzel az évi közgyűléről szóló, rövid beszámolóval.

A közgyűlést 2009. március 7.-én tartottuk délután, 15 órai kezdettel. A közgyűlést az előre meghírdetett napirendi pontok szerint vezette a közgyűlés titkára. A napirendi pontokat a tagság előzetesen szavazással elfogadta. A napirendi pontokban szerepelt többek között Móra Ildikó elnöki beszámolója, amelyben az elmúlt év eredményeit, rendezvényeit ismertette.

A napirendi pontok között kiemelt helyet foglalt el a 2008-ban megtartott tisztújító közgyűlés jegyzőkönyve, amelyet a jelenlegi vezetőség végül egy emlékzetetőben foglalt össze. Ezt hagyta jóvá és hitelesítette a jelenlegi közgyűlés.

Az új veztőség: Elnök: Móra Ildikó – elnök, Móra Kálmán, Tittenberger Erzsébet, Tittenberger József, Rajz Anna, Császár Attila, Vidt Ilona

A közgyűlés hosszúra nyúlt, ezért is vette mindenki szívesen a gyűlés utáni svédasztalos hideg vacsorát.

További sok sikert kíván a Katolikus Körnek és a vezetőségnek

Huschit Katalin

 

A Mikroszkóp színpad neves művészeinek fellépésével kezdtük a 2008-as őszi programunkat.


Hatalmas sikerű előadást kaptunk Beregi Péter, Böröczky József, Heller Tamás és Kokas Piroska fellépésével. A Beregi-Heller páros sziporkázó ”Hacsek és Sajó” jelenetei megnevetette kicsiket és nagyokat egyaránt. Heller Tamás gyönyörű hangjával és dalaival, Beregi Péter igazi Pesti humorával, Böröczky József egyéni poénjaival és Kokas Piroska fiatal tehetségével ajándékozott meg bennünket. Még ma is beszélnek erről a felejthetetlen előadásról Malmöben.

Hacsek és Sajó, azaz Heller Tamás és Beregi Péter
a Pannonia Klubnál


Nagy sikert aratott a Katalin Bál. Pál Jóska (Ljungby) pattogós talpalávalóját ”fűszerezte meg” Hoffmann Mónika saját és a dalirodalom örökzöld számaival. Bálint Mártától meghitt és szép estét kapott a közönség az ”Én, szegény Sudár Anna” előadásával.


Nagyon nagy meglepetés ért bennünket a Mikulás ünnepségen, hiszen ennyi kicsi még nem volt nálunk. Öröm volt hallani a gyerekek boldog nevetését, figyelni – bár kicsit törve formált – a szép magyar beszédüket. Köszönet a három színésznek: Bor Viktornak, a ”Mikulás bácsinak” és a két ”krampusznak”, Somogyi Krisztinának és Zsiga Lászlónak. Megemlítenénk a decemberi karácsonyi buszkirándulást Rostockba. A szép élménydús nap után haza felé a busz magyar nótáktól, daloktól volt hangos. Szokásunkhoz híven az Óévet Polónyi Géza változatos zenéjével búcsúztattuk.


A 2009-es évet februári tisztújító közgyűlésünkkel kezdtük, majd farsangi bálunkon a nagy mókamester Illés „Ayala” István szórakoztatta a nagyérdeműt. Március 28-án délelőtt a piciket vártuk ”húsvéti” meglepetésre! Az igazi ”Nyuszi Anyó”, Hoffmann Mónika volt, aki magyar szokásokat, dalokat mutatott be és ajándékozta meg a gyerekeket. Aznap este pedig ”Egy Fekete és egy Szőke” pikáns zenés kabaré előadást láthattunk Budapestről Gregor Bernadett és Nyertes Zsuzsa szereplésével, valamint Siliga Miklós kíséretével.


Április 4.-re rostocki kirándulást terveztünk. Május 16-án pedig Dancs Annamari és szeptember 28-án Tamás Gábor lesz a vendégünk.


Lelkes vezetőségi tagjainkkal elértük taglétszámunk növekedését. Ez is mutatja, hogy tagjaink minden korosztályban megtalálják a kikapcsolódáshoz nélkülözhetetlen programokat.


Felhívnánk a figyelmeteket az idei évre tervezett gazdag programokra, és szeretettel várunk mindenkit a rendezvényeinkre! Látogassatok el honlapunkra http://www.pannonia.se/, mert ott napra készen olvashattok rólunk! Minden mûsorunkra a környező városokból is tagként léphetnek be az érdeklődök!

 

Rosenheim Ilona elnök
Bencze Szabó Lajos elnökhelyettes

 

 

 

„Csak az anyanyelvemen lehetek igazán én.” – Kosztolányi Dezső

 

20 évesek vagyunk
A nyolcvanas évek végén a växjöi magyarok körében egyre inkább felmerült az a gondolat, hogy igény van a szervezett magyar közösségi életre. Így alakult meg 1989 márciusában a Växjöi Magyar Klub, amely mondhatni rohamosan fejlődött minden tekintetben, és hamarosan jól működő, erős egyesületté vált. Tagságunk létszáma ma 204 fő.


A kezdet nem volt zökkenőmentes, de ezeket a nehézségeket áthidalva ma arra vagyunk büszkék és azt tartjuk nagy megvalósításunknak, hogy ma is létezünk és működünk. Fő célkitűzéseink között szerepelt a Växjö és környékén élő magyarság igényeinek megfelelő programok és rendezvények megszervezése. Néhány évig kiváló körülmények között működhettünk, mivel többszobás klubhelyiségünk volt. Sajnos, miután a 90-es évek közepén az önkormányzati támogatásokat megszüntették, anyagi nehézségek miatt ezt nem tudtuk fenntartani. Azóta különböző, alkalmilag bérelt helyiségekben tevékenykedtünk. Ma egy lakóház közösségi termében találkozunk, amelyet ezekre az alkalmakra bérelünk.

 

Büszkék vagyunk a hétvégi magyar iskolásainkra
Mindig különös fontosságot tulajdonítottunk a hétvégi magyar iskola fenntartására, ahol évekig nagyon jól működő foglakozásokat biztosítottunk a gyermekeknek. Sajnos, az utóbbi két évben a gyermekek száma folyamatosan csökkent. Ennek különböző okai vannak: egyrészt a gyermekek felnövekedése, más irányú elfoglaltsága (például sport), a szülők hozzáállása, szabadidejük ”feláldozásával” összefüggő problémák. Ezen próbálunk most változtatni, és úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk. Tavaly egy olyan csoportot szerveztünk, amelynek célkitűzése a gyermekek zene, ének és versmondás iránti érdeklődésének a felkeltése volt, Székely Csilla irányításával. Ezek a gyermekek a hétvégi magyar iskola tanulói. Egy másik csoport olyan gyermekekből áll, akik nem látogatói a hétvégi magyar iskolának, hanem a svéd iskola keretén belül részesülnek anyanyelvi oktatásban és az ott szerzett tudásukat, verseket, énekeket, a hétvégi magyar iskola gyermekeinek műsorával közösen  mutatják be különböző alkalmakkor. Ezek a gyermekek Spáda Ildikó irányításával tevékenykednek.

 

Emlékműsor március 15.én. Évek óta hagyománnyá vált, hogy a március
15-i megemlékezések, az anyák napi köszöntések, valamint a Mikulásnapi
ünnepségek alkalmával a hétvégi iskolások szolgáltatják a műsort.

 


Évek óta hagyománnyá vált, hogy a március 15-i megemlékezések, az anyák napi köszöntések, valamint a Mikulás-napi ünnepségek alkalmával ezek a gyermekek szolgáltatják a műsort igen nagy sikerrel. A szülők, a tagság, a résztvevők viharos tapssal jutalmazzák produkciójukat. Meg kell említenem, hogy a Mikulás-napi ünnepségeket már jó néhány éve az egyházzal közösen szervezzük. A december elején tartott istentisztelet után megjött a Mikulás is, aki meghallgatta és elismerő hangon dícsérte meg a gyermekek által előadott sok verset és éneket. Termesztésen a Mikulás most sem jött üres zsákkal ,így az ajándékok, csomagok kiosztása sem maradt el.

 

Rendezvényeink, programjaink
Ezek főleg szórakoztató programok, kultúrprogramok, klubesték, valamint a gyermektevékenységek megszervezésére irányulnak.


Évente 3-4 bált rendezünk; farsangkor, tavasszal,ősszel, valamint szilveszterkor.


Ezeknek a sikere mindig összhangban van a meghívott énekes vagy zenekar hírnevével. Amikor például Tamás Gábor vagy Dancs Annamari szórakoztat bennünket, telt házzal számolunk. De az is előfordult már, hogy a kevés érdeklődő miatt le kellett mondjuk a bált...


Nagyon sikeresnek mondhatjuk tavalyi őszi bálunkat, amelyen meghívott vendégeink a Szabadkai Rádió “lakodalmas” műsorából jól ismert öt tagú Martonosi Révész együttes volt, Ennek a bálnak több mint160 résztvevője volt.
Ami a kulturális jellegű rendezvényeinket illeti, legsikeresebbnek mondhatjuk a tavaly ősszel maradandó élményt nyújtó győri Forrás Színház tagjainak műsorát. Vass Albert születésének 100. évfordulója alkalmával látogattak hozzánk, svédországi turnéjuk keretén belül.


Az a tapasztalatunk, hogy a kulturális jellegű programok iránti érdeklődés a műsorok és a meghívottak művészi vagy népszerűségi nívójához igazodik.


Más egyesületekhez hasonlóan mi is –gondolom - az anyagi lehetőségeink miatt nagyon meg kell fontolnunk hogy, kiket hívunk meg és éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk a SMOSZ-szal való együttműködést és a közös meghívottak támogatását. Önerőbőll ma már nagyon nehéz ezt megszervezni. Ezért is látjuk úgy, hogy a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítania olyan meghívottakra, akik minden szinten megfelelnek az elvárásoknak.


Havonta rendeztünk klubestéket. Ezeken különböző foglalkozásokat szervezünk: grillezés, nótázás –szervezett formában, nyomtatott szövegek kiosztásával - , viccmondó verseny,egyéb szórakozás. A klubestéken mindig van közös vacsora önköltségi áron. Az ősszel egyik ilyen klubesténken Kremzner József budapesti zenész-énekes volt a vendégünk, aki igen kellemes hangulatú estét és maradandó élményt szerzett nekünk.


Sok év óta rendszeres szokássá, hagyománnyá vált, hogy a kerek évet töltő tagjainkat (50-től) születésnapjukon virágcsokorral köszöntünk, amit az ünnepeltek nagyon méltányolnak.

 

Testvéregyesületekkel való kapcsolattartás
Gondolok itt főleg a hozzánk közelebb lévő egyesületekre, mint a Ljungby-i Petőfi, valamint a Kristianstad-i Magyar Egyesületre. Ez a kapcsolattartás főleg az egymás rendezvényein való részvételt jelenti.


A Ljugby-i Petőfi Egyesület énekkara már szerepelt nálunk és az idei március 15-re is tervbe volt véve, de sajnos érthető, objektív okok miatt lemondták. Az előadásra a közeljövőben biztosan sor kerítünk majd.


A Kristianstadi Magyar Egyesülettel együttműködve az idei októberi bálunkra meghívtunk egy öttagú, jó hírű zenekart Kovásznáról. Ez nem az első ilyen közös rendezvényünk és biztos vagyok benne, hogy nem is az utolsó.

 

 

Hétvégi magyar iskolásaink pedagógusaikkal: Balról jobbra:
Székely Tamás, Spáda Ildikó, Muszka István, Németi Enikö,
Arnoaut Amanda, Székely Csilla és Eszenyei Elvira

 

 

Programjaink és terveink 2009-re
Május közepén, klubesténken került sor Molnár Veress Pál, evangélikus lelkész filozófiai előadására, melyet grillparti követett.

Június 20-án tóparti kirándulást tervezünk a közelben, természetesen szórakoztató programmal és grillpartival egybekötve.


Ősszel kerül sor az októberi bál megszervezése a már említett kovásznai zenekar közreműködésével. Fogadjuk Teleki Gergő zongoraművészt, akinek koncertje az ABF-fel való közreműködés keretén belül a svéd közönség felé is irányul.

Decemberben bábszínház lesz (Mikulási-napi ünnepség) a gyermekeknek, valamint szilveszteri bál. Megemlíteném még, ami már biztos, hogy a jövő évi farsangi bálunkon, 2010 februárjában Tamás Gábor fog szórakoztatni bennünket.

 

A nehézségek kiküszöbölésére mi is keressük a megoldást
Más egyesületekhez hasonlóan nekünk is vannak problémáink: ilyen a tagság  mozgósításának a nehézsége, a tenni akarók kis létszáma. Sokszor kerül napirendre a folytonosság kérdése: hogyan tovább? Hol vannak a fiatalok? Kiknek lehet átadni a stafétabotot?


Sajnos, ezekre a kérdésekre nagyon nehéz választ adni, de nem adjuk fel, tovább próbálkozunk ezeknek a problémáknak a megoldásával, és tovább dolgozunk - ahogy és amíg bírjuk. Természetesen köszönettel és tisztelettel tatozunk mindazoknak, akik tettek és tesznek azért, hogy az egyesület tovább éljen és működjön a växjöi magyarságért.

 

2008-ban megválasztott vezetőségünk
Koós András, elnök
Nagy Éva, alelnök
Spáda János, titkár
Szabó András, pénztáros
Székely Csilla, kultúrfelelős
Nemcsek Teréz, szervező
Tóth Gyula, szervező
Nagy Melinda, póttag és ifjúsági felelős
Németi Levente, póttag

 

Felhívnánk figyelmeteket honlapunkra: http://www.magyarklubivaxjo.dinstudio.se/


Itt természetesen naprakész információkkal szolgálunk az érdeklődőknek, valamint megtaláljátok elérhetőségeinket, programjainkat is.


Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!

Kívánunk kellemes, napsütötte, jókedvtől és pozitív energiától gazdag nyarat minden kedves olvasónak!

 

Koós András


 

 

A Smyckegården-i (Frölunda /Tynnered) egyesületi ház helyisége adott otthont az évadzáró összejövetelünknek. A karácsonyi díszbe öltöztetett terembe lépve glögg és forralt bor illata is várta az odalátogatókat. A vendégelőadó – meglepetésként - Uppsalából érkezett, a Svédországban született Pronchev Ingela személyében, aki kiváló előadónak, muzsikusnak és énekesnek bizonyult. Ingela közvetlen kedvességével, irígylésre méltó magyar nóta ismeretével, valamint szép hangjával tette jó hangulatúvá és felejthetetlenné az estét. Szinte mindent eljátszott (vagy kísért) harmonikáján, amit csak kértünk tőle. Köszönet az ötletért, a rendezésért! Jó volt nótázni, nosztalgiázni hovatartozásra való tekintet nélkül. Szép emlékkel lettünk gazdagabbak, mind a 62-en, akik ott voltunk.


A másik megemlítendő esemény a január végi tisztújító közgyűlésünk. Tagjaink ismét elnöknek választották Csata Attilát. Ő és „csapattársai” Sall László (titkár), Dávid Zorica (pénztáros), Kók György (vezetőségi tag), Sternbeck Ildikó (gazda), Fülöp Éva és Sziveri Tibor (helyettes vezetőségi tagok) köszönik választóik bizalmát és várják az egyesület tagjait 2009-ben is a Kőrösi rendezvényeire!

 

Sternbeck Ildikó

 

Értesítés, felhívás
 
Ezennel tudatjuk minden érdekelttel, hogy a SMOE továbbra is minden hónap második vasárnapján délután 14. 00 órai kezdettel tartja havi összejöveteleit a stockholmi Magyar Házban, egy időben a LTBT Árvákat Támogató Egyesület összejöveteleivel. Mindkét egyesület egymástól külön tartott gyűlése után közös ebéden veszünk részt önköltségi áron: 50:-kr/személyenként. A részvételt kérjük jelezni legkésőbb két nappal a rendezvény előtt a Magyar Ház intézőjénél, Mihály Ferencnél a következő telefonszámon: 08-267734.


Szeretettel várunk minden magyar nyelvű vagy magyarul jól beszélő orvost, fogorvost, gyógyszerészt, gyógytornászt, nővért, szülésznőt vagy más egészségügyben dolgozót rendezvényeinkre. Szívesen látunk új jelentkezőket, akik tagjai szeretnének lenni egyesületünknek. Szeretnénk, ha mindazok, akik lakhelyet, telefonszámot vagy e-mail címet változtattak mihamarabb jeleznék vezetőségünknek:


Dr. Botond Pál: tel:08-390564; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy 


Dr. Sebestyén Gábor: tel: 08-184172; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címeken.


Egyúttal felhívjuk tagjaink figyelmét a tagdíjak befizetésére a következő számlára:


PG  388100-0. Az évi tagsági díj továbbra is: 150 SEK/személy.


A SOME vezetősége szeretettel vár minden tagot és érdeklődőt összejöveteleire, mivel 2009-ben több elképzelésünk is van, de a megvalósításukhoz több tettre kész egyén aktív részvételére számítunk!


 
A SMOE(FUMS) vezetősége

 

Egyesületünk életében a 2008-as év is mozgalmasnak és eredményesnek volt mondható – így értékelte ezt elnökünk, Buday Gábor. Beszámolójában kiemelt több érdekes eseményt, amelyek közül Szöllősi Antal: Magyarok Svédországban – svédek Magyarországon című könyvének az ismertetését értékelte nagyra. A mozgalmas múlt esztendő hangulatos befejezéséről Turi Zsuzsanna gondoskodott, amikor december 13-án ”terülj-terülj asztalkáján” finomabbnál finomabb ételek sokaságával kényeztetett bennünket. Elnökünk január 9-én ismertette a 2009-es év programját, amit az alábbiakban röviden bemutatunk:

 


- Minden szerdán főző-tanfolyam, Schmidt Marika vezetésével
- Minden pénteken kézimunka-tanfolyam, Turi Zsuzsanna vezetésével
- Minden pénteken labdarúgás, Szabó Ferenc vezetésével
- Minden vasárnap gyermekfoglalkozás, Kerékgyártó Anikó vezetésével
- Minden hónap utolsó szombatján kötetlen egyesületi találkozó
- Április 23-án jubileumi utazást szervezünk Hévízre, érdeklődni a 08-551 706 18 telefonszámon lehet
- Május 2-án 15.00 órakor Anyák napi ünnepélyt tartunk
- Május 15-én 07.00 órakor hajókirándulást szervezünk
- Május 23-án 09.00 órakor kirándulásra várjuk az érdeklődőket


Júniustól, a nyári pihenőszabadságok miatt, szünetelnek a foglalkozásaink.

 

Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!


Móré Imre

A szellemfalu

A szellemfalu

Kárpát-medence 2019. április 08.
Ezúttal Északkelet-Magyarország és a Felvidék tájain kerekezhet velem az olvasó. Tulajdonképpen szinte végig a hajdani Gömör és Kishont vármegye közigazgatási egységén belül maradtam – Derenket néztem ki a térképen, a romközségként nyilvántartott egykori települést. Az utam kis falumból, Urajról indult,…
Tovább
Háború utáni absztrakció III. rész

Háború utáni absztrakció III. rész

Képzőművészet 2019. április 08.
A svéd festményhármas után is izgalmas művek következtek, de előbb egy felirat állított meg. Ez az oktató felirat pedig arról informált, mi is az avantgárd. Mára ez a kifejezés teljesen el­terjedt, és hétköznapivá vált. Azért mégis nézzük ezt a megfogalmazást:…
Tovább
Fehér vászon – avagy az újrakezdések művészete

Fehér vászon – avagy az újrakezdések művészete

Könyvespolc 2019. április 08.
Az emberi fejlődés pszichológiája egy olyan téma, amellyel először a svédországi tanulmányaimon keresztül kerültem kapcsolatba. Ez a téma mély nyomot hagyott bennem, hiszen mint egy már régen keresett puzzle darab, illett az életfilozófiámhoz. A lényege, hogy az élet olyan, mint…
Tovább

Egyesületek

Irodalmi kávéház Lundban

Irodalmi kávéház Lundban

A Lundi Magyar Kultúrfórum több mint, hatvan éve jól működő egyesület Svédországban. Vállalom, hogy elcsépelt, de most ez…
Beszámoló az Ághegy-Liget Baráti Társaság (ÁLBT) tevékenységéről

Beszámoló az Ághegy-Liget Baráti Társaság (ÁLBT) tevékenységéről

Az ÁLBT 2005. január 20-án alakult, majd hosszú tevékenység után a társaság megszűnt. Az aktív vezetőségi tagok visszavonultak,…
Jelentés Norrköpingből

Jelentés Norrköpingből

Az utóbbi pár évben nagy változások történtek a norrköpingi Szent István Egyesületéletében. A természetes lemorzsolódások, s az utánpótlás…
Az EKE könyvegylet támogatókat és pártfogókat keres és vár a Trianon centenáriumához kapcsolódó esszékötetéhez

Az EKE könyvegylet támogatókat és pártfogókat keres és vár a Trianon centenáriumához kapcsolódó esszékötetéhez

Az EKE-sorozat létrehozása és húsz kötetre kiterjedő fenntartása mind a mai napig a világ magyar emigrációjának leghosszabb ideig…
A malmői Hungaroclub hírei

A malmői Hungaroclub hírei

Nagy sikernek örvendett mind az őszi szüreti bálunk, mind az Erzsébet-Katalin bálunk. December elején teli busszal karácsonyi vásáron…
Változatos programok a Stockholmi Magyar Házban

Változatos programok a Stockholmi Magyar Házban

Fölszállott a páva a Stockholmi Magyar Házra, 2018. december 8-án Az Adventi ünnepség meleg és családias hangulatát a Fölszállott…
A Szomszédnéni Produkciós Iroda óriási sikert aratott a Stockholmi Magyar Házban

A Szomszédnéni Produkciós Iroda óriási sikert aratott a Stockholmi Magyar Házban

Február 9-én a Magyar Házban is bemutatkozott a Szomszédnéni Produkciós Iroda két tehetséges szereplője: Bálint Ferenc és Tóth…
Csomortáni Gál László stockholmi kiállítása

Csomortáni Gál László stockholmi kiállítása

2019. február 9-én, a Szomszédnéni Produkciós Iroda humorestjét megelőzően emlékezetes kultúreseménynek lehettek tanúi azok, akik a stockholmi Magyar…
Egy világot szórakoztatva írta be magát a futball nagykönyvébe az Aranycsapat

Egy világot szórakoztatva írta be magát a futball nagykönyvébe az Aranycsapat

„A dicső múltra emlékezve kell építeni a jövőt, és felvállalni magyarságunkat bárhol a nagyvilágban” Többnyire az urak és…
A karnevál bűvöletében | A SOMIT téli tábora

A karnevál bűvöletében | A SOMIT téli tábora

2019. február 15–17. között a Hälleberga Tábortanyán gyűltek össze a SOMIT-osok. Egy kis átváltozásra, farsangolásra – természetesen előtte…
Beszélgetés a Mikulással és a krampusszal

Beszélgetés a Mikulással és a krampusszal

December elején, a svédországi magyar gyerekek számára a SMOSZ szervezésében, Stockholmtól Malmőig mutatta be a Levelek Télapónak című…
A Pannónia klub életéből

A Pannónia klub életéből

A decembert a Mikulás-ünnepséggel kezdtük a gyerekek nagy örömére, majd szilveszteri teltházas bállal zártuk a 2018-as évet. Téli…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

Free Joomla templates by L.THEME