A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

 

Megjelent az Ághegy, öt újabb számát felölelő V. kötetünk.


Megjelent az Ághegy Könyvek sorozatában négy könyvünk:


Tóth Ildikó: „Múltbanéző”, Tar Károly: „Száraz oázis”, Szakács Ferenc Sándor: „Kettéhasadt lélek”, Bernhard Nordh: „A hódtavi újtelepesek”.


A Magyar Liget három duplaszámmal jelentkezett 2008-ban. Új, ideiglenes formában, Sütő Zsolt önzetlen segítségével megújítottuk az Ághegy és a Magyar Liget honlapját a www.hhrf.org ingyenes portálon. Beindítottuk az Ághegy Rádióban a „Bevezetés az újságírásba” című sorozatunkat, amelyben az Ághegy szerkesztője megosztja 50 éves közírói és és szerkesztői gyakorlatának tapasztalatait. Néhány alkotónk közreműködésével bemutattuk az Ághegy IV. kötetét a Magyar Köztársaság stockholmi, oslói és koppenhágai Nagykövetségén, a stockholmi Magyar Házban, az Idős Magyarok Otthonában, a Magyar Írószövetségben, a budapesti Magyarok Házában, a Kossuth Rádióban, az Mtv-ben, a marosvásárhelyi Könyvvásáron és számos rangos irodalmi folyóiratban. Lázár Rozália festőművész két alkalommal, Bartha Magda akvarellista egy alkalommal állította ki munkáit az Ághegy bemutatkozások alkalmával. Megkezdtük az Ághegy Rádió, az Ághegy és a Magyar Liget hangos kiadásának közlését a LIVS Över Gränser rádiójának keretében. Megjelent az Ághegy Rádió tíz, válogatott adásának tartalmával CD-lemezünk.

 

Tevékenyen részt vettünk a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának munkálataiban. A svédországi magyar nyelvű oktatás helyzetéről készített, vaskos iratgyűjtőnyi felmérésünkkel kívántunk hozzájárulni a magyar nyelv ápolásának időszerű teendőihez. Kapcsolatot tartunk a budapesti ELTE skandináviai tanszékével. 20 kötetet ajándékoztunk a svédül tanuló diákoknak. Társaságunk tevékenyen részt vállal a Lundi Bevándorlók Szövetségének munkájában, Borg Ágnes és Tar Károly a LIFS vezetőségének tagja. Több lelkes tagunk szabadidejét nem kímélve támogatja a LIFS többnyelvű, az erdélyi toleráns szellemű Transsylvania Rádió heti egyszeri adásának szerkesztést. Az Ághegy-Liget Baráti Társaság ugyanezen tagjai tevékenyen részt vállaltak a jövő év elején induló helyi tévéadás gazdagításában, az első svédországi magyar nyelvű tévéadás előkészületi szervezésében.

 

Részt vettünk a stockholmi Híradó megújítását célzó tanácskozáson, javasoltuk és elküldtük a lap korszerűsített tervét a SMOSZ-nak és a szerkesztőknek. Javaslatunkra a Magyar Kultúra Lovagja címet kapta Aniszi Kálmán a Társaság budapesti megbízottja. A Magyar Kultúra Lovagja címet Pusztai Péter, kanadai grafikus nyerte el. Eljártunk a Nemzeti Kulturális Alapnál az Ághegy nyomtatását és a honlap szerkesztését segítő pályázat összeállítása érdekében. Anyagi támogatásért sikeresen folyamodtunk a kulturális miniszterhez, amit a SMOSZ is támogatott.

 

Hiányjelek
Az idén sem sikerült finnországi fiókunk megüresedett elnöki helyét betöltenünk. Anyagi támogatóink száma az eddigi közel százról, néhány tízre apadt. Igaz, támogatóink megnövekedett kedvvel támogatták az V. kötet nyomtatását, de az eddigi kötetenkénti 20.000 korona helyett december elejéig ennek csak a fele, 10.000 korona gyűlt össze. Társaságunk elnökének, Dániel Lajos festőművésznek nem sikerült képviselnie tagságunkat a SMOSZ közgyűlésein. Titkárunk, Tóth Tünde, külföldi tanulmányai miatt nem vehetett részt Társaságunk vezetésében. Móritz László betegsége miatt visszavonult a folyóirat adminisztratív és szervezési ügyeinek intézésétől. Kasza Imre festőművészt Erdélybe való visszatelepedése miatt vagyunk kénytelenek nélkülözni.

 

Feladatainkból
2009 első felében megjelentetjük az Ághegy 26. számát. A Magyar Liget tíz éves fennállásának évfordulójára CD-lemezen megjelentetjük az összegyűjtött lapszámokat. Kiadjuk az Ághegy Rádióban elkezdett „Bevezetés az újságírásba” címmel elkezdett beszélgetés-sorozatot, valamint a szerző felolvasásában első hangos könyvünket: Tar Károly: „Szerenád dobra, cintányérra és más ütőhangszerekre” című különdíjas regényét.


2010-ig, folyóiratunk tíz éves fennállásának ünnepére befejezzük az öt számból álló VI. kötetünk szerkesztését. Tagjaink és támogatóink segítségével nagyobb nyilvánosságot biztosítunk a skandináviai országokban, a Kárpát-medencében, a médiában, az író-olvasótalálkozókon és könyvvásárok alkalmával. Folytatjuk a Nemzeti Kulturális Alapnál a folyóiratok számára kiírt pályázatokra való jelentkezés formaságainak teljesítését. Keressük azokat, akik önzetlenül, számítógépes munkával segítenék az Ághegy világhálón való jobb megjelenését. Kérjük és reméljük, „a haza éltető figyelmét” élvezve, az Ághegy kötetek nagykövetségi ünnepélyes bemutatásának lehetőségét a svéd, a norvég és a dán nagykövetségségeken. Minden követségre 6-12 darab tiszteletpéldányt küldtünk. Folytatjuk a finnországi magyarokkal való kapcsolatkeresést. Előkészítjük, szerkesztjük és gondozzuk a következő szerzők köteteit:


Erdélyi Szépmíves Céh „Emlékkönyv”, Petter Bjerck-Amundsen: „Søren Kierkegaard kezdőknek”, Hegedűs Zsolt: „Svédcsavar”(regény, Mayer Hella rajzaival), Csillag János: „Versek”, Lőrinczi Borg Ágnes: „Versek”, Havasi-Krasznai Erzsébet: „Versek”, Tar Károly: „Gyermekversek”.


Folytatjuk a Társaság képzőművészeinek adományaiból kialakítható képkiállítások rendezését. Az adományokat árverésen értékesítjük, a bevételt VI. kötetünk nyomtatására fordítjuk. Erősítjük kapcsolatainkat a skandináviai magyar egyesületekkel, az európai fordítókat támogató Balassi- fesztivál rendezőivel és az anyaországi Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal. Közös bemutatókat tervezünk a budapesti Árkádia irodalmi folyóirattal, a KÖZDOK Könyvkiadóval és a pozsonyi AB ART Könyvkiadóval.

 

Elismerések
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság elismerően nyugtázza a szerkesztő önálló, céltudatos, ellenszolgáltatás nélküli irodalomszervezői, olvasószerkesztői és tördelőmunkáját. Hasonlóan elismerés illeti Kovács Ferenc szerkesztő helyettes széleskörű tevékenységét, aki a lap norvégiai anyagait biztosítja. Az irodalmi és művészeti lapfolyam értékét növelik Dr. Békássy Albert fordításai, valamint neki köszönhetjük a családi lap sokszorosítását is. Lőrinczi Borg Ágnes ügyvezető elnöki munkájával és a pénztárosi teendők vállalásával, az Ághegy Rádió és a Transylvania Rádió adásainak megvalósításában nyújtott segítségével járult hozzá Társaságunk tevékenységéhez. Koós András segítségével sikerült az Ághegy Rádió adásait CD-lemezen terjesztenünk. Köszönettel tartozunk Maros Miklós zeneszerzőnknek, aki az Ághegy zenei műsor baráti alapon történő szervezője és vezetője volt. Csillag János alelnök tevékenysége nagyban hozzájárult folyóiratunknak a svéd sajtóban való jelenlétéhez, a kristianstadi svéd irodalmi közösséghez fűződő kapcsolatunk fenntartásához és hídszerepünk gyakorlásához. Dr. Aniszi Kálmán anyaországi elnökünk hathatós segítséget nyújtott az Ághegy Kárpát-medencei népszerűsítésében és a KÖZDOK nyomdával való kapcsolatunk szorosabbá fűzésében. Ugyancsak elismerés illeti Lázár Ervin Járkálót, az Ághegy és a Magyar Liget sikeres koppenhágai bemutatkozását szolgáló nagykövetségi rendezvény szervezése miatt. Értékes hozzájárulást jelentett a stockholmi és koppenhágai nyilvános szerepléseink alkalmával Balogh Ilona, Bartha Magda, Lázár Rozália, Tóth Ildikó és Veress Mária aktív részvétele. Társaságunk életében új lendületet hozott Mészáros Márta és Fodorpataki Mária.


December második dekádjában, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. levelezőlistán történt szavazás eredményeképpen a következő vezetőséget választottuk:


Alapító és tiszteletbeli elnök: Tar Károly, elnök: Mészáros Márta, ügyvezető és pénztáros: Lőrinczi Borg Ágnes, alelnök: Csillag János, titkár: Fodorpataki Mária, jogi tanácsadó: Tóth Tünde, pénztári felülvizsgáló: Aluuan Gizella, a norvégiai fiók elnöke: Kovács Ferenc , a dániai fiók elnöke: Lázár Ervin , a magyarországi fiók elnöke: Dr. Aniszi Kálmán , ideiglenes finnországi segítőnk: Hegedűs Kálmán

 

Ligeti Pál

 

1994-et írtunk, amikor az egyesületünk megalakult, és azóta folytamatosan működik.Ezért köszönet illeti az eddigi összes elnökünket és vezetőségi tagunkat, akik igyekeztek ezt a szórványban élő magyarságot összetartani. Voltak idők, amikor ez nem volt könnyű feladat, de itt vagyunk, lelkesen végezzük a feladatainkat. Méltók szeretnénk lenni arra, hogy értékeinket, tudásunkat tovább adjuk a fiatalabb korosztálynak, hogy a magyar nemzeti tudat gyermekeinkben is élhessen.

 

Jelenleg 126 tagunk van, kicsiket és nagyokat, öregeket és fiatalokat beleszámítva. Ezt természetesen nem volt könnyű elérni. Ha visszagondolunk, hogy 2 évvel ezelőtt - azaz 2006 decemberében - az új elnökválasztáskor 14 fizető taggal vettük át az egyesületet.


Akkor még úgy nézett ki, hogy az egyesület felbomlik. Egy lelkes, megújult vezetőséggel elkezdtünk keményen és odaadóan dolgozni, és örömmel mondhatjuk, hogy sokoldalú és változatos műsorral szórakoztathattuk a halmstadi magyar közösséget.


Itt megemlítjük, hogy Halmstadban jelenleg 2 magyar egyesület működik, a Vajdaság, amelynek 89 fizető tagja van és mi, a Barátság Egyesület. Azért, hogy sikerről beszélhetünk, külön köszönetet mondunk a Vajdaság Egyesület tagjainak is, akik rendszeresen, szép számban látogatják rendezvényeinket.

 

Röviden beszámolunk az elmúlt 2 év eseményeiről:

 

A 2007-es évben vendégünk volt Dancs Annamária, a farsangi bál vendégénekese, aki zenésztársaival együtt biztosított nekünk egy kellemes és vídám estét.


Nemzeti ünnepünkön a Dévai Gyerekotthon tánccsoportja látogatott el hozzánk. Itt büszkén elmondhatjuk, hogy 10.320 kr-át gyűjtöttünk össze a gyermekotthon megsegítésére. Külön köszönet illeti hát tagjainkat, akik adakozókedvükkel eredményessé tették a tánccsoport turnéját.


A Budapesti Mikroszkóp Színpad 2 humoristája, Ihos József  “Kató Néni” és Éles István “Ajala” című jeleneteivel nevettette meg a szépszámú közönséget. Örömmel fogadtuk a Ljungby-i Petőfi Egyesület színjátszó csoportját is. A sikeres előadás után együtt mulattunk a vendégszínészekkel, ahol a talpalávalót a Ljungby-i zenész, Pál József biztosította. Más egyesülethez hasonlóan mi is fontosnak tartjuk az egymás közötti jó kapcsolatot, meg is teszünk érte mindent. Higyjétek el, hogy maradandó élményeket tudunk egymásnak adni, ha gyakran találkozunk a többi egyesület tagjaival. Számunkra is fontos, hogy nyitottak legyünk, ezért szívből ajánljuk a többi klubnak is az együttműködést.

Faragó Irénke néni, aki rendszeresen meglepi közösségünket
finom süteményeivel.

 

 


A nyári szabadság után, szeptember 8-án bállal nyitottuk meg az őszi programunkat, majd a Kassai Thália Szinház művészeit láttuk vendégül. Október 23-án Deák Ernő történész és Beregszászi Olga művésznő tisztelt meg bennünket színvonalas előadásaikkal.


Az évet sikeres szilveszteri bállal zártuk és ezennel meg is nyitottuk a 2008-as évet. A szilveszteri bálhoz a zenét a göteborgi Sziveri Family Együttes biztosította.

 

A 2008-as év is gazdag műsorokkal várta a tagságunkat. Az évi közgyűlés után nagy lendülettel szerveztük meg a farsangi bált, aminek lett is eredménye. Ugyanis a 140 férőhelyes terem kicsinek bizonyult a sok érdeklődő számára.


A tavasz folyamán is rendkívüli műsoraink voltak, neves személyiségek és híres előadók látogattak meg bennünket: Kun Ferenc történész, a Rákóczi Szövetség alelnöke, Tolcsvay Béla zenész, Csongrádi Kata színművésznő Budapestről, a Marosvásárhelyi Hahota Színház művészei, valamint a Budapesti Színház és Filmművészeti Akadémia hallgatói.


Az év második fele sem szűkölködött a műsorokban. Szabadságról visszatérve szeptember 6-án egynapos kirándulást rendeztünk Németországba, bevásárlással egybekötve. Az ősz folyamán fogadtuk a Győri Forrás Színház fiatal művészeit „Emlékezzünk Wass Albertre!” című előadásukkal, majd a Tolcsvay Trió tartott zenés estet.


Október 23-án Gecse Géza történész és Bálint Márta színműv észnő voltak a vendégeink. December 4-én Mikulás-nap alkalmával a Budapesti Szabad Ötletek Színháza művészei előadása után több mint 20 gyereknek osztottunk ki csomagot. Ebben az évadban is volt 2 sikeres bálunk, a szüreti és a szilveszteri bál. A szüreti bállal kapcsolatosan örömmel mondom el, hogy a Vajdaság Magyar Egyesület vezetősége is részt vett a bálunkon, amit mi is viszonoztunk, amikor ők is bált rendeztek. A szilveszteri bálra újra kicsinek bizonyult a 140 férőhelyes terem. Emiatt, sajnálatunkra sokan lemaradtak a nálunk rendezett szilveszteri mulatságról. Ez alkalommal a fiatalok által közkedvelt Bartus Róbert Levente zenész teremtett jó hangulatot.

 

Bartus Robi és amatőr énekesei: Balla Zsuzsi, Pinteanu Nóra
és Harmath Emike a 2008-as szilveszteri bálon, amikor a 140
férőhelyes terem kicsinek bizonyult a sok érdeklődő számára.

 

 

 

Ami a 2009-es évet illeti:


Egyelőre április 18-ig van előre leszögezett programunk; ezeknek a sorát az évi közgyűlés kezdte. Ezt követte február 28-án a farsangi bálunk, ahova sok szeretettel vártuk a mulatni vágyókat. Az idén is, márciusban megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről. Idei meghívott vendégeink a felvidéki művészek voltak: Jónás Csaba, Tarics Péter, Kovács Hortenzia és Varga Csilla.


Nagy örömünkre Tamás Gábor elfogadta meghívásunkat, és március 20-án nálunk, Halmstadban koncertezett, majd utána bált rendeztünk, ahol kedvenc énekesünk együtt mulatott a közönséggel. Áprilisban népzenei műsorunk is lesz, a Boglya - Harangláb Táncház Együttessel.


A sikeres tevékenységünkkel kapcsolatosan el kell mondanom, hogy 2007 őszétől egyesületünknek megadatott az a lehetőség, hogy az akkor újonnan megnyílt Medborgarservice nagytermében minden csütörtök este “nyitott ház” cím alatt fiatalok és öregek találkozhassanak. Táncolunk, kézimunkázunk, asztaliteniszezünk, biliárdozunk, sakkozunk. Annak ellenére, hogy ingyenes kávét és üdítőt biztosítunk, gyakran megesik, hogy hol süteménnyel, hol pattogtatott kukoricával vagy éppen házi kolbásszal lepnek meg lelkes tagjaink.


Annak ellenér, hogy az egyesületünk utóbbi kétévi tevékenysége elég sikeresen alakult, vannak nekünk is gondjaink, bajaink, nézeteltéréseink, - néha még a vezetőségen belül is. Sajnálattal kell elmondjuk, hogy a mi egyesületünkben nagyon kicsi az a csapat, amelyik odaadással és lelkesedéssel vállaja a műsorok megszervezését. Itt példaképpen említeném a halmstadi Vajdaság Magyar Egyesületet, ahol a tagok legnagyobb része jóval a nyugdíjkorhatár felett van, de amikor az egyesületükről van szó, akkor mindenki odaadással és összefogással veszi ki részét a munkából. Természetesen nem adjuk fel a küzdelmet, továbbra is haladunk előre, tesszük a dolgunkat szívvel és lélekkel.

 

Végezetül bemutatom a vezetőségünket:


Elnök: Harmath László, alelnök: Szakács András, pénztáros: Nagy Nóra, titkár: Kalló Judit, kultúrfelelős: Harmath Emilia, sportfelelős: Kara Zsuzsanna, vezetőségi tag: Szávuly Ilona
Honlapcímünk: http://www.baratsagegyesulet.com/


Amennyiben lehetőségetek van, úgy látogassatok el honlapunkra! Sok érdekes naprakész információt olvashattok rólunk és rendezvényeinkről. Elérhetőségeink is szerepelnek ezen internetes oldalon mind a vezetőséggel, mind a magyar nyelvű gyermekkörrel kapcsolatban.

 

 

Műsor
December 4-é, csütörtökön 19.00 órakor: Szeretlek, Mikulás! című zenés mese a budapesti Szabad Ötletek Színháza előadásában az Andersberg Medborgarservice tánctermében. Az előadás után a Mikulás csomagot oszt ki a gyerekeknek!
Az előadás mindenki számára ingyenes!

Felhívás!
Minden csütörtök este 19.00 – 22.00 óra között nyitva tartunk az Andersberg Medborgarservice tánctermében. Itt lehetőség van díjmentesen táncot tanulni, biliárdozni, pingpongozni, kézimunkázni.
Mindenkit - kortól függetlenül - szeretettel várunk!

Érdeklődni Harmath Emikénél lehet a 035-103687 vagy a 073-6641076 telefonszámokon

A vezetőség

 

Kedves olvasó!

Nagyon régen hallattunk mi cserkészek magunkról. Aktivitásaink egy ideje, illetve pillanatnyilag pihennek. Ott tartunk, hogy lennének gyerekek - még vezető is akadna - de nincs idő, erő, lelkesedés aktivitásokat tervezni és tartani. Csapatunk több mint 45 éves múlttal rendelkezik. Nem szeretnénk felszámolni működésünket, hiszen fiataljainkban a jövő. Ki faragna belőlük „emberebb embereket, magyarabb magyarokat”, ha nem mi! Nagyon bízunk abban, hogy a közeljövőben lesz olyan vezető, aki hajlandó aktív munkát végezni. Ha talán éppen olvasóink közül van olyan, akit érdekel, lépjen kapcsolatba Kalocsi Belina Szilvivel (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Nagy kérésünk: amíg átvészeljük ezt a helyzetet, nagyon kérjük támogatásotokat, hiszen kiadásaink maradtak és vannak. A 2008-as tagdíjat (150 kr) még mindig elfogadjuk. De van lehetőség kisebb összeggel is hozzájárulni „támogató, családi tagdíjként” 50 kr. Aki csak teheti, már most fizesse be, hogy a szénánkat rendezni tudjuk a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége, valamint a Magyar Ház Közössége felé. A befizetőlapra kérjük a családtagok számát feltüntetni, mivel asszerint kapja csapatunk, illetve a SMOSZ a támogatást.

 

PG: 14 77 31-4 „Ungerska Scoutföreningen”

 

Előre is köszönjük támogatásotokat és megértő segítségeteket! Reméljük, hogy hamarosan sok pozitív cserkészhírrel kereshetünk fel benneteket! Befejezésül annyit, hogy a cserkészcsapat nevében a Minden Halottak Napja alkalmával idén is ellátogattunk a stockholmi Norra Kyrkogården katolikus részébe és a magyar sírokra elhelyeztük a kis nemzetiszínű szalaggal díszített fenyőágacskákat. Közel 100 sírt találtunk. A tullingei temetőbe is, ahol egyre több magyar nyugszik, jutott az ágakból. Minden bizonnyal találnánk a stockholmi skogskyrkogårdeni és a botkyrkai temetőben is sok magyart, de sajnos nem jutunk el mindenhova. Örömünkre a jönköpingi magyar egyesület egyik lelkes gyerekfoglalkozás -felelőse, Szőcs László, a 2009-es nyári vezetõképző táborba készül, mert Jönköpingben be szeretné indítani a cserkészetet. Szorítunk, hogy minden jól sikerüljön neki!

 

További szép őszt és jó munkát kívánok!
Lőcsei Gyöngyi

 


FELHÍVÁS:
Akinél esetleg van cserkészruha, cserkészkönyvek vagy egyéb cserkészanyag, adja be a Magyar Házba Gorzó Tündének vagy Kalocsi Gittának. Ugyanis nagyon drága újat venni és felesleges is, ha csak porosodik valahol a szekrény vagy a könyvespolc mélyén.

 

 

 

Legyen kedved mindig dalolni…
 

De különösen akkor, ha ízes magyarsággal Kendteknek szól a muzsika, ha nosztalgiázó jókedvvel mesélnek (többi közt) a Velencei-tó környéki falvak öregjeiről, fellebbentik a fekete-fehér Ki Mit Tudok nehéz színpadi függönyét, és dalszöveg-elemzésbe bocsátkoznak a csetlő-botló fiatalság budapesti szerelmei kapcsán...
 

 
Czipó Tibor, Tolcsvay Béla, Egri László Göteborgban 

 

Október közepén a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Kör meghívására érkezett Göteborgba a Tolcsvay Trió. Az eseményről a Duna Televízió október 6-i Kívánságkosarának nézői is értesülhettek, miszerint az együttes 40 év dalaiból ad két órás összefoglalót s ez évfordulós nagykoncertjük előhangjaként is felfogható. A közel nyolcvanfős közönség hálásan is fogadta a „próbát”, melyen Tolcsvay Béla, zeneszerző, szövegíró, előadóművész mindenkit éneklésre bíztatott, az anyanyelvvel való zenés játékra. Hiszen Tavaszváró darabjukban is megmondták már a nagy igazságok egyikét, hogy „… nem az a jó, ha szeretlek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz…”. És valljuk be őszintén, mi, akik jelen voltunk, könnyedén és jó szívvel vettük a népdal motívumokra épülő rigmusokat, a folk-beat dalokat.

Az I. Popfesztivál főszervezője (1973, Miskolc), a (Tolcsvay) Klubozás mozgatórugója megpendítette a belső húrokat és arra a bizonyos két órára szigetté alakította a Göteborgs Stadsmuseum koncerttermét.
 

A következő években is szeretnénk hasonló koncertet, magyar pop-rock estét szervezni - mondja Csata Attila, a Kőrösi Egyesület elnöke. Talán hagyomány születik. A sikeres szervezésnek, együttműködésnek hála: a göteborgi este után a hamlstadi fellépésen az ott egybegyűlt mintegy száz fős közönség is nagyon jól érezte magát.

 Teremtő nyelvjáték
 

A Mervel Ferenc Ifjúsági Fordító Kör tizenkét fiatal tagja október elején, Göteborgban fejezte be nagy lélegzetű munkáját. Karinthy Frigyes: Tanár Úr, kérem! című munkájának színpadi alkalmazását fordították magyarról svédre. A publikum számára szórakoztató és humoros mű a tizenéves fordítóknak komoly kihívást jelentett, de a maroknyi segítő szülő – egyben a Kör elhivatott programmenedzserei - segítsével, legyőzték az akadályokat.
 

„Lógok a szeren. Azt, hogy az izmaim még fejletlenek s mellem is szűkecske, azt én nagyon jól tudom. De nem tudhatjátok, hogy mi lakik bennem. Én is csak homályosan sejtem, borzongva gondolok rá, olyankor, mikor könnyedén simul rám a tornatrikó, és lábam gumicipősen szökdel a tornaterem csertörmelékében.” (Karinthy Frigyes: Tanár Úr, kérem!, 1916)
 

Jómagam a színdarab körüli munka búcsúztatóján, egyben a svéd változat születésnapi ünnepségén érkeztem az őszi találkozóra, ezért adhatom tovább a „Tanár Úr” történetét, a következőképpen:
Az egész tavaly nyáron kezdődött Tångagärdén, az Önképzőkör táborában. Az elképzelés az volt: olyan időtöltést találjanak az ifjaknak, ami felkelti érdeklődésüket, leköti figyelmüket és tanít is egyben. Műfordítottak. A spontán szerveződött csapat a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Kör szárnyai alá került, és mivel a Kőrösi „hu.se.t 2007” elnevezésű rendezvényére idén áprilisban Göteborgba látogatott Karinthy Márton, adta magát az ötlet, hogy a fordítók az ő nagyapja tiszteletére, illetve a diákélmények örök aktualitását felhasználva a Tanár Úr, kérem!-et ültessék át svédre. A választott szöveg a vártnál nehezebbnek bizonyult, hiszen régies, speciális kép-, és szókészlettel bír, így sokszor jól jött a „felnőttek” segítsége egy-egy kifejezés magyarázatához, vagy az átvitt értelem megfejtéséhez. De a munka oroszlánrésze az ifjúságé maradt: kis csoportokban, néhány oldalra szabdalt darabokban fordítottak rendületlenül, a találkozók közt pedig házi feladatként haladtak a szöveggel. A rendszeres, formális találkozók végül megritkultak, ami viszont nem feltétlenül jelent problémát a hasonló közösségeknél, hiszen mégiscsak művészlelkű, műkedvelő műfordítókról van szó, no meg…

- A gyerekek egyelőre csak azt tudják biztosan, hogy remekül szórakoznak. A foglalkozások után például várost néznek, esténként bulikat szerveznek, a találkozók között pedig e-mailben tartják a kapcsolatot. Eredményünk tulajdonképpen itt gyökerezik – mondja Sall László, a Kőrösi titkára.

A göteborgi találkozó és a „munkaebéd” háziasszonya, Fülöp Éva is csatlakozott a beszélgetéshez:

 

- Saját gyermekeink révén válunk igazán érdekeltté egy-egy hasonló program szervezésében. Hiszen mindig a generációnknak megfelelően kell igyekeznünk támogatni és kiszolgálni a magyar nyelvhez, kultúrához kapcsolódó igényüket. Először a Tavaszi Szél csoportba kerültek a fiaink, majd belenőttek a néptánc együttesbe. Végül a fordítás is időszerűvé vált. Ebből is látszik, nem kell más, csak egy ötlet, ami mögé már kevés szervezés is elég, hogy az működő- és életképes legyen.

- Tulajdonképpen ezek a kis szerveződések egy Magyar Ház feladatait adják össze – veszi vissza a szót Sall László. Ami azért is nagyon fontos, mert így a gyerekeink nemcsak használni tudják, de teremteni is képesek a nyelvtudásukkal.

A nyári kalandból tehát kinőtt egy kör, amelyet Mervel Ferencről (Vecsés, 1936 - Västerås, 2004) neveztek el, aki hat skandináv nyelvből fordított anyanyelvére, és arról svédre, és egyike azoknak, akik a legtöbbet tették az északi líra és próza tolmácsolásáért magyar nyelvterületen.

A társaság lépésről-lépésre tovább erősödött, idén tavasszal például Stockholmban gyűltek össze, ahol a helyi UHU (Magyar Anyanyelvű Oktatás) fogadta a göteborgi ifjakat. Az őszi összejövetelre pedig már Török Ernő, az UHU alapítója kísérte Göteborgba a stockholmiakat.

Akárhogyan is nézzük, a Kör tagjai az utómunkálatok és a lektorálás végeztével egy kerek alkotást mondhatnak a magukénak. Értékteremtő munkásságukat a SMOSZ is elismeri, anyagilag is támogatja. A csoportmunka folytatódik, a következő terv a Mátyás királyról szóló népmesék. Most Karinthy Mártonnak írtak üdvözlő levelet munkájuk befejeztével, jövőre talán minden svédországi mesemondó fújni fogja:

En gång, när kung Mattias gick land och rike runt i förklädnad...

 

Kovács Szilvia

 

Gergely Róbert a malmöi Hungaroclubnál 

 

Az áprilisban tartott, sikeres Húsvéti Bálunk zárta a 2008-as első félévi tevékenységünket. Szeptember végéig a pihenés hetei következtek, de a látszólagos tétlenség ellenére is lázasan terveztük az őszi-téli programjainkat.
 

Október 4-én fergeteges sikerű szüreti bált tartottunk, ahol Gergely Róbert budapesti színművész volt újfent a vendégünk, mint bálunk ceremóniamestere, énekese és kitűnő táncosa. A művész az idén másodszorra látogatta meg városunkat és klubunkat.

 

Október 23-át mi 24-én ünnepeltük, a Nydala Teater hangulatos termében, ahol a stockholmi  Szöllősi Antal tartott nekünk előadást az ´56-os forradalom és szabadságharc svédországi visszhangjáról. Az ítéletidő ellenére is szép számú közönség gyűlt össze. Előadás után a színház elôcsarnokában magyaros vacsorával és kötetlen beszélgetéssel fejeztük be az estét.
 

November 15-én lezajlott az összevont Katalin- és Erzsébet-bálunk, amelyet a Motetten teremében tartottunk. Házi zenészünk, Horváth Attila gondoskodott a szórakoztatásunkról.
 

December 6-án nálunk is megáll a Mikulás bácsi a szánjával, mégpedig a Nydala Teater-ban készül megörvendeztetni kicsinyeinket, akik egész évben jól viselkedtek.
 

Szilveszteri Bálunkon - a hagyományoknak megfelelően - svéd barátainkkal közösen fogjuk búcsúztatni az óévet és köszönteni 2009-et. Házi zenészünk, Horváth Attila fogja húzni a talpalávalót.
 

A 2009-es évre – egyelőre – a január 25-én, vasárnap délután16 órakor, a Motetten teremben tartandó “Szívből szeretni” című, operett–, sláger- és nótaelőadásról tudjuk értesíteni tagságunkat. Az előadást a Tapolcai Musical Színpad  nyolc tagú csapata adja elő.
 

Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!

 

Lakatos Júlia

 

Ismertetésem elején mindnyájatok elnézését kérem a beszámolók elmaradása miatt. Ennek egyik oka egészségi állapotom romlása volt; mostanra túlvagyok a nehezén, és Isten segítségében bízva ígérem, hogy az elmaradást bepótolom.


Amint azt a közgyűlésünkön elmondtuk az idén 88 árvát támogattunk különböző nagyságú összegekkel, összesen 90.311 korona értékben.


Három szállítmányt küldtünk, amelyből egyet a Gereben család támogatott 9.000 koronával. A szállítmányokban számítógépek, ruhák, cipők, egészségügyi segédeszközök, a Magyar Házból származó könyvek és még sok egyéb hasznos holmi volt.A szállítmányok lebonyolításában nagy részt vállalt Astrid és Åke Hörnel Sollentunából, Adrien és László Esgran Tyresöböl, valamint Farkas István a Tyresö önkormányzattól ajándékba kapott számítógépekkel. Köszönjük mindazok segítségét, aki a szállítmányok összeállításában, anyagi támogatásaikkal, a csomagolásnál segítettek!


Tudom, Nektek csupán a köszönet szóbeli átadása jut, hiszen a támogatottak háláját mi tapasztaljuk meg igazán, amikor nyaranta meglátogatjuk őket. Persze küldenek ők köszönőleveleket is, de számunkra a legnagyobb élmény, hogy láthatjuk a testi és szellemi fejlődésüket, a hálával telt ragyogó szemeket, hallhatjuk a jövőről szőtt terveiket. Nem is beszélve a végzős diákok fogadalmiról, hogy majd egyszer ők is - saját keresettel rendelkezvén - segíteni fogják a rászorultakat. Mindezt összefoglalva, kedves barátaim ez egy olyan felemelő érzés, amitől elfelejtjük a sok munkát és nehézséget. Mindez megerősít abban, hogy munkánkat tovább kell folytatnunk. Biztosíthatunk benneteket arról, hogy az esti imáikba a kisgyerekek minket is belefoglalnak, Istentől egészséget és segítséget kérve.


El kell továbbá mondanom, hogy egyesületünkből két család vállalt keresztszülőséget egy-egy kislány felett; rádásul a gyerekeket rendszeresen meglátogatják Déván! Köszönjük a nagylelkűségeteket!
Munkánkat, a rászorulók támogatását nem tudnánk tagjaink és adakozóink nagylelkű segítsége nélkül végezni. Tavaly 9.300 korona értékű tagdíj és 36.665 korona értékű ajándék érkezett hozzánk. Nagy teljesítménynek tartom ezt, hiszen mindössze 93 család tagja az egyesületünknek. A kezdődő pénzügyi válság azonban egyre inkább veszélyezteti a szegény sorban élőket, ezért további megajánlásaitokra most fokozottabban számítunk!
Az idén a támogatásokra fordított összeg jelentős részét bizony különböző rendezvények, egyesületi délutánok, bazárok bevételéből kellett kigazdálkodnunk. Ezúton szeretnék – nevek említése nélkül - köszönetet mondani mindazoknak, akik munkánkat segítették!


Tagjainkat arra kérem, hogy ezentúl a befizető lapokon tüntessék fel kiskorú gyermekeik születési évét, hogy nyilvántartásunkat pontosíthassuk. Ennek oka, hogy csak a 7 évesnél idősebbek után igényelhetünk állami támogatást.


A beszámolóm végén szeretném felsorolni azokat az egyesületeket, amelyek munkánkat különböző összegekkel támogatták:
Stockholmi Katolikus Kör: 2.000:-
Södertäljei Magyar Egyesület: 1.110:-
Respekt/Livets Fond: 5.000:- (ez utóbbit köszönjük pénztáros asszonyunknak, aki az utolsó pillanatban szerzett tudomást erről lehetőségről és sikerrel pályázott a támogatásra).

Biztosítalak benneteket, hogy önzetlen támogatásotok olyanokhoz kerül, akiknek a legnagyobb szükség van rá!

Köszönjük az érdeklődéseteket, továbbá Isten áldásában gazdag, boldog életet és jó egészséget kívánunk mindnyájatoknak!

 

Mihály Ferenc

 

A Jönköpingi Magyar Egyesület immár többéves hagyományra visszatekintve összefogja a Jönköping és környékén élő magyar származású gyermekeket. Igen, valóban így indul az egyesületi beszámolónk, de mi is történt nálunk mostanában?


Két lelkes vezetőségi tagunk, Kiss Kati és Szőcs Laci személyében olyan munkatársakra találtunk, akik nemcsak a gyermekek szeretetét és a szülök bizalmát nyerték el, hanem kiépítettek egy igazi csapatszellemet is. Nem is lehet csodálkozni, hogy gyermekeink már alig várják, hogy újra találkozhassanak, megoszthassák egymással élményeiket, együtt játszhassanak. Egyre többen és többen jövünk össze, szülők és gyermekek, hol az öxnehagai Forum termeiben, hol Tångagärdén a Magyar Protestáns Gyülekezeti Otthonban, hol egyszerűen csak egy környékbeli kirándulás alkalmával. A találkozók sikere nagy részben köszönhető Laci cserkészvezetői tapasztalatainak, találékonyságának, és Kati ötletes, fantáziadús csoportfoglalkozásainak. De a szülőket se felejtsük el, hiszen az ő segítségük, lelkesedésük nélkül a legjobban előkészített pedagógiai munka is csődöt mondhat.

 

Anyukák, apukák igazi csapatszellemben vesznek részt minden foglalkozáson. Ha kell, akkor a tábortűzhöz rőzsét szednek, bográcsgulyást főznek, kézműves foglalkozáskor gyertyát öntenek, rajzolnak, festenek - kicsik és nagyok együtt. Persze a fergeteges focimeccseket se felejtsük el, ahol a kislányok apukájukkal mérik össze tudásukat, a fiúk pedig mindent beleadva egy új Zlatan bravúrjait csillogtatják.
 

Mit is szeretnénk elérni ezekkel a gyermekfoglalkozásokkal? Kérdezhetnénk. Igen, immár többéves hagyományra visszatekintve összefogni a Jönköping és környékén élő magyar származású gyermekeket. Érezzék és éljék át, hogy mit jelent a saját anyanyelvükön játszani, örülni, együtt lenni. Mindez beágyazva szüleik, őseik kulturális hagyatékába, szokásrendszerébe. Egyszóval lehetőséget szeretnénk adni, hogy magyarságtudatukat erősíthessék, magyarok maradjanak egy modern svéd társadalomban, amelynek egyébként teljes jogú tagjai.

 

Boström Nadler Mariann

 

 

 

 

1973 október 23.-a. A magyar emigráció lelkesen ünnepli az 1956-os forradalom szabadságharc és emlékét. Nekünk, svédországi magyaroknak ez a nap nem csupán az ünnepi évforduló miatt emlékezetes, hanem azért is, mert akkor alakult meg az Északi Magyar Archívum.


Alapítója, Szöllősi Antal 1969-ben került Svédországba, ahol gyakorlatilag azonnal bekapcsolódott az emigrációs munkába: Bujdosó (később Bújdosók) címmel lapot indított. Szerkesztői munkája során tapasztalta, hogy rengeteg magyar nyelvű és vonatkozású írott anyag vész el azért, mert még senki nem vette a fáradtságot, hogy ezeket összegyűjtse, rendszerezze és megőrizze az útókor számára.


A felismerést tett követte. A Balti Levéltár mintájára néhány lelkes ismerősével megalapította az Északi Magyar Archívumot. A hírt sokan lelkesen fogadták, egyesek azonban kételkedtek abban, hogy Szöllösi Antal és munkatársai megbírkóznak majd az előttük álló feladattal.


Az elmúlt harmincöt év eredményei azt bizonyítják – a legkritikusabb szakmai szemmel is vizsgálva – hogy az Archívumnak ragyogóan sikerül teljesítenie a kitűzött feladatokat.


Az Északi Magyar Archívum eddig ötvenhárom országból összegyűjtött magyar nyelvű vagy vonatkozású anyaga magyar személyiségek, egyesületek, szövetségek, egyházak, cserkészcsapatok, sportklubok, politikai pártok és mozgalmak, csoportosulások, vállalkozások, színházak tevékenységét dokumentálja.


Az Északi Magyar Archívum könyvtára jelenleg körülbelül húszezer kötetből és kiadványból áll, ebből mintegy kétezer az emigrációban született. Anyanyelvünkön kívül mintegy harminc más nyelven található magyar vonatkozású kiadvány. Az Archívum munkásságának áttekintésekor, már a számszerű eredmények is imponálóak. A gyűjtemény igazi értéke azonban abban rejlik, hogy részletesen dokumentálja a nyugati magyarság több évtizedes erőfeszítéseit identitásának megőrzéséért, a beolvadás elkerüléséért, a jó hírnév öregbítéséért.


Ezt az felbecsülhetetlen értékű munkát Szöllősi Antal és néhány lelkes munkatársa végezte és végzi. Tették mindezt kitartó szorgalommal, szerényen, időt és anyagiakat áldozva vállalt célkitűzésükért. Eredményeik bizonyítják, hogy kitartással, elszántsággal, a nehézségek ellenére is lehet maradandót alkotni, továbbá azt, hogy a nyugati magyarság értékes része a nemzetnek!


Büszkék és hálásak vagyunk tehát, hogy jubilálhatunk. Büszkék arra, hogy az Északi Magyar Archívum itt, Svédországban működik, hogy tagja országos szövetségünknek, hogy munkatársai sorstársaink a közösségi munkában és gyűjteménye értékes része nemzeti kulturális örökségünknek.


Hálásak azért, mert az Északi Magyar Archívum hírt adott és ad rólunk, mert összegyűjtötte, megőrizte az útókor számára azt az értéket, amellyel igyekeztünk nemzetünk boldogulásához hozzájárulni. Aki fáradságot nem kímélve beletekint ebbe a gazdag gyűjteménybe megérti, miért beszélünk tizenöt millió magyarról.


A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége nevében tiszta szívből gratulálok az Északi Magyar Archívumnak, és kérem a Fennvalót, hogy Szöllősi Antalnak és lelkes csapatának adjon további erőt, egészséget, elszántságot, hogy továbbra is hasonló odaadással végezhessék áldásos munkájukat, mindnyájunk büszkeségére és örömére.

 

Bihari Szabolcs,
a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke

 

Szeretettel várjuk magyarul tudó 9-19 éves diákok jelentkezését. Minden második szombaton magyarságismeret órákat és zenei anyanyelv órákat tartunk. A diákok koruknak megfelelő osztályokban magyar olvasást, írást, irodalmat, nyelvtant, födrajzot, néprajzot és népzenét tanulnak. Lehetőség van furulya-tanulásra is, hatlyukú magyar furulyán diákokkal foglalkozunk.

Jelentkezni Stuber Györgynél lehet a 08/57027709 telefonszámon, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-postacímen.

A Magyar Otthon és Iskola vezetősége

Az Északi Magyar Archívumot, amely napjainkra svédországi magyar dokumentációs központtá nőtte ki magát, Szöllősi Antal hívta életre 1973-ban. Az egyesület létrejöttéről és magáról a gyűjteményről ő maga számol be az alábbiakban.


 1969 novemberében kerültem Svédországba az Invandrarverket (Bevándorlási Hivatal) révén, egy ausztriai menekülttáborból.

 

Magyarok Északon, az ÉMA kiadványa, 1977, 1 szám

 


1970. áprilisában elindítottam a Bujdosó, később - Tollas Tibor javaslatára - Bujdosók című lapot, ami így jelent meg 1974 decemberéig. A lap szerkesztése kapcsán egyre több svédországi magyarral kerültem kapcsolatba.

 

Tudomásomra jutott, hogy több magyar lap is látott itt napvilágot 1956 után,de ezek már szinte mind elkallódtak. Akkor még csak 15-16 év telt el a forradalom óta és máris alig maradt nyoma az akkor idekerült magyarság nyomtatott irodalmának. Több honfitárs azt is elmondta, hogy annak idején menekülésükkor magukkal hoztak 1956-os dokumentumokat is. Félő volt, hogy amennyiben ezek nem kerülnek biztonságba, idővel véglegesen elvesznek. Időközben megismertem a Balti Levéltárat és az az ötletem támadt, hogy ennek mintájára létre kellene hozni ennek magyar mását. Így született meg 1973. október 23-án az Északi Magyar Archívum (ÉMA -Ungerska Arkivet).


Kezdetben néhány lelkes stockholmi magyar fiatal (Belohorszky Ferenc, Donát László Levente, Remecz Károly) is bekapcsolódott a gyűjtésbe. Alapításától kezdve összesen körülbelül 50-60 személy vett részt az Archívum munkájában, köztük több svéd is. Az Archívum részére 1982-től Pap Iván és 1997-től Svéd Ferenc is rendszeresen figyeli a svéd sajtót.


Mi is tehát az Archívum? Az ÉMA a nyugaton élő magyarság különböző dokumentumait őrzi; eddig összesen ötvenhárom országból gyűjtött össze anyagot. Ez a különböző emigráns magyar egyesületek, szövetségek, egyházak, sportklubok, vállalatok stb szellemi és tárgyi hagyatékából, valamint a történelmi Magyarország területéről idekerült írásokból/tárgyakból áll. Az írások vagy magyar nyelvűek, vagy az illető , befogadó ország nyelvén íródtak és magyar témájúak.


Az összegyűjtött anyagot tíz kategóriába osztottam, hogy a számítógépes nyilvántartást megkönnyítsem. Íme a kategóriák:


0: Általános anyag.Menedékjog, kivándorlás, bevándorlás. Kisebbségek és jogaik, nemzetiségi kérdés. A befogadó országok idevágó intézményei, törvények, jogszabályok stb. Társemigrációk. Kézirattár. Statisztika. Címtár.


1: Egyesületek, szövetségek, egyházak, politikai pártok, vállalatok, éttermek stb. anyagai. A gyűjtés országonként és szakcsoportonként történik.


2: Személyek. A gyűjtés országonként és személyenként történik.


3: Közép-Európa. Gyakorlatban a történelmi Magyarországot jelenti. Két fontos alosztálya a rasszizmus magyar bűntetteinek és a kommunizmus magyarok elleni bűntetteinek dokumentációs osztálya. Ezekben sajnálatos módon elakadt a gyűjtés, mert akik eleinte elvállalták később visszaléptek.


4: Könyvek. Az ÉMA könyvtárállománya jelenleg körülbelül húszezer darabra tehető, ebből kétezer emigráns kiadás. A magyaron kívül mintegy harminc nyelven található benne magyar vonatkozású kiadvány.


5: Folyóiratok. Az ÉMA folyóiratállományát körülbelül háromezer folyóirat teszi ki, ebből 600-700 különféle magyar emigráns újság.


6: Aprónyomtatvány-gyűjtemény. Ebben található minden olyan kiadvány, amelynek terjedelme 16 oldalnál kevesesebb, például röplapok, körlevelek, vállati és üzleti kiadványok, kereskedelmi tájékoztatók és hírdetések, könyvárjegyzékek, műsorfüzetek (színház, mozi), könyvkiállítási katalógusok, címlisták, térképek, levélzárócímkék, öntapadós matricák, kártyanaptárak, képeslapok, névjegykártyák. egyebek (zászlók, érmék stb).


7: Újságcikk-kivágások gyűjteménye. Ebben egyebek mellett körülbelül tízezer magyar vonatkozású svéd újságcikk is található. Az anyag fantasztikus gyarapodásához Pap Iván járult hozzá, aki nyugdíjasként sok újságot átnéz az Archívum részére. A svéd és a magyar anyag mellett vannak finn, norvég, dán, izlandi, angol és német nyelven írt újságcikk-kivágások.


8: Fotó- és filmarchívum. E kategórián belül említésre méltó a dr. Gáspás Pál római katolikus lelkész és iskolaigazgató hagyatékából származó kétezer fekete-fehér fotó, amelyeket 1948-1956 között készített a Svédországban élő magyarok között. Itt található az 1981-es stockholmi 56-os emlékest videófelvétele; itt vannak az újabb korok CD és DVD lemezei, valamint képzőművészeti és iparművészeti alkotások.


9: Hangtár. Ebbe a kategóriába tartozik a különböző nyugati országokban tartott magyar előadások, ünnepségek hanganyaga hangszalag, hanglemez, CD vagy DVD formájában. Közöttük vannak 1956-57-es svédországi menekülttáborokban készült hangfelvételek a fenn említett dr. Gáspás Pál hagyatékából, a svéd rádió 1956 decembere 1957 márciusa között sugárzott magyar nyelvű adásainak hangfelvételei, amelyek Gáspás atya majdnem hatvan éves magnetofonján ma is élvezhetők. Van itt gyűjtemény a gyűjteményben is: például hanglemez-képeslapok. A kották is itt vannak nyilvántartásban.


A gyűjteményben hagyatékok és kéziratos dokumentumok is találhatók. A gyűjtemény számítógépes feldolgozása folyamatban van, de időhiány miatt eléggé lassan halad. Remélem, hogy a márciusban esedékes nyugdíjazásom után többet tudok foglalkozni a katalogizálással.


Az ÉMA nem csupán gyűjtéssel, de aktív folyóirat- és könyvkiadással is foglalkozott illetve foglalkozik.


A következő folyóiratokat említeném: Ungrare i Norden / Magyarok északon (svéd és magyar nyelvű kulturális folyóirat; első száma 1971.október 23-án jelent meg; kb 300 példányban került kiadásra); Magyar archívum (a magyar emigráció levéltári, megőrzési problémáival, valamint emigráns történelemmel foglalkozott; első száma 1979. októberében jelent meg); Ungersk bibliografi (Magyar Bibliográfia) - svédországi magyar és magyar vonatkozású bibliográfia, elsősorban könyvtárak, kutatók, szakemberek számára; indult 1997-ben, svédül. Ezek a folyóiratok rendszertelenül kerültek kiadásra.


Megjelent könyveink: Dr. Robert von Sandor: Personligheter och händelser under 1000 år i Japan, Stockholm, 1985; Szöllősi Antal: Svédországi magyarság 1956-ig, Stockholm, 1999; Antal Szöllősi: Svenska-ungerska, ungerska-svenska ordböcker och läroböcker. Stockholm, 2008; Sveriges ungerska bibliografi, Nr 1; Antal Szöllősi: Sverige och Ungernrevolten 1956, Stockholm,2008, Sveriges ungerska bibliografi, Nr 2.


Végül, de nem utolsósorban: az ÉMA olyan pártpolitikától és vallási nézetektől független gyűjtemény, amely tevékenységéhez nem kap anyagi támogatást sem svéd, sem magyar, sem egyéb forrásokból, és amelynek működését áldozatkész magyar és svéd magánszemélyek teszik lehetővé.


Szöllősi Antal


FELHÍVÁS


Emigrációban az egyesületi iratokat, személyes feljegyzéseket, családi könyvtárakat az elkallódás veszélye fenyegeti. Ami egy ember, egy közösség számára fontos dokumentum, értékes emlék, pótolhatatlan feljegyzés volt, az az utódok számára értéktelen lomnak, felesleges nyűgnek tűnhet. Kérjük ezért idős honfitársainkat, hogy ezen értékeik/értékeink sorsáról idejében - még életükben! - gondoskodjanak!


Az Északi Magyar Archívum (ÉMA) ilyen esetben felajánlja segítségét és kér mindenkit, forduljanak hozzá bizalommal tanácsért, segítségért.


Az ÉMA alapítója és vezetője Szöllősi Antal.


Levélcím: UNGERSKA ARKIVET Box 8027, SE-141 08 Kungens Kurva Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Bemutatkoznak a 2018–2019-es Kőrösi Csoma Sándor Program svédországi ösztöndíjasai

Bemutatkoznak a 2018–2019-es Kőrösi Csoma Sándor Program svédországi ösztöndíjasai

Portré 2018. december 15.
Szeptembertől újra köreinkben tudhatjuk a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas program keretében érkezett fiatalokat, és társaságukat, valamint szakmai segítségüket élvezhetjük Svédország különböző tájain. Előző lapszámunkból Antal Józsefet és Dobos Tamást ismerhette meg az olvasó, ezúttal pedig Sebestyén Marianna malmői, Bálint Réka…
Readmore
Háború utáni absztrakció II. rész

Háború utáni absztrakció II. rész

Képzőművészet 2018. december 15.
E központi szoborcsoporttól, vagy nevezhetjük akár kisplasztika csoportnak is, a fal felé fordulva, szinte bronzos felületű, vagy vasfekete vásznak kapcsolódnak a nagyszerű anyaghoz. Három kitűnő spanyol festőművész, méreteiben és színeiben is hasonló, absztrakt vásznai. Az 1929-ben Spanyolországban született Luis Feito…
Readmore

Egyesületek

Szüreti mulatság, generációk találkozása

Szüreti mulatság, generációk találkozása

A SOMIT őszi tábora 2018. október 5–7. között ismét a SOMIT-os tábor résztvevői vittek életet a Hälleberga Tábortanyára.…
SOMIT: összefonódó generációk

SOMIT: összefonódó generációk

Október 6-án, a SOMIT 2018-as őszi táborán rendkívüli közgyűlés keretében döntött a tagság az egyesület névváltoztatásáról. A Svédországi…
A Stockholmi Magyar Ház őszi programjai

A Stockholmi Magyar Ház őszi programjai

A Stockholmi Magyar Ház a nyár és az ősz folyamán lezajlott jelentős tatarozási munkálatok után, új környezetben, megszépült…
Hírek a Hungaroclubtól

Hírek a Hungaroclubtól

Október elején a marosvásárhelyi Yorick színház Sminkszoba című előadását fogadtuk. Az előadók a SMOSZ meghívott előadói voltak. Az…
Apja-Fia a Stockholmi Magyar Ház színpadán

Apja-Fia a Stockholmi Magyar Ház színpadán

Berecz András és István előadása November 17-én Berecz András Kossuth-díjas előadóművész családjával a Stockholmi Magyar Házban összegyűlt 125…
iHuset 2018 – Dimenziók kiállítás megnyitó

iHuset 2018 – Dimenziók kiállítás megnyitó

Mire mindannyian összegyülekeztünk Shamsi Neeimai Gallery and More galériájában, megérkezett az első idei hó. Mivel a 2018-as iHuset…
Patrubány Miklós göteborgi előadása

Patrubány Miklós göteborgi előadása

Patrubány Miklós 2000 óta a Magyarok Világszövetségének elnöke. Amikor először járt Göteborgban, egy zászlót ajándékozott a Kőrösi Csoma…
Gyere velem a Hargitára

Gyere velem a Hargitára

Tamás Gábor koncertje Teljes véletlen, hogy éppen az aradi vértanúk napjának (október 6.) végén gyülekeztek a régen hallott…
Sminkszoba

Sminkszoba

Az életről olyan sokat lehet írni. Gondolataink támadnak éveink minden olyan eseményéről, amelyből tanultunk, okultunk, vagy amelyektől talán…
Pogácsasütés és LuFi Lundban

Pogácsasütés és LuFi Lundban

A Lundi Fiatalok (LuFi) szezonnyitó klubestet tartottak, ezzel azonos időben a „nagyok” közös pogácsasütésre gyűltek össze a Lundi…
A Pannónia klub életéből

A Pannónia klub életéből

A Pannónia klub őszi időszaka sok programot tartogat a Malmö és környékén élő magyarok számára. Ősztől a gyerekfoglalkozások…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan elő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

Free Joomla templates by L.THEME