Impresszum

FELELŐS KIADÓ | ANSVARIG UTGIVARE:  Bihari Szabolcs
FŐSZERKESZTŐ | CHEFREDAKTÖR: Antal József
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG | REDAKTION: Antal Viktória, Bitay Zsolt, Csépányi László, Csikós Tibor, Dorogi László, Kozsák Rudolf Árpád, Tóth Ildikó
TÖRDELŐSZERKESZTŐ | ORIGINALARE: Szegedi Attila
POSTACÍM | POSTADRESS: Híradó, c/o Bitay Erzsébet, Hestra Ringväg 9, 504 70 Borås
ISSN: 1103-7679
NYOMDA | TRYCKERI: Danagårds Grafiska, ÖdeshögMegjelenik évente négyszer. | Utkommer 4 ggr/år.
A névvel aláírt cikkek tartalmáért szerzőjük felel. Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség fenntartja magának a változtatás és rövidítés jogát.
A lapot a tagdíjat fizető egyesületi tagok kapják.POSTACSEKKSZÁMLA | PLUSGIROT: Pg 4414044-0