Házavató Hällebergán

Nyomtatás

Szeptember második hétvégéjén tartotta a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) az újonnan megvásárolt és már felújított Ifjúsági központnak a házavatóját Hällebergában. A gyönyörű környezetben lévő kicsi dél-svédországi városka ezáltal hivatalosan is részese lett a magyar életnek.

Fotó: Vass Attila

 A házavató programja kétnyelvű istentisztelettel kezdődött Molnár-Veress Pál és Agnes Holmqvist közreműködésével, majd átvonultunk a gyülekezeti terembe, ahol az ünnepi zenés, verses összeállítást hallgathatták meg az egybegyűltek. A műsorban szót kaptak meghívottaink is: Dr. Simicskó István, sportért és ifjúságért felelős államtitkár a nemzetek és generációk közötti közös nevező fontosságát emelte ki, és megállapította, hogy az új ifjúsági központ is egy ilyen alapkő lehet, ahol találkozhatnak a külföldi és anyaországi magyar fiatalok. A ház ifjúsági központként való kihasználását a helyi faluközösség elnöke, a nybroi polgármester, és a svéd egyháztanács elnöke is méltatta.

Az ünnepi műsorban elhangzott Kányádi Sándor, Wass Albert, Váci Mihály és Reményik Sándor egy-egy verse, valamint élő hegedűszóban is gyönyörködhettek a hallgatók. Egy fényképes vetítéssel idéztük fel a SMOSZ közösségi életének eltelt 39 évét, és a házban történt munkálatokat, mialatt a hazaszeretetről hallhattunk gondolatokat. Svéd vendégeink tiszteletére az Ack, Värmeland du sköna c. éneket hallgattuk meg, illetve az általuk is igen kedvelt Brahms Magyar táncainak ismert dallamai is felcsendültek. A műsor zárásaképpen pedig Zorán Kell ott fenn egy ország című szerzeményét énekeltük el gitárkísérettel, nagy örömünkre a refrénnél a közönség is csatlakozott hozzánk.
Szintén énekszóval sétáltunk át az ifjúsági központunkhoz, ahol az ünnepélyes szalagátvágás és a ház megáldása után a Boldogasszony anyánk himnuszunk eléneklésével vonultunk be a terített asztalokhoz.

Fotó: Vass Attila

Az országos szövetség alelnöke, Feldőtő Emese ünnepi pohárköszöntőjében azt emelte ki, hogy fontos álmodni, és még fontosabb azt áldozatos munkával meg is valósítani. Az ifjúsági központ megvásárlását ugyanis sokan lehetetlennek tartották, de kitartó csapatmunkával mégis sikerült elérni ezt az álmot, és most már a sajátunknak tekinthetjük.

Fotó: Vass Attila

Makkay Lilla nagykövetasszony kiemelte a magyar és svéd együttműködés gördülékenységét, és méltatta a szövetség összetartó munkájának gyümölcsét: az ifjúsági központot.
Az ünneplésből természetesen nem maradhatott el az éneklés és a tánc sem, ugyanakkor mindenki meg is erősödhetett Sík Sándor gondolatában, miszerint: „A hazaszeretet hűséget és munkát kíván.” Istennek hála, hogy itt Svédországban a magyarok kitartanak identitásuk mellett, akarnak és tudnak is tenni a magyarságért.


Kántor Julianna


A házavatót megelőzően tartotta a SMOSZ nyári közgyűlését, melynek első felében a pénztárosi beszámolók, az ifjúsági központtal kapcsolatos kérdések, valamint a központi rendezvények napirendi pontja kaptak helyet. Majd tiszteletbeli meghívott vendégeink körében hallgathattuk meg Bihari Szabolcs elnöki beszédét, a központi rendezvényekről (Hu.se.t, Önképzőkör, SOMIT, anyanyelvi tábor), valamint a magyar házakról szóló beszámolókat, továbbá a Híradó jelentését. Tájékoztatást kaptunk a NYEOMSZSZ 2013-as évi közgyűlésének zárónyilatkozatáról, valamint rövid betekintést nyerhettünk a SMOSZ 40 éves évfordulójának előkészületeiről. Végezetül a jelenlevők elfogadták a következő közgyűlés időpontját, melyre 2014. március 1-jén, Stockholmban kerül sor.