Gondolatok a Kékvirág Anyanyelvi Tábor farádi csapatépítő konferenciájáról (2020. január 11-12.)

Nyomtatás

Az idén januárban újra megtartottuk csapatépítő konferenciánkat a táborcsapat számára, ahol átbeszéltük a legutóbbi tábor tapasztalatait, s a jövőre koncentráltunk (ekkor persze még álmodni sem mertünk arról, hogy néhány hónap múlva lemondani kényszerülünk az anyanyelvi tábort). A múlt és a jövő mellett a jelen is kiemelt szerepet kapott, hiszen meghívott előadóink segítségével gondolatébresztő előadásokban részesültünk – újabb mintákat kaptunk arról, mások hogyan táboroztatnak sikeresen, hogyan prezentálják önmagukat látványos diabemutatóval, videóval. A fáradtság levezetéseként Magyarország borvidékeivel is megismerkedhettünk, egy kis kóstolóval fűszerezve.

Konferenciánk tervezett időpontja és programja (kevés változással) sikeresen valósult meg.

Vendégeink időbeni akadályoztatása miatt volt egy helycsere a pénteki és a szombati programok között. Az említett tábori előadásban Kövecsesné G. Viktória bevezetőül ismerkedési játékokkal nyitott, majd a Spanyolországban, magyar gyermekek számára rendezett tábor szakmai bemutatása következett. Az előadás során igen érdekes meglátások kerültek előtérbe, mint pl. a gyerekek csapatkohéziója. Intellektuális/lelki beállítottság szerint csoportosították a gyermekeket, aszerint, hogy ki milyen formában tudja könnyebben elsajátítani az új ismereteket, ennek megfelelően a munkafeladatoknál az új teendők ismertetését összekapcsolták a gyerekek intellektuális fogódzóival.

Lampert Bálint az általa vezetett erdei iskolát „hozta” közénk színes, jó hangulatú előadásában – innen is ezernyi inspirációt nyertünk, hiszen Hälleberga erdő övezte tábora kiválóan alkalmas arra, hogy mi is bevonjuk a jövőben az erdei iskola számunkra is hasznosítható módszereit, eredményeit.

Másnap, azaz szombaton első napirendi programunkként a 2019-ben megtartott 23. táborunkat vettük górcső alá – nevesen új módszerünket, a forgószínpad ötletét. A gyerekek reakcióit, a stáb tapasztalatait egybevetve arra jutottunk, hogy visszatérünk a korcsoportok szerint való foglalkoztatásra. Ennek okai: a gyerekek nem érezték kellőképp, hogy kihez, melyik vezetőhöz tartoznak; a délelőtti „vándorlás” miatt a délutáni csapatépítő és személyiségfejlesztő szabadidős tevékenységekre (számháború, hétpróba, táncház, kézművesség) kevesebb idő jutott.

A nap második felében az idei, 2020-as táborunk munkájának, témájának tervezésére került sor.

Tavalyi táborunkban A Pál utcai fiúk megzenésített változata igen fölkeltette a gyerekek érdeklődését, így azt tervezzük, hogy egy ifjúsági regényt, magyar modern mesét fogunk megismertetni velük. Érdemes a kortárs irodalomnak is teret engedni (bábozás, megzenésített versek, gyermekjátékok). A nyelvi játékok jutalmazását a cukorkákról gyöngyszemekre módosítjuk az egészségtudatosság jegyében. Tábori naplófüzet vezetésnek ötlete – (B)irodalmi följegyzések.

Az ötletek és javaslatok rendszerezésére, hasznosítására öt munkacsoportot alakítottunk (a tábor témájának előkészítése; szabadidő; marketing; (b)irodalmi följegyzések; ellátás). A munkacsoportok megbeszélték a vállalt feladatok kivitelezésének lehetőségeit, a szükséges lépéseket megteszik.

A tartalmas és részletes munka után Németh Ferenc borlovag házigazdánk érdekes előadást tartott filmvetítéssel. Magyarország borvidékei, a szőlőtermesztés, a borkészítés fortélyai vegyültek a borkóstolás örömeivel.

Vasárnapi munkareggelivel zártuk a találkozót, magunkkal víve munkánk örömét, egymás megbecsülését, várva az újabb munkával, és örömmel teli táboros találkozást!

 

Köszönöm/köszönjük a munkátokat!

 

Tompa Anna – Antal József