Beszámoló a NYEOMSZSZ tizedik közgyűléséről

Nyomtatás

 

Tíz év hosszú idő, ha számokban mérjük, de kevés, ha megvalósításokban gondolkodunk.


Tíz éve annak, hogy a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének alapkövét Stockholmba letettük, és mondanom sem kell, hogy a bábáskodást a SMOSZ vezetősége vállalta.


A nyugaton élő és működő magyar egyesületek, szövetségek közös akarata a nemzethez való tartozás, ezen belül kultúránk, nyelvünk megtartása. Hisz az ezen törekvésekben való munka hatékonyabb, ha közösen munkálkodunk, ha közösen egyet akarunk.


Idén szeptember 25-27 között Vilniusban a 10. alkalommal gyűltek egybe Nyugat-Európa 11országának képviselői ( két szervezet megbízással képviselte magát), küldöttei eddigi munkánk kiértékelni, jövőbeli terveink bemutatni, azok kivitelezésére lehetőséget találni.

A feladatok bemutatása és elvégzésének megvitatása mellett a közgyűlés napirendi pontjai között vezetőségi választás is szerepelt. Ezt megelőzően ,a választási bizottság alapos munkát végzett, így a vezetőink megkérdezése után a közgyűlés kevés változtatással az eddigi jó munkát végző vezetőség tagjait újabb három évre kérte és bízta meg, továbbvinni, megvalósítani közös akaratunk. Miszerint: elnök: dr. Deák Ernő (Ausztria), alelnök: Bihari Szabolcs (Svédország) és dr. Klement Kornél (Németország), gazdasági felelős: Blénesy Emese (Svédország), elnökségi tagok: Piri Zoltán (Hollandia), Lukácsffy Kristof (Finnország), Lindop Márta (Anglia), Homoki Mária (Litvánia), Wurts Erzsébet (Ausztria) valamint küldöttek mint a tagországok képviselői.


Dániai és észtországi szervezetek megbízólevéllel helyettesítették részvételüket és szavazati jogaikat.


A közgyűlés vendégeiként Répás Zsuzsa államtitkár helyettes, Márky Zoltán, az országgyűlés külügyi hivatalának képviselője és dr. Kovács Attila osztályvezető vettek részt.


Dr. Déák Ernő a vendégek, egybegyűltek szívélyes köszöntésével nyitotta meg a napot, majd ünnepi köszöntőjében méltatta az elmúlt 10 év munkáját és megvalósításait.


Répás Zsuzsa államtitkár helyettes asszony a NYEOMSZSZ őszinte önkéntes munkáját mintaértékűnek minősítette. Beszédében kiemelte munkánk fontosságát, amely része a nemzetünk felemelkedésére tett erőfeszítéseknek, az országimázs erősítésének és ezekben a törekvésekben szövetségünket partnerként, támaszként tartják számon.


A köszöntések és kiértékelő beszédek után a napirendben megfogalmazott feladatok megvitatására került sor.


Bihari Szabolcs hét pontban összefoglalt cselekvési tervet ismertetett, amely megmaradásunkért, a jövő nemzedék megtartásáért, nemzetünk felemelkedéséért végzett munkánk hatékonyabb kivitelezéséhez vezethet:
szervezetek megerősítése, gazdaság és kereskedelem, lobbi tevékenység és identitás, oktatás és kultúra, ifjúság és cserkészet, ingatlanok felmérése és hasznosítása, egyházak.

 

Ezt követően Klement Kornél a Diaszpóra Tanács munkájáról, struktúrájának megteremtéséről tartott tájékoztatót.


A gazdasági kérdések, támogatások megvitatása majd az országok tevékenységi beszámolói következtek: Anglia, Észtország, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettország (beszámolójukban a megalakulásuk 20. évfordulójáról is szóltak), Litvánia (idei házigazdánk képviselője, Homoki Mária méltatta a Báthory István nevét viselő 118 tagot számláló alapítvány működését, melynek munkájával magyar kultúránk a Litván kultúrális élet tudatában él és foglal helyet).


Az internetes újságunk, az Őrszavak bemutatását valamint a szerkesztőség eddigi munkájának beszámolóját dr. Kvácsné Németh Mária, az újság tanítástani részének a felelőse és Székely Győző főszerkesztő mutatták be.


A beszámolók után a gazdasági kérdések, a jövő tervezése következett: költségvetés, további feladatok, célok.


Répás Zsuzsa hozzászólásában a beindítandó nemzeti regisztrációnak a fontosságát ismertette. Szólt azokról a tervekről, amelyek célja:


- egy olyan honlap megformálása, mely a szervezetek megszólítása, egy interaktív párbeszéd lenne a kormány és a határon túli szervezetek között;
- valamint hírösszefoglaló (napi hírek magyar nyelven, heti hírek magyar és angol nyelven,), továbbá szervezetek hírei;
- egy diaszpóra tanács megalapítása;
- támogatások a Bethlen Alapítvány (Szülőföld Alap helyett) munkaterülete.


Majd kérdések és azok megvitatása következett, amelyek mind-mind munkánk továbbvitelére, még hasznosabbá és hatékonyabbá tételére vonatkoztak.


Hosszan tartó kiértékelésekkel, véleménycserékkel és végül közös döntések határozatok meghozatalával telt a nap. A napot záró ünnepi vacsoránkon a Magyar Köztársaság litvániai nagykövetségéről Pecze Zoltán nagykövet és Barkaszi Zsófia I. oszt. titkár, első beosztott, konzul vettek részt.


A NYEOMSZSZ elnöksége - az ünnep hangulatát emelve - díszoklevelet nyújtott át olyan személyeknek, akik az eltelt 10 év alatt odaadó és kiemelkedő munkásságuk révén példaként járnak előttünk: Wennesz László (Svédország), Pátkai Róbert (Anglia), id. Klement Kornél (Németország), Tóth Miklós (Hollandia), Böröcz József (Svájc).


Az est folyamán alkalmunk adódott a résztvevőkkel való baráti beszélgetésekre, új arcokkal, új társakkal való ismerkedésre, ami mind-mind a kapcsolatok erősítését, a közös munkavállalást szolgálta.


A jó hangulat velejárója a nóta is, ami a nap fáradalmait igazi örmmé változtatja, és újra meg újra rádöbbent, hogy bárhonnan, bármilyen messzi földről is érkeztünk, nagy kincskünknek - a nótáknak, daloknak - a szavával is eggyüvé tartózónak érezhetjük magunk, bármerre is vetett a sors, bárhol is születtek őseink.

 

Tompa Anna