A hét éve alakult NYEOMSZSZ munkáját egyre többen ismerik el

Nyomtatás

  
Az őrségi (Ausztria) Felsőpulyán, tizenkét ország küldötteinek részvételével, szeptember 5-én tartotta tisztújító közgyűlését a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ).

A résztvevők zárónyilatkozatot fogadtak el 

 

Deák Ernő elnöki beszámolója után Klement Kornél alelnök az informatikai lobby és a kisebbségügyi csoport munkáját ismertette. Sikeres volt a Benes dekrétumok elleni tiltakozó összefogás, az önrendelkezési ügy folyamatos képviselete. Sok európai fővárosban tüntettek a szlovák nagykövetség előtt. Maga a szervezés, illetve a petícióhoz való csatlakozás interneten történt. 
 

 

A NYEOMSZSZ 30 fős küldöttsége Christoph Pan professzor közreműködésével tanulmányozta a Dél-Tiroli autonómia működését. Az ott szerzett ismeretekkel szívesen segítik a Kárpát-medencei autonómia törekvéseket. Bihari Szabolcs alelnök a szervezés és a pénzügyi elszámolás nehézségeit említette. Blénessy Emese pénztáros pontosan elmagyarázta, mit és hogy kell leadniuk a tagszövetségeknek ahhoz, hogy a pályázatokon sikeresen szerepelhessen a NYEOMSZSZ.

 

A tagszervezetek beszámolója után némi képet kaphattunk arról, hol is tartanak ma a nyugat-európai magyar szervezetek. Általános gond: kevesen vállalkoznak az önkéntes munkára. Tanulságos Svájc esete is: sok tagegyesületben az idős elnökök nem hajlandók átadni a váltóbotot, a magyar munka áll, és a svájci szövetséget megbénítják ezzel.
 

A közgyűlés 2009-re munkatervet és költségvetést fogadott el. Az új vezetőség: Deák Ernő (Ausztria) elnök, Bihari Szabolcs (Svédország) és Klement Kornél (Németország) alelnökök, Piri Zoltán (Hollandia) titkár, Blénessy Emese (Svédország) pénztáros, Wurst Erzsébet (Ausztria) oktatásért felelős elnökségi tag, Bán István (Észtország), Lindop Mária (Anglia) és Lukácsfy Kristóf (Finnország) elnökségi tagok.
 

A jelenlevők szükségesnek tartották egy olyan szórványtanács felállítását, amelyet közvetlen a magyar Országgyűlés alá rendelnének,. Ennek a tanácsnak akkor lenne értelme, ha a munkában minden régió saját belátása szerint küldene képviselőket. A jelenlegi poliktikai konstellációban erre, sajnos, nincs sok esély.
 

Mivel minden harmadik magyar a jelenlegi állam határain kívül él; a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati tevékenységet egy minisztériumnak kellene koordinálnia. 2006-ig az ilyen jellegű feladatot a Határon Túli Magyarok Hivatala látta el. A jelenlegi kormány ezt megszüntette, szélnek eresztve sok kiváló szakembert. Ami érthetetlen, hiszen ez volt az egyetlen szerv, amelyik a kormányváltásokat túlélte, legfennebb a hivatal vezetőjét cserélték. Ennek most vége. A következő kormánynak nehéz dolga lesz, hiszen az elküldött szakemberek máshol próbálnak szerencsét, és nehéz lesz rávenni őket arra, térjenek vissza. Eddig a közgyűlésen ennek a hivatalnak a vezetője mindig megjelent. Most csak a közgyűlést követő konferenciára jött el egy főosztályvezető-helyettes, aki jobbnak látta rövid idő után a kényelmetlen kérdések elől eltűnni. Végül, ez is egy kormányzati válasz.
 

A most hét éves NYEOMSZSZ munkáját egyre többen ismerik el. S ha majd egyszer újra napirendre kerül a nemzetstratégia és a kettős állampolgárság ügye, akkor nagyobb lesz súlya a szavunknak, ha a Nyugat-Európában élő magyaroktól összehangolt javaslat érkezik.
 

2010-ben Pécs Európa kulturális fővárosa lesz. A közgyűlés úgy látta, jó alkalom ez arra, hogy bemutassuk a nyugat-európai magyarság kulturális értékeit.

 

Kovásznay Ádám