30 éves az eskilstunai magyar közösség

Nyomtatás

           Egy hazafias érzelmű kis csoport ötleteként, 1989 kora tavaszán, Barra Regina lakásán született meg az elhatározás, hogy alakítsunk egy magyar egyesületet Eskilstunában. Ezen a találkozón, a vendéglátón kívül, részt vett Persson Mária, Kollarik György, Burda Judit, Kovács Gyula, Bokor Imre és Fekete Jenő.

           A nagy lelkesedés nyomán, 1989. május 7-én, nagy létszámú részvevő jelenlétében megtartottuk az alakuló közgyűlést, amelyen részt vett az Országos Szövetség akkori elnöke, Jakabffy Ernő is. Az otthonias hangulatot a Barozda népzenei együttes biztosította. 

           Az első vezetőség a következő személyekből állt: Kovács Gyula – elnök, Kollarik György – alelnök, továbbá Kovács Imre, Barra Regina, Burda Judit, Rékasi Károly, vitéz Horváth Dénes és Fekete Jenő. Horváth Dénes vállalta az alapszabály kidolgozását és ennek elfogadása után a közösség munkája törvényessé vált, majd kérésünkre felvételt nyertünk a SMOSZ-ba mint tagegyesület.

           1990-ben sikerült egy megfelelő termet bérelni, melyet a Kovács Imre vezette lelkes csoport egészen „otthoniassá”, magyarossá rendezett be és díszített ki. Ez a terem aztán számtalan emlékezetes rendezvénynek adott helyet egészen 2005 tavaszáig, amikor is anyagi okokból meg kellett válnunk tőle. Szerencsére ez nem okozott nagy gondot, mert Fazakas András – a mostani alelnökünk – leleményességének és jó üzleti érzékének köszönhetően olyan házat vett, amelyben színházterem is volt és azt számtalanszor bocsátotta a rendelkezésünkre.

           Közösségünk, az alapszabályban megfogalmazott célokat követve, az anyanyelvünk és identitásunk megtartását, az otthoni és a világ magyarságával való kapcsolat tartását, valamint gyerekeink számára az anyanyelv tanítását tartotta a legfontosabbnak.

Köszönettel tartozunk Daróczi Emesének, valamint Lindberg Katalinnak, akik több éven át vállalták a gyerekekkel való foglalkozást.      

Resized20200126132709

     A 30 év alatt több mint 150 összejövetelt rendeztünk, első sorban a nemzeti ünnepeinket tartva szem előtt, majd színielőadások, bálok, húsvéti és mikulás programok voltak a prioritásaink között.

           A jubileumi összejövetelünket ez év január 18-án tartottuk meg, melyet a SMOSZ elnöke, Bihari Szabolcs is megtisztelt a jelenlétével, valamint a västeråsi barátaink is részt vettek rajta. Vidám hangulatú, reménykeltő ünnepség volt. 

           Mindamellett, hogy az évek során a taglétszámunk lecsökkent, vezetőségünk (Fazakas András, Vida Krisztina, Fazakas Éva, Rotaru Rozália, Katona Emese, Smirer Judit, Toró Lajos /Ildikó/ és Fekete Jenő) mindent megtesz azért, hogy továbbra is életképes legyen a közösség és megfeleljen a tagok elvárásainak. A siker záloga a vezetőség lelkes, odaadó és önkéntes munkája.

           Szoros együttműködésben állunk a västeråsi egyesület tagjaival, akik szép számban vesznek részt a rendezvényeinken és vállalják a kiadások egy részét is.

Valljuk, hogy összefogásban van az erő és ez ad egy reményteli jövőképet!

 

Fekete Jenő