Öntudatra ébredésre és a közösség szolgálatára buzdítottak Csíksomlyón

Nyomtatás
Egyházi zászlók, magyar és székely lobogók alatt, zarándokok tízezrei érkeztek június 7-én, szombaton délelőtt a csíksomlyói Hármashalom-oltár elé a pünkösdi búcsú hagyományos szabadtéri szentmiséjére.
 
Csíksomlyói zarándokok. Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI
 
A legnagyobb magyar zarándoklatra többnyire gyalogosan érkeztek a szombat hajnalban (vagy már az előző napokban) útnak indult, úgynevezett keresztalják – vagyis kereszt alatt vonuló, templomuk zászlója, és a településnevet jelző felirat mögé felsorakozó csoportok – a környező székely falvakból. Erdély, a Kárpát-medence és nagyvilág számos más pontjáról is érkeztek gyalogos zarándokok.
Idén három különvonat vitt Magyarországról zarándokokat. Tiszteletükre több erdélyi vasútállomáson ünnepi fogadtatást rendeztek a helyi magyar szervezetek. 
Pünkösd hajnal. Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI
 
A Szék útján összefüggő embertömeg özönlött szombat délelőtt a kegytemplom felé, amelyben feliratok, zászlók, sajátos kitűzők jelezték hordozóiknak a különböző Kárpát-medencei településekhez, kisebb közösségekhez való tartozását a felvidéki Tardoskeddtől a székelyföldi Oroszhegyig, a nyugat-magyarországi Fertőendrédtől a partiumi Aradig. A fiatalok közül sokan székely népviseletbe, vagy cserkészegyenruhába öltöztek.
A csíksomlyói búcsú idei mottója: “Boldog a méh, amely téged hordott”. 
 
 Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes beszédében öntudatra ébredésre és közösségszolgálatra buzdította a zarándokokat. „Mindenek előtt nagyon fontos volna mind nemzeti, mind egyházi közösségeinknek fölébredni, öntudatra ébredni, vagy bűntudatra ébredni" – mondta Oláh Dénes. Hozzátette: meg kell próbálni a mai plébániai közösségeket és a magyar civil szervezeteket is olyan közösségekké formálni, mint az ősegyház, amely megélte Isten szavát, és ez boldoggá, egymásra figyelő és egymást szerető közösségé alakította.
 
Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI
 
A pünkösdszombati szentmise prédikációjában a Maros-Küküllő kerületi főesperes kifejtette, hogy a boldog élet titka az ige figyelmes hallgatásában, majd az életben történő aprópénzre váltásában ölt testet. Elmondta, hogy az idei búcsú középpontjában álló Szűz Mária valóban boldog volt, mert szívébe véste ezeket a szavakat.
A Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben zajló szentmisét Jakubinyi György gyulafehérvári érsek celebrálta.
Forrás: MTI