A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

A hét éve alakult NYEOMSZSZ munkáját egyre többen ismerik el

  
Az őrségi (Ausztria) Felsőpulyán, tizenkét ország küldötteinek részvételével, szeptember 5-én tartotta tisztújító közgyűlését a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ).

A résztvevők zárónyilatkozatot fogadtak el 

 

Deák Ernő elnöki beszámolója után Klement Kornél alelnök az informatikai lobby és a kisebbségügyi csoport munkáját ismertette. Sikeres volt a Benes dekrétumok elleni tiltakozó összefogás, az önrendelkezési ügy folyamatos képviselete. Sok európai fővárosban tüntettek a szlovák nagykövetség előtt. Maga a szervezés, illetve a petícióhoz való csatlakozás interneten történt. 
 

 

A NYEOMSZSZ 30 fős küldöttsége Christoph Pan professzor közreműködésével tanulmányozta a Dél-Tiroli autonómia működését. Az ott szerzett ismeretekkel szívesen segítik a Kárpát-medencei autonómia törekvéseket. Bihari Szabolcs alelnök a szervezés és a pénzügyi elszámolás nehézségeit említette. Blénessy Emese pénztáros pontosan elmagyarázta, mit és hogy kell leadniuk a tagszövetségeknek ahhoz, hogy a pályázatokon sikeresen szerepelhessen a NYEOMSZSZ.

 

A tagszervezetek beszámolója után némi képet kaphattunk arról, hol is tartanak ma a nyugat-európai magyar szervezetek. Általános gond: kevesen vállalkoznak az önkéntes munkára. Tanulságos Svájc esete is: sok tagegyesületben az idős elnökök nem hajlandók átadni a váltóbotot, a magyar munka áll, és a svájci szövetséget megbénítják ezzel.
 

A közgyűlés 2009-re munkatervet és költségvetést fogadott el. Az új vezetőség: Deák Ernő (Ausztria) elnök, Bihari Szabolcs (Svédország) és Klement Kornél (Németország) alelnökök, Piri Zoltán (Hollandia) titkár, Blénessy Emese (Svédország) pénztáros, Wurst Erzsébet (Ausztria) oktatásért felelős elnökségi tag, Bán István (Észtország), Lindop Mária (Anglia) és Lukácsfy Kristóf (Finnország) elnökségi tagok.
 

A jelenlevők szükségesnek tartották egy olyan szórványtanács felállítását, amelyet közvetlen a magyar Országgyűlés alá rendelnének,. Ennek a tanácsnak akkor lenne értelme, ha a munkában minden régió saját belátása szerint küldene képviselőket. A jelenlegi poliktikai konstellációban erre, sajnos, nincs sok esély.
 

Mivel minden harmadik magyar a jelenlegi állam határain kívül él; a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati tevékenységet egy minisztériumnak kellene koordinálnia. 2006-ig az ilyen jellegű feladatot a Határon Túli Magyarok Hivatala látta el. A jelenlegi kormány ezt megszüntette, szélnek eresztve sok kiváló szakembert. Ami érthetetlen, hiszen ez volt az egyetlen szerv, amelyik a kormányváltásokat túlélte, legfennebb a hivatal vezetőjét cserélték. Ennek most vége. A következő kormánynak nehéz dolga lesz, hiszen az elküldött szakemberek máshol próbálnak szerencsét, és nehéz lesz rávenni őket arra, térjenek vissza. Eddig a közgyűlésen ennek a hivatalnak a vezetője mindig megjelent. Most csak a közgyűlést követő konferenciára jött el egy főosztályvezető-helyettes, aki jobbnak látta rövid idő után a kényelmetlen kérdések elől eltűnni. Végül, ez is egy kormányzati válasz.
 

A most hét éves NYEOMSZSZ munkáját egyre többen ismerik el. S ha majd egyszer újra napirendre kerül a nemzetstratégia és a kettős állampolgárság ügye, akkor nagyobb lesz súlya a szavunknak, ha a Nyugat-Európában élő magyaroktól összehangolt javaslat érkezik.
 

2010-ben Pécs Európa kulturális fővárosa lesz. A közgyűlés úgy látta, jó alkalom ez arra, hogy bemutassuk a nyugat-európai magyarság kulturális értékeit.

 

Kovásznay Ádám

 

Levél az Olvasóhoz

Levél az Olvasóhoz

Kedves Olvasó! 2021. július 07.
Kedves Híradó Olvasók! Kicsi fehér templomotokba Most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templom-padokba A holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink, Szemükbe biztatás vagy vád: Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát! Így hangzanak Reményik Sándor Templom és…
Tovább
Vipassana naplók # 2

Vipassana naplók # 2

Könyvespolc 2021. július 07.
Fénydagály (Hétfő reggeli derengés) Én, enyém. Ekörül forog minden. Minden, ami fanyar és haragos és tűz. A mindennapos rituálék tartják egyben a rendszert. Ha bármelyik apró összetevő elmarad, akkor szépen, fokozatosan szétmállik a kiegyensúlyozottság. Sötét kockák lebegnek a levegőben és…
Tovább
Cigonya II.

Cigonya II.

Képzőművészet 2021. július 07.
Középiskolás koromban már valamilyen ismeretségben lehettem a művésszel. Így kellett lennie, mert emlékszem a kitéglázott kis udvarra, ott, abban a sarki házban, ahol Tihamér lakott. A Kőrös-híd felé lehetett arra kijutni. A kis ház még kisebb melléképületében Tihamér nagynénje lakott.…
Tovább
Kolozsvári Magyar napok – Beszélgetés Gergely Balázzsal

Kolozsvári Magyar napok – Beszélgetés Gergely Balázzsal

Portré 2021. július 06.
Úgy éreztem, a kulturális-közéleti szervezéssel talán többet adhatok vissza a közösségemnek azokból a szellemi javakból, amelyeknek legfőképpen azáltal lettem birtokosa, hogy magyarnak születtem. 1977-ben született Kolozsváron. Régész, történész, közösségszervező, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke. Nős,…
Tovább
Talpalatnyi magyar föld Svédországban

Talpalatnyi magyar föld Svédországban

Portré 2021. április 03.
A Stockholmi Magyar Háznak felbecsülhetetlen szellemi és gazdasági értéke van. Amikor annak idején sikerült megvásárolni, a svédországi magyarság úgy érezte, hogy ez egy talpalatnyi magyar föld Svédországban. Nem véletlenül… A Magyar Ház legfrissebb beruházási munkálatainak (tetőcsere) köszönhetően az épület készen…
Tovább

Egyesületek

Új szelek a Tavaszi Szélnél

Új szelek a Tavaszi Szélnél

Sok minden nem úgy alakult a tavalyi és az idei évben, mint ahogy megszoktuk, és ahogy a terveink…
Bemutatkoznak a Stockholmban tevékenykedő Magyar Ház Közösség új vezetőségi tagjai

Bemutatkoznak a Stockholmban tevékenykedő Magyar Ház Közösség új vezetőségi tagjai

A Magyar Ház megalakulása óta otthont nyújt és összefogja a Stockholmban és környékén élő és tevékenykedő magyarságot. Dicső…
Történések a Pannónia Klub háza táján

Történések a Pannónia Klub háza táján

Az első és legfontosabb hír, amit a Pannónia Klub kapcsán meg szeretnék említeni, hogy a 2021. április 24-én…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

Free Joomla templates by L.THEME