A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Växjöi Magyar Klub

 

 

 

„Csak az anyanyelvemen lehetek igazán én.” – Kosztolányi Dezső

 

20 évesek vagyunk
A nyolcvanas évek végén a växjöi magyarok körében egyre inkább felmerült az a gondolat, hogy igény van a szervezett magyar közösségi életre. Így alakult meg 1989 márciusában a Växjöi Magyar Klub, amely mondhatni rohamosan fejlődött minden tekintetben, és hamarosan jól működő, erős egyesületté vált. Tagságunk létszáma ma 204 fő.


A kezdet nem volt zökkenőmentes, de ezeket a nehézségeket áthidalva ma arra vagyunk büszkék és azt tartjuk nagy megvalósításunknak, hogy ma is létezünk és működünk. Fő célkitűzéseink között szerepelt a Växjö és környékén élő magyarság igényeinek megfelelő programok és rendezvények megszervezése. Néhány évig kiváló körülmények között működhettünk, mivel többszobás klubhelyiségünk volt. Sajnos, miután a 90-es évek közepén az önkormányzati támogatásokat megszüntették, anyagi nehézségek miatt ezt nem tudtuk fenntartani. Azóta különböző, alkalmilag bérelt helyiségekben tevékenykedtünk. Ma egy lakóház közösségi termében találkozunk, amelyet ezekre az alkalmakra bérelünk.

 

Büszkék vagyunk a hétvégi magyar iskolásainkra
Mindig különös fontosságot tulajdonítottunk a hétvégi magyar iskola fenntartására, ahol évekig nagyon jól működő foglakozásokat biztosítottunk a gyermekeknek. Sajnos, az utóbbi két évben a gyermekek száma folyamatosan csökkent. Ennek különböző okai vannak: egyrészt a gyermekek felnövekedése, más irányú elfoglaltsága (például sport), a szülők hozzáállása, szabadidejük ”feláldozásával” összefüggő problémák. Ezen próbálunk most változtatni, és úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk. Tavaly egy olyan csoportot szerveztünk, amelynek célkitűzése a gyermekek zene, ének és versmondás iránti érdeklődésének a felkeltése volt, Székely Csilla irányításával. Ezek a gyermekek a hétvégi magyar iskola tanulói. Egy másik csoport olyan gyermekekből áll, akik nem látogatói a hétvégi magyar iskolának, hanem a svéd iskola keretén belül részesülnek anyanyelvi oktatásban és az ott szerzett tudásukat, verseket, énekeket, a hétvégi magyar iskola gyermekeinek műsorával közösen  mutatják be különböző alkalmakkor. Ezek a gyermekek Spáda Ildikó irányításával tevékenykednek.

 

Emlékműsor március 15.én. Évek óta hagyománnyá vált, hogy a március
15-i megemlékezések, az anyák napi köszöntések, valamint a Mikulásnapi
ünnepségek alkalmával a hétvégi iskolások szolgáltatják a műsort.

 


Évek óta hagyománnyá vált, hogy a március 15-i megemlékezések, az anyák napi köszöntések, valamint a Mikulás-napi ünnepségek alkalmával ezek a gyermekek szolgáltatják a műsort igen nagy sikerrel. A szülők, a tagság, a résztvevők viharos tapssal jutalmazzák produkciójukat. Meg kell említenem, hogy a Mikulás-napi ünnepségeket már jó néhány éve az egyházzal közösen szervezzük. A december elején tartott istentisztelet után megjött a Mikulás is, aki meghallgatta és elismerő hangon dícsérte meg a gyermekek által előadott sok verset és éneket. Termesztésen a Mikulás most sem jött üres zsákkal ,így az ajándékok, csomagok kiosztása sem maradt el.

 

Rendezvényeink, programjaink
Ezek főleg szórakoztató programok, kultúrprogramok, klubesték, valamint a gyermektevékenységek megszervezésére irányulnak.


Évente 3-4 bált rendezünk; farsangkor, tavasszal,ősszel, valamint szilveszterkor.


Ezeknek a sikere mindig összhangban van a meghívott énekes vagy zenekar hírnevével. Amikor például Tamás Gábor vagy Dancs Annamari szórakoztat bennünket, telt házzal számolunk. De az is előfordult már, hogy a kevés érdeklődő miatt le kellett mondjuk a bált...


Nagyon sikeresnek mondhatjuk tavalyi őszi bálunkat, amelyen meghívott vendégeink a Szabadkai Rádió “lakodalmas” műsorából jól ismert öt tagú Martonosi Révész együttes volt, Ennek a bálnak több mint160 résztvevője volt.
Ami a kulturális jellegű rendezvényeinket illeti, legsikeresebbnek mondhatjuk a tavaly ősszel maradandó élményt nyújtó győri Forrás Színház tagjainak műsorát. Vass Albert születésének 100. évfordulója alkalmával látogattak hozzánk, svédországi turnéjuk keretén belül.


Az a tapasztalatunk, hogy a kulturális jellegű programok iránti érdeklődés a műsorok és a meghívottak művészi vagy népszerűségi nívójához igazodik.


Más egyesületekhez hasonlóan mi is –gondolom - az anyagi lehetőségeink miatt nagyon meg kell fontolnunk hogy, kiket hívunk meg és éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk a SMOSZ-szal való együttműködést és a közös meghívottak támogatását. Önerőbőll ma már nagyon nehéz ezt megszervezni. Ezért is látjuk úgy, hogy a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítania olyan meghívottakra, akik minden szinten megfelelnek az elvárásoknak.


Havonta rendeztünk klubestéket. Ezeken különböző foglalkozásokat szervezünk: grillezés, nótázás –szervezett formában, nyomtatott szövegek kiosztásával - , viccmondó verseny,egyéb szórakozás. A klubestéken mindig van közös vacsora önköltségi áron. Az ősszel egyik ilyen klubesténken Kremzner József budapesti zenész-énekes volt a vendégünk, aki igen kellemes hangulatú estét és maradandó élményt szerzett nekünk.


Sok év óta rendszeres szokássá, hagyománnyá vált, hogy a kerek évet töltő tagjainkat (50-től) születésnapjukon virágcsokorral köszöntünk, amit az ünnepeltek nagyon méltányolnak.

 

Testvéregyesületekkel való kapcsolattartás
Gondolok itt főleg a hozzánk közelebb lévő egyesületekre, mint a Ljungby-i Petőfi, valamint a Kristianstad-i Magyar Egyesületre. Ez a kapcsolattartás főleg az egymás rendezvényein való részvételt jelenti.


A Ljugby-i Petőfi Egyesület énekkara már szerepelt nálunk és az idei március 15-re is tervbe volt véve, de sajnos érthető, objektív okok miatt lemondták. Az előadásra a közeljövőben biztosan sor kerítünk majd.


A Kristianstadi Magyar Egyesülettel együttműködve az idei októberi bálunkra meghívtunk egy öttagú, jó hírű zenekart Kovásznáról. Ez nem az első ilyen közös rendezvényünk és biztos vagyok benne, hogy nem is az utolsó.

 

 

Hétvégi magyar iskolásaink pedagógusaikkal: Balról jobbra:
Székely Tamás, Spáda Ildikó, Muszka István, Németi Enikö,
Arnoaut Amanda, Székely Csilla és Eszenyei Elvira

 

 

Programjaink és terveink 2009-re
Május közepén, klubesténken került sor Molnár Veress Pál, evangélikus lelkész filozófiai előadására, melyet grillparti követett.

Június 20-án tóparti kirándulást tervezünk a közelben, természetesen szórakoztató programmal és grillpartival egybekötve.


Ősszel kerül sor az októberi bál megszervezése a már említett kovásznai zenekar közreműködésével. Fogadjuk Teleki Gergő zongoraművészt, akinek koncertje az ABF-fel való közreműködés keretén belül a svéd közönség felé is irányul.

Decemberben bábszínház lesz (Mikulási-napi ünnepség) a gyermekeknek, valamint szilveszteri bál. Megemlíteném még, ami már biztos, hogy a jövő évi farsangi bálunkon, 2010 februárjában Tamás Gábor fog szórakoztatni bennünket.

 

A nehézségek kiküszöbölésére mi is keressük a megoldást
Más egyesületekhez hasonlóan nekünk is vannak problémáink: ilyen a tagság  mozgósításának a nehézsége, a tenni akarók kis létszáma. Sokszor kerül napirendre a folytonosság kérdése: hogyan tovább? Hol vannak a fiatalok? Kiknek lehet átadni a stafétabotot?


Sajnos, ezekre a kérdésekre nagyon nehéz választ adni, de nem adjuk fel, tovább próbálkozunk ezeknek a problémáknak a megoldásával, és tovább dolgozunk - ahogy és amíg bírjuk. Természetesen köszönettel és tisztelettel tatozunk mindazoknak, akik tettek és tesznek azért, hogy az egyesület tovább éljen és működjön a växjöi magyarságért.

 

2008-ban megválasztott vezetőségünk
Koós András, elnök
Nagy Éva, alelnök
Spáda János, titkár
Szabó András, pénztáros
Székely Csilla, kultúrfelelős
Nemcsek Teréz, szervező
Tóth Gyula, szervező
Nagy Melinda, póttag és ifjúsági felelős
Németi Levente, póttag

 

Felhívnánk figyelmeteket honlapunkra: http://www.magyarklubivaxjo.dinstudio.se/


Itt természetesen naprakész információkkal szolgálunk az érdeklődőknek, valamint megtaláljátok elérhetőségeinket, programjainkat is.


Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!

Kívánunk kellemes, napsütötte, jókedvtől és pozitív energiától gazdag nyarat minden kedves olvasónak!

 

Koós András


 

Levél az Olvasóhoz

Levél az Olvasóhoz

Kedves Olvasó! 2024. március 26.
Kedves Híradó Olvasók!   Mindenekelőtt szeretnék elbúcsúzni szeretett szerkesztőtársamtól, a Híradó régi munkatársától, a Kékvirág anyanyelvi tábor „Nagymamájától”: Tóth Ildikótól. Sajnálattal fogadtam váratlan halálhírét, előtte néhány héttel elküldte még a Híradó számára – az immáron utolsóvá vált – szövegeit. Elhallgatnak…
Tovább
Agustina Bazterrica - Pecsenyehús

Agustina Bazterrica - Pecsenyehús

Könyvespolc 2024. március 27.
  Kutatok a közelmúlt emlékei között, hogyan és mikor bukkant fel ez a könyv, de nem jut eszembe. Valószínűleg a cím és a könyvborító volt, ami felkelthette az érdeklődésemet szokatlansága miatt. Agustina Bazterrica argentin írónő Pecsenyehús című regényének borítóján egy…
Tovább
A varázslatos szín. A göteborgi kolorizmus története új megvilágításban (második rész)

A varázslatos szín. A göteborgi kolorizmus története új megvilágításban (második rész)

Képzőművészet 2023. december 11.
Olle Olsson Hagalund - Műterem - olaj-vászon   A Híradó októberi számában Carl Kylberg, Tor Bjurström és Gösta Sandels képeinek elemzésén, a korszak bemutatásán keresztül indítottuk útjára a göteborgi kolorizmus történetét új megvilágításba helyező cikksorozatunkat. A második rész további utazásra…
Tovább
Interjú a Skandináviai Szent György Lovagrendről (IVISHFS.se) – 3. rész: beszélgetés lg. Giber Tamás Gáborral

Interjú a Skandináviai Szent György Lovagrendről (IVISHFS.se) – 3. rész: beszélgetés lg. Giber Tamás Gáborral

Portré 2024. március 27.
Jelen írás egy, a Szent György Lovagrend (In Veritate Iustus Sum Huic Fraternali Societati, magyarul: „Valósággal igaz vagyok e testvéri közösség iránt”, rövidítve: IVISHFS) Skandináviában működő nagypriorátusáról szóló sorozat 3. részét képezi, melynek előzményei a Híradó előző két számának hasábjain…
Tovább
„Folytassuk akkor a vallásossággal!”

„Folytassuk akkor a vallásossággal!”

Portré 2023. december 11.
  Nemrégen jelent meg a Híradó hasábjain dr. Sebestyén Gábor nőgyógyász főorvossal, a stockholmi protestáns gyülekezet világi felügyelőjével készített interjú második része. Mivel még ebben sem értünk kérdéseink végére, a beszélgetést folytattuk 2023 augusztusában. A köztünk lévő korkülönbség ellenére jó…
Tovább

Egyesületek

Beszámoló a Tavaszi Szél Kulturális Egyesület programjairól

Beszámoló a Tavaszi Szél Kulturális Egyesület programjairól

  A Kőrösi Csoma Sándor Program 2023–2024. évi göteborgi ösztöndíjasaként az én feladatom a göteborgi Tavaszi Szél Kulturális…
Téli beszámoló a Pannónia Klubtól

Téli beszámoló a Pannónia Klubtól

  Elmondhatjuk, hogy újra egy sikeres bállal zártuk a tavalyi évet, ami a felnőtteknek szánt programjainkat illeti. Az…
Hírek a SOMIT háza tájáról...

Hírek a SOMIT háza tájáról...

2024. február 9-én délután megnyitotta kapuit a SOMIT első idei tábora, a Téli tábor. A táborlakók már pénteken…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Swish:

Swish


  

 

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Free Joomla templates by L.THEME