A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 
Warning: getimagesize(http://hirado.smosz.org/images/stories/11okt/2011okt (5).jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /customers/3/a/7/smosz.org/httpd.www/hirado/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468 Warning: getimagesize(http://hirado.smosz.org/images/stories/11okt/2011okt (43).jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /customers/3/a/7/smosz.org/httpd.www/hirado/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Kriza Jánosról, születése 200-ik évfordulóján

 
Azon gondolkoztam, hogy vajon a világ minden táján élő magyarok közül, hányan ismerik Kriza János (1811 – 1875) nevét és munkásságát. Szinte hihetetlen, hogy – bár tudatában vagyunk kicsinységünknek – nagyjainkkal ország-világ előtt büszkélkedhetünk. És itt nem csak a Nobel-díjasainkra gondolok. 
Sajátos helyzetünknek köszönhetően, Európában „árválkodó” nyelvünk miatt, az irodalmi alkotások nem válhattak közkinccsé, amint a nyelvismeretet nem igénylő zenei vagy képzőművészeti műremekek.
Így, Kriza János Vadrózsák címen megjelent székely népköltési gyűjteménye is csak a magyar nyelvet ismerő, irodalmat szerető olvasók részére jelenthet rendkívüli, nem mindennapi élvezetet szerző ajándékot.
 
2011okt (5).jpg2011okt (43).jpg
Kriza János (1811 – 1875), Vadrózsák című székely
népköltészeti gyűjteménye 1863-ban jelent meg
 
Kriza János 1811. június 28-án született Erdélyben, Nagyajtán, az Udvarhelyszék és Háromszék között található Erdővidék déli részén. Iskoláit Torockón, majd Székelykeresztúron végezte. Kolozsváron teológiát és jogot tanult, aztán két éven át Berlinben képezte tovább magát.
Még csak huszonhat éves volt, amikor Kolozsváron elfoglalta papi állását, aztán 1861-től unitárius püspökként haláláig itt élte le életét. A filozófia és teológia mellett különös előszeretettel foglalkozott a nyelvészettel is.
 
Az 1848-49-es szabadságharc után csak 1861-ben lehetett összehívni a tordai zsinatot, ahol megválasztották püspöknek. Kriza János a magyar unitáriusok huszonegyedik püspöke volt. Tevékenységének három fő jellemzője volt:
1.Az egyházszervezet megerősítéséért hozott intézkedések,
2.Az oktatás minőségét szabályozó határozatok és
3.Az egyház-diplomáciai tevékenység.
 
Az egyházszervezet megerősítése: Kriza János célja az egyház konszolidációja volt. 1862-ben a Főtanácsi gyűlésen elhatározták, hogy a felekezet hivatalos neve ezentúl kizárólag a magyar unitárius elnevezés lesz. Püspöki szolgálata során az unitarizmus nemzeti jellegének megerősödéséért fáradozott.
 
Az oktatás: Kriza János szívén hordta az oktatás kérdését, különösen a kolozsvári, székelykeresztúri, tordai és torockói iskolák sorsát kísérte figyelemmel, de a népiskolákét is. A püspöki tevékenységének idején példamutató tanügyi tervet alkottak a gimnáziumok részére.
 
Egyház-diplomácia: Püspöki munkálkodásának egyik legfontosabb része az egyház külkapcsolatainak megerősítése volt. Püspökké választása után az angol-amerikai-magyar unitárius kapcsolatok jelentősen megerősödtek, melyek a mai napig is fennállnak. 
 
Élete legnagyobb szenvedélye azonban a népköltészet gyűjtése volt. Kriza János nevéhez szorosan kapcsolódik a Vadrózsák szó. Ezt a címet adta népköltészeti gyűjteményének, melyet nem egyedül, hanem sok munkatársával együtt hozott létre. Gyűjtőtársaival levelezés útján tartotta a kapcsolatot. Húsz hosszú esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez a gyűjtemény megjelenhessen, gróf Mikó Imre anyagi támogatásának köszönhetően, mivel a meghirdetett előfizetési felhívások nem tudták fedezni a kiadás költségeit. Kriza János harmincegy éves korában indította el az előfizetési felhívást, és 52 éves volt, amikor 1863. január 13-án megjelent az első kötet. Sajnos, kitartó munkája ellenére, a második és harmadik kötet sohasem jelent meg.
 
Lehet, még ma sem értékeljük eléggé népköltési gyűjteményét, annak ellenére, hogy sokan úgy vélekednek, hogy ebben a gyűjteményben a magyar népköltészet minden szépsége és gazdagsága megtalálható. A csodálatos szépségű népballadák, az ízes humorú népmesék páratlanok; felvehetik a versenyt bármelyik nemzet népköltészetével.
 
De meg kell említenünk a népdalok, szokások, közmondások, szólások gyűjtésének fontosságát és eredetiségét is, mert abból az időből ilyen jellegű gyűjtések nem voltak ismertek.  
Önéletrajzi vallomását olvasva megértettem, hogy a Vadrózsák nélkül nem lett volna teljes az élete, mert ez adott célt és értelmet neki. Tudatában volt alkotó munkája fontosságának, s bár egészségi állapota gyönge volt, éveken át húzódó betegsége néha hosszas tétlenségre ítélte, nem beszélve gátlásairól, amelyekkel szemben önmagával küszködött, de hihetetlen, példamutató akaratereje és céltudatossága mindig győzedelmeskedett.
 
Így írja önéletrajzában:
„Hivatalom csoportos és folytonos foglalkodásai miatt legfeljebb esti s éjjeli órákat szentelhetek olykor irodalmi dolgokra. Hogy valamit produkáljak, egyházi, sőt házi zajos nyughatatlan életem miatt sem volt arra módom s érkezésem. Egyedül a népköltészeti gyűjtések tették pihenő óráimnak soha félbe nem szakadó foglalkozását s szerezték legédesebb élveimet is. Ez érdekből, e célból levelezni sok meghitt barátimmal már életem kedves megszokásává, nélkülözhetetlen gyönyörévé lett – ezzel pepecselni, a gyűjtelékeket rendezni, szerkeszteni nekem mindennapi üdülés, amikor csak ezzel is lehet élnem.”
 
Kriza János munkásságának értéke vetekszik Bartók és Kodály értékmentő gyűjtésével.
Vajon eljön-e az idő, amikor felbecsülhetetlen értékű népköltészeti gyűjteménye mindenki számára elérhető lesz? Csak reménykedni merek, hogy igen. Addig is, szeretettel és tisztelettel emlékezzünk rá.
 
 
Bemutatkoznak a 2018–2019-es Kőrösi Csoma Sándor Program svédországi ösztöndíjasai

Bemutatkoznak a 2018–2019-es Kőrösi Csoma Sándor Program svédországi ösztöndíjasai

Portré 2018. december 15.
Szeptembertől újra köreinkben tudhatjuk a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas program keretében érkezett fiatalokat, és társaságukat, valamint szakmai segítségüket élvezhetjük Svédország különböző tájain. Előző lapszámunkból Antal Józsefet és Dobos Tamást ismerhette meg az olvasó, ezúttal pedig Sebestyén Marianna malmői, Bálint Réka…
Readmore
Háború utáni absztrakció II. rész

Háború utáni absztrakció II. rész

Képzőművészet 2018. december 15.
E központi szoborcsoporttól, vagy nevezhetjük akár kisplasztika csoportnak is, a fal felé fordulva, szinte bronzos felületű, vagy vasfekete vásznak kapcsolódnak a nagyszerű anyaghoz. Három kitűnő spanyol festőművész, méreteiben és színeiben is hasonló, absztrakt vásznai. Az 1929-ben Spanyolországban született Luis Feito…
Readmore

Egyesületek

Szüreti mulatság, generációk találkozása

Szüreti mulatság, generációk találkozása

A SOMIT őszi tábora 2018. október 5–7. között ismét a SOMIT-os tábor résztvevői vittek életet a Hälleberga Tábortanyára.…
SOMIT: összefonódó generációk

SOMIT: összefonódó generációk

Október 6-án, a SOMIT 2018-as őszi táborán rendkívüli közgyűlés keretében döntött a tagság az egyesület névváltoztatásáról. A Svédországi…
A Stockholmi Magyar Ház őszi programjai

A Stockholmi Magyar Ház őszi programjai

A Stockholmi Magyar Ház a nyár és az ősz folyamán lezajlott jelentős tatarozási munkálatok után, új környezetben, megszépült…
Hírek a Hungaroclubtól

Hírek a Hungaroclubtól

Október elején a marosvásárhelyi Yorick színház Sminkszoba című előadását fogadtuk. Az előadók a SMOSZ meghívott előadói voltak. Az…
Apja-Fia a Stockholmi Magyar Ház színpadán

Apja-Fia a Stockholmi Magyar Ház színpadán

Berecz András és István előadása November 17-én Berecz András Kossuth-díjas előadóművész családjával a Stockholmi Magyar Házban összegyűlt 125…
iHuset 2018 – Dimenziók kiállítás megnyitó

iHuset 2018 – Dimenziók kiállítás megnyitó

Mire mindannyian összegyülekeztünk Shamsi Neeimai Gallery and More galériájában, megérkezett az első idei hó. Mivel a 2018-as iHuset…
Patrubány Miklós göteborgi előadása

Patrubány Miklós göteborgi előadása

Patrubány Miklós 2000 óta a Magyarok Világszövetségének elnöke. Amikor először járt Göteborgban, egy zászlót ajándékozott a Kőrösi Csoma…
Gyere velem a Hargitára

Gyere velem a Hargitára

Tamás Gábor koncertje Teljes véletlen, hogy éppen az aradi vértanúk napjának (október 6.) végén gyülekeztek a régen hallott…
Sminkszoba

Sminkszoba

Az életről olyan sokat lehet írni. Gondolataink támadnak éveink minden olyan eseményéről, amelyből tanultunk, okultunk, vagy amelyektől talán…
Pogácsasütés és LuFi Lundban

Pogácsasütés és LuFi Lundban

A Lundi Fiatalok (LuFi) szezonnyitó klubestet tartottak, ezzel azonos időben a „nagyok” közös pogácsasütésre gyűltek össze a Lundi…
A Pannónia klub életéből

A Pannónia klub életéből

A Pannónia klub őszi időszaka sok programot tartogat a Malmö és környékén élő magyarok számára. Ősztől a gyerekfoglalkozások…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan elő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

Free Joomla templates by L.THEME