Impresszum

Share

FELELŐS KIADÓ | ANSVARIG UTGIVARE:  Bihari Szabolcs
FŐSZERKESZTŐ | CHEFREDAKTÖR: Balogh Erzsébet
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG | REDAKTION: Balogh Erika, Bitay Zsolt, Csikós Tibor, Larsson Mária, Tóth Ildikó, Vitos Mónika
TÖRDELŐSZERKESZTŐ | ORIGINALARE: Szegedi Attila
POSTACÍM | POSTADRESS: Híradó, c/o Balogh Erzsébet, Hestra Ringväg 9, 504 70 Borås
ISSN: 1103-7679
NYOMDA | TRYCKERI: Danagårds Grafiska, ÖdeshögMegjelenik évente négyszer, 2000 példányban. | Utkommer 4 ggr/år i 2000 exemplar.
A névvel aláírt cikkek tartalmáért szerzőjük felel. Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség fenntartja magának a változtatás és rövidítés jogát.
A lapot a tagdíjat fizető egyesületi tagok kapják.POSTACSEKKSZÁMLA | PLUSGIROT: Pg 4414044-0

 

Főszerkesztő:

Balogh Erzsébet

 

Szerkesztőbizottság:

 

Balogh Erika

 

 

Bitay Zsolt

 

 

Csikós Tibor

 

 

Kádár Dóri

 

 

Kecskés Andrea Szegedi Zsófia Tóth Ildikó Veress Mária