Impresszum

Share

FELELŐS KIADÓ | ANSVARIG UTGIVARE:  Bihari Szabolcs
FŐSZERKESZTŐ | CHEFREDAKTÖR: Bitay Erzsébet
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG | REDAKTION: Balla Zsuzsa, Bitay Zsolt, Csikós Tibor, Dorogi László, Tóth Ildikó
TÖRDELŐSZERKESZTŐ | ORIGINALARE: Szegedi Attila
POSTACÍM | POSTADRESS: Híradó, c/o Bitay Erzsébet, Hestra Ringväg 9, 504 70 Borås
ISSN: 1103-7679
NYOMDA | TRYCKERI: Danagårds Grafiska, ÖdeshögMegjelenik évente négyszer. | Utkommer 4 ggr/år.
A névvel aláírt cikkek tartalmáért szerzőjük felel. Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség fenntartja magának a változtatás és rövidítés jogát.
A lapot a tagdíjat fizető egyesületi tagok kapják.POSTACSEKKSZÁMLA | PLUSGIROT: Pg 4414044-0

 

Főszerkesztő:

Bitay Erzsébet

 

Szerkesztőbizottság:

 

 

Balla Zsuzsa

 

 

Bitay Zsolt

 

 

Csikós Tibor

 

 

   
Dorogi László   Tóth Ildikó