A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

A SMOSZ márciusi közgyűlése

 

 
A SMOSZ 2010 márciusában Stockholmban tartotta évi közgyűlését. Összefoglalónk az elnöki beszámoló alapján készült.
 
Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke a tőle megszokott részletességgel és optimizmussal ismertette az elmúlt egyesületi év eseményeit.
 
Tavaly tavasszal a SMOSZ tisztújító közgyűlést tartott, és a vezetőség részben megújult. A közgyűlést követő vezetőségi ülés új formában osztotta el a feladatokat: mindenki kapott egy főfeladatot, melyet egy munkacsoport segítségével kell majd elvégezni.
 
f_06_1.jpg
A közgyűlésen jelenlevő egyesületi vezetők és képviselők érdeklődéssel és
kiváncsian hallgatták egymás beszámolóit a programokról. A közgyűlés
nagyon jó alkalmat nyújtott a tapasztalatcserére is. Fotó:Bitay Zsolt
 
A tagságot illetően az elnök elmondta, hogy bár egy évvel ezelőtt még 5018 tagunk volt, 2009-ben sajnos nem sikerült elérnünk az ötezres határt (kb. 4900 a nyilvántartott tag). Korábban is voltak ingadozások, de a létszámcsökkenés most már második éve tart. Valószínűleg egyenes összefüggés van az Ungdomsstyrelsen (US) által megkövetelt emelt tagdíjjal és a szigorított nyilvántartási rendelkezésekkel, bár a tagság apadásának más okai is lehetnek, -például az, hogy megnyílt előttünk a világ. Azt az élményt, amit a magyar szó jelent, a tagság zöme ma már megkapja a televízión és interneten keresztül. A könnyű és olcsó hazautazási lehetőségek is hozzájárulhattak a magyar közösségi élet igényének csökkenéséhez. A SMOSZnak olyan programokat, rendezvényeket kell szerveznie, amelyek a jövőben is népszerűek lesznek - így kell igyekezni megtartani és növelni a taglétszámot. A gyermek- és ifjúsági programok népszerűeknek bizonyultak az utóbbi években, ezek iránt az egyébként passzívabbak is érdeklődnek; jó lenne valahogy nekik is kedvet csinálni a részvételre.
 
Bihari Szabolcs arra is kitért,hogy sokan kérdik, miért is kell erőlködni magyarságunk megtartásáért. Véleménye szerint a SMOSZ tisztségviselőinek különösen fontos feladata lelket önteni a kétkedőkbe, megértetni velük, hogy magyarságunkat magunknak, gyermekeinknek és a nemzetnek kell megtartanunk. Kifejezte reményét, hogy valamikor vége szakad a mostani nemzetellenes állapotnak, és az ország, a nemzet felébred Csipkerózsika-álmából. Bízni kell abban, hogy (Sütő Andrást parafrazálva) ha majd „érdemesebb” lesz magyarnak lenni, ennek meglesz a pozitív hatása közösségünkre is.
 
Az egyesületek beszámolóiból kiderült, hogy gondjaik és nehézségeik ellenére az egyesületek összességben jól működtek. Számtalan klubest, egyesületi program, anyanyelvi és ifjúsági program, ifjúsági és felnőttábor, cserkészfoglalkozás, könyvkiadás, karitatív munka igazolja erőfeszítésük eredményességét. Az egyesületi rendezvények száma az előző évekhez hasonlóan 1100 és 1200 között mozgott. Ez olyan mennyiségű és minőségű háttérmunkát feltételez, amire több tucat állandó alkalmazottal rendelkező szervezet is büszke lehetne. A SMOSZ elnöke itt megköszönte mindenenkinek a lelkes, fáradhatatlan munkát és erőt, egészséget kívánt hozzá a továbbiakban is.
 
Több egyesületben vezetőségváltás történt. Örömmel állapítható meg, hogy szinte minden esetben fiatalok vették át a stafétabotot. Ezek a változások eleinte súrlódásokat okozhatnak, ám a megújulás az egyesületek megmaradásának feltétele. A tagság mindenütt jókedvet, megértést és elkötelezettséget kíván, ellenkező esetben egyszerűen elmarad. Minden vezető tudatában kell legyen annak, hogy az egyesület sikeres működésének feltétele a működési szabályok betartása és a pénzügyek pontos és átlátható vezetése, nem csak a népszerű programok!
 
2009-ben kerek évfordulót ünnepelt a SOMIT és az eskilstunai magyar egyesület. Az elnök gratulált eredményeihez és erőt kívánt a további áldásos munkájukhoz.
 
A SMOSZ gazdasági helyzetéről szólva Bihari Szabolcs elmondta: hála a gondos, takarékos gazdálkodásnak és a sikeres pályázatoknak, gazdaságilag jó évet zárt az országos szövetség. A 2008-as közgyűlési határozat (mely szerint a csökkent támogatás ellenére programokat a korábbi évek szintjén kell tartani) 2009-ben nem kis feladat elé állította a tagságot és a vezetőséget: több, mint 100 ezer koronát kellett előteremteni adományokból, pályázatokból, tagdíjakból és egyéb bevételi forrásokból. A vállalt kötelezettségeit mind a tagság, mind a vezetőség teljesítette: a plusz bevétel közel 200 ezer korona volt (nagyobb része pályázatokból). 2009-ben sikeresen pályáztunk például Magyarországon. Az eredményességhez valószínűleg hozzájárult az, hogy a SMOSZ befolyásos személyeket hívott meg ide személyesen meggyőződni az országos szövetség munkájáról. Benyomásaik alapján érdemesnek vélték e munkát támogatni, hiszen minden fillér nívós tevékenységre fordítódik.
 
Örömre ad okot a Kristianstad-i Magyar Otthon utolsó részletének törlesztése is. Az elnök itt köszönetet mondott a Magyar Ház Közösségének és a Katolikus Körnek az önzetlen kölcsönért, amivel a SMOSZ több tízezer koronát takarított meg a kamatokon.
 
Összegezve: az anyagakat sikerült úgy rendezni, hogy mindenre jutott, ez a belső nyugalom egyik fontos biztosítéka. 
 
Ami a programokat, rendezvényeket illeti, az új programszervezőknek nehéz, néha hálátlan feladata volt. A tagság, főleg a vidéki egyesületek számára nagyon fontos az országos programkörutak szervezése, de nehéz olyan programajánlatot öszeállítani, ami mindenkinek megfelel és az ára is elfogadható. Mivel a javaslatok az egyesületektől jönnek és a döntést a közgyűlés hozza, fontos, hogy ezeket mindenki elfogadja és tiszteletben tartsa.
A visszajelzések alapján a legsikeresebb a Mikulás-napi előadás volt.
 
2009-ben a SMOSZ egyik kötségesebb előadás esetében nagyobb anyagi terhet vállalt át a kiadásokból; ezt 2010-ben hagyománnyá is kívánja tenni, hátha így minőségibb előadásokra és általánosabb megelégedésre lehet számítani.
Bihari Szabolcs a magyar házakról elmondta, hogy a stockholmi Magyar Ház és a Kristianstadi Dél-Svédországi Magyar Otthon - hála a gondos működtetőknek és karbantartóknak - rendben vannak. A stockholmi ház a karbantartás és a fenntartás költségeit kigazdálkodja. Az elmúlt év tevékenysége igazolja, hogy a kristianstadi ház gondnoksága is jó kezekbe került. 2009-ben a SMOSZ mindkét ház működését komolyabb összeggel támogatta; mostanra mind a két ház tehermentes. Így lassan hozzá lehet kezdeni egy tartalékalap összegyűjtéséhez, amely a házak tatarozásához szükséges.
 
f_06_2.jpg
Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke gratulál az új SMOSZ tagegyesület , a
Halmstadi Vajdaság Egyesület jelenlevő képviselőjének, Gulyás Imrének
a tagsági felvételhez. Fotó: Bitay Zsolt
 
Az évente négyszer megjelenő Híradó és a SMOSZ honlapja a legfontosabb tájékoztató csatorna a tagsággal és a rólunk tudomást szerezni akarókkal. A szerkesztőség jó munkát végez; a lap és online változata nemcsak tükre a SMOSZ-nak, hanem élményt nyújtó, tartalmas olvasmány.A honlapot Kormos László egymaga szerkeszti, nincs könnyű feladata tehát. Mivel a honlap a svédországi magyar élet egész világ számára hozzáférhető tükre, fontos, hogy a szerkesztőt állandó jelleggel naprakész információval lássa el a vezetőség és az egyesületek. Nem elég dolgozni, a munkánkról hírt is kell adni.
 
A SMOSZ lobbytevékenysége elsősorban a kisebbségvédelemre irányul. Amikor környezetünkben valamilyen módon sérülnek az emberi jogok és a demokratikus ügyvitel, szót emelünk ez ellen. A lobbycsoport szorosan együttműködik a NYEOMSZSZ hasonló munkacsoportjával. 2009-ben több eseményre kellett reagálni. Egyrészt a szlovák nyelvtörvény miatti tiltakozást juttatta el a svédországi és a magyarországi kormányszervekhez, EU-parlamenti képviselőkhöz, kérve, hassanak oda, hogy megszűnjenek a szlovákiai kisebbségellenes jogtiprások. Másrészt a magyarországi választások előtt a svéd írott és elektronikus sajtóban felbukkant Magyarország-ellenes cikkekre kellett reagálni. Mivel a svédországiakkal egyidőben Svájcban, Angliában, Németországban, Ausztriában és Dániában is hasonló tartalmú és hangnemű cikkek láttak napvilágot, valószínűleg egybehangolt akciókról volt szó. Válaszcikkeknek a sajtó (akárcsak korábbi hasonló esetekben) nem adott helyet azzal érvelve, hogy nem bennünket támadtak, hanem Magyarországot. Valószínűleg a jövőben csak az európai testvérszervezetekkel, a magyar hivatalos szervekkel és a nagykövetséggel közösen lesz esély ezeket ellensúlyozni.
 
A SMOSZ, mint eddig is, jó kapcsolatot tart fenn a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösséggel. A közeljövő feladata megállapodni a tångagärdei ház használatának a feltételeiről és a különböző kiemelt programok támogatásáról.
 
A Magyar Köztársaság Nagykövetségével állandó a kapcsolat. 2009 júniusában új magyar nagykövet érkezett Stockholmba Szentiványi Gábor személyében. Bár őt a Svédország soros EU-elnöksége azonnal nagy mennyiségű feladat elé állította, igyekezett a SMOSZ-szal elejétől kezdve együttműködni, így például két közös akció során a szlovák nyelvtörvény ellen.
 
Az európai magyar szervezetek érdekképviseleti szervezetével, a NYEOMSZSZ-szal és tagszervezeteivel nem is kapcsolatról, hanem aktív részvételről van szó. A NYEOMSZSZ ma a nyugati magyarság egyik legjelentősebb szervezete. Tevékenységében 2009-ben néhány igen jelenős eseményre került sor. Így márciusban felkerült a világhálóra a NYEOMSZSZ anyanyelvi online újsága, az ŐRSZAVAK. Évente négyszer jelenik majd meg és nagy segítségére lehet a diaszpórában történő anyanyelvi oktatásnak. 2009 tavaszán beindult a hetenként jelentkező internetes rádió. Az év második felében megjelent a kétnyelvű anyanyelvi tankönyv első kötete. A NYEOMSZSZ 2009-es közgyűlését Prágában tartotta; ekkor a svájci magyarok is kérték felvételüket.
 
Az év végén a NYEOMSZSZ küldöttsége találkozott a Fidesz vezetőségével, hogy tájékozódjon a határon túli, azon belül a nyugat-európai magyarsággal kapcsolatos terveikről, e közösségek megmaradását célzó elképzeléseikről, a magyar-magyar kapcsolatok lehetőségeiről.
 
Nem kevésbé fontos a SMOSZ kapcsolta az Ungdomsstyrelsen-nel. Ez eddig mindkét fél számára, a várakozásoknak megfelelően alakult. Ők igyekeztek odafigyelni a javaslatokra; döntéseiket a gyakorlati munka segítése jellemezte.
Bihari Szabolcs ezután a SMOSZ vezetőségének munkájára tért ki, amely új rendszerben, külön munkacsoportok formájában foglalkozott a gazdasági teendőkkel, az adminisztrációs feladatokkal, a programszervezéssel, az anyanyelvi oktatás és gyermekfoglalkozások kérdéseivel, a kisebbségvédelemmel, a pályázati lehetőségekkel, a Híradóval, a honlappal, karitatív tevékenységgel, ingatlanainkkal, a hivatali kapcsolattartással. A vezetőségben konstruktív hangulat uralkodik.
 
Végezetül a SMOSZ elnöke mindenkinek megköszönte tavalyi munkáját erőt, egészséget, bölcsességet kívánva a 2010-es év feledataihoz és kihívásaihoz.
 
A Híradó
 
Levél az Olvasóhoz

Levél az Olvasóhoz

Kedves Olvasó! 2022. március 16.
Kedves Híradó Olvasók! Minden márciusban annak öröme tölt el, hogy hamarosan itt a tavasz – a természet újjáéled, a tavaszi hérics, a leánykökörcsin, a hóvirág, az erdei szellőrózsa, a különféle kosborok, májusban pedig a piros kígyószisz bontja szirmait. Eszembe jut,…
Tovább
Sötétség (Dark)

Sötétség (Dark)

Könyvespolc 2022. március 16.
Pár éve egyszer már rákattantam erre a sorozatra, de az első évad nyitva hagyott befejezése után kikerült a fókuszból, valahogy nem kerestem rá, hogy lett-e folytatás. Mostanában viszont német nyelvgyakorlásként lepörgettem pár sorozatot a Netflixen, így került elő ismét a…
Tovább
Galériák kínálata Göteborgban télvíz idején

Galériák kínálata Göteborgban télvíz idején

Képzőművészet 2022. március 16.
Grafik i Väst galéria Göteborg. Fia Kvissberg „Játék a színekkel és a formákkal” 2022.01.29.–02.16.
Tovább
„Nekünk, fiataloknak fontos, hogy az érveink eljussanak a döntéshozókhoz!”

„Nekünk, fiataloknak fontos, hogy az érveink eljussanak a döntéshozókhoz!”

Portré 2022. január 01.
Beszélgetés Rácz Zsófia helyettes államtitkárral. Budapesten született 1997-ben, tanulmányait jogász szakon végzi az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, dolgozott az Alapjogokért Központ elemzőjeként, de Magyarország ENSZ ifjúsági delegáltjaként számtalan közösségi szerepvállalás is fűződik a nevéhez. Rácz Zsófia helyettes államtitkárt kérdeztem családról, hitről,…
Tovább
Kolozsvári Magyar napok – Beszélgetés Gergely Balázzsal

Kolozsvári Magyar napok – Beszélgetés Gergely Balázzsal

Portré 2021. július 06.
Úgy éreztem, a kulturális-közéleti szervezéssel talán többet adhatok vissza a közösségemnek azokból a szellemi javakból, amelyeknek legfőképpen azáltal lettem birtokosa, hogy magyarnak születtem. 1977-ben született Kolozsváron. Régész, történész, közösségszervező, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke. Nős,…
Tovább

Egyesületek

Hírek a malmői Hungaroclubból

Hírek a malmői Hungaroclubból

Sajnos a 2021-es év vírushelyzetére való tekintettel egyesületünk tagjai ritkán találkozhattak.
Talpra, göteborgi magyar!

Talpra, göteborgi magyar!

Több generáció együtt a Márton napi sokadalomban Sokféleképp lehet „talpra állni” és tenni, cselekedni egy közösség összekovácsolásáért, megtartásáért.…
Bereczky-Veress Biborka 2021. október 23-i beszéde

Bereczky-Veress Biborka 2021. október 23-i beszéde

Helyszín: Stockholmi Magyar Ház. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója ünnepi szónokának Lakatos Mihály Budapesten élő írót,…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

Free Joomla templates by L.THEME