A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Mit tudunk az angyalokról?

Az angyalok a zsidó, perzsa, valamint a keresztény és az iszlám hitvilágban szerepelnek, de a pogány hitekben is vannak előzményeik. Az angyalok héber és arám megnevezése hírnököt, hírvivőt, követet, küldöttet jelent magyarul.Ugyanezt jelenti a görög angelosz, és a latin angelus.

A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természetfölötti, szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek; szellemi testük van, képesek testben megjelenni a földi szférában, és így részt venni földi eseményekben. Az angyali világot, a mennyországot, először a perzsák kezdték hierarchikusnak tekinteni.

Az angyalok általános állapotukban az emberek számára láthatatlan szellemi lények. A Biblia ugyanakkor rengeteg olyan eseményről számol be, amikor kiléptek ebből az elrejtettségből, és valamilyen formában megmutatkoztak embereknek. Ez többféleképpen történhet: megmutathatja magát az angyal abban a szellemi dicsőségben és erőben, amely valóságosan sajátja;vagy kiüresítheti magát ebből, és egészen összetéveszthető módon emberként is megjelenhet. Válhat széllé vagy tűzzé is.

Vannak jó, illetve gonosz angyalok; életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül a Föld felszínén és a Föld mélyében is megtalálhatók

 Szentírás három főangyal nevét nyilatkoztatja ki: Michaél (Mihály), Gabriél (Gábriel). Ide sorolják Lucifert, aki elbukott, és a gonosz angyalok vezetőjeként Sátánná lett

A Biblia szerint az angyalok szolgáló szellemi lények, akiket Isten arra teremtett, hogy az ő akaratának engedelmeskedjenek. Az Úr angyalainak feladata: Isten dicsérete és imádata, parancsolatainak végrehajtása, isteni üzenetek továbbítása, hívő emberek szolgálata, különösen a gyermekek képviselete, védelme. Közreműködnek Isten terveinek és ígéreteinek megvalósításában (például a megváltás hirdetése, az ellenséges erők ellen való harc Isten népének oldalán, Isten ítéletének végrehajtása). Angyal adta hírül Szűz Máriának gyermeke születését, angyal küldte a pásztorokat Betlehembe, angyalok szállítják a gyermekek képzeletében a karácsonyfákat, őket látjuk mindenütt szobrokon, festményeken a betlehemi istálló felett lebegve, később a kis Jézus jászlánál térdepelve, zengő énekszóval köszöntve az Isteni Gyermeket. A templomokban, az üzletekben, a karácsonyi vásárokon az ő arcuk tűnik fel: porcelánból, viaszból, üvegből, fémből, kerámiából, sőt még süteménytésztából is megmintázva. A karácsony tehát elképzelhetetlen nélkülük.

Léteznek-e angyalok? Egyesek szerint, aki kételkedik ebben, az eleve pokolra való. A művészek viszont rábólintanak erre a kérdésre. És általában mások is. Főleg, ha valakit megsegített az őrangyala.

Szentek-e az angyalok? Nem. A szentek emberek, az angyalok csupán szellemlények. Bennünket akár szentté is avathatnak (de vigyázat, a pokolban is végezhetjük), angyalok azonban sohasem lehetünk.

Hányféle angyal létezik? Vannak szeráfok (a legmagasabb rangúak), kerubok (a mennyország őrzői), arkangyalok (Isten követei), őrangyalok és még sokan mások.

Van teste az angyaloknak?Nincs, mivel tisztán szellemi lények. De ha földi küldetést teljesítenek, testet tudnak ölteni, vagy fizikai módon láttatják magukat. Az angyalok bármilyen formában megjelenhetnek, így könnyen előfordulhat, hogy teljesen másképp néznek ki, mint ahogy egy „mennyei lénynek” szerintünk ki kellene néznie. Mindenesetre képesek manipulálni az anyagi világot.

Miért ábrázolják az angyalokat olyan gyakran szárnyakkal és díszes ruhában? A művészi alkotásokon az angyalokat úgy láthatjuk, hogy érzékelni lehessen spirituális mivoltukat. Mivel az „égben” lakoznak, szárnyakat kaptak, így első pillantásra nyilvánvaló, hogy nem olyan nehézkes és röghöz kötött lények, mint mi, emberek. És azért hordanak díszes, ragyogó öltözéket, mert igen magas rangot foglalnak el a teremtett lények hierarchiájában.

Öregszenek-e az angyalok? Nem, mert mint mondtuk, az angyalok test nélküli, szellemi lények.

Milyen nyelven beszélnek az angyalok? Napjaink angyalai multikulturálisak, és olyan nyelven szólnak, amilyen nemzetiségű az őket hallgató személy. Néhány látnok szerint azonban az angyalok nem teljesen emberi nyelven nyilatkoznak meg. Az angyali kommunikáció titka tehát az lehet, hogy az üzenetek közvetlenül az elménkbe érkeznek.

Vannak rossz angyalok? Igen. És bár általában a jóindulatú angyalok számára tartjuk fenn ezt az elnevezést, ne feledkezzünk meg a bukott angyalokról sem. Többnyire azonban őket más névvel illetjük, mint például ördög, démon vagy rossz szellem.

Mindenkinek van őrangyala? Igen. Kétség sem férhet hozzá, hogy az emberiség történetében az angyalok nemegyszer védelmezték a halandókat, fizikai és erkölcsi értelemben egyaránt.

Hogyan lehet velük találkozni?Pozitív gondolkodással és jó cselekedetekkel.

Sebezhetők-e az angyalok?
Igen. A néphit szerint, ha fogakkal felfelé teszünk le egy gereblyét, akkor kiszúrjuk vele az angyalok szemét. A fokára állított kés a végtagjaikat vágja szét, az ég felé bökött ujjal pedig akár meg is ölhetjük őket.

Az angyalok a mindennapi szóhasználatunkban is jelen vannak.

Társaságban néha előfordul, hogy valakinek hirtelen oda kell kiszaladnia, ahová az angyalok nem járnak...

Nyári vihar idején olykor az angyalok kugliznak odafent, a téli zimankóban viszont könnyen kilyukad az angyalok párnája.

Angyal ül a szemöldökén, de ördög a szeme alatt = látszólag barátságos ember, de valójában rosszindulatú.

Utcán angyal, otthon ördög = olyasvalakiről mondják, aki a világ felé rokonszenves arcot mutat, de szűkebb környezete ismeri valódi természetét, amely nem túlzottan kellemes.

Angyal szállt el felettünk = ezt akkor szokás mondani, ha egy vidáman beszélgető társaságban hirtelen minden látszólagos ok nélkül az összes jelenlévő elhallgat, és csend borul a helyiségre.

Angyal szóljon belőled! = Azaz: „bár igazad volna!” „Remélem, igazad lesz, és beteljesül az, amit mondtál!”

Angyal szól belőled, ha bort emlegetsz. = Tréfás szólás olyankorra, ha valaki felveti egy társaságban: igyunk bort! Ezt szokták rá felelni, amivel a lelkes helyeslést akarják kifejezésre juttatni…

Szállni tanítja az ezüst angyalokat. = Ezt a szólást ma már nemigen használjuk, így nem csoda, ha legtöbbünknek ismeretlen. A néprajzkutatók szerint valaha közismert volt, mint a lopás finomkodó, virágnyelven való körülírása. Az „ezüst angyalok” itt ugyanis az ezüstpénzt jelképezik – és az, hogy valaki szállni tanítja őket, azt jelentette, hogy ellopott valamit.

Különböző forrásokból összeállította: Tóth Ildikó

Levél az Olvasóhoz

Levél az Olvasóhoz

Kedves Olvasó! 2021. április 03.
Kedves Híradó Olvasók!   Habár lassan azt sem tudjuk már megszámolni, hogy a koronavírus-járvány hányadik hullámánál tartunk, de az még biztosnak mutatkozik, hogy itt a tavasz, s március idusán megemlékezünk az 1848/’49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, eszményéről, a magyar szabadságért…
Tovább
Weöres Sándor: A teljesség felé

Weöres Sándor: A teljesség felé

Könyvespolc 2021. április 18.
„Tested nem te vagy, hiszen csak anyag, mely folyton cserélődik: negyvenéves korodban húszéveskori testedből egyetlen parány sincsen. De érzelemvilágod és értelmed sem te vagy, hiszen még nem volt, mikor te már a bölcsőből nézegettél. Ki vagy? a határtalan, mely fogantatásodkor…
Tovább
Cigonya

Cigonya

Képzőművészet 2021. április 18.
Tihamért gyerekként ismertem meg Magyarkanizsán, a hatvanas években. Ötödikes koromban lehetett az eszmélésem. Akkor már túl voltunk jó néhány korcsolyázáson a befagyott Körös jegén, jó időben pedig pecázni jártunk a Bányába, vagy a Slajcra, kis Tiszára (a Tisza holtága) vagy…
Tovább
Talpalatnyi magyar föld Svédországban

Talpalatnyi magyar föld Svédországban

Portré 2021. április 03.
A Stockholmi Magyar Háznak felbecsülhetetlen szellemi és gazdasági értéke van. Amikor annak idején sikerült megvásárolni, a svédországi magyarság úgy érezte, hogy ez egy talpalatnyi magyar föld Svédországban. Nem véletlenül… A Magyar Ház legfrissebb beruházási munkálatainak (tetőcsere) köszönhetően az épület készen…
Tovább
„Hozzám ez a svéd nyugodtság, lazaság nagyon illik…”

„Hozzám ez a svéd nyugodtság, lazaság nagyon illik…”

Portré 2020. december 28.
1999-ben született és hatéves kora óta a „futballpályán ragadt”. 12 éves korában szerződött az FTC-hez, szerepelt az U17-es és az U19-es magyar válogatottban, 2019 februárja óta pedig már a felnőtt nemzeti csapat tagja. 2020 júniusa óta a göteborgi Kopparbergs csapatát…
Tovább

Egyesületek

„Anya, mikor lesz újra magyar ovi? Úgy hiányzik...!”

„Anya, mikor lesz újra magyar ovi? Úgy hiányzik...!”

Már 2021-et írunk, de az elmúlt év eseményei továbbra is megnehezítik a mindennapjainkat. Ősszel ugyan még volt lehetőségünk…
Virtuális Nálad-Nálam, avagy az év első SOMIT találkozója

Virtuális Nálad-Nálam, avagy az év első SOMIT találkozója

Az elmúlt évben bizonyára sokunk fejében megfordult afféle gondolatok tömkelege, mint pl. „ennél rosszabb már nem lehet...”, „meddig…
Hírek a malmői Hungaroclubból

Hírek a malmői Hungaroclubból

A 2020-as év – sajnos – nem egy szokványos év lett. Sokan álmainkban sem gondoltunk arra, ami bekövetkezett…
A pandémia ellenére is összetartunk

A pandémia ellenére is összetartunk

Eme évünk megközelítőleg sem alakul a legjobban, azonban az egykori LMKF fiatalok nem adja fel céljait. Elsősorban névváltozással…
Strängnäsi istentisztelet 2020

Strängnäsi istentisztelet 2020

Rendhagyó módon került megrendezésre immár 12. alkalommal a magyar mártírok emlékére megrendezett istentisztelet a strängnäsi Dómtemplomban. Mivel a…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

Free Joomla templates by L.THEME