A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Magyar Diaszpóra Tanács. XI. ülés. Zárónyilatkozat

Magyar Diaszpóra Tanács

A Magyar Diaszpóra Tanács 2022. november 17-i, XI. ülésén a következő zárónyilatkozatot fogadja el. A Magyar Diaszpóra Tanács a következő elvekben és célokban állapodott meg:


- Egyetértenek abban, hogy a magyar nemzet minden tagjának közös érdeke a mielőbbi béke. Támogatják a magyar kormánynak Magyarország, a magyar nemzet és a magyar családok biztonsága védelmében tett törekvéseit.
- Köszönetüket fejezik ki a magyar nemzet tagjai számára a Híd Kárpátaljáért és a segélyszervezetek munkájában való aktív részvételért az orosz–ukrán háború menekültjeinek megsegítésében.
- Egyetértenek a Magyar Diaszpóra Tanács Regionális ülései elnöki mandátumának négy évre történő meghosszabbításával.
- Támogatják az egyházak közösségépítésre és keresztény, hitvalló nevelésre vonatkozó törekvéseit.
- Köszönetüket fejezik ki a magyar diaszpóraszervezetek vezetőinek áldozatos munkájáért, amellyel a koronavírus járvány idején is összetartották közösségeiket, különös figyelmet szentelve a beteg és idős nemzettársainkra is.
- Örömüknek adnak hangot, hogy közel két éves szünet után a Kőrösi Csoma Sándor Program újraindult az északi félteke országaiban. Bíznak abban, hogy az ösztöndíjasok személyes jelenléte és szakmai segítsége által a diaszpóra magyarsága szervezeti élete tovább erősödik.
- Reményüket fejezik ki, hogy az ösztöndíjpályázat a déli félteke magyar közösségei számára is megjelenik.
- Üdvözlik, hogy a világjárvány idején is folytatódott a Mikes Kelemen Program keretében összegyűjtött, egyedi értéket képviselő hagyatékok hazaszállítása és feldolgozása. A program lezárásához közelítve megköszönik az adományozók felajánlásait és a feldolgozásban együttműködő partnerek szakmai segítségét.
- Elismerésüket fejezik ki a hétvégi magyar iskolákban zajló folyamatos és színvonalas munkáért. Megköszönik az iskolavezetők, pedagógusok és a szülők állhatatosságát, amelynek köszönhetően az iskolák munkája a világjárvány idején sem szakadt meg, hozzájárulva ezzel a felnövekvő generációk magyar identitáserősítésének folytonosságához.
- Üdvözlik a világjárvány idején megalakult új iskolákat, a létrejött új online tan- és módszertani anyagokat.
- Egyetértenek abban, hogy költőgéniuszunk, Petőfi Sándor 200. születésnapjának évében erősítsük a megtartó magyar nemzeti anyanyelvi kultúrát szerte a világban.
- Köszönetüket fejezik ki a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karával való hatékony és innovatív együttműködésért, amely keretében egy új, folyamatosan bővülő tudásmegosztó felület jött létre, amelynek ingyenes használata minden érdeklődő számára elérhető. Az együttműködés keretében elindított Apáczai Hírlevél szakmai-módszertani újdonságokkal, jó gyakorlatokkal, valamint aktuális nemzetpolitikai és pedagógiai információkkal segíti a hétvégi magyar iskolákban tanítók munkáját.
- Üdvözlik, hogy a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara sikeresen akkreditáltatta A diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakember szakirányú továbbképzési szakot, és az első évfolyam 2022 februárjában már végzett.
- Üdvözlik a 2018-ban Budapesten elindított Hétvégi Magyar Iskolák Találkozójának folytatását, mely egyre nagyobb népszerűségnek örvend, valamint egyedülálló lehetőséget biztosít a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák vezetői számára az információcserére, továbbá a gyermekfoglalkoztató intézmények, szervezetek közötti szakmai együttműködések továbbfejlesztésére.
- Üdvözlik, hogy a Rákóczi Szövetség által újraindított Diaszpóra Program új tartalmakkal gazdagítva és újabb célcsoportokat megszólítva egyre nagyobb népszerűségnek örvend a diaszpóra magyar fiataljainak körében. 2023-tól a Szövetség új elemekkel bővíti a programját.
- A továbbiakban is fontosnak tartják a magyar diaszpóraszervezetekben aktív szerepet vállaló felnőtt fiatalok identi­tásának és egymás közti kapcsolatainak erősítését. Üdvözlik az Európa Magyar Ifjúsági Tanács 2022. május 27-i megalakulását.
- Üdvözlik a Pécsi Tudományegyetem Diaszpóra Projekt Hálózatának működtetését.
- Üdvözlik a diaszpórában működő cserkészet kiemelt támogatásának folytatását, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség lehetőségeinek kiszélesítését, a cserkészparkok és táborok számának gyarapítását, mely számottevő lehetőséget biztosít a magyar diaszpóra fiataljai számára magyar identitásuk és a köztük lévő kapcsolatok megerősítésére.
Reményüket fejezik ki, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által szervezett Diaszpóra Iskolatábor programja folytatódhat a Magyar Kormány támogatásával, amelynek köszönhetően számos fiatal kapcso­lódhat a magyar közös­ségekhez és mélyítheti magyarságismeretét.
- Támogatják, hogy a diaszpórában és a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok jobban megismerjék egymást és Magyarország kulturális kincseit a Diákok Határok Nélkül (Students Without Boundaries program – Magyarságismereti Mozgótábor) és a ReConnect Hungary – Magyar Birthright Program keretében.
- Üdvözlik, a magyar kormány hazatérést segítő kezdeményezéseit, és jelzik, hogy beindult egy erőteljes visszatelepülés Magyarországra és kisebb részben a Kárpát-medence más régióiba.
A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai cselekvő együttműködésükről biztosítják a magyar nemzet tagjait a magyar családok biztonsága, a közösen elért eredmények megvédése és a folytonosság biztosítása érdekében. Elkötelezettek a magyarság határokon átívelő, a többi nemzet javát és gyarapodását is szolgáló egységének további erősítésében.
A tagszervezetek tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben rögzített elvek érvényre juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében.
Budapest, 2022. november 17.

Kedves Híradó Olvasók!

Kedves Híradó Olvasók!

Kedves Olvasó! 2023. október 05.
Levél az Olvasóhoz Kedves Híradó Olvasók! Tegnap a Városligetben sétáltam, s feltűnt, hogy a fák nagyrészt még zöld lombkoronájába itt-ott már sárga szín vegyül. „Most a ligetbe bolygok délután […] / Levelük a fák az aszfaltra sírják / és csengenek…
Tovább
Előző életek

Előző életek

Könyvespolc 2023. október 05.
Érzékeny visszafogottság és érzelgősség nélküli érzelmek lebegnek a vásznon, lassan, mindenféle sietség nélkül mesélnek nekünk az életről és a sorsról Celine Song koreai filmrendező debütfilmjében, a Past Livesben, mely a Sundance filmfesztiválon mutatkozott be figyelemreméltó szakmai és közönségsikerrel.
Tovább
A VARÁZSLATOS SZÍN

A VARÁZSLATOS SZÍN

Képzőművészet 2023. október 05.
A göteborgi kolorizmus története új megvilágításban Carl Kylberg, Hazatérés, olaj, vászon A meghirdetett kiállítás megtekintését a múzeum állandó anyaga felől kezdtem. Ezért először az emeleti termeket vettem szemügyre. Az egyik ilyen helységbe lépve azon nyomban Carl Kylberg „Hemkomsten” („Hazatérés”) című,…
Tovább
A hazához való ragaszkodás megmarad

A hazához való ragaszkodás megmarad

Portré 2023. október 05.
Nemrégen jelent meg a Híradó hasábjain egy beszélgetésem dr. Sebestyén Gábor nőgyógyász főorvossal, a stockholmi protestáns gyülekezet világi felügyelőjével. Ezt a beszélgetést folytattuk most, amikor 2023 áprilisában Magyarországon járt. A köztünk lévő korkülönbség ellenére, jó barátságunkra tekintettel, beszélgetésünk tegező formában…
Tovább
Egy emigráns-immigráns, aki multikulti külhoni, de magyar – 2. rész

Egy emigráns-immigráns, aki multikulti külhoni, de magyar – 2. rész

Portré 2023. június 28.
Beszélgetések Csernák Mihállyal az életről, a munkáról, a családról, a történelemről és napjaink eseményeiről A svédországi Olofströmben telepedett le 1964-ben, és itt tartózkodott 2010-ig. Mihály nem az ötvenhatosok csoportjának tagjaként, hanem évekkel utánuk érkezett Svédországba, de ugyanazok a feladatok vártak…
Tovább

Egyesületek

A Tavaszi Szél ősszel

A Tavaszi Szél ősszel

Közös tökfaragás A Tavaszi Szél Kulturális Egyesületnél szokásunk, hogy iskolai tanításhoz igazodva őszi és tavaszi félévről, valamint téli…
Négy találkozás. Mád, Göteborg, Tångagärde és Budapest

Négy találkozás. Mád, Göteborg, Tångagärde és Budapest

A budapesti Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábbi nevén: Szent István Egyetem) dísztermében gyűltünk össze ünnepélyesen, boldogan és…
A Kőrösi a tångagärdei házban

A Kőrösi a tångagärdei házban

Már amikor befordulok a házhoz vezető bekötőútra, arra gondolok, most hány kaptárt látok majd a kert túlsó végében.…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Swish:

Swish


  

 

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Free Joomla templates by L.THEME