A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Beszámoló a NYEOMSZSZ tizedik közgyűléséről

 

Tíz év hosszú idő, ha számokban mérjük, de kevés, ha megvalósításokban gondolkodunk.


Tíz éve annak, hogy a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének alapkövét Stockholmba letettük, és mondanom sem kell, hogy a bábáskodást a SMOSZ vezetősége vállalta.


A nyugaton élő és működő magyar egyesületek, szövetségek közös akarata a nemzethez való tartozás, ezen belül kultúránk, nyelvünk megtartása. Hisz az ezen törekvésekben való munka hatékonyabb, ha közösen munkálkodunk, ha közösen egyet akarunk.


Idén szeptember 25-27 között Vilniusban a 10. alkalommal gyűltek egybe Nyugat-Európa 11országának képviselői ( két szervezet megbízással képviselte magát), küldöttei eddigi munkánk kiértékelni, jövőbeli terveink bemutatni, azok kivitelezésére lehetőséget találni.

A feladatok bemutatása és elvégzésének megvitatása mellett a közgyűlés napirendi pontjai között vezetőségi választás is szerepelt. Ezt megelőzően ,a választási bizottság alapos munkát végzett, így a vezetőink megkérdezése után a közgyűlés kevés változtatással az eddigi jó munkát végző vezetőség tagjait újabb három évre kérte és bízta meg, továbbvinni, megvalósítani közös akaratunk. Miszerint: elnök: dr. Deák Ernő (Ausztria), alelnök: Bihari Szabolcs (Svédország) és dr. Klement Kornél (Németország), gazdasági felelős: Blénesy Emese (Svédország), elnökségi tagok: Piri Zoltán (Hollandia), Lukácsffy Kristof (Finnország), Lindop Márta (Anglia), Homoki Mária (Litvánia), Wurts Erzsébet (Ausztria) valamint küldöttek mint a tagországok képviselői.


Dániai és észtországi szervezetek megbízólevéllel helyettesítették részvételüket és szavazati jogaikat.


A közgyűlés vendégeiként Répás Zsuzsa államtitkár helyettes, Márky Zoltán, az országgyűlés külügyi hivatalának képviselője és dr. Kovács Attila osztályvezető vettek részt.


Dr. Déák Ernő a vendégek, egybegyűltek szívélyes köszöntésével nyitotta meg a napot, majd ünnepi köszöntőjében méltatta az elmúlt 10 év munkáját és megvalósításait.


Répás Zsuzsa államtitkár helyettes asszony a NYEOMSZSZ őszinte önkéntes munkáját mintaértékűnek minősítette. Beszédében kiemelte munkánk fontosságát, amely része a nemzetünk felemelkedésére tett erőfeszítéseknek, az országimázs erősítésének és ezekben a törekvésekben szövetségünket partnerként, támaszként tartják számon.


A köszöntések és kiértékelő beszédek után a napirendben megfogalmazott feladatok megvitatására került sor.


Bihari Szabolcs hét pontban összefoglalt cselekvési tervet ismertetett, amely megmaradásunkért, a jövő nemzedék megtartásáért, nemzetünk felemelkedéséért végzett munkánk hatékonyabb kivitelezéséhez vezethet:
szervezetek megerősítése, gazdaság és kereskedelem, lobbi tevékenység és identitás, oktatás és kultúra, ifjúság és cserkészet, ingatlanok felmérése és hasznosítása, egyházak.

 

Ezt követően Klement Kornél a Diaszpóra Tanács munkájáról, struktúrájának megteremtéséről tartott tájékoztatót.


A gazdasági kérdések, támogatások megvitatása majd az országok tevékenységi beszámolói következtek: Anglia, Észtország, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettország (beszámolójukban a megalakulásuk 20. évfordulójáról is szóltak), Litvánia (idei házigazdánk képviselője, Homoki Mária méltatta a Báthory István nevét viselő 118 tagot számláló alapítvány működését, melynek munkájával magyar kultúránk a Litván kultúrális élet tudatában él és foglal helyet).


Az internetes újságunk, az Őrszavak bemutatását valamint a szerkesztőség eddigi munkájának beszámolóját dr. Kvácsné Németh Mária, az újság tanítástani részének a felelőse és Székely Győző főszerkesztő mutatták be.


A beszámolók után a gazdasági kérdések, a jövő tervezése következett: költségvetés, további feladatok, célok.


Répás Zsuzsa hozzászólásában a beindítandó nemzeti regisztrációnak a fontosságát ismertette. Szólt azokról a tervekről, amelyek célja:


- egy olyan honlap megformálása, mely a szervezetek megszólítása, egy interaktív párbeszéd lenne a kormány és a határon túli szervezetek között;
- valamint hírösszefoglaló (napi hírek magyar nyelven, heti hírek magyar és angol nyelven,), továbbá szervezetek hírei;
- egy diaszpóra tanács megalapítása;
- támogatások a Bethlen Alapítvány (Szülőföld Alap helyett) munkaterülete.


Majd kérdések és azok megvitatása következett, amelyek mind-mind munkánk továbbvitelére, még hasznosabbá és hatékonyabbá tételére vonatkoztak.


Hosszan tartó kiértékelésekkel, véleménycserékkel és végül közös döntések határozatok meghozatalával telt a nap. A napot záró ünnepi vacsoránkon a Magyar Köztársaság litvániai nagykövetségéről Pecze Zoltán nagykövet és Barkaszi Zsófia I. oszt. titkár, első beosztott, konzul vettek részt.


A NYEOMSZSZ elnöksége - az ünnep hangulatát emelve - díszoklevelet nyújtott át olyan személyeknek, akik az eltelt 10 év alatt odaadó és kiemelkedő munkásságuk révén példaként járnak előttünk: Wennesz László (Svédország), Pátkai Róbert (Anglia), id. Klement Kornél (Németország), Tóth Miklós (Hollandia), Böröcz József (Svájc).


Az est folyamán alkalmunk adódott a résztvevőkkel való baráti beszélgetésekre, új arcokkal, új társakkal való ismerkedésre, ami mind-mind a kapcsolatok erősítését, a közös munkavállalást szolgálta.


A jó hangulat velejárója a nóta is, ami a nap fáradalmait igazi örmmé változtatja, és újra meg újra rádöbbent, hogy bárhonnan, bármilyen messzi földről is érkeztünk, nagy kincskünknek - a nótáknak, daloknak - a szavával is eggyüvé tartózónak érezhetjük magunk, bármerre is vetett a sors, bárhol is születtek őseink.

 

Tompa Anna

Levél az Olvasóhoz

Levél az Olvasóhoz

Kedves Olvasó! 2021. július 07.
Kedves Híradó Olvasók! Kicsi fehér templomotokba Most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templom-padokba A holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink, Szemükbe biztatás vagy vád: Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát! Így hangzanak Reményik Sándor Templom és…
Tovább
Vipassana naplók # 2

Vipassana naplók # 2

Könyvespolc 2021. július 07.
Fénydagály (Hétfő reggeli derengés) Én, enyém. Ekörül forog minden. Minden, ami fanyar és haragos és tűz. A mindennapos rituálék tartják egyben a rendszert. Ha bármelyik apró összetevő elmarad, akkor szépen, fokozatosan szétmállik a kiegyensúlyozottság. Sötét kockák lebegnek a levegőben és…
Tovább
Cigonya II.

Cigonya II.

Képzőművészet 2021. július 07.
Középiskolás koromban már valamilyen ismeretségben lehettem a művésszel. Így kellett lennie, mert emlékszem a kitéglázott kis udvarra, ott, abban a sarki házban, ahol Tihamér lakott. A Kőrös-híd felé lehetett arra kijutni. A kis ház még kisebb melléképületében Tihamér nagynénje lakott.…
Tovább
Kolozsvári Magyar napok – Beszélgetés Gergely Balázzsal

Kolozsvári Magyar napok – Beszélgetés Gergely Balázzsal

Portré 2021. július 06.
Úgy éreztem, a kulturális-közéleti szervezéssel talán többet adhatok vissza a közösségemnek azokból a szellemi javakból, amelyeknek legfőképpen azáltal lettem birtokosa, hogy magyarnak születtem. 1977-ben született Kolozsváron. Régész, történész, közösségszervező, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke. Nős,…
Tovább
Talpalatnyi magyar föld Svédországban

Talpalatnyi magyar föld Svédországban

Portré 2021. április 03.
A Stockholmi Magyar Háznak felbecsülhetetlen szellemi és gazdasági értéke van. Amikor annak idején sikerült megvásárolni, a svédországi magyarság úgy érezte, hogy ez egy talpalatnyi magyar föld Svédországban. Nem véletlenül… A Magyar Ház legfrissebb beruházási munkálatainak (tetőcsere) köszönhetően az épület készen…
Tovább

Egyesületek

Új szelek a Tavaszi Szélnél

Új szelek a Tavaszi Szélnél

Sok minden nem úgy alakult a tavalyi és az idei évben, mint ahogy megszoktuk, és ahogy a terveink…
Bemutatkoznak a Stockholmban tevékenykedő Magyar Ház Közösség új vezetőségi tagjai

Bemutatkoznak a Stockholmban tevékenykedő Magyar Ház Közösség új vezetőségi tagjai

A Magyar Ház megalakulása óta otthont nyújt és összefogja a Stockholmban és környékén élő és tevékenykedő magyarságot. Dicső…
Történések a Pannónia Klub háza táján

Történések a Pannónia Klub háza táján

Az első és legfontosabb hír, amit a Pannónia Klub kapcsán meg szeretnék említeni, hogy a 2021. április 24-én…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

Free Joomla templates by L.THEME