A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Anyanyelvtanítás Göteborgban - Radnóti Miklós: Tél

Örök kihívás magyartanár számára a svédországi szórványiskola. Egyszerre több korosztállyal és meglehetősen eltérő tudásszintű tanulókkal kell dolgoznia a pedagógusnak, emellett figyelembe kell vennie a kerettanterv diktálta követelményeket, s nem utolsó sorban alkalmazkodnia kell az épp aktuális iskolai irányzathoz is. Az eredményt pedig heti egy alkalomra kell besűrítenie.

Erre a kényszerhelyzetre épül az alábbi, 7-9. osztályosoknak szánt óraterv.

Kiegészítésként hozzátenném, felsős tanulóimnak csupán körülbelül egyharmada született Svédországban. A többiek mind pár évvel ezelőtt kerültek ide. Az ő számukra egészen más kihívásokat kell keresnem ugyanazon órán belül. Az én magyaróráim emiatt nem „klasszikus” magyarórák. Inkább nevezném őket kultúrtörténeti kalandozásoknak, irodalmi-földrajzi-történelmi bóklászásoknak, melyek során - remélem- minden tanulóm talál magának izgalmas felfedezni valót.

Téma: Rejtett üzenetek, hogyan olvassunk a sorok között

Radnóti Miklós Tél című verse a tananyag. Rövid költemény, de épp rövidsége miatt teszi lehetővé a sokrétű megközelítést még időszűkében szenvedő tanerő számára is.

Hóbafagyott levelet

kaparász dideregve a szellő.

Duzzadt, mint tele zsák:

hóval telik újra a felhő.

Nincsen csillag, a fák

feketéllő törzse hatalmas.

Megfagy az őz nyoma is.

Készül le a völgybe a farkas. (1932)

Először is alkalmat ad arra, hogy az időmértékes verselésről halljanak a tanulók. A kérdés után, hogy mihez kell értenie egy költőnek, kiemelem a ritmust. Nagyon (!) röviden elmondom, melyek az időmértékes verselés szabályai, miként mérjük a rövid-hosszú szótagokat. Saját nevemen mutatom be: Enikő: két rövid, egy hosszú. Kérem, próbálják ugyanígy megállapítani saját nevük ritmusképletét. Neveiket felírom a táblára, mellé a ritmusképletet. Neveik általában nem hosszabbak a négy moránál, a rövid, fontos képleteket is neveik mellé írom. Nagyon élvezik, hogy kiből lesz jambus, trocheus, spondeus, daktilus, anapestus, pirrichius. Ezzel kb. 15 perc el is telik az órából (örömmel jelentem, 20 felsős gyerek jár 2017-ben Göteborgban magyarórára, elég sok név kerül tehát a táblára), mire megunnák, témát váltunk.

Kivetítem azt a PowerPoint oldalt, amelyen előzőleg képekben jelenítettem meg a verset. Láthatnak egy hóba fagyott levelet, egy sötét felhőt, fekete fatörzseket, egy őzet, egy farkast. A tanulók azt a feladatot kapják, hogy rakják össze a képeket egy körülbelül 10 mondatos történetté. Hagyom őket párban dolgozni nagyjából 15 percig. Ha elkészültek, felolvastatom a rövid fogalmazványokat. Ilyenkor nagyon érdekes eredmények születnek. Van, aki a természettudós pontosságával ír a télről, de olyan történet is született már, amelyben a farkas és az őz reménytelen szerelméről olvashattunk.

Most elmondom, a képek tulajdonképpen Radnóti Miklós Tél című versének egy-egy sorát illusztrálják. Mutatom a képeket, mondom a verssorokat. (Igyekszem ritmizálni.) A PP- képekre rábökve előbukkan a szöveg, hagyom, hogy a tanulók is végigolvassák, majd bemásoltatom a szöveget a füzeteikbe. Kérem, próbálják bejelölni a rövid- hosszú verslábakat legalább az első két sorban, aztán együtt, erőteljesen ritmizálva mondjuk végig a verset. Megbeszéljük, mennyiben tér el a vers a saját fogalmazványaiktól. Igyekszem rávezetni őket arra, hogy azokat a sorokat/ szavakat a legnehezebb képben megjeleníteni, amelyek a vers savát-borsát adják. Ezután azt játsszuk, hogy kinek sikerül ( a képek segítségével) kívülről elmondani a verset. Engem már hallottak fejből recitálni, a vers rövid, az illusztráció is segít, a legtöbb gyerek érdekes kihívásnak találja a feladatot. Bár Svédországban nem divat memorizálni, én igen hasznos dolognak vélem. Hiszem, hogy egy vers akkor lesz teljesen a mienk, ha könyv nélkül tudjuk mondani. Ilyenkor kezdenek a gondolatok élni bennünk, s ha megértünk rá, személyiségünk értékes részévé válhatnak.

A következő magyaróra feladata lesz, hogy irodalomtörténeti keretbe ágyazzam a verset, s hogy kiaknázzam a sorok kínálta lehetőségeket nyelvművelésre, helyesírás-tanításra. Akkor fogok Radnóti életéről mesélni. Nem olvasok, hanem izgalmas, szép, tragikus történetet mondok egy emberről, aki a korábban olvasott verset írta. Kapnak róla egy fotót, beragasztják a füzeteikbe, s - ők a füzetben, én a táblán - körbeírjuk gondolat-buborékokkal. Beszélünk a munkatáborokról, a Bor-Abda útvonalról, a tarkólövésről, s arról, hogy a Bori notesz tanúsága szerint Radnóti mindeközben fegyelmezetten számolta a rövid-hosszú verslábakat. Nem átkozódott, nem jajgatott, hanem - mint kagyló gyöngyét - megalkotta a magyar irodalom néhány legszebb versét. Aztán újraolvassuk a Tél című pársorost, s ezúttal a sorok közti üzenet szerint próbáljuk értelmezni.

A két magyaróra után talán nemcsak pár verslábbal, egy téli verssel, egy tragikus történettel, tovább képzett melléknevekkel és igekötős igékkel lesznek gazdagabbak tinédzser korú tanulóim. Reményeim szerint ráéreznek a fegyelmezett emberi tartás szépségére, s ha felnőnek, értik majd az „érett és tűnődő kevésszavú alázat” nyelvét is.

Solymossi Enikő

 
A szellemfalu

A szellemfalu

Kárpát-medence 2019. április 08.
Ezúttal Északkelet-Magyarország és a Felvidék tájain kerekezhet velem az olvasó. Tulajdonképpen szinte végig a hajdani Gömör és Kishont vármegye közigazgatási egységén belül maradtam – Derenket néztem ki a térképen, a romközségként nyilvántartott egykori települést. Az utam kis falumból, Urajról indult,…
Tovább
Háború utáni absztrakció III. rész

Háború utáni absztrakció III. rész

Képzőművészet 2019. április 08.
A svéd festményhármas után is izgalmas művek következtek, de előbb egy felirat állított meg. Ez az oktató felirat pedig arról informált, mi is az avantgárd. Mára ez a kifejezés teljesen el­terjedt, és hétköznapivá vált. Azért mégis nézzük ezt a megfogalmazást:…
Tovább
Fehér vászon – avagy az újrakezdések művészete

Fehér vászon – avagy az újrakezdések művészete

Könyvespolc 2019. április 08.
Az emberi fejlődés pszichológiája egy olyan téma, amellyel először a svédországi tanulmányaimon keresztül kerültem kapcsolatba. Ez a téma mély nyomot hagyott bennem, hiszen mint egy már régen keresett puzzle darab, illett az életfilozófiámhoz. A lényege, hogy az élet olyan, mint…
Tovább

Egyesületek

Irodalmi kávéház Lundban

Irodalmi kávéház Lundban

A Lundi Magyar Kultúrfórum több mint, hatvan éve jól működő egyesület Svédországban. Vállalom, hogy elcsépelt, de most ez…
Beszámoló az Ághegy-Liget Baráti Társaság (ÁLBT) tevékenységéről

Beszámoló az Ághegy-Liget Baráti Társaság (ÁLBT) tevékenységéről

Az ÁLBT 2005. január 20-án alakult, majd hosszú tevékenység után a társaság megszűnt. Az aktív vezetőségi tagok visszavonultak,…
Jelentés Norrköpingből

Jelentés Norrköpingből

Az utóbbi pár évben nagy változások történtek a norrköpingi Szent István Egyesületéletében. A természetes lemorzsolódások, s az utánpótlás…
Az EKE könyvegylet támogatókat és pártfogókat keres és vár a Trianon centenáriumához kapcsolódó esszékötetéhez

Az EKE könyvegylet támogatókat és pártfogókat keres és vár a Trianon centenáriumához kapcsolódó esszékötetéhez

Az EKE-sorozat létrehozása és húsz kötetre kiterjedő fenntartása mind a mai napig a világ magyar emigrációjának leghosszabb ideig…
A malmői Hungaroclub hírei

A malmői Hungaroclub hírei

Nagy sikernek örvendett mind az őszi szüreti bálunk, mind az Erzsébet-Katalin bálunk. December elején teli busszal karácsonyi vásáron…
Változatos programok a Stockholmi Magyar Házban

Változatos programok a Stockholmi Magyar Házban

Fölszállott a páva a Stockholmi Magyar Házra, 2018. december 8-án Az Adventi ünnepség meleg és családias hangulatát a Fölszállott…
A Szomszédnéni Produkciós Iroda óriási sikert aratott a Stockholmi Magyar Házban

A Szomszédnéni Produkciós Iroda óriási sikert aratott a Stockholmi Magyar Házban

Február 9-én a Magyar Házban is bemutatkozott a Szomszédnéni Produkciós Iroda két tehetséges szereplője: Bálint Ferenc és Tóth…
Csomortáni Gál László stockholmi kiállítása

Csomortáni Gál László stockholmi kiállítása

2019. február 9-én, a Szomszédnéni Produkciós Iroda humorestjét megelőzően emlékezetes kultúreseménynek lehettek tanúi azok, akik a stockholmi Magyar…
Egy világot szórakoztatva írta be magát a futball nagykönyvébe az Aranycsapat

Egy világot szórakoztatva írta be magát a futball nagykönyvébe az Aranycsapat

„A dicső múltra emlékezve kell építeni a jövőt, és felvállalni magyarságunkat bárhol a nagyvilágban” Többnyire az urak és…
A karnevál bűvöletében | A SOMIT téli tábora

A karnevál bűvöletében | A SOMIT téli tábora

2019. február 15–17. között a Hälleberga Tábortanyán gyűltek össze a SOMIT-osok. Egy kis átváltozásra, farsangolásra – természetesen előtte…
Beszélgetés a Mikulással és a krampusszal

Beszélgetés a Mikulással és a krampusszal

December elején, a svédországi magyar gyerekek számára a SMOSZ szervezésében, Stockholmtól Malmőig mutatta be a Levelek Télapónak című…
A Pannónia klub életéből

A Pannónia klub életéből

A decembert a Mikulás-ünnepséggel kezdtük a gyerekek nagy örömére, majd szilveszteri teltházas bállal zártuk a 2018-as évet. Téli…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

Free Joomla templates by L.THEME