Beszámoló az „Őrszavak-Custos” Magyar Nyelvápolók Egyesületének munkájáról

Share

Mint már sokszor említettük, egyesületünk tagsága -, a SMOSZ-hoz hasonlóan – az egész Svédország területéről toborzódik. Tulajdonképpeni központunk nincs, postacímünk a mindenkori elnök címe. A munkát, melyből a tagság húz hasznot, egyesületünk vezetősége végzi el.

A vezetőséget a tapasztalat tanította meg arra, hogy hogyan ossza be sokrétű tevékenységét, hogyan valósítsa meg célkitűzéseit. Mivel a munka sok, a munkás kevés, a hatékonyság érdekében a feladatokat a vezetőség munkacsoportokra osztva végzi. Így nem aprózódik fel az erő, minden csoport csak a saját feladatára összpontosíthat. Az elvégzett munkáról az időnként összehívott telefonkonferencián számolnak be egymásnak.

Az egyesület pénztárosi feladatait a főpénztáros, Lázár Lőrinc végzi. Az ő feladata a tagdíj beszedése, a főpénztárba befolyó összegek, illetve a kifizetések kezelése. Egyesületünk egyik fő tevékenységének, az anyanyelvi tábornak pénzügyeit Tompa Andrea intézi. A két megbízott további feladata a különböző anyagi segítségek: pályázatok, segély-lehetőségek felkutatása, megírása.

A média munkacsoport felelősei Tóth Ildikó és Tompa Orsolya. Tóth Ildikó feladata a kapcsolattartás a SMOSZ hivatalos lapja, a Híradó, valamint az Őrszavak internetes újság szerkesztőségével. Cikkek, beszámolók írása, cikkek közlése, az egyesület rendezvényeinek hirdetése. Ő képviseli a néhány éve szünetelő Szülők Iskolája munkacsoportot is, melynek feladata a svédországi magyar oktatás feltérképezése, az oktatók nyilvántartása és a velük való kapcsolattartás.   A magyar oktatók számára továbbképzések, tanulási lehetőségek felkutatása, az oktatók értesítése a lehetőségekről.

Legsikeresebbnek mondható tevékenységünk, a magyar nyelvi tábor munkacsoport felelősei: Tompa Anna a tábor összehívója, feladatok kiosztója. A tábor szervezése, a Kékvirág honlap kezelése, a logisztika Tompa Orsolya feladata. Tompa Andrea a tábor gazdasági felelőse.

Mindenik munkacsoport becsülettel teljesítette a rájuk bízottakat.

Az Őrszavak Egyesület vezetőségének célja a nyilvántartásba vett magyar oktatók számára létrehozni egy olyan fórumot, mely összegyűjtené, közvetítené, publikálná, továbbítaná a javaslatokat, kérdéseket. Ennek érdekében találkozókat kell szervezni, témát választani, előadókat meghívni. E munkacsoport konferenciát szervező munkája volt a legsikertelenebb, sajnos a Svédországban egymástól nagy távolságban élő magyar tanárok, illetve szülők toborzása nehézkesen és akadozva megy. A munkát hátráltatja, hogy Svédországban még mindig nagy azon magyar oktatók száma, kik semmiféle magyar egyesületnek nem tagjai, nem vesznek részt a magyar rendezvényeken, sokan nem is tudnak az egyesület létezéséről, annak működéséről. A svédországi magyar tevékenységek népszerűsítéséhez éppen ezért kérjük a szülők és az egyesületi elnökök segítségét. Figyeljenek az információkra, terjesszék azokat, emlékeztessék az oktatókat és az ismerősöket ezekre.

A 2017-es évre meghirdetett pályázatok:

  • Hétvégi magyar Iskolák Felmérése a Diaszpórában
  • Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíj svédországi nyerteseinek névsora, beosztása
  • Pécsi Tudományegyetem Diaszpóra Projekthálózata
  • Kezdeményezés a Kárpát-medencén kívül élő magyar írók találkozójának megrendezésére
  • V. Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskola zongoraverseny 2017 novemberében
  • „ Magyar nyelvet tanítok Svédországban” címmel találkozó összehívása 2017. május 19-20-21-re
  • Mivel érdeklődés híján nem valósult meg, a „Magyar nyelvet tanítok Svédországban” találkozót újra meghirdettük, ezúttal az októberi hónapra. Sajnos ezúttal is az előbbihez hasonló eredménnyel, illetve eredménytelenséggel. Érdeklődés híján a találkozó természetesen elmaradt.
  • Sikeresnek könyvelhetjük el a Rákóczi Szövetség 10-25 év közötti fiatalok számára kiírt pályázatát, melyre Svédországból 31-en utaztak el. A svédországi résztvevők beszámolója megjelent a Híradó 2017 júniusi számában.

Az Egyesület legsikeresebb tevékenysége, a Kék virág magyar nyelvi tábor idei témája Arany János és Kodály Zoltán életének és munkásságának ismertetése volt. A nevelőgárda az Anyaországból, Erdélyből, a Felvidékről jött el a táborba, sajnos a svédországi tanár-csapatnak nem kedvez a tábor rendezésének időpontja, mivel az többnyire egybeesik az itteni tanévkezdéssel, a külföldről meghívottaknak viszont pont ez az időpont alkalmas. Dolgozunk a megoldáson, örömmel fogadjuk az ésszerű javaslatokat. A táborok tervezése, szervezése nem könnyű feladat, és évről évre ugyanazokkal a problémákba ütköznek a szervezők.

Az Egyesület munkaterve hasonló az eddigi elképzelésekhez. A fő feladat a Kékvirág Anyanyelvi Tábor megrendezése. A tábor kezdésének időpontja még nem teljesen világos, szeretnénk több szülő, illetve pedagógus és kisegítő személyzet erre vonatkozó véleményét, javaslatait meghallgatni. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a meghívott pedagógusok ingyen, fizetés nélkül, szabadságuk rovására vállalják ezt a nehéz, de szép feladatot, a legkevesebb, amit a szülők tehetnek, hogy idejében, pontosan jelentkezzenek, gyermekeikben tudatosítsák, hogy köszönettel tartoznak a tábor felnőtt gárdájának.

Az Egyesület további tervei:

Ismét felmerült egy tábor utáni foglalkoztatás igénye. A 17 évet meghaladó ifjak minden évben rákérdeznek, mi lesz, ha már nem jöhetnek a Kékvirág táborba.  A vezetőség szeretné létrehozni az Őrszavak Ifjúsági Táborát. A részletek kidolgozása folyamatban van. Örömmel értesültünk a SOMIT fiatalok számára szervezett táboráról, sok sikert kívánunk a folytatáshoz!

Amennyiben valamilyen érdeklődés mutatkozik, újra meghirdetjük a „Magyar nyelvet tanítok Svédországban” című tanári konferenciát. Időpont: 2018 tavasza, vagy ősze.

Mind a szülők, mind a tanárok tisztában vannak azzal, hogy milyen fontos a szülők és pedagógusok közötti kommunikáció. Újra megpróbálkozunk összehozni „Szülők Iskolája” címmel magyar nyelvtanárok és szülők találkozóját.

Továbbra is informáljuk a nyelvtanárokat a továbbképzési lehetőségekről

Értesítjük a tanárokat/szülőket a gyermekek számára kiírt pályázatokról.

Reméljük, egyesületünk továbbra is legalább ennyire sikeresen működik, de ennek eléréséhez nagyon várjuk a svédországi magyar egyesületek, a hivatásos magyar oktatók  segítségét is.

Tompa Anna, elnök

Tóth Ildikó, titkár