Pünkösdi játék

Share

Két fiú zöldágból font „kaput” tart, a többiek kézfogással párosan átbújnak alatta, és közösen éneklik a Bújj, bújj zöldág, zöld levelecskec. gyermekdalt. Köralakítás után

- 1. gyerek kiáll középre:
„Szép jó napot kívánok Pünkösd jeles napján!
Szabad- e bejönni? Szabad- e pünkösdölni?”
- Lányok „egy csokorba” futnak és kérdezik:
„Mi van ma, mi van ma?”

- Fiúk szintén egy helyre szaladnak szemben a lányokkal és felelnek:
„Piros pünkösd napja, holnap lesz, holnap lesz a második napja.”
- Lányok szólnak:
„Legények, a pünkösdi rózsát jól meggondozzátok, kalapotok mellett el ne hervasszátok!”
- Mindenki keres magának párt mondókázva:
„1, 2, 3, nincsen nekem párom,
fogadjunk egy icce borba
hogy ez tizenhárom”
- Párválasztás után :
„A pünkösdi rózsa kihajlott az útra.
Én édesem, én kedvesem szakíts egyet róla.
Egyet szakasztottam, el is hervasztottam,
tejbe- vajba fürösztöttem, hóba szalasztottam.”
- Lányok kifordulnak a körtáncból és ujjukkal figyelmeztetik a  fiúkat.
„András pajtás, bokrétás! Jól megfogd lovadnak száját, zabláját,
ne tipossa-tapossa a pünkösdi rózsát!”
- Fiúk beállnak a lányok mellé.
„Zöld a kökény, majd megkékül
most vagyok szerető nélkül!”
- 2. gyerek:
„Legények,  válasszunk magunk közül királyt!”
- 3. gyerek:
„Az legyen a király, aki a legügyesebb, legerősebb!”
- Lányok kérdezik a fiúkat:
„Mit ettél ma?- sós kenyeret!”
„Mit ittál ma- hideg vizet.”
„Min állsz?- cserépen.”
„Min lebegsz?- levélen.”
„Nézz az égre!- Nem nézek!”
„Lépj a földre!- Nem lépek!”
„Akkor húzzad magadat!”
- A kisfiúk megfogják egymás kezét párosával és húzzák egymást:
„ Húzd, húzd magadat,
én is húzom magamat.
Amelyikünk elesik,
Az lesz a legkisebbik!”
- 3. gyerek: „XY volt a legügyesebb, ő legyen a király!”
- Mindenki kiált: „Éljen a király!”
- Koronázó lányok fejére teszik a koronát:
„Szedjük szép rózsáját, kössük bokrétáját,
a fejére tesszük király koronáját.”
(Közös tánc a Széles a Tisza, magas a partja c. népdalra)
- Fiúk együtt mondják:
„Kisasszony rózsája kihajlott az útra,
szedje fel a királyné, kösse koszorúba!”
- Lányok együtt szólnak:
„Válasszunk pünkösdi királynét is!”
- Király a kör közepén áll:
„Válasszunk piros pünkösdi rózsát,
a legszebbik királykisasszonykát!
Az a leány legyen, aki kiállja a próbát,
és nem neveti el magát!”
- Magához hívja egyenként a lányokat és megbizsereli a tenyerüket
„nevettél… nem vagy királyné!”
- Választ egy lányt:
„Nem nevettél, te vagy a királyné!”
- 3 fiú bemegy a körbe és megemelik a királynét kiáltva:
„Ekkorára nőjjön a kendtek kendere!!”
- „Koronázó” lányok megkoronázzák őt is énekelve a Kis kece lányom  kezdetű gyermekdalt.
„Kis kece lányom fehérbe vagyon,
fehér a rózsa kezébe vagyon.
Mondom, mondom fordulj ide mátkámasszony,
mondom, mondom fordulj ide mátkámasszony.”
- A király megsimítja a királyné arcát:
”Szép ő maga, szép ruhája, szép a két orcája.”
- A királyné szól:
„Én gyönge morzsácska vagyok,
ím látjátok, szavaim halljátok.
Friss éjszaka járok.
Nemes szüleimnek érdemes kertjében

hajnalban születtem,
nem anyától lettem,
rózsafán termettem.”
- A királyné énekel:
„Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok,
Szüleim kertjében most nyílni akarok.
Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa,
ha ki nem nyílhatok, csakúgy hervadozok.”
- Király:
„El ne hervadj szépséges királyném, inkább mulassunk egyet!”- kézen fogja őt.
- Fiúk párt választanak a lányok közül:
„Széles az én kedvem ma,
nem fér ebbe a házba!  
Kicsi nekem ez a ház,
kirúgom az oldalát.”
- Lányok:
„Rúgd ki, ne hagyd magadat, forgasd meg a párodat!”
- Együtt mondja mindenki:
„Meghozta az isten piros pünkösd napját,
mi is meghordozzuk királykisasszonykát.
A szép leányoknak rózsakoszorúját,
a szép legényeknek szegfű bokrétáját.
Öregembereknek csutora borocskát,
öregasszonyoknak töltött galambocskát,
kisebb gyerekeknek tepertős pogácsát.
nagyobb gyerekeknek iskolábajárást.”
- Közös tánc – „Két szál pünkösdi rózsa, kihajlott az útra, el akart hervadni, nincs ki leszakítsa…”