A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Megtartotta tavaszi közgyűlését a SMOSZ

Február 27-én tartotta a SMOSZ tavaszi közgyűlését a Stockholmi Magyar Házban.A szombat délelőtt folyamán a tagegyesületek beszámolóira került sor. Az elhangzottakra érkező reakciók, vélemények hallatán elmondható, a svédországi magyar egyesületek vezetői nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a mai igényeknek is megfelelő élő és virágzó közösségi életet kovácsoljanak és tartsanak életben. Az egyesületi beszámolókat követték a házkezelőségi, titkári és pénztári beszámolók, majd az elnöki értékelő, mely utóbbiból az alábbiakban részleteket is közlünk.

Feldőtő Emese alelnök, Bihari Szabolcs elnök, Kovásznay Ádám titkár

Bihari Szabolcs beszédében rámutatott, évek óta kiemelt fontossággal bírnak a taglétszám konszolidálására való törekvések,az anyanyelvoktatás-, a gyerek- és ifjúsági programok támogatása.Felhívta a figyelmet, a 2010 óta csökkenő taglétszámot2016-ban is növelni nem, csak szinten tartani tudtuk. Ahhoz, hogy sikeresen tudjuk kezelni ezt a nagyon fontos célunkat, számba kell venni a kiváltó okokat, és azok orvoslásával dolgozni az apadás megfordításán.

 

A 2017-es költségvetési és munkaterv megszavazását követően került sor a új vezetőségi tag, illetve póttagok választására. A szavazást követően a közgyűlés Dézsy Ildikónak szavazott bizalmat a SMOSZ vezetőségébe, póttagok lettek: Benkő Ilona, Dorogi László és Rosenheim Ilona.

A közgyűlésen tiszteletét tette és köszöntötte a jelenlevőket Makkay Lilla, magyar nagykövet, aki ismertette a közgyűléssel a Nagykövetség eddigi munkáját, valamint jövőbeli feladatait. A délelőtti szünetben az Ahogyan én látom magyarságunkat című amatőr fotópályázat anyagából a zsűri által érdemesnek ítélt fényképek válogatását tekinthettük meg, valamint sor került a díjak kiosztására. A közgyűlést követően a magyarországi Tik Trió népzenei együttes fellépése örvendeztette meg a küldötteket kellemes meglepetésként. A koncert alkalmával érdekes zenei felállásokban rengeteg népi hangszerrel és gazdag dalcsokorral mutatkozott be a lánycsapat.

 

Részletek az elnöki beszámolóból

 

Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

 

A tavalyi közgyűlésünk, mint legfelsőbb döntéshozó szervünk döntött Szövetségünk költségvetési tervéről, és határozott az előttünk álló kiemelt feladatokról.

A mindenkori rutinfeladatok mellett a kiemelt feladataink a következőek voltak:

- taglétszám és tagság konszolidálása,

- a pénzügyi helyzetünk stabilizálása,

- az anyanyelvi oktatás, a gyerek és ifjúsági programok ösztönzésszerű támogatása,

- a KCSP ösztöndíjasok,

- Képviselni és érvényt szerezni a SMOSZ érdekeinek és elvárásainak a NYEOMSZSZ-on és a DT-n.

- Valamint végrehajtani a korábbi közgyűlési határozatokat.

Azt szokták mondani, hogy minden ötlet, javaslat annyit ér, mint amennyi megvalósul belőle. Ezért engedelmetekkel pontról pontra beszámolok arról, hogy mi minden valósult meg az akkor megfogalmazott terveinkből.

 

 Taglétszám és tagság konszolidálása

 

Többször elmondtuk, hogy 2009-2010-től sajnálatos módon csökkent a taglétszámunk.

Elöljáróban jelentem: 2016-ban sikerült szinten tartani a taglétszámot. Megelégedésre viszont egyáltalán nincs okunk. Remélt célunkat, hogy növeljük a taglétszámot, nem sikerült elérnünk. Ahhoz, hogy sikeresen tudjuk kezelni ezt a nagyon fontos célunkat, fontos számba venni a csökkenést kiváltó okokat, és azok orvoslásával dolgozni az apadás megfordításán.

A csökkenésnek több oka volt. Ezek közül többet már számtalanszor elmondtunk, most ezekről csak pontokba foglalva szólok:

- Az egyik, hogy az US döntése alapján nem lehetnek tagjaink a hét éven aluli gyerekek. Ez a furcsa döntés: 600 – 700 gyereket érint, ami jelentősen befolyásolja a taglétszámunkat.

- Egy másik nagyon fontos tényező biológiai jellegű. Sajnos tagságunk körében is nagyobb az elhalálozások, mint a születések száma.

- Egy harmadik ok, hogy az újonnan jöttek közül – tisztelet a kevés kivételnek - nem igazán vesznek részt a közösségi életünkben.

- És az is nagyon komolyan befolyásolja a taglétszám alakulását, hogy az egyesületeink vezetőségében mostanában zajló vezetőségváltások nem minden esetben működnek zökkenőmentesen. Túl kevesen vannak, akik vállalják a vezetőségi tisztséggel járó önkéntes munkát és áldozatot, ami néhány esetben az illető egyesület működésképtelenségéhez vezethet.

 

De vannak olyan okok is amelyekről eddig nem szóltunk. Az egyik ilyen, hogy az Országos Szövetség egyesületei közt jó néhány olyan egyesület van, amelynek munkája, léte valójában specifikus mivolta miatt egy vagy két személyen múlik. Ha ők kiesnek, akkor szinte pótolhatatlanná vállnak, és ez az egyesület végét is jelentheti. Néhány illusztris példa: az EKE, a stockholmi Cserkészcsapat és várható még néhány eset. Ezt a problémát orvosolni nagyon nehéz, de nem adjuk fel a reményt, hisz csak a fent említett két egyesület esetében több száz tagról beszélünk. Ezeknek az egyesületeknek a jelenlegi stagnálása, nem csak a taglétszám miatt nagy veszteség, hanem az általuk végzett értékek kiesése miatt is.

Többször beszéltünk arról is, hogy a megváltozott külső körülmények miatt a mai tagságnak megváltoztak az igényei - a szervezeteink által nyújtott programok tartalmára. Ez tapasztalható minden korosztálynál, de leginkább az újonnan jött honfitársainkra jellemző. Ennek orvoslására folyamatos próbálkozások vannak, több-kevesebb sikerrel. Nem véletlen, hogy a SMOSZ vezetősége felkérte két ösztöndíjasunkat egy kérdőív összeállítására, amely révén remélhetőleg választ kapunk egy sor kérdésre.

De szerencsére vannak pozitív jelenségek is. Azoknál az egyesületeknél, ahol lendületes és eredményes munka folyik, ott nő az érdeklődés, és ezzel együtt a taglétszám is. A leglényegesebb megállapítás viszont a következő: azok az egyesületek, akiknél van anyanyelvi oktatás, és különféle gyerekfoglalkozások, ott a létszám gyarapszik, és komoly esélyük van arra, hogy a jövőben is életerős közösségek maradjanak.

Egy egyesület életében nagy esemény, amikor kerek évfordulóhoz érkezik. Ilyenkor nyílik lehetőség ünnepelni az egyesület sikereit, egyáltalán azt, hogy sok-sok éve talpon van a közösség, végzi vállalt feladatát a svédországi magyarság szolgálatában. Ilyenkor tekintünk vissza az elmúlt évek történéseire. Igyekszünk tanulni a hibáinkból, és erőt gyűjteni sikereinkből. 2016-ban a göteborgi Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Kör 25 éves, a Ljungby-i Petőfi Egyesület 30 éves, a Lencse Tibor Baráti Társaság 20 éves, míg az Anyanyelvi Tábor 20 éves fennállását ünnepelte. Mind a négy egyesületünk alakulásuk óta meghatározó tagjai Szövetségünknek, kimagasló eredményeik nagyban járultak hozzá közösségünk együttes sikeréhez. Ismételten gratulálunk az elért eredményeikhez, és erőt, egészséget, kitartást kívánunk a jövőbeli munkájukhoz!

 

A pénzügyi helyzetünk

 

Gazdasági helyzetünkre mindig nagy hangsúlyt fektettünk, hisz ez biztosítja működésünkhöz az anyagi keretet.

A tavalyi közgyűlésen azt jelentettem, hogy 2015 pénzügyileg nagyon sikeres volt, talán minden idők legsikeresebbje a SMOSZ életében.

Most azt jelentetem, hogy 2016-os esztendő hasonlóan sikeres volt, mint az előző.

Sikerült előteremteni a tevékenységünkhöz és a működésünkhöz szükséges támogatásokat. Ezek egy része a svéd állami támogatásból állt. Másik része a sikeres magyarországi pályázatokból jött össze. Magyarországról nyertük tehát a támogatást a SMOSZ tevékenységéhez és működéséhez, az anyanyelvi tábor költségeihez, a SIK-re, a Husetre és támogatást kaptunk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának a méltó megrendezésére is, ez utóbbit a Nagykövetségen keresztül, amit külön köszönünk.

Ami miatt mégis azt mondom, hogy a tavalyi év több volt ennél, az a következő két dolog:

- Az egyik az, hogy ismét sikerült egyensúlyban tartani a SIK költségvetését,

- A másik, hogy sikerült egy nagyon komoly magyarországi pályázati támogatást nyernünk a SIK vásárlásánál felvett banki kölcsön törlesztésére és további fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy a vásárláskor felvett 1.860.000 korona kölcsönt teljesen egészében visszafizettük! Nagy megnyugvás számunkra, hogy a SMOSZ-nak nincs semmilyen tartozása. Úgy vélem nagyon nagy eredmény, hogy akárcsak annak idején a Magyar Házat, az Ifjúsági Központunkat is ki tudtuk fizetni három év alatt, miközben jelentős felújítást és fejlesztést is sikerült elvégezni. Köszönet az adakozó tagoknak és hálás köszönet a magyarországi támogatásoknak!

 

Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy a korábban Kárpátaljára szánt gyűjtésünk eredményét kiegészítve összesen 3000 eurót utaltunk át Beregszászra, az ottani Bereg Camp Ifjúsági ház leégett tetőterének az újjáépítésére.

 

Anyanyelvi oktatás, gyerek-, és ifjúsági programok

 

Korábban már említettem az anyanyelvi oktatás, a gyerek és ifjúsági programok jelentőségét. Ezekkel a programokkal tudjuk megvalósítani egyik legfontosabb feladatunkat: a másod-, és harmadgenerációs gyerekeink kötődését nemzeti gyökereinkhez. Ezt a munkát természetesen az egyesületeinkkel közösen végezzük. A központnak a feladata anyagilag támogatni ezeket a programokat és megteremteni a központi rendezvényekhez a feltételeket.

Több mint két évtizede támogatjuk anyagilag ezeket a programokat. Igyekeztünk mindig a leghatásosabb módját megtalálni a támogatási rendszerünknek, ezért ez az évek során többször változott. Három évvel ezelőtt új elosztási rendszert vezettünk be. Ez a rendszer motiválja az egyesületeket, hogy gyakrabban rendezzenek ilyen gyermekfoglalkozásokat és ösztönzőleg hat a részvevők számára is. Az egyesületeink megértették ennek a feladatnak a fontosságát, és köszönhetően a támogatásnak, az elmúlt három évben szinte megduplázódott azoknak a gyerekeknek és fiataloknak a száma, akik ezeken a programokon részt vesznek. Ez az eredmény nem csak a támogatásunknak köszönhető, hanem elsősorban a helyi szervezeteinkben tevékenykedő pedagógusoknak, a KCSP ösztöndíjasaink nagyszerű munkájának és a szülők támogatásának!

 

Szövetségünk ingatlanjai

 

Büszkeségeinkről, ingatlanjainkról, külön- külön részletes beszámolót hallhattunk.

A kristianstadi DSMO sorsáról határozat született a 2015. augusztusi taggyűlésünkön. A határozat végrehajtásával a taggyűlés a vezetőséget bízta meg. Jelentem, a tavalyi év folyamán sikerült értékesíteni az ingatlant, köszönhetően Tóth Istvánnak, aki vállalta és végig csinálta az egész procedúrát. Az érte kapott összeget a 2015-ös közgyűlési határozatnak megfelelően fogjuk felhasználni.

A SIK egy sor felújítási és bővítési munkát végzett el, ezeknek a munkáknak csak az anyagi értéke több mint 150 ezer korona és a kimondottan szakembert követelő munkák kivételével (pl. villanyszerelés), minden más önkéntes munka keretében történt. Szintén szóltam arról, hogy sikerült kifizetni a még meglevő banki kölcsönt. Szeretnék két olyan eseményről beszámolni, melyek nagyon fontosak a SIK működtetésében: Vass Attila vezetésével megalakult az ingatlant működtető gondnokság. Hála nekik, gondos kezekbe került a ház adminisztrációjától kezdve a gyakorlati teendők elvégzéséig minden feladat. Nemcsak az elvégzett munkák eredménye örvendetes, de legalább annyira az is, hogy a munkacsoport tagjai milyen harmóniában és egyetértésben dolgoztak-dolgoznak.

Aluuan Gabriellának, Jordáky Béla tanácsait is felhasználva, sikerült elérnie elsősorban az adóhivatalnál, hogy a ház besorolását átminősítsék és mostantól az eszmei egyesületek kategóriájába került. Ez egy fantasztikus eredmény, és hogy mindezt megtetézzük, azt is sikerült elérni, hogy visszamenőleg is adómentes lett az ingatlan!

 

A Magyar Házról örömmel jelenthetem, hogy hála a gondos működtetőknek, rendben van, szépül, csinosodik. Egy sor javítási, felújítási munka el lett végezve és az anyagi helyzete stabil. Mindez megnyugtató és örömmel tölt el bennünket.

Tájékoztatlak benneteket, hogy hosszútávú befektetésként tervezzük a ház eddig kihasználatlan tetőterének a beépítését. Sántha Ferencznek köszönhetően elkészültek a műszaki rajzok, beindult a hivatalokkal való kapcsolatfelvétel a különböző engedélyek beszerzésére, majd ha mindent megkapjuk, akkor az építkezési engedély megszerzése. Ez egy sokkal hosszabb és bürokratikusabb folyamat, mint gondoltuk, az eredményekről tájékoztatni fogunk benneteket.

 

Központi rendezvényeink, országos programjaink és a Híradó

 

A tavalyi év részben eltér a korábbi évek rutinjától. Ennek oka, hogy tavaly ünnepeltük 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját, a másik az volt, hogy először rendeztünk olyan előadást, amely bejárta egész Svédországot.

Az évről - évre sorra kerülő központi rendezvényeink, a már említett Anyanyelvi és SOMIT táborok mellett a göteborgi HUSET. Mindhárom rendezvény a korábbi években megszokott magas színvonalon valósult meg.

A szokásos gyerekprogramjaink a húsvéti és a mikulási, igen népszerűek, talán a legnépszerűbbek a rendezvényeink közül. Érdemes odafigyelni erre a jelenségre, hisz ezen alkalmakkal olyan honfitársaink is eljönnek, akik egyébként máshova nem.

Két nagyon érdekes előadónk volt tavaly, tavasszal Nógrádi György egyetemi tanár, biztonsági szakértő, ősszel Farkas Bertalan űrhajós. Mindkét előadónk körbe utazta az országot, előadásaik élményszámba mentek.

A március 15-i nemzeti ünnepünk központi rendezvénye Stockholmban és Göteborgban került megrendezésre, ahol vendégünk volt Hoppál Péter államtitkár úr és Boross Misi ifjú zongoraművész. A stockholmi ünnepséget, szintén először, a Magyar Nagykövetséggel közösen rendeztük. az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának központi ünnepségeit, Stockholmban, Göteborgban és Malmőben tartottuk, a Nagykövetség anyagi támogatásával. Mindkét esemény alkalmával az ösztöndíjasaink ünnepi műsorral turnéztak szerte az országban, eljutva olyan körzetekbe is, ahova a központi rendezvényeinket nem tudtuk eljutatni. Előadásaik élményszerűek voltak, nyugodtan elmondhatom, hogy „profi” előadóinktól sem kaptunk jobbat!

A végére hagytam a Felszálott a páva gálaműsorának svédországi túrnéját, amelyet a Közszolgálat a Magyar Kultúráért Alapítványsegítségével sikerült megszervezni. Ez a három helyszínen: Malmőben, Jönköpingben és Stockholmban megtartott fergeteges előadássorozat nagyon nagy közönségsikert eredményezett, és ami szintén kedvező jelenség volt, hogy számos svéd ajkú nézőnk is volt.

Összegezve a központi rendezvényeink és országos programjaink tavalyi eredményeit, megállapítható, hogy a minőségi programok és rendezvények, még a mai internetes és parabola tv-s időkben is rendkívül közönségvonzók. Ezeknek a programoknak sikeres megrendezésében nagyon sok tagtársunk munkája rejlik, akik fáradtságot nem kímélve „álltak helyt a gáton”. Mindezért köszönet mindnyájuknak!

Említést kell tegyek szövetségünk negyedévenként megjelenő lapjáról, a Híradóról és annak online változatáról. Immáron ötödik éve végzi a Híradó szerkesztését a jelenlegi szerkesztőgárda Bitay Zsóka főszerkesztő vezetésével. Munkájukat ugyanolyan lelkiismeretesen és magas színvonalon végezték idén is, mint korábban, aminek eredménye, hogy a lapot és annak online változatát is szívesen olvassa a tagság, de szerte a nagyvilágból is elismerő visszajelzéseket kapunk.

 

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÖSZTÖNDÍJAS PROGRAM

A 2016/2017-es KCSP program keretén belül hat ösztöndíjas érkezett hozzánk. Akárcsak a korábbi években egybehangzó vélemény a helyi mentorok részéről, hogy az ösztöndíjasok nagyon nagy segítséget jelentettek/jelentene. Mindezt nem csak azok a régiók tapasztalhatták meg, ahol az ösztöndíjasaink állomáshelye volt, hanem szerte az országban minden körzet, mert az 56-os és a márc.15-i műsorukkal körbejárták az egyesületeinket.

Véleményünk szerint a KCSP program a legnagyobb segítség, amit valaha is kaptunk az anyaországtól. Hat elkötelezett, komoly szakmai tudású ösztöndíjas segítette munkánkat, elsősorban a helyi körzetekben. Ittlétük nem minden esetben volt zökkenőmentes, akadtak logisztikai problémák, volt, aki nehéz helyi helyzetbe csöppent bele, és olyan eset is előfordult, hogy nézetkülönbségek tették göröngyössé az együttműködést. Ezek az alkalmi nehézségek nem voltak kívánatosak, de velejárói egy ilyen nagy ívű programnak. Az ösztöndíjasaink becsületére szólva, nem riadtak vissza a nehézségektől és nagyszerűen helytálltak a helyenként nem várt estek kezelésében.

Ahogyan én látom magyarságunkat fotókiállítás / Fotó: Bitay Zsolt

MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLAT

 

A tavalyi közgyűlésünkön tájékoztattalak benneteket, hogy 2016 májusában Svédország, a SMOSZ ad otthont NYEOMSZSZ jubileumi, megalakulásának 15 éves évfordulóját is ünneplő közgyűlésének. Az, hogy ennek mi adtunk otthont szinte természetes volt, hisz európai szervezetünk annak idején nálunk alakult meg. Az évek során egy sor és emlékezetes rendezvénynek voltunk szervezői ( 56-os és SMOSZ kerek évfordulók kapcsán), de ez a rendezvény eltért a korábbiaktól abban, hogy itt nem csak mi magunk ünnepeltünk, egyébként jeles évfordulót, hanem 19 ország képviselői jöttek el hozzánk, hogy a Nyugat-európai magyarság életében fontos eseményről közösen emlékezzenek. Az, hogy erre nálunk került sor nagy megtiszteltetés volt számunkra, ugyanakkor rendkívül nagy felelősség is.

A NYEOMSZSZ közgyűlés megszervezése egy sikertörténet volt számunkra, hisz 19 országban vitték el a részvevők jó hírünket. Hálás köszönet a Feldőlő házaspárnak, és mindenkinek, aki részt vett a lebonyolításában, a szervezőknek, a logisztikában résztvevőknek, az ellátásért a felelőseknek!

 

 A nyugati magyarság megmaradásának megsegítése.

A tavalyi Diaszpóra Tanács ülés december elején volt megtartva Budapesten, majd ezt követően tartották meg a MÁÉRT-OT. A legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy a DT nem csupán egy találkozási fórum lett a nyugati diaszpóra és a magyarországi döntéshozók közt, hanem a közös gondolkodás és döntéshozatal intézményévé vált.

Kiértékeltük a tavalyi év legfontosabb eseményét, ami az ’56-os forradalom és szabadságharc 60 éves évfordulójának a megünneplése volt. Mindenütt szerte nyugaton méltó módon emlékeztek meg erről a fontos évfordulóról. Az ünnepségekhez sok segítséget kaptunk, amit mindenki köszönt, de azt is szóvá tettük, hogy ezek a pályázati lehetőségek nem minden esetben működtek zavartalanul.

Fontos bejelentés volt, hogy a KCSP program a 2017/2018-as időszakban kiírásra kerül, hasonló nagyságrendben, mint a jelenlegi, ami azt jelenti, hogy nyugatra 100, a Kárpát-medencébe pedig 50 ösztöndíjast küldenek ismét. Szó volt továbbá a hétvégi iskolákról, ezeknek komolyabb támogatásáról tárcaközi egyeztetés után születik döntés.

A MÁÉR-t az elsősorban a Kárpát-medencei magyarságot érintő kérdésekkel foglalkozott, az akkor előttük álló parlamenti és helyi választások lehetőségeit vitatták meg. Egy másik fontos téma volt a Kárpát-medencei magyarság szülőföldjen való megmaradásának az elősegítése és támogatása.

 

KAPCSOLATAINK

A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösséggel az együttműködésünk jónak és korrektnek mondható. Tagságunk nagyjából azonos, céljaink közösek, és sajnos gondjaink is hasonlóak. Örülünk, hogy Molnár Veress Pál képviseli a DT-n a nyugat-európai Protestáns Gyülekezeteket.

Magyarország Nagykövetségével a rendszerváltozást követően kapcsolatunk állandó és korrekt. A hivatalos kapcsolattartáson túl, kapcsolatunk baráti, és ez nagyon nagyban hozzájárul a sikeres együttműködéshez. Ennek példája tavaly két nemzeti ünnep, március 15. és az október 23. közös, illetve egyeztetett megrendezése. De nem csak Stockholmban vannak közös programjaink. Évek óta megtisztelik jelenlétükkel a HUSET- megnyitóján, számtalan konzuli napot tartottak vidéken. Külön szeretném méltatni a kettős állampolgársági kérelmek sikeres lebonyolítását!

Makkay Lilla nagykövetasszony által vezetett követséggel, hasonlóan a korábbiakhoz, kitűnő a kapcsolatunk és az együttműködésünk.

Működésünket illetően a legfontosabb svédországi kapcsoltunk az Ungdoms-styrelsen (MUFC). Úgy vélem, hogy kapcsolatunk az US-szel mindkét fél számára a várakozásoknak megfelelően alakult. A jövőnkre nézve nagyon fontos, hogy kapcsolatunk továbbra is korrekt legyen, és hogy aktívan részt vegyünk az US rendezvényein.

 

A VEZETŐSÉG

 

Minden elnöki beszámolóm végén a vezetőségről és a vezetőség tagjainak munkájáról szoktam számot adni.

A vezetőségből mindenki igyekezett a legtöbbet nyújtani mind szakmailag, mind hozzáállásban, pedig sokszor komoly nehézségekbe ütközött a helytállás, mert a SMOSZ vezetősége is család és kenyérkereső munkája mellett végzi feladatát. A családi élet, a munkahelyi kihívások és a helyi egyesületek vezetésének összeegyeztetése nem mindig zökkenőmentes. Remélem, hogy a ma megválasztott póttaggal kiegészülve és a feladatkörök részben való átcsoportosításával a jövőben még hatékonyabbak leszünk!

A központi rendezvények, a táboraink látogatottsága, a nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, a nívós előadók és előadások közönségsikere, és eközben a sikeres anyagi év, bizonyíték arra, hogy összefogva „egy irányba tolva szekerünket”, közösen, hegyeket tudunk megmozgatni!

 

Az elért eredmények nemcsak a vezetőségnek köszönhetőek, hanem a helyi egyesületeknek, és azok vezetőinek is, amely szintén azt bizonyítja, hogy csapatmunkával messzire el lehet eljutni. Köszönöm munkátokat, köszönöm a sikeres együttműködést!

Beszámolómból remélem kiderült, hogy egy sor feladat megoldása folyamatban van. Ezeket folytatni kell, mert megmaradásunk érdekében sorsdöntőek.

Meggyőződésem, hogy nekünk megvannak a lehetőségeink, és erőnk ahhoz, hogy mindezt teljesítsük. Ehhez kérem a Fennvalót, adjon mindnyájunknak erőt, egészséget!

Bihari Szabolcs, elnök

Stockholm, 2017.03.25.

Kedves Híradó Olvasók!

Kedves Híradó Olvasók!

Kedves Olvasó! 2023. október 05.
Levél az Olvasóhoz Kedves Híradó Olvasók! Tegnap a Városligetben sétáltam, s feltűnt, hogy a fák nagyrészt még zöld lombkoronájába itt-ott már sárga szín vegyül. „Most a ligetbe bolygok délután […] / Levelük a fák az aszfaltra sírják / és csengenek…
Tovább
Előző életek

Előző életek

Könyvespolc 2023. október 05.
Érzékeny visszafogottság és érzelgősség nélküli érzelmek lebegnek a vásznon, lassan, mindenféle sietség nélkül mesélnek nekünk az életről és a sorsról Celine Song koreai filmrendező debütfilmjében, a Past Livesben, mely a Sundance filmfesztiválon mutatkozott be figyelemreméltó szakmai és közönségsikerrel.
Tovább
A VARÁZSLATOS SZÍN

A VARÁZSLATOS SZÍN

Képzőművészet 2023. október 05.
A göteborgi kolorizmus története új megvilágításban Carl Kylberg, Hazatérés, olaj, vászon A meghirdetett kiállítás megtekintését a múzeum állandó anyaga felől kezdtem. Ezért először az emeleti termeket vettem szemügyre. Az egyik ilyen helységbe lépve azon nyomban Carl Kylberg „Hemkomsten” („Hazatérés”) című,…
Tovább
A hazához való ragaszkodás megmarad

A hazához való ragaszkodás megmarad

Portré 2023. október 05.
Nemrégen jelent meg a Híradó hasábjain egy beszélgetésem dr. Sebestyén Gábor nőgyógyász főorvossal, a stockholmi protestáns gyülekezet világi felügyelőjével. Ezt a beszélgetést folytattuk most, amikor 2023 áprilisában Magyarországon járt. A köztünk lévő korkülönbség ellenére, jó barátságunkra tekintettel, beszélgetésünk tegező formában…
Tovább
Egy emigráns-immigráns, aki multikulti külhoni, de magyar – 2. rész

Egy emigráns-immigráns, aki multikulti külhoni, de magyar – 2. rész

Portré 2023. június 28.
Beszélgetések Csernák Mihállyal az életről, a munkáról, a családról, a történelemről és napjaink eseményeiről A svédországi Olofströmben telepedett le 1964-ben, és itt tartózkodott 2010-ig. Mihály nem az ötvenhatosok csoportjának tagjaként, hanem évekkel utánuk érkezett Svédországba, de ugyanazok a feladatok vártak…
Tovább

Egyesületek

A Tavaszi Szél ősszel

A Tavaszi Szél ősszel

Közös tökfaragás A Tavaszi Szél Kulturális Egyesületnél szokásunk, hogy iskolai tanításhoz igazodva őszi és tavaszi félévről, valamint téli…
Négy találkozás. Mád, Göteborg, Tångagärde és Budapest

Négy találkozás. Mád, Göteborg, Tångagärde és Budapest

A budapesti Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábbi nevén: Szent István Egyetem) dísztermében gyűltünk össze ünnepélyesen, boldogan és…
A Kőrösi a tångagärdei házban

A Kőrösi a tångagärdei házban

Már amikor befordulok a házhoz vezető bekötőútra, arra gondolok, most hány kaptárt látok majd a kert túlsó végében.…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Swish:

Swish


  

 

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Free Joomla templates by L.THEME