A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Nagyköveti látogatás színesítette a SMOSZ őszi közgyűlését

A szeptember 9-ei hétvégén tartotta őszi közgyűlését a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége. A kétnapos találkozóra az ország minden szegletéből érkeztek egyesületi képviselők, vezetőségi tagok a hällebergai Tábortanyára. A szombat délutáni tanácskozásra ellátogatott Magyarország új stockholmi nagykövete, Müller Adrien és bemutatkoztak a Kőrösi Csoma Sándor Program idei ösztöndíjasai is.

Fotó: Bitay Zsolt

A legtöbben nagy utat tettek meg péntek délután a hällebergai központba, így az esti, jó hangulatú vacsora után mindenki korán elfoglalta a szobáját és aludni tért, hogy kipihenten vehessen részt a másnapi, hosszúnak ígérkező megbeszéléseken.

Szombaton, a délelőtt folyamán az egyes tagegyesületek tartottak rövid beszámolót a közelmúlt eseményeiről, programjairól, valamint az egyesületek előtt álló feladatokról, a következő félév teendőiről. A konstruktív, több fontos kérdést felvető ülésen elhangzottak alapján sokszínű, virágzó egyesületi élet folyik Svédországban a magyaroknak köszönhetően. A SMOSZ tagszervezeteinek életében részt vevők kemény munkát végeznek annak érdekében, hogy változatos, a valós igényeket kiszolgáló programokat, tevékenységeket szervezzenek az országban élő magyar közösség tagjai számára.

A gyakorlati teendők megtárgyalása délután vette kezdetét. A közgyűlést Bihari Szabolcs elnök nyitotta meg, aki beszámolójában felvázolta a SMOSZ előtt álló legfontosabb feladatokat; beszélt a különböző tagegyesületeket érintő aktuális kérdésekről; a Szövetség pénzügyi helyzetéről; a gyermek- és ifjúsági programok, valamint az anyanyelvi oktatás jelentőségéről és az ezt lehetővé tevő támogatásokról. Az elnöki összefoglaló emellett kitért a SMOSZ kezelésében lévő ingatlanok helyzetére; a központi és országos rendezvények várható menetrendjére; a Kőrösi Csoma Sándor Program jelentőségére és az új ösztöndíjasok szerepére, feladataira; valamint a Szövetség kapcsolataira a stockholmi Magyar Nagykövetséggel, a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösséggel, a svéd Ungdomstyrelsen-nel (MUFC), a Magyar Kormánnyal és az otthoni civil szféra olyan képviselőivel, mint a Rákóczi Szövetség. A beszámoló végén Bihari Szabolcs méltatta a nemrégiben magas állami kitüntetésben részesülő svédországi magyarokat: a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Molnár-Veress Pál tiszteletest, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével díjazott Dr. Csillag István fizikust és a Magyar Örökség Díjban részesült Szöllősi Antalt, majd a vezetőség, és tagjainak munkáját is értékelte röviden.

A beszámolót követően Bihari Szabolcs köszöntötte Müller Adrient, Magyarország új stockholmi nagykövetét, aki bemutatkozó látogatásra érkezett a SMOSZ közgyűlésére, illetve jó hangulatú, konstruktív megbeszélést is folytatott a Szövetség elnökségi tagjaival. A nagykövet asszony a lettországi Rigából érkezett következő állomáshelyére, ahol nyitott nagykövetséget és konzulátust tervez vezetni, valamint élő, aktív kapcsolatra törekszik a Svédországi Magyarok Országos Szövetségével, amelynek segítségére olyan, konkrét, gyakorlati teendőkben is számít, mint a kihelyezett konzuli napok megszervezése, lebonyolítása. Nagykövet asszony a személyes bemutatkozásában megemlítette, hogy közel húsz éve teljesít már szolgálatot a Külgazdasági- és Külügyminisztérium munkatársaként. Stockholmba a családjával érkezett és reményét fejezte ki, hogy kislányával sűrűn vehetnek majd részt a stockholmi magyar közösség, illetve a Magyar Ház által szervezett programokon, gyermekfoglalkozásokon. Emellett beszédében kitért a szintén jelen lévő Thuróczy Zoltán, Nemzeti Összekötő Diplomata szerepére is, aki nyári, sikeres vizsgáját követően konzuli feladatokat is ellát majd a jövőben.

A nagyköveti bemutatkozást követően sor került az elnöki beszámoló egyes pontjainak részletesebb megtárgyalására is. Az elmúlt hónapokban több egyesület is újjáalakult, átszervezésen ment keresztül, az egyesületi munka több városban is új lendületet nyert. A SMOSZ egyik kiemelt feladatként kezeli a taglétszám konszolidálását, ezzel kapcsolatban pozitív tendencia érzékelhető a frissen Svédországba érkezettek bekapcsolódása terén az itteni magyar közösségek életébe.

A közgyűlés résztvevői részletes beszámolót hallhattak a SMOSZ pénzügyi helyzetéről is. Az elhangzottak alapján a Szövetség 2016-ban és az idei első félévben is jól gazdálkodott a rendelkezésére álló forrásokkal, amelyeket részben a svéd állami támogatásból érkezett, részben pedig magyarországi pályázati forrásból elnyert összegek tesznek ki.

A tavasszal jóváhagyott költségvetés lehetőséget biztosít az anyanyelvi oktatás, az egyesületi programok, a vendégelőadók, a központi kiemelt rendezvények támogatására, a Híradó költségeinek fedezésére, valamint a SMOSZ működési költségeinek fedezésére is. Ugyanakkor, köszönhetően elsősorban a magyar pályázati forrásokból érkező támogatásnak, az olyan programok megvalósítása sem ütközik anyagi akadályba, mint az anyanyelvi tábor, a göteborgi hu.se.t, sőt a Szövetség gazdálkodása lehetővé teszi a hällebergai Tábortanya bővítését is.

A hällebergai Tábortanyán nemrégiben különféle felújítási munkálatok történtek többek között az elektromos- és vízhálózatban, valamint a közgyűlést megelőző napokban elkezdődött egy téliesített előadóterem építése is, amely 160 négyzetméteres lesz, és várhatóan november végére készül el. A beruházás értéke mintegy 1,8 millió korona, amelyben nincs benne a belső berendezések (székek, asztalok, bútorok) költsége. A beruházás kiadásainak fedezésére magyarországi pályázati támogatást is sikerült elnyernie a SMOSZ-nak.

Szintén tovább épül-szépül a stockholmi Magyar Ház is, köszönhetően Feldőtő Sándor és Feldőtő Emese munkájának. A számtalan magyar programnak otthont adó épület anyagi helyzete stabil, így beruházási tervek készülhettek a parkoló korszerűsítésére valamint a tetőtér beépítésére is.

Fotó: Bitay Zsolt

A SMOSZ egyik legfontosabb feladatának a magyar anyanyelvi oktatást, a gyermek- és ifjúsági programok támogatását tekinti, hiszen az ilyen foglalkozások segítik a másod-, és harmadgenerációs svédországi magyar gyermekek kötődését magyar nemzeti gyökereinkhez. Az országos vezetés a tagegyesületek és azok programjainak anyagi támogatása mellett a központi rendezvények feltételeinek megteremtésében is jelentős szerepet vállal immár több mint két évtizede. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tagegyesületek megértették ennek a feladatnak a fontosságát, és részben a támogatásoknak is köszönhetően az utóbbi időben közel megduplázódott azoknak a gyerekeknek és fiataloknak a száma, akik ezeken a programokon részt vesznek.

Az idén már 21. rendezvényét tartotta a SMOSZ Anyanyelvi Tábora a hällebergai Tábortanyán, ahol a SOMIT is több, színvonalas tábort szervezett az elmúlt hónapokban. A SOMIT idei rendezvényeinek azonban még koránt sincs vége, a Svédországi Magyar Ifjak Társasága szeptember végén tartja meg az ifi SOMIT-osok első táborát.

A svédországi táborok, rendezvények mellett hatalmas lehetőséget jelentenek az itteni gyerekek számára a Rákóczi Szövetség által szervezett és a magyar kormány által finanszírozott Diaszpóra Program táborai is, amelyen idén svédországi magyar gyerekek is részt vettek. A program keretében táborozó gyerekek egy hetet tölthettek Magyarországon, ahol kitűnő szervezés mellett ismerhették meg az anyaország nevezetességeit, a magyar kultúrát és a történelmi örökséget. A tapasztalatokból, visszajelzésekből világosan látszik, hogy a Diaszpóra Táborok folytatására hatalmas igény mutatkozik a svédországi magyar közösség részéről.

A gyerek- és ifjúsági táborok, programok kiértékelésén túl kiemelt figyelmet kapott a következő hónapok központi rendezvényeinek, országos programjainak megtárgyalása is. A központi rendezvények tervezését és szervezését két nagy megoldandó kérdéskör nehezíti. Ezek közül az egyik, hogy a közönség igényei két nagy csoportra oszthatók, egyesek hagyományos, mások modernebb előadásokat látnának szívesebben. A lehetőségeket emellett a tagegyesületek anyagi lehetőségei is behatárolják. Az eddig lezajlott idei, központi rendezvények közül nagy sikert aratott a tavalyi Kőrösi-ösztöndíjasok március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából megtartott előadássorozata, de a húsvéti gyerekprogramok és Csányi Sándor előadása is pozitív fogadtatást kaptak. Az év hátralevő részében aktuális központi rendezvényekre, így az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezendő műsorra, valamint a december elejei Mikulás-ünnepségre Rosenheim Ilona, a SMOSZ országos programszervezője tett javaslatokat az egyesületek számára.

Immáron ötödik éve végzi közmegelégedésre a Híradó nyomtatott és online változatának szerkesztését a jelenlegi szerkesztő gárda Bitay Zsóka főszerkesztő vezetésével. A szerkesztőség azonban továbbra is nyitott és örömmel várja új tagok jelentkezését.

A SMOSZ vezetése többek között ebben a szerepkörben is számít az új Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasok munkájára, akik vasárnap délelőtt mutatkoztak be részletesebben a SMOSZ vezetői és a tagegyesületek képviselői előtt. Emellett megtörtént a tavalyi ösztöndíjasok kiértékelése, valamint az ösztöndíjasok feladatainak, munkarendjének felállítása, a nem egyértelmű kérdések tisztázása is.

Az esti órákba nyúló szombati közgyűlés végén Bihari Szabolcs röviden beszámolt a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) legutóbbi találkozóján elhangzott, svédországi magyarokat érintő aktualitásairól is. A tisztújító közgyűlés ismét bizalmat szavazott és újraválasztotta Bihari Szabolcsot alelnöki, Aluuan Gabriellát gazdasági felelősi, Kovásznay Ádámot pedig revizori tisztségében.

 A NYEOMSZSZ idén első alkalommal meghívást kapott a Bálványosi Nyári Szabadegyetem egyik központi beszélgetésére is, ahol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint a Kárpát-medencei pártelnökök mellett a nyugati diaszpórát dr. Klement Kornél alelnök és Kovásznay Ádám revizor, a SMOSZ titkára képviselte, aki a hällebergai közgyűlésen röviden szót ejtett a Tusnádfürdőn szerzett tapasztalatairól.

A hosszúra nyúlt, ugyanakkor tartalmas közgyűlést a résztvevők hatékonynak értékelték, majd az ízletes, többfogásos vacsora elfogyasztása után az egyesületi vezetők, képviselők immár oldottabb keretek között folytatták az aktuális kérdések megvitatását.

Dobos Tamás

 
Levél az Olvasóhoz

Levél az Olvasóhoz

Kedves Olvasó! 2022. december 27.
Uraji köd / Fotó: Antal József Kedves Híradó Olvasók!
Tovább
Tao Te King

Tao Te King

Könyvespolc 2022. december 27.
Pár útravalót már felpakoltam erre a képzeletbeli könyvespolcra azokból az olvasmányokból, melyek az embert az olvasás örömén túl, mintegy segítőtársként kísérhetik életútján. Szóba került már jó pár meghatározó név, eszme, vallás, de ma álljon itt egy igazi klasszikus, amely immáron…
Tovább
„Tűz-víz-föld-levegő” – Angi István festőművész kiállítása

„Tűz-víz-föld-levegő” – Angi István festőművész kiállítása

Képzőművészet 2022. október 23.
2022 Angi István: Hegyek napsütésben, akril - vászon 2022.07.07 – 08.31. Bárczay kastély galériája, Felsőzsolca. Mintegy két tucat frissen készült olajfestmény és körülbelül ugyanennyi, főleg fából készült kisplasztika fogadja a látogatót Angi István kiállításán. A képek figuratívak, a legelvontabb alkotásokon…
Tovább
Sipos Loránd kiállítása a stockholmi Magyar Házban

Sipos Loránd kiállítása a stockholmi Magyar Házban

Portré 2022. október 23.
Bereczky-Veress Biborka: Bevallom, amikor felhívtam telefonon Sipos Lorándot, még nem ismertem őt és egyetlen festményét sem láttam élőben. Vezetőségi tagunk, Tiglezán Csilla, aki sajnos ma nem lehet jelen, hívta fel a figyelmünk a művész munkáira. Az interneten keresztül megtekinthető sok…
Tovább
„Néha jó az ismeretlenbe menni, mert az ember vágyik rá és sok mindent tanul általa”

„Néha jó az ismeretlenbe menni, mert az ember vágyik rá és sok mindent tanul általa”

Portré 2022. október 23.
Jégkorong kapus, többszörös magyar válogatott, egyben az első magyar játékos, aki az észak-amerikai jégkorong ligák legfelső osztályában játszott (NHL). 2008-ban tagja volt a szapporói jégkorong-világbajnokság győztes csapatának, de részt vett a 2009-es A csoportos jégkorong-világbajnokságon is. Kisgyerekkorban kezdett jégkorongozni, hatévesen…
Tovább

Egyesületek

Hírek a SOMIT háza tájáról… Hagyományaink nyomában

Hírek a SOMIT háza tájáról… Hagyományaink nyomában

Mindössze néhány héttel a rendkívül jól sikerült SOMIT családos tábor után egy hétvége erejéig (2022. október 21. és…
Újra elindulóban az ifik társasága

Újra elindulóban az ifik társasága

A tavaszi közgyűlésen bemutatkozott hat magyar fiatal, akik akkor lelkesen meséltek a jövőbeli céljaikról és arról, hogy miképpen…
Pedagógusok a házban

Pedagógusok a házban

A jó pedagógus olyan, mint a télen a kamrában lógó szárazkolbász, szalámi: minél több van belőle, és minél…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Swish:

Swish


  

 

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Free Joomla templates by L.THEME