A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Képzőművészek bemutatkozása a hatodik hu.se.t –en, Göteborgban

 

 
Az idén 12 naposra duzzadt Göteborgi Magyar Hét hivatalos megnyitója április 10-én volt a Cosmopolitan galériában, olvashatjuk a Híradó legutóbbi számában. ”Dr. Dávid Gyula, a Tallini Magyar Intézet igazgatója megnyitotta a mintegy tizenöt magyar festőművész kiállítását.” – tudósít a lap júniusi száma. Most röviden ezt az eseményt szeretném bemutatni.
 
Az idei rendezvényre Csata Atilla, a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Kör elnöke, a Balassi Intézet közreműködésével egy reprezentatív kiállítást kért Magyarországról. A Művelődési Minisztérium a Magyar Grafikusművészek Szövetségének egy válogatását ajánlotta. Az anyagot az igazgató hozta személyesen Tallinból. A falak megélénkültek. A fél íves, (azaz 70x50 cm-es), papírra nyomtatott és bekeretezett alkotások jó hangulatot vittek a galéria földszinti termébe. Színes szitanyomatok, kőrajzok, rézkarcok és számítógépes printek is szerepeltek a kiállított anyagban.
 
F_25-7.jpg
Sóváradi Valéria: Atributum IV, szitanyomat
 
- Hogyan készül el egy ilyen színvonalas összeállítás? - kérdeztem telefonon Butak András grafikusművészt, az MGSZ elnökét.
 
- Az elejéről kell kezdenem azért, hogy a széles közönség is megértse, miről is van szó. 1990-ben, a redszerváltás után, a demokratikusan megválasztott parlament új törvényeket hozott. A régi, szovjet típusú rendszer, ahol is minden képzőművészt egy szervezetbe gyűjtöttek össze, megszűnt. A szakmai szervezetek közül elsőnek a Magyar Grafikusművészek Szövetsége alakult meg, 1992-ben. Számos kiállítást, nemzetközi együttműködést kezdeményezett. A programok közül a Váci grafikai műhely kialakítása a legjelentősebb, ahol néhány grafikai technika (színes litográfia, szitanyomat, rézkarc) kivitelezésére teremtődtek meg az elsőrangú feltételek. Rendelkezésre áll továbbá egy ofszet gép és néhány számítógép is. Pályázat útján kerülhetnek ide a grafikusművészek (akik egyébként saját műhelyeikben nem rendelkeznek ilyen technikai felszereléssel). Általában évi három napot lehet ott dolgozni. Nagy tapasztalatú technikusok segítik a művészi kivitelezést. A váci műhely kapcsán jött létre a Magyar Grafikáért Alapítvány, 1993-ban. Ez az önálló testület – gazdasági feladatok mellett – évente egy-egy művészt jutalmaz az Év grafikája díjjal, amit ünnepélyes keretek között adnak át. A műhelyben dolgozó művészek 1-2 munkát leadnak az alapítványnak, és ezekből kialakul egy gyűjtemény, amit aztán máshol is bemutathatnak. A Svédországban kiállított anyag is így állt össze. Néha felkérést kapunk egy igényes, külföldi kiállítás összeállítására. A kiállítások rendezője a Művelődési Minisztérium. Volt egy bemutatkozásunk ´97-ben Mexikóban, és nagyon sok a szomszédos országokban is. A kiállításokra a bemutatkozó művészek katalógusait is igyekszünk hozzáférhetővé tenni a közönség számára.

F_25-3.jpg
Damó István: Mese a cím adta játékról,
szitanyomat
 
- Miért éppen ennyi művész munkája került bemutatásra?
 
- A Tallini Magyar Intézet nyilván felmérte a göteborgi galéria adottságait, befogadóképességét.
 
F_25-6.jpg
Somorlyai Kiss Tibor: Passzázs
 
- Végezetül mondanál néhány szót a bemutatott grafikáidról?
 
- Régóta foglalkozom gipszmetszéssel. Az így keletkezett nyomatokat beviszem számítógépbe. Felnagyítom, és átteszem egy másik technikába, szitával kinyomtatom. Ezáltal megőrzöm a metszés éles széleit, a vésést. Így több variációt tudok létrehozni.
 
F_25-5.jpg
Kiss Zoltán: Cím nélkül, litográfia
 
- Köszönöm szépen a beszélgetést.
 
Butak András kiállított, érdekesen hullámzó terű műveinek a címe: Vonzástér A és Vonzástér B. 
 
F_25-2.jpg
Butak András: Vonzástér A, szitanyomat
 
A kiállításon 17 grafikusművész összesen 23 munkája szerepelt; Butak András után vegyük szemügyre a többit is.
 
F_25-11.jpg
Zsankó László: Mimikri, litográfia
 
Zsankó László színes kőnyomatán kiterített sakktáblát látunk, amely a térben folytatódik. A sötét mezők fokozatosan a mélybe nyílnak, ugyanakkor a másik irányba, felfelé pedig mértani testekben és geometrikus konstrukcióban folytatódik a sakktábla. Kovács Péter Balázs két munkával - a Dialógus I és Dialógus II – volt jelen. Két egymáshoz támasztott karosszék sárga napkoronggal beragyogott terét látjuk a két színnel nyomtatott litográfiákon. Az alkotás szabad teret enged az asszociációknak. Ugyan kinek a párbeszéde folyik az ilyen székeken? Szőnyi Krisztina  Létrás levél című szitanyomata vonalas textúra-akkumuláció. Egy térben álló, kétágú létra, és egy síklapra rótt kézírás vonalainak az ellenpontozása. Prutkay Péter Erőtér című szitanyomata egy örvénylő fekete lyuk négyszeres tükröződését jeleníti meg. Úgy tűnik, hogy a lila-sötétkék örvénylés a néző felé domborodik. A kép közepén a spirális forgás kék színű jelképével, piktogramjával találkozunk. Kalmár István sajátos angyalai szitanyomatokon jelennek meg. A címek sokat elárulnak: Angyalkereszt, és Vágyangyal. A puha, puffadtság érzetét keltő háttér előtti vérvörös test göcsörtösen gabalyodik tagjaiba. A képet szemlélve megrendítő érzés fogja el az embert. Kiss Zoltán grafikusművészt az olasz és dán kortárs informel példaképek vitték az absztrakció útjára. Szuverén, laza ecsetkezelésű, expresszív munkáin érzékeny akcentusokkal díszített gesztusvonalakat alkalmaz. Korunk jegyzetelő rajzművésze. Kiállított litográfiája Cím nélkül szerepel. Somorlyai Kiss Tibor színes kőnyomatai láthatóan a létezés fizikai síkokkal lehatárolt terével foglalkoznak. Témái az akadályoztatás és a továbbjutás. A megvilágítás és az érzékeny vonalháló is fontos eleme Passzázs című litográfiájának. Kazinczy Gábor igényesen fogalmazott fekete-fehér rézkarca a Bacchanália címet kapta. A többalakos kompozíció mintha széteső emberi testrészeket láttatna. Az embernek Rembrandt, vagy Francis Bakon hasonlóan drámai erejű jelenetei jutnak eszébe. Különös nyomatot állított ki Magyar Mónika. Roncsolt, kör alakú tárgyakat, régi, vinil anyagú, széttört nagylemezt nyomtatott le némi hidegtű kiegészítéssel. A monokróm kép címe Torzó IV. Szurcsik József Szinópéi Diogenész II című nyomatának alapelemei a mértani térfogat (volumen),a tőle megszokott emblematikus férfiprofil, és a furnérlemez-intarziaszerű felület. Feszültség az aszimmetrikus kompozíció éles, átlós helyzetű széleiből, valamint a szokatlan felület és tömb összefüggéseiből adódik. 
 
F_25-1.jpg
Csikós Tibor: Folyamat G 401, szitanyomat
 
Haász Ágnes Időzóna című számítógépes grafikáján óralapok és egy emberi figura negatív rajzolatának szuperpozícionálását figyelhetjük meg. Az erőteljes koloritú grafika képi izgalmakban bővelkedik. Rácmolnár Sándor Direction (Irány) című munkája fejtörő jellegű ábrák bonyolult jelentéstartalmának egymásrahatásából ötvöződik izgalmas képi egésszé. Abszurd képi világról adnak számot Damó István Cím nélkül és Mese a cím adta játékról elnevezésű szitanyomatai. Stefanovits Péter Időtlen tárgy sorozatának két szitával nyomott lapját láthattuk, A és C jelölésekkel. Az organikus, szétesést sugalló felületekben, mintegy belső lényegként, metafizikus objektumok, zölden világító, fekvő hengerek vannak beágyazva. Egyszerre hideg és meleg, de mindenképpen pozitív életérzést sugároznak Sóváradi Valéria Atributum IV és Atributum VI című szitanyomatai, melyeknek csiszolt, lágy felületei majdnem a kőnyomat sajátosságait juttatják eszünkbe. A puha felületeket megfelelő keménységű élek határolják és szabdalják, valamint teret adnak a lírai, finom vonaljátékoknak. Szépen csengő építészeti, vagy színpadi terekben gyönyörködhetünk. Végezetül álljon itt néhány szó a saját munkámról (Csikós Tibor), amely szintén helyet kapott ezen a göteborgi kiállításon. 2001-ben készült szitanyomással. Folyamat G 401 a címe, és álló formátumú. Különböző nagyságú körök és spirális elemek türkizkék, zöld, fekete és aranyszínű ecsetrajzából szövődik térhatású szövődménnyé.
 
F_25-4.jpg
Kalmár István: Vágyangyal, szitanyomat
 
F_25-10.jpg
Szőnyi Krisztina: Létrás levél, szitanyomat
 
 
Csikós Tibor, Göteborg, 2010-06-29
 

 

Levél az Olvasóhoz

Levél az Olvasóhoz

Kedves Olvasó! 2022. október 23.
Kedves Híradó Olvasók! „Felhőn vet ágyat már az alkonyat / s a fáradt fákra fátylas fény esőz. / Kibomló konttyal jő az édes ősz.” És igen. Radnóti Miklós Szeptember című verséből való ez az idézet. Valóban beköszöntött az ősz. De…
Tovább
Hermann Hesse: Sziddhárta

Hermann Hesse: Sziddhárta

Könyvespolc 2022. október 23.
Az emberben megjelenik az idők folyamán egyfajta hívás, amely arra készteti, hogy kizökkenjen a világ káprázatából, énjének folyamatos köreiből, melyekben a hétköznapjaiban próbálja utolérni önmagát és ezáltal egy új nézőpontból lát rá a sorsára és a világában rétegződő valamennyi sorsra…
Tovább
„Tűz-víz-föld-levegő” – Angi István festőművész kiállítása

„Tűz-víz-föld-levegő” – Angi István festőművész kiállítása

Képzőművészet 2022. október 23.
2022 Angi István: Hegyek napsütésben, akril - vászon 2022.07.07 – 08.31. Bárczay kastély galériája, Felsőzsolca. Mintegy két tucat frissen készült olajfestmény és körülbelül ugyanennyi, főleg fából készült kisplasztika fogadja a látogatót Angi István kiállításán. A képek figuratívak, a legelvontabb alkotásokon…
Tovább
Sipos Loránd kiállítása a stockholmi Magyar Házban

Sipos Loránd kiállítása a stockholmi Magyar Házban

Portré 2022. október 23.
Bereczky-Veress Biborka: Bevallom, amikor felhívtam telefonon Sipos Lorándot, még nem ismertem őt és egyetlen festményét sem láttam élőben. Vezetőségi tagunk, Tiglezán Csilla, aki sajnos ma nem lehet jelen, hívta fel a figyelmünk a művész munkáira. Az interneten keresztül megtekinthető sok…
Tovább
„Néha jó az ismeretlenbe menni, mert az ember vágyik rá és sok mindent tanul általa”

„Néha jó az ismeretlenbe menni, mert az ember vágyik rá és sok mindent tanul általa”

Portré 2022. október 23.
Jégkorong kapus, többszörös magyar válogatott, egyben az első magyar játékos, aki az észak-amerikai jégkorong ligák legfelső osztályában játszott (NHL). 2008-ban tagja volt a szapporói jégkorong-világbajnokság győztes csapatának, de részt vett a 2009-es A csoportos jégkorong-világbajnokságon is. Kisgyerekkorban kezdett jégkorongozni, hatévesen…
Tovább

Egyesületek

Újra odébb állt a SOMIT karaván…

Újra odébb állt a SOMIT karaván…

A Göteborg közelében lévő härsjösandi cserkészlak udvaráról idén valamivel délebbre vette az irányt a SOMIT karaván, meg sem…
SOMIT családos tábor

SOMIT családos tábor

Az idei év SOMIT családos tábora szeptember 11–13. között került megrendezésre. A teltházas rendezvényen egy roppant eseménydús hétvégére…
Hírek a malmői Hungaroclubból

Hírek a malmői Hungaroclubból

Egyesületünk óvatosan nyitott a tagság felé a pandémia után. Tagságunk nagy része szépkorú, s nehezen találtak vissza az…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

  

 

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Free Joomla templates by L.THEME