Växjöi Magyar Klub

 

 

 

„Csak az anyanyelvemen lehetek igazán én.” – Kosztolányi Dezső

 

20 évesek vagyunk
A nyolcvanas évek végén a växjöi magyarok körében egyre inkább felmerült az a gondolat, hogy igény van a szervezett magyar közösségi életre. Így alakult meg 1989 márciusában a Växjöi Magyar Klub, amely mondhatni rohamosan fejlődött minden tekintetben, és hamarosan jól működő, erős egyesületté vált. Tagságunk létszáma ma 204 fő.


A kezdet nem volt zökkenőmentes, de ezeket a nehézségeket áthidalva ma arra vagyunk büszkék és azt tartjuk nagy megvalósításunknak, hogy ma is létezünk és működünk. Fő célkitűzéseink között szerepelt a Växjö és környékén élő magyarság igényeinek megfelelő programok és rendezvények megszervezése. Néhány évig kiváló körülmények között működhettünk, mivel többszobás klubhelyiségünk volt. Sajnos, miután a 90-es évek közepén az önkormányzati támogatásokat megszüntették, anyagi nehézségek miatt ezt nem tudtuk fenntartani. Azóta különböző, alkalmilag bérelt helyiségekben tevékenykedtünk. Ma egy lakóház közösségi termében találkozunk, amelyet ezekre az alkalmakra bérelünk.

 

Büszkék vagyunk a hétvégi magyar iskolásainkra
Mindig különös fontosságot tulajdonítottunk a hétvégi magyar iskola fenntartására, ahol évekig nagyon jól működő foglakozásokat biztosítottunk a gyermekeknek. Sajnos, az utóbbi két évben a gyermekek száma folyamatosan csökkent. Ennek különböző okai vannak: egyrészt a gyermekek felnövekedése, más irányú elfoglaltsága (például sport), a szülők hozzáállása, szabadidejük ”feláldozásával” összefüggő problémák. Ezen próbálunk most változtatni, és úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk. Tavaly egy olyan csoportot szerveztünk, amelynek célkitűzése a gyermekek zene, ének és versmondás iránti érdeklődésének a felkeltése volt, Székely Csilla irányításával. Ezek a gyermekek a hétvégi magyar iskola tanulói. Egy másik csoport olyan gyermekekből áll, akik nem látogatói a hétvégi magyar iskolának, hanem a svéd iskola keretén belül részesülnek anyanyelvi oktatásban és az ott szerzett tudásukat, verseket, énekeket, a hétvégi magyar iskola gyermekeinek műsorával közösen  mutatják be különböző alkalmakkor. Ezek a gyermekek Spáda Ildikó irányításával tevékenykednek.

 

Emlékműsor március 15.én. Évek óta hagyománnyá vált, hogy a március
15-i megemlékezések, az anyák napi köszöntések, valamint a Mikulásnapi
ünnepségek alkalmával a hétvégi iskolások szolgáltatják a műsort.

 


Évek óta hagyománnyá vált, hogy a március 15-i megemlékezések, az anyák napi köszöntések, valamint a Mikulás-napi ünnepségek alkalmával ezek a gyermekek szolgáltatják a műsort igen nagy sikerrel. A szülők, a tagság, a résztvevők viharos tapssal jutalmazzák produkciójukat. Meg kell említenem, hogy a Mikulás-napi ünnepségeket már jó néhány éve az egyházzal közösen szervezzük. A december elején tartott istentisztelet után megjött a Mikulás is, aki meghallgatta és elismerő hangon dícsérte meg a gyermekek által előadott sok verset és éneket. Termesztésen a Mikulás most sem jött üres zsákkal ,így az ajándékok, csomagok kiosztása sem maradt el.

 

Rendezvényeink, programjaink
Ezek főleg szórakoztató programok, kultúrprogramok, klubesték, valamint a gyermektevékenységek megszervezésére irányulnak.


Évente 3-4 bált rendezünk; farsangkor, tavasszal,ősszel, valamint szilveszterkor.


Ezeknek a sikere mindig összhangban van a meghívott énekes vagy zenekar hírnevével. Amikor például Tamás Gábor vagy Dancs Annamari szórakoztat bennünket, telt házzal számolunk. De az is előfordult már, hogy a kevés érdeklődő miatt le kellett mondjuk a bált...


Nagyon sikeresnek mondhatjuk tavalyi őszi bálunkat, amelyen meghívott vendégeink a Szabadkai Rádió “lakodalmas” műsorából jól ismert öt tagú Martonosi Révész együttes volt, Ennek a bálnak több mint160 résztvevője volt.
Ami a kulturális jellegű rendezvényeinket illeti, legsikeresebbnek mondhatjuk a tavaly ősszel maradandó élményt nyújtó győri Forrás Színház tagjainak műsorát. Vass Albert születésének 100. évfordulója alkalmával látogattak hozzánk, svédországi turnéjuk keretén belül.


Az a tapasztalatunk, hogy a kulturális jellegű programok iránti érdeklődés a műsorok és a meghívottak művészi vagy népszerűségi nívójához igazodik.


Más egyesületekhez hasonlóan mi is –gondolom - az anyagi lehetőségeink miatt nagyon meg kell fontolnunk hogy, kiket hívunk meg és éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk a SMOSZ-szal való együttműködést és a közös meghívottak támogatását. Önerőbőll ma már nagyon nehéz ezt megszervezni. Ezért is látjuk úgy, hogy a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítania olyan meghívottakra, akik minden szinten megfelelnek az elvárásoknak.


Havonta rendeztünk klubestéket. Ezeken különböző foglalkozásokat szervezünk: grillezés, nótázás –szervezett formában, nyomtatott szövegek kiosztásával - , viccmondó verseny,egyéb szórakozás. A klubestéken mindig van közös vacsora önköltségi áron. Az ősszel egyik ilyen klubesténken Kremzner József budapesti zenész-énekes volt a vendégünk, aki igen kellemes hangulatú estét és maradandó élményt szerzett nekünk.


Sok év óta rendszeres szokássá, hagyománnyá vált, hogy a kerek évet töltő tagjainkat (50-től) születésnapjukon virágcsokorral köszöntünk, amit az ünnepeltek nagyon méltányolnak.

 

Testvéregyesületekkel való kapcsolattartás
Gondolok itt főleg a hozzánk közelebb lévő egyesületekre, mint a Ljungby-i Petőfi, valamint a Kristianstad-i Magyar Egyesületre. Ez a kapcsolattartás főleg az egymás rendezvényein való részvételt jelenti.


A Ljugby-i Petőfi Egyesület énekkara már szerepelt nálunk és az idei március 15-re is tervbe volt véve, de sajnos érthető, objektív okok miatt lemondták. Az előadásra a közeljövőben biztosan sor kerítünk majd.


A Kristianstadi Magyar Egyesülettel együttműködve az idei októberi bálunkra meghívtunk egy öttagú, jó hírű zenekart Kovásznáról. Ez nem az első ilyen közös rendezvényünk és biztos vagyok benne, hogy nem is az utolsó.

 

 

Hétvégi magyar iskolásaink pedagógusaikkal: Balról jobbra:
Székely Tamás, Spáda Ildikó, Muszka István, Németi Enikö,
Arnoaut Amanda, Székely Csilla és Eszenyei Elvira

 

 

Programjaink és terveink 2009-re
Május közepén, klubesténken került sor Molnár Veress Pál, evangélikus lelkész filozófiai előadására, melyet grillparti követett.

Június 20-án tóparti kirándulást tervezünk a közelben, természetesen szórakoztató programmal és grillpartival egybekötve.


Ősszel kerül sor az októberi bál megszervezése a már említett kovásznai zenekar közreműködésével. Fogadjuk Teleki Gergő zongoraművészt, akinek koncertje az ABF-fel való közreműködés keretén belül a svéd közönség felé is irányul.

Decemberben bábszínház lesz (Mikulási-napi ünnepség) a gyermekeknek, valamint szilveszteri bál. Megemlíteném még, ami már biztos, hogy a jövő évi farsangi bálunkon, 2010 februárjában Tamás Gábor fog szórakoztatni bennünket.

 

A nehézségek kiküszöbölésére mi is keressük a megoldást
Más egyesületekhez hasonlóan nekünk is vannak problémáink: ilyen a tagság  mozgósításának a nehézsége, a tenni akarók kis létszáma. Sokszor kerül napirendre a folytonosság kérdése: hogyan tovább? Hol vannak a fiatalok? Kiknek lehet átadni a stafétabotot?


Sajnos, ezekre a kérdésekre nagyon nehéz választ adni, de nem adjuk fel, tovább próbálkozunk ezeknek a problémáknak a megoldásával, és tovább dolgozunk - ahogy és amíg bírjuk. Természetesen köszönettel és tisztelettel tatozunk mindazoknak, akik tettek és tesznek azért, hogy az egyesület tovább éljen és működjön a växjöi magyarságért.

 

2008-ban megválasztott vezetőségünk
Koós András, elnök
Nagy Éva, alelnök
Spáda János, titkár
Szabó András, pénztáros
Székely Csilla, kultúrfelelős
Nemcsek Teréz, szervező
Tóth Gyula, szervező
Nagy Melinda, póttag és ifjúsági felelős
Németi Levente, póttag

 

Felhívnánk figyelmeteket honlapunkra: http://www.magyarklubivaxjo.dinstudio.se/


Itt természetesen naprakész információkkal szolgálunk az érdeklődőknek, valamint megtaláljátok elérhetőségeinket, programjainkat is.


Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!

Kívánunk kellemes, napsütötte, jókedvtől és pozitív energiától gazdag nyarat minden kedves olvasónak!

 

Koós András


 

Svédországi Magyar Orvosi Egyesület (SMOE) - Föreningen Ungerska Medicinare i Sverige (FUMS)

 

Értesítés, felhívás
 
Ezennel tudatjuk minden érdekelttel, hogy a SMOE továbbra is minden hónap második vasárnapján délután 14. 00 órai kezdettel tartja havi összejöveteleit a stockholmi Magyar Házban, egy időben a LTBT Árvákat Támogató Egyesület összejöveteleivel. Mindkét egyesület egymástól külön tartott gyűlése után közös ebéden veszünk részt önköltségi áron: 50:-kr/személyenként. A részvételt kérjük jelezni legkésőbb két nappal a rendezvény előtt a Magyar Ház intézőjénél, Mihály Ferencnél a következő telefonszámon: 08-267734.


Szeretettel várunk minden magyar nyelvű vagy magyarul jól beszélő orvost, fogorvost, gyógyszerészt, gyógytornászt, nővért, szülésznőt vagy más egészségügyben dolgozót rendezvényeinkre. Szívesen látunk új jelentkezőket, akik tagjai szeretnének lenni egyesületünknek. Szeretnénk, ha mindazok, akik lakhelyet, telefonszámot vagy e-mail címet változtattak mihamarabb jeleznék vezetőségünknek:


Dr. Botond Pál: tel:08-390564; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy 


Dr. Sebestyén Gábor: tel: 08-184172; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címeken.


Egyúttal felhívjuk tagjaink figyelmét a tagdíjak befizetésére a következő számlára:


PG  388100-0. Az évi tagsági díj továbbra is: 150 SEK/személy.


A SOME vezetősége szeretettel vár minden tagot és érdeklődőt összejöveteleire, mivel 2009-ben több elképzelésünk is van, de a megvalósításukhoz több tettre kész egyén aktív részvételére számítunk!


 
A SMOE(FUMS) vezetősége

Kabarétól hangos a Pannónia Klub Malmöben

 

A Mikroszkóp színpad neves művészeinek fellépésével kezdtük a 2008-as őszi programunkat.


Hatalmas sikerű előadást kaptunk Beregi Péter, Böröczky József, Heller Tamás és Kokas Piroska fellépésével. A Beregi-Heller páros sziporkázó ”Hacsek és Sajó” jelenetei megnevetette kicsiket és nagyokat egyaránt. Heller Tamás gyönyörű hangjával és dalaival, Beregi Péter igazi Pesti humorával, Böröczky József egyéni poénjaival és Kokas Piroska fiatal tehetségével ajándékozott meg bennünket. Még ma is beszélnek erről a felejthetetlen előadásról Malmöben.

Hacsek és Sajó, azaz Heller Tamás és Beregi Péter
a Pannonia Klubnál


Nagy sikert aratott a Katalin Bál. Pál Jóska (Ljungby) pattogós talpalávalóját ”fűszerezte meg” Hoffmann Mónika saját és a dalirodalom örökzöld számaival. Bálint Mártától meghitt és szép estét kapott a közönség az ”Én, szegény Sudár Anna” előadásával.


Nagyon nagy meglepetés ért bennünket a Mikulás ünnepségen, hiszen ennyi kicsi még nem volt nálunk. Öröm volt hallani a gyerekek boldog nevetését, figyelni – bár kicsit törve formált – a szép magyar beszédüket. Köszönet a három színésznek: Bor Viktornak, a ”Mikulás bácsinak” és a két ”krampusznak”, Somogyi Krisztinának és Zsiga Lászlónak. Megemlítenénk a decemberi karácsonyi buszkirándulást Rostockba. A szép élménydús nap után haza felé a busz magyar nótáktól, daloktól volt hangos. Szokásunkhoz híven az Óévet Polónyi Géza változatos zenéjével búcsúztattuk.


A 2009-es évet februári tisztújító közgyűlésünkkel kezdtük, majd farsangi bálunkon a nagy mókamester Illés „Ayala” István szórakoztatta a nagyérdeműt. Március 28-án délelőtt a piciket vártuk ”húsvéti” meglepetésre! Az igazi ”Nyuszi Anyó”, Hoffmann Mónika volt, aki magyar szokásokat, dalokat mutatott be és ajándékozta meg a gyerekeket. Aznap este pedig ”Egy Fekete és egy Szőke” pikáns zenés kabaré előadást láthattunk Budapestről Gregor Bernadett és Nyertes Zsuzsa szereplésével, valamint Siliga Miklós kíséretével.


Április 4.-re rostocki kirándulást terveztünk. Május 16-án pedig Dancs Annamari és szeptember 28-án Tamás Gábor lesz a vendégünk.


Lelkes vezetőségi tagjainkkal elértük taglétszámunk növekedését. Ez is mutatja, hogy tagjaink minden korosztályban megtalálják a kikapcsolódáshoz nélkülözhetetlen programokat.


Felhívnánk a figyelmeteket az idei évre tervezett gazdag programokra, és szeretettel várunk mindenkit a rendezvényeinkre! Látogassatok el honlapunkra http://www.pannonia.se/, mert ott napra készen olvashattok rólunk! Minden mûsorunkra a környező városokból is tagként léphetnek be az érdeklődök!

 

Rosenheim Ilona elnök
Bencze Szabó Lajos elnökhelyettes

Felhívás

 

Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a 2009-es évben is!


A SOMIT vezetősége szokásához híven folytatja az évi 4 tábor megrendezését, amelyre szívesen lát minden érdeklődőt, kíváncsiskodót, kellemes társaságra és vidám programokra vágyó 18 év feletti fiatalt!

 

Tavaszi tábor: 2009. Április 30. - Május 3. Tångagärde

Nyári tábor: 2009. Június 19. – 21. Lekeryd

Őszi tábor: 2009. Szeptember 4. - 6. Tångagärde

Halloween hétvége: 2009. November 6. –8. Hästveda

 

Kellemes társaság
Vidám vetélkedők
Érdekes előadások
Zenés-táncos esték

 

http://www.somit.net/


Szeretettel várunk benneteket!


A SOMIT vezetősége

 

Évzáró a Kőrösi Csoma Sándor egyesületben, Göteborgban

 

A Smyckegården-i (Frölunda /Tynnered) egyesületi ház helyisége adott otthont az évadzáró összejövetelünknek. A karácsonyi díszbe öltöztetett terembe lépve glögg és forralt bor illata is várta az odalátogatókat. A vendégelőadó – meglepetésként - Uppsalából érkezett, a Svédországban született Pronchev Ingela személyében, aki kiváló előadónak, muzsikusnak és énekesnek bizonyult. Ingela közvetlen kedvességével, irígylésre méltó magyar nóta ismeretével, valamint szép hangjával tette jó hangulatúvá és felejthetetlenné az estét. Szinte mindent eljátszott (vagy kísért) harmonikáján, amit csak kértünk tőle. Köszönet az ötletért, a rendezésért! Jó volt nótázni, nosztalgiázni hovatartozásra való tekintet nélkül. Szép emlékkel lettünk gazdagabbak, mind a 62-en, akik ott voltunk.


A másik megemlítendő esemény a január végi tisztújító közgyűlésünk. Tagjaink ismét elnöknek választották Csata Attilát. Ő és „csapattársai” Sall László (titkár), Dávid Zorica (pénztáros), Kók György (vezetőségi tag), Sternbeck Ildikó (gazda), Fülöp Éva és Sziveri Tibor (helyettes vezetőségi tagok) köszönik választóik bizalmát és várják az egyesület tagjait 2009-ben is a Kőrösi rendezvényeire!

 

Sternbeck Ildikó

Újabb segélyszállítmány a Nagy-Homoród völgyébe


 

A Svéd- Magyar Segélyszervezet - Stockholm lelkes csapatának felkutató munkájával, gyűjtésével és közvetítésével Homoródvárosfalva, Homoródkarácsonyfalva, hasonlóan a tavaly megajándékozott Homoródjánosfalvához orvosi rendelő teljes felszerelését kapta ajándékba, november utolsó napjaiban.


Erről szól a történetem.


Ezek a kis települések, 300-400 lélekszámmal Székelyudvarhelytől nem messze, 28-30 km-re fekszenek Nagy-Homoród völgyében, álmosan, fáradtan, érintetlenül, sokszor nagyon csekély, elenyészően gyenge egészségügyi és szociális ellátással. Útjaik járhatatlanok, különösen esőzés után kell vigyázni az egymást érő mély gödrök gépkocsinkra leselkedő veszélyeire. Az 1300-as évek elején épített templomaikat gondos szakértői kezek restaurálták az elmúlt években. A fából készült, festett kazettás mennyezeteik az épületek legértékesebb műalkotásai. Karcsú, fehérre meszelt tornyaik hívogatják az idetévedt látogatókat, hogy megpihenjenek és feltöltődjenek a táj érintetlen szépségében, valamint életre szóló emlékként őrizzék az itt élő emberek meleg barátságát.


A Híradó korábbi számában már írtam egy rövid beszámolót a jánosfalvai orvosi rendelő nem mindennapi történetéről, ahova tavaly ősszel sikerült ajándékozni egy komplett rendelő felszerelését és bútorzatát, mint első megnyilvánulását segítő szándékunknak ebben a térségben.


Most a közeli Városfalvára és Karácsonyfalvára került sor, miután hosszú gyűjtés után november 27-én összeállt a rakomány és irány Erdély!-, elindultunk a hosszú útra.


A magyar-román határt, Ártándnál símán, minden várakozás nélkül átléptük. Nagyvárad után felkapaszkodtunk a Királyhágóra, ahol egy rövid pihenőt tartottunk, majd folytattuk utunkat Kolozsvár felé. Szerencsénkre száraz volt az útburkolat, mert a kacskaringós, keskeny út sok veszélyt jelent az utazóknak. Erre figyelmeztet a gyakori szirénázás és az árokszéli autóroncsok szomorú látványa.


Az egész éjszakai utazás után, fáradtan és álmosan érkeztünk meg Jánosfalvára. Finom reggelivel vártak bennünket, frissen sült házi kenyérrel, juhsajttal, házi pálinkával és nagy-nagy szeretettel. Beszélgettünk, pihentünk egy kicsit, de még aznap délután úgy négy óra tájban Városfalvára siettünk az adománnyal, hogy minél előbb találkozhassunk a ránk váró emberekkel. Bartalis Katalin, a település tanító nénije várt bennünket 15-20 hölgy élén, mert ahogy ők mondták, ilyenkor a férfiak már a kocsmában ücsörögnek. Gyorsan lepakoltunk mindent a kultúrházban és utána kedves fogadtatásban volt részünk: pálinkával, finom édes kaláccsal, méltató beszéddel és élcelődő mesékkel traktáltak vendéglátóink. Disznótoros vacsorára invitáltak az óvó néni szülei, ahol a sok vendéggel éjszakába nyúló baráti beszélgetésnek csak az éjfélt ütő óra vetett véget. Édesanyánk sem gondoskodhatott volna rólunk másképpen, mert a maguk egyszerű, természetes módján a maximumot nyújtották.


Másnap, szombaton, Karácsonyfalvára utaztunk, ha lehet még rosszabb útviszonyok között, ahol Enikő, a tiszteletes felesége fogadott bennünket. Hamarosan hozzánk csatlakozott Nusszer doktor is, aki a környék körzeti orvosa. Megmutatták templomukat, amely épp oly mesés volt, mint a környéken mindegyik. Itt is leraktuk az értékes rakományt.  A kultúrházban érdekes fotókiállítás volt látható az ott élő emberekről, a településről és a természet csodálatos növényvilágáról helyi és külhoni művészektől. Sokáig nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy el kell hozni Magyarországra és Svédországba is a kiállítás anyagát, mert a tiszta forrásnak ezt az egyedül álló dokumentációját ismertetni kellene a magyar közösségekkel.


Advent első vasárnapján indultunk vissza, tele pozitív élményekkel és azzal a boldog tudattal, hogy megoszthattuk javainkat nemzetünk eme távol eső jobbik részével, akik nem panaszkodnak ugyan, de az effajta segítségnek nagyon tudnak örülni. Ezen kívül még két segélyszállítmányt küldtünk Magyarországra és Szlovákiába, ezekről természeten bővebben később szeretnék beszámolni.


Postgirot: 486770-1, Svensk-Ungerska Bistandsföreningen, Stockholm


Wennesz László

 

2009-ben is folytatódnak a tanfolyamok Södertäljében

 

Egyesületünk életében a 2008-as év is mozgalmasnak és eredményesnek volt mondható – így értékelte ezt elnökünk, Buday Gábor. Beszámolójában kiemelt több érdekes eseményt, amelyek közül Szöllősi Antal: Magyarok Svédországban – svédek Magyarországon című könyvének az ismertetését értékelte nagyra. A mozgalmas múlt esztendő hangulatos befejezéséről Turi Zsuzsanna gondoskodott, amikor december 13-án ”terülj-terülj asztalkáján” finomabbnál finomabb ételek sokaságával kényeztetett bennünket. Elnökünk január 9-én ismertette a 2009-es év programját, amit az alábbiakban röviden bemutatunk:

 


- Minden szerdán főző-tanfolyam, Schmidt Marika vezetésével
- Minden pénteken kézimunka-tanfolyam, Turi Zsuzsanna vezetésével
- Minden pénteken labdarúgás, Szabó Ferenc vezetésével
- Minden vasárnap gyermekfoglalkozás, Kerékgyártó Anikó vezetésével
- Minden hónap utolsó szombatján kötetlen egyesületi találkozó
- Április 23-án jubileumi utazást szervezünk Hévízre, érdeklődni a 08-551 706 18 telefonszámon lehet
- Május 2-án 15.00 órakor Anyák napi ünnepélyt tartunk
- Május 15-én 07.00 órakor hajókirándulást szervezünk
- Május 23-án 09.00 órakor kirándulásra várjuk az érdeklődőket


Júniustól, a nyári pihenőszabadságok miatt, szünetelnek a foglalkozásaink.

 

Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!


Móré Imre

Örökzöld slágereket kedvel a Hungaroclub közönsége

 

Bár a decemberi Híradóban nagyrészt beszámoltunk az őszi-téli műsorról, azért most visszatérnék egy kis pontosítással. A novemberi Katalin Bálunkra – az utolsó pillanatban – tudtunk egyeztetni Zalatnay Sarolta művésznővel, aki a fénypontja lett bálunknak. Két órát énekelt nekünk, dedikálta a könyvét és a CD lemezeit. November végén ötvenen kirándultunk Lübeckbe a Karácsonyi Vásárra, ahol a forralt bor melletti hangulatot a hószállingózás is emelte.

 

A tapolcai Musical Szinpad tagjait 110 néző tapsolta vissza.


A december 6-i Mikulás-napi ünnepségünkre, amelyre 34 gyermek és hozzátartozóik jöttek el, sikerült két vérbeli bohócot meghívnunk, akik ukulele-n szórakoztatták a gyermekeket, majd mint Télapók, kiosztották a kicsiknek a csomagokat. A szilveszteri mulatságunk családias hangulatban telt, bár utolsó nap tízen is lemondták jelenlétüket a fránya influenza miatt, azért a megszokott társaság jól szórakozott együtt hajnali fél háromig. Házi zenészünk, Horváth Attila húzta a talpalávalót.


2009. január 25-én klubunk vendégül látta a tapolca-i Musical Színpad 8 tagját, akik egy csodás műsorral lopták be magukat a malmöiek szívébe. A “Szívből szeretni” c. Előadás végén – ami egy válogatás volt híres musical részletekből, operettekből, örökzöld slágerekből és magyar nótákból - a 110 néző hosszú percekig állva tapsolta vissza a fellépőket, csodás hangjukat és káprázatos ruhatárukat díjazva. Itt külön köszönetet mondunk Halápiné Kálmán Katalinnak, aki a csapat vezetője és mentora. Február közepén megtartottuk a Farsangi bálunkat, ahol nagy sikert arattak az ötletes maszkok. Zenészünk Jónás András volt, Göteborgból. Következett a március 15-i műsorunk a Nydala Teater helyiségében, ahol meghívott vendégünk volt Derzsi Katalin művésznő Budapestről. Szezonzárásunk előtt megtartottuk Húsvéti Bálunkat, ahol Sashalmi Orsolya és Tóth István művészek énekeltek és zenéltek.


Viszontlátásra ősszel!


Lakatos Júlia

Alkotva, tevékenyen az Ághegy-Liget Baráti Társaságnál

 

Megjelent az Ághegy, öt újabb számát felölelő V. kötetünk.


Megjelent az Ághegy Könyvek sorozatában négy könyvünk:


Tóth Ildikó: „Múltbanéző”, Tar Károly: „Száraz oázis”, Szakács Ferenc Sándor: „Kettéhasadt lélek”, Bernhard Nordh: „A hódtavi újtelepesek”.


A Magyar Liget három duplaszámmal jelentkezett 2008-ban. Új, ideiglenes formában, Sütő Zsolt önzetlen segítségével megújítottuk az Ághegy és a Magyar Liget honlapját a www.hhrf.org ingyenes portálon. Beindítottuk az Ághegy Rádióban a „Bevezetés az újságírásba” című sorozatunkat, amelyben az Ághegy szerkesztője megosztja 50 éves közírói és és szerkesztői gyakorlatának tapasztalatait. Néhány alkotónk közreműködésével bemutattuk az Ághegy IV. kötetét a Magyar Köztársaság stockholmi, oslói és koppenhágai Nagykövetségén, a stockholmi Magyar Házban, az Idős Magyarok Otthonában, a Magyar Írószövetségben, a budapesti Magyarok Házában, a Kossuth Rádióban, az Mtv-ben, a marosvásárhelyi Könyvvásáron és számos rangos irodalmi folyóiratban. Lázár Rozália festőművész két alkalommal, Bartha Magda akvarellista egy alkalommal állította ki munkáit az Ághegy bemutatkozások alkalmával. Megkezdtük az Ághegy Rádió, az Ághegy és a Magyar Liget hangos kiadásának közlését a LIVS Över Gränser rádiójának keretében. Megjelent az Ághegy Rádió tíz, válogatott adásának tartalmával CD-lemezünk.

 

Tevékenyen részt vettünk a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának munkálataiban. A svédországi magyar nyelvű oktatás helyzetéről készített, vaskos iratgyűjtőnyi felmérésünkkel kívántunk hozzájárulni a magyar nyelv ápolásának időszerű teendőihez. Kapcsolatot tartunk a budapesti ELTE skandináviai tanszékével. 20 kötetet ajándékoztunk a svédül tanuló diákoknak. Társaságunk tevékenyen részt vállal a Lundi Bevándorlók Szövetségének munkájában, Borg Ágnes és Tar Károly a LIFS vezetőségének tagja. Több lelkes tagunk szabadidejét nem kímélve támogatja a LIFS többnyelvű, az erdélyi toleráns szellemű Transsylvania Rádió heti egyszeri adásának szerkesztést. Az Ághegy-Liget Baráti Társaság ugyanezen tagjai tevékenyen részt vállaltak a jövő év elején induló helyi tévéadás gazdagításában, az első svédországi magyar nyelvű tévéadás előkészületi szervezésében.

 

Részt vettünk a stockholmi Híradó megújítását célzó tanácskozáson, javasoltuk és elküldtük a lap korszerűsített tervét a SMOSZ-nak és a szerkesztőknek. Javaslatunkra a Magyar Kultúra Lovagja címet kapta Aniszi Kálmán a Társaság budapesti megbízottja. A Magyar Kultúra Lovagja címet Pusztai Péter, kanadai grafikus nyerte el. Eljártunk a Nemzeti Kulturális Alapnál az Ághegy nyomtatását és a honlap szerkesztését segítő pályázat összeállítása érdekében. Anyagi támogatásért sikeresen folyamodtunk a kulturális miniszterhez, amit a SMOSZ is támogatott.

 

Hiányjelek
Az idén sem sikerült finnországi fiókunk megüresedett elnöki helyét betöltenünk. Anyagi támogatóink száma az eddigi közel százról, néhány tízre apadt. Igaz, támogatóink megnövekedett kedvvel támogatták az V. kötet nyomtatását, de az eddigi kötetenkénti 20.000 korona helyett december elejéig ennek csak a fele, 10.000 korona gyűlt össze. Társaságunk elnökének, Dániel Lajos festőművésznek nem sikerült képviselnie tagságunkat a SMOSZ közgyűlésein. Titkárunk, Tóth Tünde, külföldi tanulmányai miatt nem vehetett részt Társaságunk vezetésében. Móritz László betegsége miatt visszavonult a folyóirat adminisztratív és szervezési ügyeinek intézésétől. Kasza Imre festőművészt Erdélybe való visszatelepedése miatt vagyunk kénytelenek nélkülözni.

 

Feladatainkból
2009 első felében megjelentetjük az Ághegy 26. számát. A Magyar Liget tíz éves fennállásának évfordulójára CD-lemezen megjelentetjük az összegyűjtött lapszámokat. Kiadjuk az Ághegy Rádióban elkezdett „Bevezetés az újságírásba” címmel elkezdett beszélgetés-sorozatot, valamint a szerző felolvasásában első hangos könyvünket: Tar Károly: „Szerenád dobra, cintányérra és más ütőhangszerekre” című különdíjas regényét.


2010-ig, folyóiratunk tíz éves fennállásának ünnepére befejezzük az öt számból álló VI. kötetünk szerkesztését. Tagjaink és támogatóink segítségével nagyobb nyilvánosságot biztosítunk a skandináviai országokban, a Kárpát-medencében, a médiában, az író-olvasótalálkozókon és könyvvásárok alkalmával. Folytatjuk a Nemzeti Kulturális Alapnál a folyóiratok számára kiírt pályázatokra való jelentkezés formaságainak teljesítését. Keressük azokat, akik önzetlenül, számítógépes munkával segítenék az Ághegy világhálón való jobb megjelenését. Kérjük és reméljük, „a haza éltető figyelmét” élvezve, az Ághegy kötetek nagykövetségi ünnepélyes bemutatásának lehetőségét a svéd, a norvég és a dán nagykövetségségeken. Minden követségre 6-12 darab tiszteletpéldányt küldtünk. Folytatjuk a finnországi magyarokkal való kapcsolatkeresést. Előkészítjük, szerkesztjük és gondozzuk a következő szerzők köteteit:


Erdélyi Szépmíves Céh „Emlékkönyv”, Petter Bjerck-Amundsen: „Søren Kierkegaard kezdőknek”, Hegedűs Zsolt: „Svédcsavar”(regény, Mayer Hella rajzaival), Csillag János: „Versek”, Lőrinczi Borg Ágnes: „Versek”, Havasi-Krasznai Erzsébet: „Versek”, Tar Károly: „Gyermekversek”.


Folytatjuk a Társaság képzőművészeinek adományaiból kialakítható képkiállítások rendezését. Az adományokat árverésen értékesítjük, a bevételt VI. kötetünk nyomtatására fordítjuk. Erősítjük kapcsolatainkat a skandináviai magyar egyesületekkel, az európai fordítókat támogató Balassi- fesztivál rendezőivel és az anyaországi Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal. Közös bemutatókat tervezünk a budapesti Árkádia irodalmi folyóirattal, a KÖZDOK Könyvkiadóval és a pozsonyi AB ART Könyvkiadóval.

 

Elismerések
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság elismerően nyugtázza a szerkesztő önálló, céltudatos, ellenszolgáltatás nélküli irodalomszervezői, olvasószerkesztői és tördelőmunkáját. Hasonlóan elismerés illeti Kovács Ferenc szerkesztő helyettes széleskörű tevékenységét, aki a lap norvégiai anyagait biztosítja. Az irodalmi és művészeti lapfolyam értékét növelik Dr. Békássy Albert fordításai, valamint neki köszönhetjük a családi lap sokszorosítását is. Lőrinczi Borg Ágnes ügyvezető elnöki munkájával és a pénztárosi teendők vállalásával, az Ághegy Rádió és a Transylvania Rádió adásainak megvalósításában nyújtott segítségével járult hozzá Társaságunk tevékenységéhez. Koós András segítségével sikerült az Ághegy Rádió adásait CD-lemezen terjesztenünk. Köszönettel tartozunk Maros Miklós zeneszerzőnknek, aki az Ághegy zenei műsor baráti alapon történő szervezője és vezetője volt. Csillag János alelnök tevékenysége nagyban hozzájárult folyóiratunknak a svéd sajtóban való jelenlétéhez, a kristianstadi svéd irodalmi közösséghez fűződő kapcsolatunk fenntartásához és hídszerepünk gyakorlásához. Dr. Aniszi Kálmán anyaországi elnökünk hathatós segítséget nyújtott az Ághegy Kárpát-medencei népszerűsítésében és a KÖZDOK nyomdával való kapcsolatunk szorosabbá fűzésében. Ugyancsak elismerés illeti Lázár Ervin Járkálót, az Ághegy és a Magyar Liget sikeres koppenhágai bemutatkozását szolgáló nagykövetségi rendezvény szervezése miatt. Értékes hozzájárulást jelentett a stockholmi és koppenhágai nyilvános szerepléseink alkalmával Balogh Ilona, Bartha Magda, Lázár Rozália, Tóth Ildikó és Veress Mária aktív részvétele. Társaságunk életében új lendületet hozott Mészáros Márta és Fodorpataki Mária.


December második dekádjában, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. levelezőlistán történt szavazás eredményeképpen a következő vezetőséget választottuk:


Alapító és tiszteletbeli elnök: Tar Károly, elnök: Mészáros Márta, ügyvezető és pénztáros: Lőrinczi Borg Ágnes, alelnök: Csillag János, titkár: Fodorpataki Mária, jogi tanácsadó: Tóth Tünde, pénztári felülvizsgáló: Aluuan Gizella, a norvégiai fiók elnöke: Kovács Ferenc , a dániai fiók elnöke: Lázár Ervin , a magyarországi fiók elnöke: Dr. Aniszi Kálmán , ideiglenes finnországi segítőnk: Hegedűs Kálmán

 

Ligeti Pál