Áldozatos tenniakarással a rászoruló árvagyerekekért - A Lencse Tibor Árvákat Támogató Baráti Társaság hírei

 

Ismertetésem elején mindnyájatok elnézését kérem a beszámolók elmaradása miatt. Ennek egyik oka egészségi állapotom romlása volt; mostanra túlvagyok a nehezén, és Isten segítségében bízva ígérem, hogy az elmaradást bepótolom.


Amint azt a közgyűlésünkön elmondtuk az idén 88 árvát támogattunk különböző nagyságú összegekkel, összesen 90.311 korona értékben.


Három szállítmányt küldtünk, amelyből egyet a Gereben család támogatott 9.000 koronával. A szállítmányokban számítógépek, ruhák, cipők, egészségügyi segédeszközök, a Magyar Házból származó könyvek és még sok egyéb hasznos holmi volt.A szállítmányok lebonyolításában nagy részt vállalt Astrid és Åke Hörnel Sollentunából, Adrien és László Esgran Tyresöböl, valamint Farkas István a Tyresö önkormányzattól ajándékba kapott számítógépekkel. Köszönjük mindazok segítségét, aki a szállítmányok összeállításában, anyagi támogatásaikkal, a csomagolásnál segítettek!


Tudom, Nektek csupán a köszönet szóbeli átadása jut, hiszen a támogatottak háláját mi tapasztaljuk meg igazán, amikor nyaranta meglátogatjuk őket. Persze küldenek ők köszönőleveleket is, de számunkra a legnagyobb élmény, hogy láthatjuk a testi és szellemi fejlődésüket, a hálával telt ragyogó szemeket, hallhatjuk a jövőről szőtt terveiket. Nem is beszélve a végzős diákok fogadalmiról, hogy majd egyszer ők is - saját keresettel rendelkezvén - segíteni fogják a rászorultakat. Mindezt összefoglalva, kedves barátaim ez egy olyan felemelő érzés, amitől elfelejtjük a sok munkát és nehézséget. Mindez megerősít abban, hogy munkánkat tovább kell folytatnunk. Biztosíthatunk benneteket arról, hogy az esti imáikba a kisgyerekek minket is belefoglalnak, Istentől egészséget és segítséget kérve.


El kell továbbá mondanom, hogy egyesületünkből két család vállalt keresztszülőséget egy-egy kislány felett; rádásul a gyerekeket rendszeresen meglátogatják Déván! Köszönjük a nagylelkűségeteket!
Munkánkat, a rászorulók támogatását nem tudnánk tagjaink és adakozóink nagylelkű segítsége nélkül végezni. Tavaly 9.300 korona értékű tagdíj és 36.665 korona értékű ajándék érkezett hozzánk. Nagy teljesítménynek tartom ezt, hiszen mindössze 93 család tagja az egyesületünknek. A kezdődő pénzügyi válság azonban egyre inkább veszélyezteti a szegény sorban élőket, ezért további megajánlásaitokra most fokozottabban számítunk!
Az idén a támogatásokra fordított összeg jelentős részét bizony különböző rendezvények, egyesületi délutánok, bazárok bevételéből kellett kigazdálkodnunk. Ezúton szeretnék – nevek említése nélkül - köszönetet mondani mindazoknak, akik munkánkat segítették!


Tagjainkat arra kérem, hogy ezentúl a befizető lapokon tüntessék fel kiskorú gyermekeik születési évét, hogy nyilvántartásunkat pontosíthassuk. Ennek oka, hogy csak a 7 évesnél idősebbek után igényelhetünk állami támogatást.


A beszámolóm végén szeretném felsorolni azokat az egyesületeket, amelyek munkánkat különböző összegekkel támogatták:
Stockholmi Katolikus Kör: 2.000:-
Södertäljei Magyar Egyesület: 1.110:-
Respekt/Livets Fond: 5.000:- (ez utóbbit köszönjük pénztáros asszonyunknak, aki az utolsó pillanatban szerzett tudomást erről lehetőségről és sikerrel pályázott a támogatásra).

Biztosítalak benneteket, hogy önzetlen támogatásotok olyanokhoz kerül, akiknek a legnagyobb szükség van rá!

Köszönjük az érdeklődéseteket, továbbá Isten áldásában gazdag, boldog életet és jó egészséget kívánunk mindnyájatoknak!

 

Mihály Ferenc

Önképzőköri hírek és hibaigazítás

A tavaszi és nyári összevont Híradó-számban megjelent programtól eltérően a következőképpen alakult az Önképzőkör tavaszi műsora:


Március 26-án OVE BERGLUND mutatta be két, Kányádi-fordításokból álló kötetét: Dagg på stjärnan (Harmat a csillagon) és Den nyfikna månen (Kíváncsi hold). A svéd nyelvű előadást klövető beszélgetés kétnyelvű volt.

Közreműködött még Vánky Anna és Szentkirályi Csaga, akik a versekből olvastak fel.


Április 23-án VERESS ZOLTÁN tartott előadást Gondolatok a Biblia évében címmel, a témához elsősorban kultúrtörténeti szempontból közelítve.


Május 29-én CSILLAG ISTVÁN volt a vendégünk, aki a modern elektronmikroszkópiáról és annak a nanotechnológiában való alkalmazásáról beszélt az érdeklődőknek.


Az őszi félévet szeptember 24-én kezdjük, ekkor VÉGH NORBERT tart előadást a távközlés történetéről.


Október 29-én FÓNYAD PÉTER lesz az előadónk; ő a Bibliában szereplő ételekről-italokról és betegségekről fog értekezni.


November 26-án PAÁL ALIZ-t várjuk körünkbe, aki Szabó Magdáról beszél majd nekünk.


Továbbra is szerettel várunk minden érdeklődőt a hónap utolsó szerdáján (december kivételével), 19.00 órakor a Magyar Házban. Részletes információkat az egyesület honlapján: http://onkepzokor.dinstudio.se/

 

Sántha Judit
elnök

 

Jubilál az Északi Magyar Archívum

 

 

 

 

1973 október 23.-a. A magyar emigráció lelkesen ünnepli az 1956-os forradalom szabadságharc és emlékét. Nekünk, svédországi magyaroknak ez a nap nem csupán az ünnepi évforduló miatt emlékezetes, hanem azért is, mert akkor alakult meg az Északi Magyar Archívum.


Alapítója, Szöllősi Antal 1969-ben került Svédországba, ahol gyakorlatilag azonnal bekapcsolódott az emigrációs munkába: Bujdosó (később Bújdosók) címmel lapot indított. Szerkesztői munkája során tapasztalta, hogy rengeteg magyar nyelvű és vonatkozású írott anyag vész el azért, mert még senki nem vette a fáradtságot, hogy ezeket összegyűjtse, rendszerezze és megőrizze az útókor számára.


A felismerést tett követte. A Balti Levéltár mintájára néhány lelkes ismerősével megalapította az Északi Magyar Archívumot. A hírt sokan lelkesen fogadták, egyesek azonban kételkedtek abban, hogy Szöllösi Antal és munkatársai megbírkóznak majd az előttük álló feladattal.


Az elmúlt harmincöt év eredményei azt bizonyítják – a legkritikusabb szakmai szemmel is vizsgálva – hogy az Archívumnak ragyogóan sikerül teljesítenie a kitűzött feladatokat.


Az Északi Magyar Archívum eddig ötvenhárom országból összegyűjtött magyar nyelvű vagy vonatkozású anyaga magyar személyiségek, egyesületek, szövetségek, egyházak, cserkészcsapatok, sportklubok, politikai pártok és mozgalmak, csoportosulások, vállalkozások, színházak tevékenységét dokumentálja.


Az Északi Magyar Archívum könyvtára jelenleg körülbelül húszezer kötetből és kiadványból áll, ebből mintegy kétezer az emigrációban született. Anyanyelvünkön kívül mintegy harminc más nyelven található magyar vonatkozású kiadvány. Az Archívum munkásságának áttekintésekor, már a számszerű eredmények is imponálóak. A gyűjtemény igazi értéke azonban abban rejlik, hogy részletesen dokumentálja a nyugati magyarság több évtizedes erőfeszítéseit identitásának megőrzéséért, a beolvadás elkerüléséért, a jó hírnév öregbítéséért.


Ezt az felbecsülhetetlen értékű munkát Szöllősi Antal és néhány lelkes munkatársa végezte és végzi. Tették mindezt kitartó szorgalommal, szerényen, időt és anyagiakat áldozva vállalt célkitűzésükért. Eredményeik bizonyítják, hogy kitartással, elszántsággal, a nehézségek ellenére is lehet maradandót alkotni, továbbá azt, hogy a nyugati magyarság értékes része a nemzetnek!


Büszkék és hálásak vagyunk tehát, hogy jubilálhatunk. Büszkék arra, hogy az Északi Magyar Archívum itt, Svédországban működik, hogy tagja országos szövetségünknek, hogy munkatársai sorstársaink a közösségi munkában és gyűjteménye értékes része nemzeti kulturális örökségünknek.


Hálásak azért, mert az Északi Magyar Archívum hírt adott és ad rólunk, mert összegyűjtötte, megőrizte az útókor számára azt az értéket, amellyel igyekeztünk nemzetünk boldogulásához hozzájárulni. Aki fáradságot nem kímélve beletekint ebbe a gazdag gyűjteménybe megérti, miért beszélünk tizenöt millió magyarról.


A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége nevében tiszta szívből gratulálok az Északi Magyar Archívumnak, és kérem a Fennvalót, hogy Szöllősi Antalnak és lelkes csapatának adjon további erőt, egészséget, elszántságot, hogy továbbra is hasonló odaadással végezhessék áldásos munkájukat, mindnyájunk büszkeségére és örömére.

 

Bihari Szabolcs,
a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke

Svédországi Magyar Ifjak Társasága (SOMIT)


 SOMIT
 Fotó: Bitay Zsolt

 

Már nagyon vártuk a nyarat. Persze nem csak a jól megérdemelt szabadságot, hanem az együtt töltött vidám, élményekkel teli „midsommar” napokat is. Nálunk szinte szokássá vált már, hogy Jönköping mellett, a Lekeryd – i tó vadregényes partjánál verünk sátrat és táborozunk a szabadban, élvezve a napfényet és friss levegőt. Sokan vagyunk fiatalok, akik nagyobb városokban élünk, így számunkra ez a hétvége a kikapcsolódásról, pihenésről, nyugalomról, együttlétről szól, kiszakadva a mindennapi élet zajos forgatagából. Tulajdonképpen ugyanolyan lelkesedéssel várjuk az összes SOMIT tábor kezdetét, de az én kedvencem mégis a nyári találkozás.

 

Mivel az ország különböző részéről érkeznek tagok, így az első este a nagy beszélgetésekkel, találkozásokkal szokott telni. Az idő nem volt kegyes hozzánk, sajnos akadtak, akik esőben állítottak sátrat. De voltak olyanok is, akik lakókocsival érkeztek, sőt, még magyar kaminosok is ránk találtak, akik hallották hírünk. Ismét nagy csapat gyűlt tehát össze. Alig hittünk a szemünknek, mikor szombat reggelre már a résztvevők létszáma meghaladta az 50-et! Bizony eljött ez az idő is a SOMIT életében, amikor nem volt elég egy bográcsban főzni a finom a pörköltet.

 

A hétvégén lehetőségünk nyílt sokat kenuzni, halászni, tollasozni, futballozni, és különböző kedvenc sportjátékokat játszani.

 

Visszatérünk mi még oda, úgy hiszem. Megszerettük a barátságos táborhelyet, a táj szépségét, és a tó nyugalmát.

 

Kedves egyesületi vezetők, tagok és a Híradó olvasói!

Terjesszétek tagjaitok között, hogy egyesületünk minden svédországi magyar fiatal számára nyitott! Sok szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinken!
Naprakész programokkal és információval a http://www.somit.net/ internetes oldalon szolgálunk. Beindítottuk a Fórumot is, itt jelenleg 70 regisztrált felhasználónk van.

Gyertek minél többen, hisz mindig jó valahova tartozni!

 

Őszi programjaink a következők:

Szeptember 26-28 között ismét Tångagärde-n táborozunk le.
November 7-9 között megtartjuk szokásos Halloween hétvégénket, a helyszín Hästveda. Jelmezesek előnyben!

 

Kádár Dóri
elnök

 

Jubiláló egyesület: 35 éves az Északi Magyar Archívum

Az Északi Magyar Archívumot, amely napjainkra svédországi magyar dokumentációs központtá nőtte ki magát, Szöllősi Antal hívta életre 1973-ban. Az egyesület létrejöttéről és magáról a gyűjteményről ő maga számol be az alábbiakban.


 1969 novemberében kerültem Svédországba az Invandrarverket (Bevándorlási Hivatal) révén, egy ausztriai menekülttáborból.

 

Magyarok Északon, az ÉMA kiadványa, 1977, 1 szám

 


1970. áprilisában elindítottam a Bujdosó, később - Tollas Tibor javaslatára - Bujdosók című lapot, ami így jelent meg 1974 decemberéig. A lap szerkesztése kapcsán egyre több svédországi magyarral kerültem kapcsolatba.

 

Tudomásomra jutott, hogy több magyar lap is látott itt napvilágot 1956 után,de ezek már szinte mind elkallódtak. Akkor még csak 15-16 év telt el a forradalom óta és máris alig maradt nyoma az akkor idekerült magyarság nyomtatott irodalmának. Több honfitárs azt is elmondta, hogy annak idején menekülésükkor magukkal hoztak 1956-os dokumentumokat is. Félő volt, hogy amennyiben ezek nem kerülnek biztonságba, idővel véglegesen elvesznek. Időközben megismertem a Balti Levéltárat és az az ötletem támadt, hogy ennek mintájára létre kellene hozni ennek magyar mását. Így született meg 1973. október 23-án az Északi Magyar Archívum (ÉMA -Ungerska Arkivet).


Kezdetben néhány lelkes stockholmi magyar fiatal (Belohorszky Ferenc, Donát László Levente, Remecz Károly) is bekapcsolódott a gyűjtésbe. Alapításától kezdve összesen körülbelül 50-60 személy vett részt az Archívum munkájában, köztük több svéd is. Az Archívum részére 1982-től Pap Iván és 1997-től Svéd Ferenc is rendszeresen figyeli a svéd sajtót.


Mi is tehát az Archívum? Az ÉMA a nyugaton élő magyarság különböző dokumentumait őrzi; eddig összesen ötvenhárom országból gyűjtött össze anyagot. Ez a különböző emigráns magyar egyesületek, szövetségek, egyházak, sportklubok, vállalatok stb szellemi és tárgyi hagyatékából, valamint a történelmi Magyarország területéről idekerült írásokból/tárgyakból áll. Az írások vagy magyar nyelvűek, vagy az illető , befogadó ország nyelvén íródtak és magyar témájúak.


Az összegyűjtött anyagot tíz kategóriába osztottam, hogy a számítógépes nyilvántartást megkönnyítsem. Íme a kategóriák:


0: Általános anyag.Menedékjog, kivándorlás, bevándorlás. Kisebbségek és jogaik, nemzetiségi kérdés. A befogadó országok idevágó intézményei, törvények, jogszabályok stb. Társemigrációk. Kézirattár. Statisztika. Címtár.


1: Egyesületek, szövetségek, egyházak, politikai pártok, vállalatok, éttermek stb. anyagai. A gyűjtés országonként és szakcsoportonként történik.


2: Személyek. A gyűjtés országonként és személyenként történik.


3: Közép-Európa. Gyakorlatban a történelmi Magyarországot jelenti. Két fontos alosztálya a rasszizmus magyar bűntetteinek és a kommunizmus magyarok elleni bűntetteinek dokumentációs osztálya. Ezekben sajnálatos módon elakadt a gyűjtés, mert akik eleinte elvállalták később visszaléptek.


4: Könyvek. Az ÉMA könyvtárállománya jelenleg körülbelül húszezer darabra tehető, ebből kétezer emigráns kiadás. A magyaron kívül mintegy harminc nyelven található benne magyar vonatkozású kiadvány.


5: Folyóiratok. Az ÉMA folyóiratállományát körülbelül háromezer folyóirat teszi ki, ebből 600-700 különféle magyar emigráns újság.


6: Aprónyomtatvány-gyűjtemény. Ebben található minden olyan kiadvány, amelynek terjedelme 16 oldalnál kevesesebb, például röplapok, körlevelek, vállati és üzleti kiadványok, kereskedelmi tájékoztatók és hírdetések, könyvárjegyzékek, műsorfüzetek (színház, mozi), könyvkiállítási katalógusok, címlisták, térképek, levélzárócímkék, öntapadós matricák, kártyanaptárak, képeslapok, névjegykártyák. egyebek (zászlók, érmék stb).


7: Újságcikk-kivágások gyűjteménye. Ebben egyebek mellett körülbelül tízezer magyar vonatkozású svéd újságcikk is található. Az anyag fantasztikus gyarapodásához Pap Iván járult hozzá, aki nyugdíjasként sok újságot átnéz az Archívum részére. A svéd és a magyar anyag mellett vannak finn, norvég, dán, izlandi, angol és német nyelven írt újságcikk-kivágások.


8: Fotó- és filmarchívum. E kategórián belül említésre méltó a dr. Gáspás Pál római katolikus lelkész és iskolaigazgató hagyatékából származó kétezer fekete-fehér fotó, amelyeket 1948-1956 között készített a Svédországban élő magyarok között. Itt található az 1981-es stockholmi 56-os emlékest videófelvétele; itt vannak az újabb korok CD és DVD lemezei, valamint képzőművészeti és iparművészeti alkotások.


9: Hangtár. Ebbe a kategóriába tartozik a különböző nyugati országokban tartott magyar előadások, ünnepségek hanganyaga hangszalag, hanglemez, CD vagy DVD formájában. Közöttük vannak 1956-57-es svédországi menekülttáborokban készült hangfelvételek a fenn említett dr. Gáspás Pál hagyatékából, a svéd rádió 1956 decembere 1957 márciusa között sugárzott magyar nyelvű adásainak hangfelvételei, amelyek Gáspás atya majdnem hatvan éves magnetofonján ma is élvezhetők. Van itt gyűjtemény a gyűjteményben is: például hanglemez-képeslapok. A kották is itt vannak nyilvántartásban.


A gyűjteményben hagyatékok és kéziratos dokumentumok is találhatók. A gyűjtemény számítógépes feldolgozása folyamatban van, de időhiány miatt eléggé lassan halad. Remélem, hogy a márciusban esedékes nyugdíjazásom után többet tudok foglalkozni a katalogizálással.


Az ÉMA nem csupán gyűjtéssel, de aktív folyóirat- és könyvkiadással is foglalkozott illetve foglalkozik.


A következő folyóiratokat említeném: Ungrare i Norden / Magyarok északon (svéd és magyar nyelvű kulturális folyóirat; első száma 1971.október 23-án jelent meg; kb 300 példányban került kiadásra); Magyar archívum (a magyar emigráció levéltári, megőrzési problémáival, valamint emigráns történelemmel foglalkozott; első száma 1979. októberében jelent meg); Ungersk bibliografi (Magyar Bibliográfia) - svédországi magyar és magyar vonatkozású bibliográfia, elsősorban könyvtárak, kutatók, szakemberek számára; indult 1997-ben, svédül. Ezek a folyóiratok rendszertelenül kerültek kiadásra.


Megjelent könyveink: Dr. Robert von Sandor: Personligheter och händelser under 1000 år i Japan, Stockholm, 1985; Szöllősi Antal: Svédországi magyarság 1956-ig, Stockholm, 1999; Antal Szöllősi: Svenska-ungerska, ungerska-svenska ordböcker och läroböcker. Stockholm, 2008; Sveriges ungerska bibliografi, Nr 1; Antal Szöllősi: Sverige och Ungernrevolten 1956, Stockholm,2008, Sveriges ungerska bibliografi, Nr 2.


Végül, de nem utolsósorban: az ÉMA olyan pártpolitikától és vallási nézetektől független gyűjtemény, amely tevékenységéhez nem kap anyagi támogatást sem svéd, sem magyar, sem egyéb forrásokból, és amelynek működését áldozatkész magyar és svéd magánszemélyek teszik lehetővé.


Szöllősi Antal


FELHÍVÁS


Emigrációban az egyesületi iratokat, személyes feljegyzéseket, családi könyvtárakat az elkallódás veszélye fenyegeti. Ami egy ember, egy közösség számára fontos dokumentum, értékes emlék, pótolhatatlan feljegyzés volt, az az utódok számára értéktelen lomnak, felesleges nyűgnek tűnhet. Kérjük ezért idős honfitársainkat, hogy ezen értékeik/értékeink sorsáról idejében - még életükben! - gondoskodjanak!


Az Északi Magyar Archívum (ÉMA) ilyen esetben felajánlja segítségét és kér mindenkit, forduljanak hozzá bizalommal tanácsért, segítségért.


Az ÉMA alapítója és vezetője Szöllősi Antal.


Levélcím: UNGERSKA ARKIVET Box 8027, SE-141 08 Kungens Kurva Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az Örebro Megyei Magyar Egyesület hírei

 

A 2008-as év egy jelentős esztendőnek számít az egyesületi életünkben. Ezt egyrészt a tevékenységünknek és eredményeinkek az ismeretében állíthatjuk, másrészt pedig olyan változásoknak köszönhetően, amelyek – reményeink szerint - pozitívan befolyásolhatják munkánkat. Reméljük, hogy egyesületi életünk újra megtalálja értelmét, fénypontját, hogy lehessenek elképzeléseink, és céljaink a jövőben!

 

A tavaly év végén megválasztott új vezetőség lelkesen látott munkához, hogy a rábízott egyesületi feladatokat elvégezze. Ahhoz, hogy egy közösség jól működhessen az szükséges, hogy a csoport minden tagja támogassa, mind jelenlétével, mind megértésével.

 

A kisközösségek, az egyesületek általában nem mondhatók teljesen homogéneknek, ezért nehezebb összefogni őket; de ha ragaszkodunk ahhoz, hogy fennmaradjunk, akkor egyedül mi tehetünk azért, hogy a közöttünk levő különbségek ellenére is közösséggé kovácsolódjunk.

 

A kommunikáció megkönnyítésére megszületett a Hírmondó (hírközlő lap tagjaink részére). Kezdetben nem tudtam biztosan, hogy milyen gyakran lesz szükség megjelentetésére, de most már lassan kikristályosodott, hogy igenis szükségünk van rá, talán minden hónapban. Ha megjelenik a Hírmondó, akkor gondolatok is születnek, olyanok, amelyek minket érintenek, és csakis a leírt gondolat által képes az ember másokban is gondolatokat ébreszteni; eképpen sikerülhet közösen változtatni valamit a világon. Ebben az esetben egyetlen lehetőségünk marad, hogy használjuk a rendelkezésünkre álló eszközt: a nyomtatott betűt:” Az írott szót, melynek segítségével ismeret, tudás és megértés terjed embertől-emberig, csoporttól-csoportig…” (Wass Albert).

 

Tevékenységünk gazdagnak mondható, az első félévben olykor túl gyakoriaknak is tűnhettek, de ugyanakkor örvendetes, hogy sok érdelklődőt vonzottak. Változatosak, színesek, gyerekeknek való, felnőttekhez szóló rendezvények egyaránt szerepeltek programjaink között: a farsang, március 8 ünneplése, Húsvét, Géczy Gábor fizikus-történész előadása, színházlátogatás, Csongrádi Kata előadása – hogy csak néhányat említsek.

 

Nehézségeinket is kihívásként kezeltük és tanulságként fogtuk fel. Aránylag könnyedén túlléptünk az akadályokon és nem riadtunk vissza, hiszen értelmét látjuk harcolni kultúránkért, magyarságunk fennmaradásáért, emberségünkért a sokszor igazságtalanságnak tűnő világban!

 

Elnök: Ács Lenke
Elnökhelyettes: Villányi Madeleine
Titkár: Belik Edit
Titkárhelyettes: Tuma Andrea
Pénztáros: Lukács Melinda
Póttagok:  Belik Csaba ,Baross Ágnes

 

Ács Lenke
elnök

 

A Hungaroclub 2008-as évi őszi-téli programja

 

2008 október 4-én:  Szüreti bál – Motetten Folkets Hus


2008 október 24-én:  1956-ra emlékezünk - A mûsort szerkeszti és előadja: Borbath Ottilia/Budapest/Nydala Teater


2008 november 15-én: Katalin bál – Motetten Folkets Hus


2008 november 29-én: 1 napos németországi busz-kirándulás


2008 december 6-án:  Mikulás-napi műsor/Nydala Teater


2008 december 31-én: Szilveszteri mulatság/Gullvikskolan

 

RENDEZVÉNYEINKRE MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK!

 

A Hungaroclub vezetősége

Tudósítás a stockholmi Önképzõkör 21. nyári táboráról

 

Önképzökör 
Fotó: Ónodi Erika

 

Az Önképzőkör 2008. június 18-22 között rendezte meg nyári táborát, ezúttal 21-ik alkalommal.

 

Amint az a tábornyitáskor elhangzott, mindig felmerül a kérdés a rendezőkben és résztvevőkben egyaránt, hogy miért is gyűl össze ez a közönség - svédországi magyarok – ilyenkor Szent Iván napján itt Tångagärdén, ezen a mindig kiszámíthatatlan időjárású tájon. Mert másként nem tehetünk? Hogy valahol otthon legyünk világunkban, egymás társaságában? És a válasz tulajdonképpen mindig adott és mindig ugyanaz: minket, akiket szülőföldünkről ide vezérelt a sors és a gondviselés, szeretünk itt összegyűlni, hogy együtt még inkább otthon érezzük magunkat, hogy beszéljük gyönyörű nyelvünket, hallgassuk költőink szavát, híreket halljunk otthoni véreinkről és eseményekről, énekeljük népdalainkat, álljunk meg egy pillanatra a mindennapok rohanásában és figyeljünk egy kicsit egymásra is. Ezt tartjuk önképzőköri táboraink mindenkori céljának.

 

A tábor első napján Molnár-Veress Pál lelkész istentiszteletet tartott.

 

Az idén otthoni meghívottaink Banner Zoltán és Bakk Miklós voltak.

 

Banner Zoltán művészettörténész, író és előadóművész, akit 2004-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tűntettek ki, először egy Dsida-előadóestet tartott, amellyel a méltánytalanul kevéssé ismert, a formát tökélyre vivő, lehelet- és csipkeszerűen érző és fogalmazó költőnk halálának 70. évfordulójára emlékezett. (Tavaly ünnepeltük születésének 100. Évfordulóját – élt 31 évet…) Az előadás zenei betéteit Mokos Magdolna szólaltatta meg csellón. Banner Zoltán a későbbiekben, mint művészettörténész is bemutatkozott, végigvezetve közönségét a XX. századi magyar képzőművészeten, összehasonlítva ezen belül az anyaországit az erdélyivel.

 

Bakk Miklós a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem Politika- és Közigazgatástudományi karának docense, a Politikatudományi Tanszék magyar tagozatának vezetője, politológus. Első előadásában a történelmi-politikai alaphelyzet felvázolása után az erdélyi magyarság eddigi autonómiatörekvéseiről és a jövőbeni lehetséges alternatívákról beszélt. Második értekezése a határon túli tömbmagyarság politikai pluralizmusáról szólt, kiértékelve a júniusban lezajlott romániai helyhatósági választásokat is.

 

Otthoni meghívottainkon kívül most sem hiányoztak svédországi előadóink sem: Szentkirályi Csaga megemlékezett az ötven évvel ezelőtt kivégzett 56-os vértanúkról. Visszafogott és tényszerűnek szánt előadását különlegesen drámaivá tették a Niman Andrea és Sántha Ferenc által felolvasott korabeli versek és naplórészletek.

 

 
 Szentkirályi Csaga előadása - Fotó: Sántha Judit

 

Kedves hagyománnyá vált, hogy a táborba ellátogat Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke is, aki a táborozóknak ezúttal is összefoglalta a SMOSz legfrissebb megvalósításait, gondjait, a jövőt illető elképzeléseit.

 

Újabb és egyre érettebb akvarelljeiből kiállított Bartha Magdolna, aki ezúttal a technika fortélyaival is megismertette a közönséget. Tompa Anna – aki nyár elején műveivel Stockholmban, egy óvárosi galériában is bemutatkozott – akvarelleket és akrilfestményeket hozott az érdeklődők gyönyörködtetésére.

 

Irodalom, politika, művészettörténet, képzőművészet mellett a zene se maradt el: Mokos Magda csellózott és vezette a hamarjában verbuválódott tábori kórust, Banner Mária és Török Sára pedig zongorajátékával örvendeztette meg a hallgatóságot. Nagy örömünkre Teleki Gergő zongoraművész is közöttünk volt, ezúttal is szívesen zongorázott nekünk új ihlettel, lelkesedéssel és virtuozitással.

 

 
 Banner Zoltán és Mokos Magdolna - Fotó: Ónodi Erika

 
 Teleki Gergő - Fotó: Ónodi Erika

 

Szent Iván estéjén Kálbori Yvette és a tábor fiataljai ízelítőt adtak vendégeinknek a svéd ”midsommar”-hoz kapcsolódó énekekből és tréfás táncokból.

 

Lénárd István vetítettképes beszámolót tartott thaiföldi útjáról (miközben tábori főszakácsként is nagy sikerrel tevékenykedett).

 

Táborunknak összesen 44 résztvevője volt. Sajnáljuk, hogy a tavaly olyan sikeresnek induló, fiataloknak szánt fordítói tábor ezúttal elmaradt, pedig az idén is lett volna érdeklődő. Örvendetes, hogy a tavalyi ”párhuzamos ” táborok pozitívan hatottak egymásra: a fiatalok szippanthattak a komolyabb művelődés légköréből, ők pedig ötleteikkel, lendületükkel, tanulni akarásukkal ragadták magukkal és örvendeztették meg a felnőtteket.

 

Úgy érezzük, hogy az Önképzőkör nyári tábora sikerrel próbálja szolgálni a svédországi magyarok magyar kultúra- és kultúrált együttlétigényét, s hogy a tábori résztvevők általában értékelik a főleg önmaguk által megteremtett baráti hangulatot. Ezúttal köszönjük minden résztvevőnek, hogy jókedvvel segített mindenben, hogy a táborozó sereg szinte első pillanattól kezdve igazi közösséggé kovácsolódhatott. Szeretnénk, ha a jövőben a SMOSZ többi tagegyesülete is érdeklődést mutatna és bekapcsolódna tábori programjainkba, hadd terjesszük ki itt, Svédországban is a közös lelki-szellemi építkezés és együttlét szép alkalmait.

 


Sántha Judit
elnök

 

Magyar közösségi élet Eskilstunában

Az Eskilstunai Magyar Közösség sikeres első félévről számolhat be.


Március 15.-én megtartottuk a szokásos közgyűlésünket, és ez alkalommal emlékeztünk meg az 1848-as forradalom és szabadságharc 160. évfordulójáról is. Jólesően tapasztaljuk, hogy a közgyűléseinkre minden évben egyre többen jönnek el és hasznos ötletekkel, tanácsokkal teszik értékesebbé a közös munkánkat. Immár második éve, hogy zenei élményben is volt részünk: Simó Csongor és Daróczy Péter gitárjátékának tapsolhattunk, ezzel is értékelve kiváló tehetségüket.


A közgyűlés által elfogadott kultúrális eseményterv alapján május 3.-án a marosvásárhelyi Hahota színtársulat vendégjátékát kísértük nagy élvezettel és elismeréssel. Az előadásra kb. százan gyűltünk össze, mert a västeråsi és a kumlai egyesületből is érkeztek érdeklődök.


Lévén hogy az eskilstunai közösség tagjai illemtudó emberek, így június 1-én viszonozták a kumlaiak látogatását. Erre azért került sor, mert a kumlaiak szervezték meg Csongrádi Kata Sissy és én című előadását, amely szintén csodás élményt nyújtott. Az előadás után Jánosi Levente és kedves felesége látta vendégül az ízlésesen berendezett, új villájukban az egész eskilstunai csoportot, ezzel is tovább gazdagítva az élményszekben dús kiszállást.


Három vezetőségi tagunk, Jacobsson Irén, Harkai Marika és Kovács Imre születésnapjának a megünneplésére is sor került. Ezeknek a megszervezésébe is besegítettünk, és néhányan a közösségünkből részt is vettek az ünnepségeken.


Most készülünk az őszi programokra, hiszen mi is fogadjuk a Magyar Versmondók Egyesületét a Wass Albert emlékműsorukkal, majd októberben megrendezzük a már hagyományossá vált szüreti bált.

 

Végezetül engedjétek meg, hogy röviden bemutassam vezetőségünk tagjait:

 

Elnök: Fekete Jenő
Alelnök: Kovács Imre
Pénztáros: Rékasi Károly
Titkár: Harkai Marika
Kultúrfelelős: Nagy Elemér
Vezetőségi tagok: Fazekas Éva, Göllei Anna, Jacobsson Irén

 

Fekete Jenő
elnök

 

Dél-Svédországi Magyar Otthon tisztújító közgyűlése

 

 DSMO közgyülés
Fotó: Bitay Zsolt

 

2008. június 6-án Kristianstadban jártunk,ekkor került sor a Dél-Svédországi Magyar Otthon évi tisztújító közgyűlésére. A gyűlésre meghívót kaptak a dél-svédországi egyesületek, SMOSz küldöttek, valamint a kristianstadi magyar egyesület vezetői.


Az eredményes és hatékony találkozás reményében a meghívottak nagy része természetesen jelen volt. Meg kell említenünk azt a szívélyes fogadtatást, amelyben a házigazdák részeltettek minket. Célunk az volt, hogy barátok közt, jó hangulatban döntsünk fontos kérdésekben.


Mivel mindenki számára voltak új arcok, így a rövid bemutatkozás után a javasolt napirendi pontok alapján zajlott le a gyűlés.


A ház múltjával kapcsolatban Molnár Gergely mondott pár szót: a házba fektetett munkáról, a lelkesen végzett tatarozásról, a címeres kapuról, az udvar lekövezéséről, valamint a ház mindennapi fenntartásáról és az anyagiak előteremtéséről. Elmondta, hogy a Kristianstadi Magyar Egyesület teljes erőbedobással dolgozik azon, hogy ez a Magyar Ház fenn tudjon maradni. Ezek mellett minden „ellenösszeg” nélkül is képes fogadni a meghívott vendégeket, és képes megtartani programjait és rendezvényeit is.


„Szívünk, lelkünk benne van ebben a házban.”


Betekintést nyertünk a DSMO jelenlegi költségvetésébe. A mérleg egyensúlyban van, pozitív az eredmény, stabil az Otthon anyagi helyzete. Tartozásuk már csak a Magyar Ház Közösség felé van, de a számítások alapján és a SMOSZ költségvetési tervei szerint 2009-re teljesen ki lesz fizetve a Ház.


A gyűlésen való konstruktív hozzáállással, építő jellegű segítségnyújtással sikerült az évek során felhalmozódott sérelmeket félretenni, és új erővel új alapokra helyezni a közösségünkért, magyarságunkért végzett munkát.
Az értékes beszámolók és adategyeztetések után sor került egy új vezetőség megválasztására, akiknek mandátuma 3 évre szól:

 

Elnök: Molnár Gergely
Pénztáros: Tóth István
Vezetőségi tagok: Vágó János, Nehéz János, Kanyó Gabriella, Molnár Erzsébet, Markó László

 

Kádár Dóri