Önképzőköri hírek és hibaigazítás

A tavaszi és nyári összevont Híradó-számban megjelent programtól eltérően a következőképpen alakult az Önképzőkör tavaszi műsora:


Március 26-án OVE BERGLUND mutatta be két, Kányádi-fordításokból álló kötetét: Dagg på stjärnan (Harmat a csillagon) és Den nyfikna månen (Kíváncsi hold). A svéd nyelvű előadást klövető beszélgetés kétnyelvű volt.

Közreműködött még Vánky Anna és Szentkirályi Csaga, akik a versekből olvastak fel.


Április 23-án VERESS ZOLTÁN tartott előadást Gondolatok a Biblia évében címmel, a témához elsősorban kultúrtörténeti szempontból közelítve.


Május 29-én CSILLAG ISTVÁN volt a vendégünk, aki a modern elektronmikroszkópiáról és annak a nanotechnológiában való alkalmazásáról beszélt az érdeklődőknek.


Az őszi félévet szeptember 24-én kezdjük, ekkor VÉGH NORBERT tart előadást a távközlés történetéről.


Október 29-én FÓNYAD PÉTER lesz az előadónk; ő a Bibliában szereplő ételekről-italokról és betegségekről fog értekezni.


November 26-án PAÁL ALIZ-t várjuk körünkbe, aki Szabó Magdáról beszél majd nekünk.


Továbbra is szerettel várunk minden érdeklődőt a hónap utolsó szerdáján (december kivételével), 19.00 órakor a Magyar Házban. Részletes információkat az egyesület honlapján: http://onkepzokor.dinstudio.se/

 

Sántha Judit
elnök

 

Svédországi Magyar Ifjak Társasága (SOMIT)


 SOMIT
 Fotó: Bitay Zsolt

 

Már nagyon vártuk a nyarat. Persze nem csak a jól megérdemelt szabadságot, hanem az együtt töltött vidám, élményekkel teli „midsommar” napokat is. Nálunk szinte szokássá vált már, hogy Jönköping mellett, a Lekeryd – i tó vadregényes partjánál verünk sátrat és táborozunk a szabadban, élvezve a napfényet és friss levegőt. Sokan vagyunk fiatalok, akik nagyobb városokban élünk, így számunkra ez a hétvége a kikapcsolódásról, pihenésről, nyugalomról, együttlétről szól, kiszakadva a mindennapi élet zajos forgatagából. Tulajdonképpen ugyanolyan lelkesedéssel várjuk az összes SOMIT tábor kezdetét, de az én kedvencem mégis a nyári találkozás.

 

Mivel az ország különböző részéről érkeznek tagok, így az első este a nagy beszélgetésekkel, találkozásokkal szokott telni. Az idő nem volt kegyes hozzánk, sajnos akadtak, akik esőben állítottak sátrat. De voltak olyanok is, akik lakókocsival érkeztek, sőt, még magyar kaminosok is ránk találtak, akik hallották hírünk. Ismét nagy csapat gyűlt tehát össze. Alig hittünk a szemünknek, mikor szombat reggelre már a résztvevők létszáma meghaladta az 50-et! Bizony eljött ez az idő is a SOMIT életében, amikor nem volt elég egy bográcsban főzni a finom a pörköltet.

 

A hétvégén lehetőségünk nyílt sokat kenuzni, halászni, tollasozni, futballozni, és különböző kedvenc sportjátékokat játszani.

 

Visszatérünk mi még oda, úgy hiszem. Megszerettük a barátságos táborhelyet, a táj szépségét, és a tó nyugalmát.

 

Kedves egyesületi vezetők, tagok és a Híradó olvasói!

Terjesszétek tagjaitok között, hogy egyesületünk minden svédországi magyar fiatal számára nyitott! Sok szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinken!
Naprakész programokkal és információval a http://www.somit.net/ internetes oldalon szolgálunk. Beindítottuk a Fórumot is, itt jelenleg 70 regisztrált felhasználónk van.

Gyertek minél többen, hisz mindig jó valahova tartozni!

 

Őszi programjaink a következők:

Szeptember 26-28 között ismét Tångagärde-n táborozunk le.
November 7-9 között megtartjuk szokásos Halloween hétvégénket, a helyszín Hästveda. Jelmezesek előnyben!

 

Kádár Dóri
elnök

 

Dél-Svédországi Magyar Otthon tisztújító közgyűlése

 

 DSMO közgyülés
Fotó: Bitay Zsolt

 

2008. június 6-án Kristianstadban jártunk,ekkor került sor a Dél-Svédországi Magyar Otthon évi tisztújító közgyűlésére. A gyűlésre meghívót kaptak a dél-svédországi egyesületek, SMOSz küldöttek, valamint a kristianstadi magyar egyesület vezetői.


Az eredményes és hatékony találkozás reményében a meghívottak nagy része természetesen jelen volt. Meg kell említenünk azt a szívélyes fogadtatást, amelyben a házigazdák részeltettek minket. Célunk az volt, hogy barátok közt, jó hangulatban döntsünk fontos kérdésekben.


Mivel mindenki számára voltak új arcok, így a rövid bemutatkozás után a javasolt napirendi pontok alapján zajlott le a gyűlés.


A ház múltjával kapcsolatban Molnár Gergely mondott pár szót: a házba fektetett munkáról, a lelkesen végzett tatarozásról, a címeres kapuról, az udvar lekövezéséről, valamint a ház mindennapi fenntartásáról és az anyagiak előteremtéséről. Elmondta, hogy a Kristianstadi Magyar Egyesület teljes erőbedobással dolgozik azon, hogy ez a Magyar Ház fenn tudjon maradni. Ezek mellett minden „ellenösszeg” nélkül is képes fogadni a meghívott vendégeket, és képes megtartani programjait és rendezvényeit is.


„Szívünk, lelkünk benne van ebben a házban.”


Betekintést nyertünk a DSMO jelenlegi költségvetésébe. A mérleg egyensúlyban van, pozitív az eredmény, stabil az Otthon anyagi helyzete. Tartozásuk már csak a Magyar Ház Közösség felé van, de a számítások alapján és a SMOSZ költségvetési tervei szerint 2009-re teljesen ki lesz fizetve a Ház.


A gyűlésen való konstruktív hozzáállással, építő jellegű segítségnyújtással sikerült az évek során felhalmozódott sérelmeket félretenni, és új erővel új alapokra helyezni a közösségünkért, magyarságunkért végzett munkát.
Az értékes beszámolók és adategyeztetések után sor került egy új vezetőség megválasztására, akiknek mandátuma 3 évre szól:

 

Elnök: Molnár Gergely
Pénztáros: Tóth István
Vezetőségi tagok: Vágó János, Nehéz János, Kanyó Gabriella, Molnár Erzsébet, Markó László

 

Kádár Dóri

 

Az Örebro Megyei Magyar Egyesület hírei

 

A 2008-as év egy jelentős esztendőnek számít az egyesületi életünkben. Ezt egyrészt a tevékenységünknek és eredményeinkek az ismeretében állíthatjuk, másrészt pedig olyan változásoknak köszönhetően, amelyek – reményeink szerint - pozitívan befolyásolhatják munkánkat. Reméljük, hogy egyesületi életünk újra megtalálja értelmét, fénypontját, hogy lehessenek elképzeléseink, és céljaink a jövőben!

 

A tavaly év végén megválasztott új vezetőség lelkesen látott munkához, hogy a rábízott egyesületi feladatokat elvégezze. Ahhoz, hogy egy közösség jól működhessen az szükséges, hogy a csoport minden tagja támogassa, mind jelenlétével, mind megértésével.

 

A kisközösségek, az egyesületek általában nem mondhatók teljesen homogéneknek, ezért nehezebb összefogni őket; de ha ragaszkodunk ahhoz, hogy fennmaradjunk, akkor egyedül mi tehetünk azért, hogy a közöttünk levő különbségek ellenére is közösséggé kovácsolódjunk.

 

A kommunikáció megkönnyítésére megszületett a Hírmondó (hírközlő lap tagjaink részére). Kezdetben nem tudtam biztosan, hogy milyen gyakran lesz szükség megjelentetésére, de most már lassan kikristályosodott, hogy igenis szükségünk van rá, talán minden hónapban. Ha megjelenik a Hírmondó, akkor gondolatok is születnek, olyanok, amelyek minket érintenek, és csakis a leírt gondolat által képes az ember másokban is gondolatokat ébreszteni; eképpen sikerülhet közösen változtatni valamit a világon. Ebben az esetben egyetlen lehetőségünk marad, hogy használjuk a rendelkezésünkre álló eszközt: a nyomtatott betűt:” Az írott szót, melynek segítségével ismeret, tudás és megértés terjed embertől-emberig, csoporttól-csoportig…” (Wass Albert).

 

Tevékenységünk gazdagnak mondható, az első félévben olykor túl gyakoriaknak is tűnhettek, de ugyanakkor örvendetes, hogy sok érdelklődőt vonzottak. Változatosak, színesek, gyerekeknek való, felnőttekhez szóló rendezvények egyaránt szerepeltek programjaink között: a farsang, március 8 ünneplése, Húsvét, Géczy Gábor fizikus-történész előadása, színházlátogatás, Csongrádi Kata előadása – hogy csak néhányat említsek.

 

Nehézségeinket is kihívásként kezeltük és tanulságként fogtuk fel. Aránylag könnyedén túlléptünk az akadályokon és nem riadtunk vissza, hiszen értelmét látjuk harcolni kultúránkért, magyarságunk fennmaradásáért, emberségünkért a sokszor igazságtalanságnak tűnő világban!

 

Elnök: Ács Lenke
Elnökhelyettes: Villányi Madeleine
Titkár: Belik Edit
Titkárhelyettes: Tuma Andrea
Pénztáros: Lukács Melinda
Póttagok:  Belik Csaba ,Baross Ágnes

 

Ács Lenke
elnök

 

A Helsingborg-i Hungária Klub beszámolója a 2008-as év első félévi tevékenységérõl

 

 
Március 15 - Fotó: ifj. Vaszi Árpád 

 

Még a tavaly, tehát 2007. december 1-én megválasztottuk Helsingborgban az új vezetőséget, amely teljes erõvel fogott hozzá a munkához.


Miután 2008. február 22-én a közgyűlés feloldotta a régi vezetőséget a felelség alól, beindult az új vezetőségnek a munkája. Kiosztani a feladatokat, megszervezni az évi tevékenységeket, szinkronba hozni mindezt mind a vezetőség szabadidejével, mind a különböző egyesületek programjaival. Nem könnyű munka...

 

Februárban máris a farsangi bál megszervezésére került sor, amit a Nemzeti ünnepünk megrendezése követett március 7-én. Ünnepünket Kun Ferenc történész, a Rákóczi szövetség alapító tagja és alelnöke, valamint Tolcsvai Béla zenész, a Tolcsvai trio tagja tett színessé.

 


Április 25-én, Kabaré Operett-magyarnóta címen, Ayala/Illés István a 2006 évi humor fesztivál egyik döntőse, Szóka Júlia, a Budapesti Operaszínház primadonnája valamint Siliga Miklós dalszerző nyújtott a Helsingborg-i közösségnek egy felejthetetlen, vídám estet.

 

 
Kabaré Operett - Fotó: ifj. Vaszi Árpád 


 

Június 6-án a közösségünk együtt ünnepelte a Svéd nemzeti ünnepet a Fredriksdal-i kertben a többi svéd és más egyesületekkel.


Mindezeken kívül programjainkon szerepelt a meditáció, sor került klub-estékre, amelyek különböző kirándulóhelyek bemutatásáról szóltak, és mindezeket vacsora és borozgatás zárta.


Június 13-án az év első felét egy évadzáró bulival fejeztük be, amit a vezetőség „kiértékelés, és köszönet a jól végzett munkáért” ürügyén tartott meg.


Egy jól kiérdemelt szünidő után új erővel kezd neki a vezetőség az őszi tevékenységek megszervezéséhez.


A különböző rendezvényekrõl készült fényképek megtalálhatók a www.hungaria-klub.se honlapunkon.


További jó munkát mindenkinek!

 

Elnök: Molnár Zsuzsanna
Alelnök: Horváth Veronika
Titkár: Kovács Andrea
Pénztáros: Faludi Dezső
Gondnok: Kéhl Károly
Rendezvényfelelős: Erős Margit, Milutinovic Ilona
Díszítés/lottó: Korodi Ruzenka
Vezetőségi tagok Korodi Antal, Molnár Árpád, Szőts János
Póttag: Kovac Anton
WEB felelős: ifj.Vaszi Árpád

 

Ifj.Vaszi Árpád
web-felelõs

 

Tudósítás a stockholmi Önképzõkör 21. nyári táboráról

 

Önképzökör 
Fotó: Ónodi Erika

 

Az Önképzőkör 2008. június 18-22 között rendezte meg nyári táborát, ezúttal 21-ik alkalommal.

 

Amint az a tábornyitáskor elhangzott, mindig felmerül a kérdés a rendezőkben és résztvevőkben egyaránt, hogy miért is gyűl össze ez a közönség - svédországi magyarok – ilyenkor Szent Iván napján itt Tångagärdén, ezen a mindig kiszámíthatatlan időjárású tájon. Mert másként nem tehetünk? Hogy valahol otthon legyünk világunkban, egymás társaságában? És a válasz tulajdonképpen mindig adott és mindig ugyanaz: minket, akiket szülőföldünkről ide vezérelt a sors és a gondviselés, szeretünk itt összegyűlni, hogy együtt még inkább otthon érezzük magunkat, hogy beszéljük gyönyörű nyelvünket, hallgassuk költőink szavát, híreket halljunk otthoni véreinkről és eseményekről, énekeljük népdalainkat, álljunk meg egy pillanatra a mindennapok rohanásában és figyeljünk egy kicsit egymásra is. Ezt tartjuk önképzőköri táboraink mindenkori céljának.

 

A tábor első napján Molnár-Veress Pál lelkész istentiszteletet tartott.

 

Az idén otthoni meghívottaink Banner Zoltán és Bakk Miklós voltak.

 

Banner Zoltán művészettörténész, író és előadóművész, akit 2004-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tűntettek ki, először egy Dsida-előadóestet tartott, amellyel a méltánytalanul kevéssé ismert, a formát tökélyre vivő, lehelet- és csipkeszerűen érző és fogalmazó költőnk halálának 70. évfordulójára emlékezett. (Tavaly ünnepeltük születésének 100. Évfordulóját – élt 31 évet…) Az előadás zenei betéteit Mokos Magdolna szólaltatta meg csellón. Banner Zoltán a későbbiekben, mint művészettörténész is bemutatkozott, végigvezetve közönségét a XX. századi magyar képzőművészeten, összehasonlítva ezen belül az anyaországit az erdélyivel.

 

Bakk Miklós a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem Politika- és Közigazgatástudományi karának docense, a Politikatudományi Tanszék magyar tagozatának vezetője, politológus. Első előadásában a történelmi-politikai alaphelyzet felvázolása után az erdélyi magyarság eddigi autonómiatörekvéseiről és a jövőbeni lehetséges alternatívákról beszélt. Második értekezése a határon túli tömbmagyarság politikai pluralizmusáról szólt, kiértékelve a júniusban lezajlott romániai helyhatósági választásokat is.

 

Otthoni meghívottainkon kívül most sem hiányoztak svédországi előadóink sem: Szentkirályi Csaga megemlékezett az ötven évvel ezelőtt kivégzett 56-os vértanúkról. Visszafogott és tényszerűnek szánt előadását különlegesen drámaivá tették a Niman Andrea és Sántha Ferenc által felolvasott korabeli versek és naplórészletek.

 

 
 Szentkirályi Csaga előadása - Fotó: Sántha Judit

 

Kedves hagyománnyá vált, hogy a táborba ellátogat Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke is, aki a táborozóknak ezúttal is összefoglalta a SMOSz legfrissebb megvalósításait, gondjait, a jövőt illető elképzeléseit.

 

Újabb és egyre érettebb akvarelljeiből kiállított Bartha Magdolna, aki ezúttal a technika fortélyaival is megismertette a közönséget. Tompa Anna – aki nyár elején műveivel Stockholmban, egy óvárosi galériában is bemutatkozott – akvarelleket és akrilfestményeket hozott az érdeklődők gyönyörködtetésére.

 

Irodalom, politika, művészettörténet, képzőművészet mellett a zene se maradt el: Mokos Magda csellózott és vezette a hamarjában verbuválódott tábori kórust, Banner Mária és Török Sára pedig zongorajátékával örvendeztette meg a hallgatóságot. Nagy örömünkre Teleki Gergő zongoraművész is közöttünk volt, ezúttal is szívesen zongorázott nekünk új ihlettel, lelkesedéssel és virtuozitással.

 

 
 Banner Zoltán és Mokos Magdolna - Fotó: Ónodi Erika

 
 Teleki Gergő - Fotó: Ónodi Erika

 

Szent Iván estéjén Kálbori Yvette és a tábor fiataljai ízelítőt adtak vendégeinknek a svéd ”midsommar”-hoz kapcsolódó énekekből és tréfás táncokból.

 

Lénárd István vetítettképes beszámolót tartott thaiföldi útjáról (miközben tábori főszakácsként is nagy sikerrel tevékenykedett).

 

Táborunknak összesen 44 résztvevője volt. Sajnáljuk, hogy a tavaly olyan sikeresnek induló, fiataloknak szánt fordítói tábor ezúttal elmaradt, pedig az idén is lett volna érdeklődő. Örvendetes, hogy a tavalyi ”párhuzamos ” táborok pozitívan hatottak egymásra: a fiatalok szippanthattak a komolyabb művelődés légköréből, ők pedig ötleteikkel, lendületükkel, tanulni akarásukkal ragadták magukkal és örvendeztették meg a felnőtteket.

 

Úgy érezzük, hogy az Önképzőkör nyári tábora sikerrel próbálja szolgálni a svédországi magyarok magyar kultúra- és kultúrált együttlétigényét, s hogy a tábori résztvevők általában értékelik a főleg önmaguk által megteremtett baráti hangulatot. Ezúttal köszönjük minden résztvevőnek, hogy jókedvvel segített mindenben, hogy a táborozó sereg szinte első pillanattól kezdve igazi közösséggé kovácsolódhatott. Szeretnénk, ha a jövőben a SMOSZ többi tagegyesülete is érdeklődést mutatna és bekapcsolódna tábori programjainkba, hadd terjesszük ki itt, Svédországban is a közös lelki-szellemi építkezés és együttlét szép alkalmait.

 


Sántha Judit
elnök

 

Farsangi bál a stockholmi Magyar Házban

 

 

Farsang
Fotó: Tiglezán József

 

Mire gondoltok, ha halljátok a stockholmi Magyar Ház nevét?


Egyeseknek talán sok órás SMOSZ-gyűléseket juttatja az eszébe, mások gyermekeik magyar iskolájára vagy talán óvodájára gondolnak. Biztos vannak köztetek olyanok is, akik az óriási, gulyáslevessel teli fazakak illatát érzik…

 

Nos, ezt a képet most cseréljük ki egy piros szőnyeggel bevont kifutóra. Nem illik be a képbe? Pedig megtörtént!

 

Február 2-án az idei farsangi bált Dr. Sebestyén Mária kezdeményezéseként egy kevésbé szokásos módon nyitották – mégpedig divatbemutatóval. Négy egyesület rendezte együtt a bemutatót. A Stockholmi Magyar Katolikus Kör minden évben megrendezi a Magyar Házban hagyományos farsangi bálját, ám az idén a Svédországi Magyar Orvosi Egyesület (SMOE) is szívesen szervezett volna farsangi bált. Mivel kettő sok lett volna, ezért együtt fogtak hozzá, s a szervezésbe beszállt a Stockholmi Magyar Ház Közösség, továbbá az LTBT Árvákat Támogató Egyesület is.

 

Szokásos módon csúszott a program, ezért a dugig telt ház közönségét a Gentlecombo tagja, Tihanyi Péter szórakoztatta zongorajátékával, amíg az egy estére manökenekké átváltozott hölgyek elkészültek a színpad háta mögötti ideiglenes szépségszalonban, mégpedig Somós Irénke fodrásznő, Boros Aranka és Keresztes Anna öltöztetőnők és Anna Vinblad sminkes és kollegája segítségével.

 

Ne gondoljuk, hogy a kifutóra - amit ifj. Sebestyén Gábor saját kezűleg épített és szerelt fel - kilibegő lányok kizárólag fiatal, hosszúlábú húszévesekből állhatnak. A piros szőnyegen a még serdülő, tizenöt éves Varga Natalia volt a legfiatalabb, míg Conrád Réka a nőiesség csúcsát, a kismamakort képviselte. Azóta boldog anya. A legidősebb manöken 63 éves volt, így minden korosztálynak, nőtípusnak, ruhának volt képviselője.
A kollekciót Kelemen-Toroczkai Judit divattervező állította össze, akinek Stockholmban Judith's Ateljé néven saját divatszalonja van. A bemutató Mészáros Ágnes konferanszié segítségével zajlott; a ruhákat különböző csoportokban, stílusok szerint vonultatták fel. Volt közöttük piaci vásárlásra szánt ruha, munkában viselhető öltözék, kisestélyi, nagyestélyi és végül egy igazi királykisasszony-álomnak megfelelő báliruha. Ehhez már csak a pezsgő hiányzott, illetve az sem, hiszen a SMOE nem késlekedett mindenkit megkínálni.

 

Farsang
 
 Húzzák már a talpalávalót - Fotó: Tiglezán József

 

Persze a divatbemutató csak az est kezdete volt, a koccintás és a taps után kezdődött a kilenctagú Gentlecombo zenekarnak és énekesnőjének a fellépése. A nyitó keringőt az est ceremóniamesterei, Kalocsi Gitta, a Magyar Ház Közösség elnöke, és Dr. Sebestyén Gábor, a SMOE titkára járták el.

 

Talán éppen ideje volt a brommai Magyar Ház rendezvényei sorába, a szokásos gyűlések és magyarórák közé egy ”újhullámosabb” rendezvényt is beszuszukálni; a résztvevők létszáma és a hatalmas siker legalábbis e mellett szól. A gulyáslevesről úgysem maradunk le. Minden valószínűséggel ott lesz a helyén az asztalon, a szokásos óriási fazékban sok-sok elkövetkezendő rendezvény alkalmával…

 

Niman Andrea

További cikkeink...

  1. Malmöi Pannónia Klub