Nyilatkozat a romániai regionalizáció és a székely autonómia ügyében

Share
A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) aggodalommal figyeli a romániai regionalizációval kapcsolatos híreket. A nyilvánosságra került tervek alapján egyértelműnek látszik, hogy a román kormány törekvése a tömbmagyar székelyföldi terület más régiókba történő beolvasztása, illetve feldarabolása.
 
A mai Románia területén található Székelyföld már a magyarok honfoglalása és államalapítása óta a magyar nemzetiségű székelyek által lakott terület. Az itt élő székelység őshonos nemzetiség, hasonlóan például a németországi dán kisebbséghez. A Románia részéről 1920 óta tartó homogenizációs kísérletek, a Nicolae Ceaușescu-féle kommunista diktatúra megpróbáltatásai és az 1989-es rendszerváltás után sem szűnt meg a magyar kisebbség diszkriminálása. Ennek ellenére Erdély 19 százalékban, Székelyföld három megyéje pedig több mint 66 százalékban még ma is magyar nemzetiségű.
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Európa regionalizációja című, 1811/2007-es ajánlása világosan fogalmaz: a legtöbb tagállamban léteznek erős identitással rendelkező közösségek, amelyek követeléseinek biztosítása érdekében a külön régió és a megfelelő szintű önkormányzatiság létrehozása jó és követendő út. A tervezett romániai régióátszervezés ezzel szemben láthatóan nincs tekintettel az etnikai, kulturális és földrajzi viszonyokra. Az átalakítás célja más módszerekkel, de nyilvánvalóan ugyanaz, mint ami a magyarellenes kommunista diktatúrának volt: a székelység identitásának megsemmisítése, erőszakos beolvasztása a többségi társadalomba.
 
Meggyőződésünk, hogy a jövőbeli Európát csak azonos jogokkal rendelkező népek, nemzetek alkothatják, akik mindannyian lehetőséget kaphatnak érdekeik érvényesítésére, az önrendelkezés biztosítására. A megoldás rövid távon Székelyföld önálló régióként való meghatározásában, hosszú távon pedig autonómiájában van.
 
A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ)) hällebergai közgyűlésén határozatba foglalta, hogy szolidáris a romániai régióátszervezés ellen és a székely autonómia mellett tüntetőkkel. Arra kérjük Önökön keresztül az Európai Uniót és a közösségek Európáját, hogy ne hagyja magára Európa legnagyobb nemzeti kisebbségét jogos követeléseinek kivívásában.
 
Svédországi Magyarok Országos  Szövetségének vezetősége