A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Idén is tagságunk gyarapodása a cél - Megtartotta tavaszi közgyűlését a SMOSZ

Március 1-jén a Stockholmi Magyar Házban tartotta a SMOSZ tavaszi közgyűlését. Az elnöki beszéd és az egyesületi beszámolók hallatán megállapíthattuk, tavaly sem telt tétlenül az esztendő: nemcsak programokban gazdag időszakot tudhatunk magunk mögött, de közös akaratból és összefogással új ingatlannal is bővültünk, melyet már több egyesület birtokba is vett. A jelenlevőket Makkay Lilla, Magyarország újonnan kinevezett stockholmi nagykövete is köszöntötte, valamint dr. Biróné Gulyás Katalin konzul is megtisztelte jelenlétével. Az alábbiakban az elnöki beszámoló részleteit olvashatják.

Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Ismét eltelt egy év, eljött az ideje, hogy munkánkról számot adjunk. Eseménydús évet hagytunk magunk mögött. A 2012-es közgyűlésünk néhány olyan fontos döntést hozott, amely meghatározó befolyással lesz közösségünk jövőjére. A tavalyi beszámolómat is ezen pontok szerint állítottam össze, engedelmetekkel jelen beszámolómban is ezt a vonalat követem. Emlékeztetőül a következő négy pontban fogalmaztuk meg az előttünk álló feladatokat:
- taglétszám és tagság konszolidálása,
- a pénzügyi helyzetünk stabilizálása,
- az ifjúsági központ létrehozása,
- központi rendezvények. 
Szükség volt ezekre a határozatokra, hisz egyértelmű volt, hogy az utóbbi években visszaesés volt szinte minden területen. Ahhoz, hogy ezeket a negatív tendenciákat megállítsuk és visszájára fordítsuk, szükséges volt ezeket megfogalmazni, majd megtalálni a kivezető úthoz szükséges intézkedéseket. 
Egyértelmű volt a pénzügyi nehézségek és tagság visszaesésének ténye. Szintén tény, hogy változott a tagság összetétele és érdeklődése. Az Országos Szövetség gerincét adó 1956-os generáció biológiai okokból kifolyólag már nem tud olyan aktív szerepet vállalni, mint az elmúlt évtizedekben, és a helyükbe lépő utódoknak már más a hozzáállásuk és igényük a magyar közösségi életben.
Az anyagiak egy másik nagyon fontos kérdés. Az 1990-es évekhez viszonyítva, a mai támogatás az akkori összeg fele, és ha még az inflációval is számolunk, akkor kb. az egyharmada. Sokszor és sokat beszéltünk már korábban is ezekről a kérdésekről. Az okokat és a megoldást illetően különböző vélemények láttak napvilágot. Ezeknek a véleményeknek az összegezése történt meg a 2012-es közgyűlésünkön.
A TAGLÉTSZÁM ÉS A TAGSÁG KONSZOLIDÁLÁSA
 
Sajnálatos módon az elmúlt években folyamatosan csökkent a taglétszámunk. Kivétel volt a 2012-es év, amikor több mint tíz százalékkal nőtt. Sajnos a tavalyi évben ismét visszaesés volt. Ennek több oka volt, ha figyelmesen kíséri valaki a taglétszám kimutatását, akkor könnyen megállapíthatja, hogy azoknál az egyesületeknél, ahol lendületes és eredményes munka folyik, ott nő az érdeklődés és ezzel együtt a létszám is. Ahol csökkenőben van a lelkesedés, ott ez azonnal jelentkezik a tagság létszámában is. Van egy természetes lemorzsolódás, és sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy nagyobb az elhalálozás, mint a születés. A leglényegesebb megállapítás viszont a következő: azok az egyesületek, melyeknél van anyanyelvi oktatás és különféle gyerekfoglalkozások, ott a létszám gyarapszik, ellenkező esetben a leépülés egy megállíthatatlan folyamat, aminek csak a sebessége kérdőjel.  
Tudom, nem egyszerű ezeknek a kihívásoknak megfelelni. Egyrészt változóban van a tagság igénye. A tapasztalat azt mutatja, hogy inkább a minőségi programokra jönnek el és gyerek, ill. ifjúsági előadásokra, rendezvényekre. Ez utóbbinál Országos Szövetségünk igyekszik a konkrét anyagi támogatáson túl programokkal is segíteni. Az idéntől előadókat hívtunk meg egy húsvéti gyerekeknek szóló előadásra, és ha ez sikeres lesz, akkor ezt szeretnénk rendszeresíteni. A tavaly a két ösztöndíjasunk sokat segített ebben a munkában, nem sokára ismét jönnek hozzánk ösztöndíjasok. Kérlek Benneteket, éljetek a lehetőséggel és minél többen használjátok ki azt a szakmai segítséget, amit tőlük kaphatunk.
 
A PÉNZÜGYI HELYZETÜNK STABILIZÁLÁSA
 
Néhány évvel ezelőtt, amikor az állami támogatásunk látványosan csökkent, közgyűlésünk olyan határozatot hozott, hogy a kieső anyagi részt pályázatok révén pótoljuk. Ez nagyon komoly feladat elé állította a vezetőséget, mert ha a központi programoknak nyújtott támogatást is beleszámoljuk, a hiányzó összeg a költségvetésünk majdnem 40%-a. Ez nagyon nagy összeg és enélkül gyakorlatilag működésünk csak vegetálna. Megelégedéssel jelentem, hogy 2013-ban is sikeresen pályáztunk, az elnyert támogatások mértéke megfelelt a költségvetési előirányzatoknak. 
Egy másik fontos szempont, hogy az Ifjúsági Központ (SIK) bővítési és felújítási munkálatainak költsége a legkevésbé se befolyásolja a rutinszerű költségvetési kiadásainkat. Ez nagyon nagy kihívás volt, és lesz az idén is, mert a tavaly kb. 350 ezer koronát költöttünk erre, és ez az idén sem lesz kevesebb. Köszönhetően egyrészt a gyűjtésnek, másrészt a kivételesen sikeres magyarországi pályázatainknak, örömmel jelenthetem, hogy ezt a fontos feladatot sikerült megoldani.
Sajnálattal kell beszámolnom arról, hogy a svédországi pályázataink nem voltak sikeresek. Két szakmailag kitűnően előkészített pályázatunkat utasították el. A kudarcok ellenére nem adjuk fel, tovább próbálkozunk, annak ellenére, hogy egy-egy pályázat elkészítése nagyon komoly munkát igényel. 
Itt szeretném elmondani, hogy nem csak a SIK-re adakoztak tagjaink, hanem önzetlenül és gyorsan reagálva a gyűjtési felhívásunkra, a magyarországi júniusi árvízkárokra is. Ennek eredményeként 6000 euróval tudtuk támogatni a helyreállítási munkákat. Köszönet minden adakozónak!
Összességében jelenthetem a tisztelt közgyűlésünknek, hogy a 2013-as évi anyagi gazdálkodása a SMOSZ-nak, alapszabályunk és közgyűlési határozataink szerint történt, sikerült megőriznünk a kívánt pénzügyi egyensúlyt. 
 
A SVÉDORSZÁGI MAGYAR IFJÚSÁGI KÖZPONT (SIK)
 
A SIK létrehozása egy kiemelkedő feladatunk, mert a jövőnk záloga, és anyagilag is olyan vállalás, amelynek minden lépését ezerszer át kell gondolni ahhoz, hogy a legjobb megoldásokat találjuk meg. 
Szinte napra szólóan egy évvel ezelőtt írtuk alá az adásvételi szerződést, ezt követően hozzáláttunk a bővítési és felújítási munkálatokhoz. Az ingatlan eredetileg ötven személynek nyújtott szálláslehetőséget, ezért a munkálatokban elsődlegességet kapott a SIK-et ötvenről nyolcvan személy befogadására alkalmassá tenni. Nagyon gyorsan kellett cselekedni, mert már április végén jöttek az első csoportok. Felújíttattuk és bővítettük a fürdőszobákat, a korábbi öt zuhanyzó helyett ma kilenc működik. Kibővítettük a konyha kapacitását, és új ágyak vásárlásával a fekvőhelyek számát 80-ra növeltük. Közben egy sor apró, de fontos munkálatot végeztünk el (festés, plafonjavítás, telekrendezés stb.). Ezeknek a munkáknak egy részét külső vállalkozóval csináltattuk meg, de nagyon fontos része volt a SOMIT által szervezett kalákáknak. 
Tavaly ismertettük a SIK működtetésének tervét. Eszerint a házat egy gondnokság fogja működtetni egy gondnok vezetésével, három segédgondnok segítségével és télen egy környékbeli házmesterrel. Ez azt jelentette, hogy márciustól október közepéig állandó felügyelet volt a házban, azóta pedig egy környékbeli házmester látogatja az ingatlant. A gondnokság nagyszerű munkát végzett. Lelkiismeretesen és szakszerűen működtették a SIK-et, sikerült nagyon jó kapcsolatot kiépíteni a hatóságokkal és a környékbeliekkel. 
A hivatalos házavatót terveinknek megfelelően szeptember 14-én tartottuk. Azt hiszem, nyugodt szívvel mondhatjuk, egy jól sikerült rendezvény volt, reméljük minden résztvevő számára emlékezetes marad.
Összességében elmondhatjuk, a SIK első éve sikeres volt. Ezt igazolják az ott megfordulók véleménye és az elvégzett munkálatok is. 
 
KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK
 
A tavalyi év folyamán is megrendezésre kerültek a szokásos központi rendezvények, a HUSET, az Önképzőköri és az Anyanyelvi tábor, valamint a SOMIT táborok. Újdonság volt az új helyszín számukra, de nagyon gyorsan sikerült „ belakniuk” új központunkat. 
 
MAGYAR HÁZAK
 
Büszkeségeinkről, a Stockholmi Magyar Házról és a kristianstadi Dél-svédországi Magyar Otthonról szólva örömmel jelenthetem, hogy hála a gondos működtetőknek és karbantartóknak, rendben vannak.
Örömmel jelentem, a stockholmi Magyar Ház a 2013-as évet pozitív pénzügyi eredménnyel zárta, közben egy sorjavítási és felújítási munka is el lett végezve.
A Dél-svédországi Magyar Otthon az idén remélhetőleg megkapja az önkormányzattól a működtetési támogatást, arról hogy hogyan lesz a jövőben, valamikor az ősszel fognak tájékoztatni bennünket. Az önkormányzat végső döntése rendkívül fontos, ezért kicsit szorongva várjuk. A jelenlegi legnagyobb gond, hogy a gondnokság létszáma olyannyira megcsappant, hogy már veszélyezteti a ház működését.
 
HÍRADÓ ÉS HONLAP
 
Két éve Balogh Erzsébet főszerkesztő vezetésével új csapat végzi a Híradó szerkesztését. Munkájukat ugyanolyan lelkiismeretesen végezik mint korábban, aminek eredménye, hogy a lapot és annak online változatát szívesen olvassa a tagság, de szerte a nagyvilágból is elismerő visszajelzéseket kapunk.
A Híradó Baráti Körének tevékenysége a tavaly visszaesett. Ennek oka, hogy a HBK vezetője lemondott tisztségéről, és személyét nem sikerült eddig pótolni. 
A honlapunkat gyakorlatilag Bitay Zsolt egymaga szerkesztette. Az új honlapot és a hällebergai honlapot is Zsolt készítette.
Újdonság volt a tavalyi évben, hogy két ösztöndíjas érkezett hozzánk Magyarországról. Feladatuk az volt, hogy segítsék munkánkat, elsősorban az anyanyelvi oktatást és a gyerekprogramokat.  A fiatalok nagyszerűen helytálltak, rövid időn belül sikerült bekapcsolódniuk munkánkba és elvárásainkat messze meghaladva teljesítettek. Köszönet érte! Csak remélni tudjuk, hogy az idei ösztöndíjas program után hasonló véleményünk lesz. 
 
KAPCSOLATAINK
 
A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösséggel az együttműködésünk jónak és korrektnek mondható. Külön szeretném megköszönni Molnár Veress Pál lelkészünknek közreműködését a SIK házavatója alkalmából tartott kétnyelvű istentiszteleten.
Magyarország Nagykövetségével a rendszerváltást követően kapcsolatunk állandó és korrekt. Az elmúlt évben nagykövetváltás történt, mert Szentiványi Gábor követ úrnak lejárt a mandátuma. Magyarország új svédországi nagykövete Makkay Lilla. A Nagykövet Asszony régi ismerősként érkezett Stockholmba, hisz kulturális attaséként már dolgozott itt. Gratulálunk kinevezéséhez, egyúttal sok sikert kívánunk munkájához! 
Az európai országos magyar szervezetek érdekképviseleti szervezetével, a NYEOMSZSZ-szal és tagszervezeteivel nem is kapcsolatról kell beszélnünk, hiszen ott aktív tagok vagyunk. 2011 novemberében megalakult a Diaszpóra Tanács. Az ott megszületett határozatok minden bizonnyal elősegítik a nyugati magyarság és a magyarországi döntéshozók közötti együttműködést, amely reményeink szerint szolgálni fogja megmaradásunkat és a nyugati magyarság integrálását a nemzet vérkeringésében. 
Működésünket illetően a legfontosabb svédországi kapcsolatunk az Ungdomsstyrelsen. Úgy vélem, hogy kapcsolatunk az US-szel mindkét fél számára a várakozásoknak megfelelően alakult. Ebben az évben még biztos, hogy az eddigi gyakorlat szerint fog működni az US, de ha az őszi választások kormányváltást eredményeznek, akkor számíthatunk változásokra. 
  
A VEZETŐSÉG
 
A tavalyi évben túl a szokásos rutin feladatokon, nagyon sok feladata volt a vezetőségnek. Találóan jegyezte meg valaki, hogy ügyvitelünk bőven megfelel egy közepes nagyságú svédországi vállalat ügyvitelének. Néhány vezetőségi társam leterheltsége olykor-olykor annyi volt, hogy megfelelt egy főállású munkának. Örömmel jelenthetem: a vezetőség becsületesen elvégezte munkáját, alapszabályunk szerint működött, döntéseit és határozatait közösségünk érdekeinek megfelelően hozta. Lehet, hogy a leterheltség esetenként nagyon nagy volt, ezért érthető lenne, ha most egy kis lazítás következhetne. Ismerve az előttünk álló feladatokat, nem hiszem, hogy lesz alkalmunk lazításra. Tisztelettel megkérek mindenkit, hogy támogassa vezetőségünk munkáját, és legyen megértő, ha valaki közülünk hibázik, vagy valamilyen feladatával megkésik. Biztosíthatlak Benneteket, hogy az esetleges hibák vagy késések mögött nem nemtörődömség van, hisz vezetőségünk mindent elkövet, hogy szervezetünk minél eredményesebb legyen! 
Itt és most szeretném megköszönni mindenki vállalását, mert eredményeink közös munkánk és összefogásunk eredménye.Kérem, hogy az idén is hasonló elkötelezettséggel végezzék munkájukat, hisz az idén is nagyon sok feladat áll előttünk, amelyek fontosak és meghatározóak szervezetünk jövőjére nézve.
 Meggyőződésem, hogy megvannak a lehetőségeink, erőnk ahhoz, hogy mindezt teljesítsük. Ehhez kérem a Fennvalót, adjon mindnyájunknak erőt, egészséget!
 
Bihari Szabolcs, elnök 
Stockholm, 2013. március 1.
 
Levél az Olvasóhoz

Levél az Olvasóhoz

Kedves Olvasó! 2022. december 27.
Uraji köd / Fotó: Antal József Kedves Híradó Olvasók!
Tovább
Tao Te King

Tao Te King

Könyvespolc 2022. december 27.
Pár útravalót már felpakoltam erre a képzeletbeli könyvespolcra azokból az olvasmányokból, melyek az embert az olvasás örömén túl, mintegy segítőtársként kísérhetik életútján. Szóba került már jó pár meghatározó név, eszme, vallás, de ma álljon itt egy igazi klasszikus, amely immáron…
Tovább
„Tűz-víz-föld-levegő” – Angi István festőművész kiállítása

„Tűz-víz-föld-levegő” – Angi István festőművész kiállítása

Képzőművészet 2022. október 23.
2022 Angi István: Hegyek napsütésben, akril - vászon 2022.07.07 – 08.31. Bárczay kastély galériája, Felsőzsolca. Mintegy két tucat frissen készült olajfestmény és körülbelül ugyanennyi, főleg fából készült kisplasztika fogadja a látogatót Angi István kiállításán. A képek figuratívak, a legelvontabb alkotásokon…
Tovább
Sipos Loránd kiállítása a stockholmi Magyar Házban

Sipos Loránd kiállítása a stockholmi Magyar Házban

Portré 2022. október 23.
Bereczky-Veress Biborka: Bevallom, amikor felhívtam telefonon Sipos Lorándot, még nem ismertem őt és egyetlen festményét sem láttam élőben. Vezetőségi tagunk, Tiglezán Csilla, aki sajnos ma nem lehet jelen, hívta fel a figyelmünk a művész munkáira. Az interneten keresztül megtekinthető sok…
Tovább
„Néha jó az ismeretlenbe menni, mert az ember vágyik rá és sok mindent tanul általa”

„Néha jó az ismeretlenbe menni, mert az ember vágyik rá és sok mindent tanul általa”

Portré 2022. október 23.
Jégkorong kapus, többszörös magyar válogatott, egyben az első magyar játékos, aki az észak-amerikai jégkorong ligák legfelső osztályában játszott (NHL). 2008-ban tagja volt a szapporói jégkorong-világbajnokság győztes csapatának, de részt vett a 2009-es A csoportos jégkorong-világbajnokságon is. Kisgyerekkorban kezdett jégkorongozni, hatévesen…
Tovább

Egyesületek

Hírek a SOMIT háza tájáról… Hagyományaink nyomában

Hírek a SOMIT háza tájáról… Hagyományaink nyomában

Mindössze néhány héttel a rendkívül jól sikerült SOMIT családos tábor után egy hétvége erejéig (2022. október 21. és…
Újra elindulóban az ifik társasága

Újra elindulóban az ifik társasága

A tavaszi közgyűlésen bemutatkozott hat magyar fiatal, akik akkor lelkesen meséltek a jövőbeli céljaikról és arról, hogy miképpen…
Pedagógusok a házban

Pedagógusok a házban

A jó pedagógus olyan, mint a télen a kamrában lógó szárazkolbász, szalámi: minél több van belőle, és minél…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Swish:

Swish


  

 

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Free Joomla templates by L.THEME