A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Hermann Hesse: Sziddhárta

Az emberben megjelenik az idők folyamán egyfajta hívás, amely arra készteti, hogy kizökkenjen a világ káprázatából, énjének folyamatos köreiből, melyekben a hétköznapjaiban próbálja utolérni önmagát és ezáltal egy új nézőpontból lát rá a sorsára és a világában rétegződő valamennyi sorsra és megérti, hogy nyugalmát csak akkor lelheti meg, ha életét a létbe a sors láthatatlan szálaival fűzi bele és ezáltal áttetszővé válik, ahogyan Sziddhárta, hiszen „egy cél lebegett Sziddhárta szeme előtt, egyetlenegy: üressé válni, üressé a szomjúságtól, üressé a kívánságoktól, üressé az álmoktól, üressé az örömöktől és szenvedésektől. Elhalni önmagától, nem válni többé Énné, kiürült szívvel nyugalomra lelni, Énjétől megválva gondolkodni, és nyitottnak lenni a csodára – ez volt a célja.”

Mindennek abszolút aktualitása van az életemben, hiszen a cél előttem is felragyogott jó ideje és hiszem, hogy a bennünket körülvevő zűrzavarból még mindig ez az egyik legjárhatóbb kivezető út, amit bárki magáévá tehet.
Visszatérve az aktualitásra, mielőtt kicsit bővebben beszélnék a könyvről, pár szó szubjektíven erről az útról és a fejlődésről.
Gyakran érzem úgy, hogy eljutok egy bizonyos pontig, ahonnan nincs tovább, és ezzel egyidejűleg gyakran magáról arról a bizonyos hívásról is megfeledkezem, és csak bukdácsolok, esetleg nagyot esek, elveszítve az eszméletem. És éppen ez az esés az, ami továbblendít az utamon, hiszen közvetlenül a zuhanást megelőzően hiába is próbálok a bölcsek szavaira hallgatni, tanulmányozni az esetlegesen fellelhető eddigi bukások leírását, a végén mindenképpen arccal a földön találom magam. Viszont az ebből eredő tapasztalat az, ami megérteti velem, hogy tévutak márpedig nincsenek, csak a fejlődésnek kellemesen felfelé ívelő és alkalmasint mélységesen fájdalmas periódusai.
„A tudás átadható, a bölcsesség azonban nem. A bölcsességet lehet megtalálni, lehet aszerint élni, a sodrásához igazodni, csodákat tenni általa, de kimondani és megtanítani nem lehet.”
Hermann Hesse regénye 1922-ben jelent meg Sziddhárta címmel, az első világháború utáni kiábrándult közhangulatban és egy (régi) új szemléletet idézett és idéz föl, mely megmentheti az emberiséget a zsákutcába jutás reménytelen életérzésétől Buddha tanításai által, újra rátalálva a lemondás, a befelé fordulás, a semleges szemlélődés attitűdjére. Az aktuális értékek megkérdőjeleződnek a műben, az új nézőpontból csak a „gyermekemberek” számára van értelme a hatalomnak vagy a pénznek, mivel egy „útkereső” tekintete előtt mindezek idővel elhalványulnak.
Sziddhárta maga is egy útkereső ebben a történetben, de úgy vélem, ezt a fajta útkeresést az emberiség is éli globálisan a mai napig, eónokban mérve, most és talán mindörökké.
Hesse nem a korszellemre jellemző filozófiai, esetleg teológiai esszék formájában próbál ránk hatni, hanem a szépirodalom lassúbb, meditatív, allegorikus, költői leírásával kalauzol bennünket mélyebb lelki tájakon.
Szinte nem is történik semmi, mégis minden megtörténik.
„Sziddhárta, akinek tulajdonképpeni útkeresése és megvilágosodása a regény cselekménye, eleinte szentként (samanaként) akar élni, miután elhagyja a szülői házat gyermekkori barátjával, Govindával, de hamar rájön, hogy az nem az önmegismerés és a bölcsesség igazi útja, megismerkedik tehát a világgal: kurtizánnal, kereskedővel, egyszerű munkásélettel, az apaság örömével és fájdalmával. Rájön, hogy csak a tudás tanítható, a bölcsesség nem; mert az utóbbi csak tapasztalatból születhet.”
Az „indiai rege”, ahogy a szerző hivatkozik a regényre Buddha életére (is) reflektál sokadjára, de ez valahogy más perspektíva. Még ha egyet is ért Sziddhárta Buddha tanaival, mégsem elégszik meg azzal, hogy egy legyen a tanítványok közül. Megérzi a megváltás és az üdv szubjektív mivoltát, ezzel már a keresztény tanokra utalva, miszerint Jézus ott van mindannyiunkban.
Bukások, szenvedés, a szamszárában megjelenő emberi szerepek fájdalma és minden végsőnek hitt élethelyzetből tapasztalatot gyűjtve újrakezdés, megértés, fejlődés, tisztulás. Emellett igaz, hogy a megvilágosodáshoz vezető utak egyikét tárja elénk a könyv, de sikerül felülemelkednie a vallásokon és eggyé forrasztania a tanításokat. Az egy Isten vagy nevezzük bárhogy „(szeretet, egység, végső harmónia)”, értelmetlenné teszi a tanítások közötti különbségeket.
A regény a 20. századi hippi mozgalmak idején élte valódi reneszánszát, de aktualitásából a mai napig, a könyv születésének századik évfordulójáig sem veszített. Örökérvényű olvasmány.
A kötetet szinte minden nyelvre lefordították, de ami különösen érdekes, hogy 12 indiai nyelvjárásra is.
Valódi szellemi táplálék, ami a mai napig kikerülhetetlen útjelző egy kereső számára.

Kedves Híradó Olvasók!

Kedves Híradó Olvasók!

Kedves Olvasó! 2023. október 05.
Levél az Olvasóhoz Kedves Híradó Olvasók! Tegnap a Városligetben sétáltam, s feltűnt, hogy a fák nagyrészt még zöld lombkoronájába itt-ott már sárga szín vegyül. „Most a ligetbe bolygok délután […] / Levelük a fák az aszfaltra sírják / és csengenek…
Tovább
Előző életek

Előző életek

Könyvespolc 2023. október 05.
Érzékeny visszafogottság és érzelgősség nélküli érzelmek lebegnek a vásznon, lassan, mindenféle sietség nélkül mesélnek nekünk az életről és a sorsról Celine Song koreai filmrendező debütfilmjében, a Past Livesben, mely a Sundance filmfesztiválon mutatkozott be figyelemreméltó szakmai és közönségsikerrel.
Tovább
A VARÁZSLATOS SZÍN

A VARÁZSLATOS SZÍN

Képzőművészet 2023. október 05.
A göteborgi kolorizmus története új megvilágításban Carl Kylberg, Hazatérés, olaj, vászon A meghirdetett kiállítás megtekintését a múzeum állandó anyaga felől kezdtem. Ezért először az emeleti termeket vettem szemügyre. Az egyik ilyen helységbe lépve azon nyomban Carl Kylberg „Hemkomsten” („Hazatérés”) című,…
Tovább
A hazához való ragaszkodás megmarad

A hazához való ragaszkodás megmarad

Portré 2023. október 05.
Nemrégen jelent meg a Híradó hasábjain egy beszélgetésem dr. Sebestyén Gábor nőgyógyász főorvossal, a stockholmi protestáns gyülekezet világi felügyelőjével. Ezt a beszélgetést folytattuk most, amikor 2023 áprilisában Magyarországon járt. A köztünk lévő korkülönbség ellenére, jó barátságunkra tekintettel, beszélgetésünk tegező formában…
Tovább
Egy emigráns-immigráns, aki multikulti külhoni, de magyar – 2. rész

Egy emigráns-immigráns, aki multikulti külhoni, de magyar – 2. rész

Portré 2023. június 28.
Beszélgetések Csernák Mihállyal az életről, a munkáról, a családról, a történelemről és napjaink eseményeiről A svédországi Olofströmben telepedett le 1964-ben, és itt tartózkodott 2010-ig. Mihály nem az ötvenhatosok csoportjának tagjaként, hanem évekkel utánuk érkezett Svédországba, de ugyanazok a feladatok vártak…
Tovább

Egyesületek

A Tavaszi Szél ősszel

A Tavaszi Szél ősszel

Közös tökfaragás A Tavaszi Szél Kulturális Egyesületnél szokásunk, hogy iskolai tanításhoz igazodva őszi és tavaszi félévről, valamint téli…
Négy találkozás. Mád, Göteborg, Tångagärde és Budapest

Négy találkozás. Mád, Göteborg, Tångagärde és Budapest

A budapesti Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábbi nevén: Szent István Egyetem) dísztermében gyűltünk össze ünnepélyesen, boldogan és…
A Kőrösi a tångagärdei házban

A Kőrösi a tångagärdei házban

Már amikor befordulok a házhoz vezető bekötőútra, arra gondolok, most hány kaptárt látok majd a kert túlsó végében.…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Swish:

Swish


  

 

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Free Joomla templates by L.THEME