A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége augusztus 23-án tartotta nyári közgyűlését Tångagärdén. Meleg nyárutói nap volt, és örömmel láttuk, hogy ez alkalommal különösen sok küldött érkezett az ország több mint 30 egyesületéből.

 

 Augusztusi közgyülés
 Fotó: Bitay Zsolt


 
Bihari Szabolcs elnöki beszámolójában a következő helyzetelemzéssel szolgált a közgyűlésnek: 

 

 

1. Tagság és egyesületek.
A SMOSZ taglétszáma továbbra is 5200-5400 körül mozog. Ez azért fontos, mert az állami támogatást adminisztráló Ungdomsstyrelsen kritériumai között továbbra is fontos a taglétszám. Fokozottabb figyelmet fognak a jövőben fordítani a pontos egyesületi nyilvántartásra.
Az elmúlt hónapok azt mutatják, hogy az egyesületek különböző intenzitással dolgoznak: legtöbbjük sokféle és gyakori programmal várja tagjait, mások ritkábban tartanak rendezvényeket. Sajnos továbbra is gondot jelent a vezetőségek fiatalokkal való felpótlása, pedig mindenütt szükség lenne új munkaerőre, friss ötletekre, kezdeményező lendületességre. Némely egyesület belső nyugalmát személyes konfliktusok zavarták meg, amelyeket azonban sikerült mindenki megelégedésére elsimítani. Tanulságként érdemes elismételni a régi tapasztalatot: csak az egymás iránt tanúsított megértés és kölcsönös tisztelet vezethet eredményre.

 

2. Rendezvények
A SMOSZ által kiemelten támogatott nyári rendezvények (az Önképzőkör és a SOMIT tábora, valamint az anyanyelvi tábor) az idén is jól sikerültek. Külön dícséret illeti a göteborgi rendezésű hu.se.t nevű magyar hetet. Az őszi félév központi rendezvényeinek összeállításában az a szempont vezérelte a SMOSZ-t, hogy az egyre szűkülő anyagi keretek ellenére is változatos és színvonalas előadásokat biztosítson az érdeklődőknek. Gyakorlattá vált, hogy hosszabb távon kell tervezni, hiszen ily módon több előadóval lehet kapcsolatba lépni, és az alkalkas ajánlatok jó előre kiválaszthatók. Ennek köszönhetően a 2009-es tavaszi műsorok szervezése már javában folyik.

 

3. Magyar Házak helyzete
A gondnokságok beszámolói alapján mind a stockholmi, mind a kristianstadi Magyar Ház folyamatos karbantartása jól működik. Ennek köszönhetően az épületek valóban otthonai a mindenkori rendezvényeknek, befogadói az egyesületeknek és meghívottaknak. Ezen a nyáron főleg a kristianstadi ház szorult nagyobb felújításra; a kölcsön törlesztése ennek ellenére sem szünetelt. Az ingatlanok karbantartását irányító és végző gondnokságok ezúttal is méltán kiérdemelték mindannyiunk hálás elismerését.


 
4. Gazdasági helyzet
Az országos szövetségnek az állami támogatást az Ungdomsstyrelsen folyósítja. A támogatás egy részét a taglétszám arányában állapítják meg, másik részét azonban pályázatok formájában kell majd elnyernünk különböző célirányos tevékenységekre. Az egyesületek ezentúl szintén pályázati úton igényelhetik az eddigi támogatást a SMOSZ-tól. A SMOSZ tagdíjának 6 koronáról 10-re való emelését az Ungdomsstyrelsen szorgalmazta. Továbbra is fontos, hogy az egyesületek idejében befizessék tagdíjaikat a központi pénztárba. Örömmel közölhetjük, hogy sikerült magyarországi pályázaton 45 ezer koronát elnyernünk, ami részben enyhíti a csökkenő svéd állami támogatás okozta anyagi nehézségeinket. Ennek köszönhetően költségvetésünk továbbra is egyensúlyban van.

 

5. Híradó, honlap
A júniusi összevont Híradó-számban Újvári Tünde eddigi főszerkesztő leköszönt. Hosszú éveken át végzett áldozatos munkájáért vezetőségünk, egész magyar közösségünk nevében mondunk köszönetet Tündének. A lap szerkesztését Sántha Ferenc vezetésével egy új szerkesztőbizottság – Kádár Dóri, Kecskés Andrea, Sántha Judit, Szurkos Koch Enikő - vállalta el, Bitay Zsolt pedig elkészítette a Híradó internetes változatát (http://hirado.smosz.org).A honlap működtetését továbbra is Kormos László végzi.

 

6. Lobbytevékenység
A Benes-dekrétumok megerősítése ellen szervezett tiltakozó akciónk jól sikerült. Köszönet a stockholmi egyesületeknek a tüntetés megszervezéséért.

 

7. Kapcsolattartás
A Svédországi Protestáns Gyülekezeti Közösséggel folytatjuk a kapcsolataink javítását célzó párbeszédet. A NYEOMSZSZ munkájában folyamatosan részt veszünk. Együttműködési javaslattal fordult hozzánk a Rákóczi Alalpítvány; ezt a vezetőség - eddigi kiváló munkájukra való tekintettel – örömmel elfogadta. A debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola érdeklődött az iránt, hogy részt tudnánk-e venni a 2009-ben rendezendő, Svédországot is bemutató szemináriumukon. Szeptember elején kerül sor a NYEOMSZSZ közgyűlésére, ezúttal Felsőpulyán, Ausztriában. Ugyancsak szeptemberben (16-18 között) kerül sor a nyugat-európai anyanyelvi konferenciára Tångagärdén. Az ősz folyamán Németh Zsolt, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke látogat Svédországba. Novemberben Gál Kinga európai parlamenti képviselő asszony meghívására egy NYEOMSZSZ-küldöttség tagjaiként Strassbourgba készül néhány tisztségviselőnk.

 

8. őszi programok
Központi meghívottaink lesznek: a Magyar Versmondók Egyesületének tagjai ( Dalol a honvágy című Wass Albert-emlékműsor) szeptemberben, majd Dr. Gecse Géza történész és Bálint Márta színművésznő (Jókai Anna: Én, Szegény Sudár Anna c. monodrámája) októberben, aztán a Szabad Ötletek Színháza Budapestről (Szeretlek, Mikulás!) decemberben.

 

 
Bihari Szabolcs és dr. Iklódy Gábor - Fotó: Somlyói F. István


Az elnöki beszámoló után folytatódott a további napirendi pontok megbeszélése: a pénztári beszámoló (Aluuan Gabriella), jelentés az Ungdomsstyrelse konferenciájáról (Markó László és dr. Iklódy Gábor Magyarország svédországi nagykövete), a központi rendezvényekről szóló összefoglaló (az Önképzőkör nyári táboráról - Sántha Judit, a cserkészek tevékenységéről - Gorzó Lindroos Tünde, a SOMIT táborairól - Kádár Dóri, valamint az anyanyelvi táborról - Tompa Sinai Enikő). A Magyar Házakról is részletes jelentéseket kapott a közgyűlés: a kristianstadiról Molnár Gergely, valamint Tóth István, a stockholmiról Mihály Ferenc és Szöllősi Jolán számolt be.

 

Külön napirendi pontként szerepelt annak a levélnek a megbeszélése, amelyet egy tagunk juttatott el többek között a SMOSZ vezetőségéhez, tagegyesületeihez, a Híradóhoz , a NYEOMSZSZ tagegyesületeihez, valamint Magyarország svédországi nagykövetségének. A közgyűlés nem értett egyet a levélben megfogalmazott állításokkal, vádakkal, annál is inkább, mert az nem tartalmazott javaslatokat a levélíró által kifogásolt jelenségek orvoslására. Részben a levél kapcsán, részben pedig az időnkénti önvizsgálat igényéből fakadóan a résztvevők kiértékelték az országos szövetség eddigi munkáját, eredményeit és irányultságát. A hozzászólásokból kiderült, hogy a közgyűlés elégedett a SMOSZ és vezetősége eddigi munkájával, egyetért annak cselekvési programjával, és nem kívánja más irányba terelni, más alapokra helyezni, más célkitűzéseknek alárendelni a tevékenységét, hiszen az megegyezik az alapszabályban rögzítettekkel. A közgyűlés elvetette azt is, hogy a vezetőségi tagok esetleges titkosszolgálati múltját vizsgálni kellene.


A Híradó új szerkesztőbizottságából Sántha Ferenc és Kádár Dóri mutatkoztak be a közgyűlésnek. Arra kérték az egyesületek képviselőit, hogy beszámolóikkal, ötleteikkel, javaslataikkal továbbra is forduljanak bátran a különböző rovatok szerkesztőihez.


Az alapszabály módosítására beérkezett javaslatokat a közgyűlés – az alapszabály-módosító bizottság javaslatára - elvetette, így továbbra is érvényben van az utoljára 2007 augusztusában módosított alapszabály.
A közgyűlés jelölőbizottsági tisztségéből felmentette Szilasi Évát és Nagy Emőkét; helyükre Rosenheim Ilonát és Szalai Gere Zsuzsannát választotta. A többi három tag Bokor Domokos ,Spuller György és Török Ernő. Ők ötön fognak immár neki a 2009-es tavaszi tisztújító közgyűlés jelölőlistája előkészítésének.


A Karinthy Frigyes halálának 70. évfordulója alkalmából Stockholmban elhelyezendő emléktábla elkészítéséhez anyagi garanciát vállalt a SMOSZ. Döntés született továbbá egy, a Híradóban meghírdetendő ilyen célú gyűjtési akció megindításáról is.


A közgyűlés építő, baráti hangulatban zajlott le. Jó volt megtapasztalni, hogy milyen sok lelkes ember tevékenykedik egy akarattal kis közösségünk megmaradásán és épülésén, hogy egymás iránti tisztelettel és bizalommal át lehet hidalni a nézetkülönbségeket és meg lehet találni a közös nevezőt. Köszönjük ezt minden résztvevőnek. A szíves vendéglátásért pedig köszönet a Ljungby-i egyesületnek.


Híradó

Levél az Olvasóhoz

Levél az Olvasóhoz

Kedves Olvasó! 2022. december 27.
Uraji köd / Fotó: Antal József Kedves Híradó Olvasók!
Tovább
Tao Te King

Tao Te King

Könyvespolc 2022. december 27.
Pár útravalót már felpakoltam erre a képzeletbeli könyvespolcra azokból az olvasmányokból, melyek az embert az olvasás örömén túl, mintegy segítőtársként kísérhetik életútján. Szóba került már jó pár meghatározó név, eszme, vallás, de ma álljon itt egy igazi klasszikus, amely immáron…
Tovább
„Tűz-víz-föld-levegő” – Angi István festőművész kiállítása

„Tűz-víz-föld-levegő” – Angi István festőművész kiállítása

Képzőművészet 2022. október 23.
2022 Angi István: Hegyek napsütésben, akril - vászon 2022.07.07 – 08.31. Bárczay kastély galériája, Felsőzsolca. Mintegy két tucat frissen készült olajfestmény és körülbelül ugyanennyi, főleg fából készült kisplasztika fogadja a látogatót Angi István kiállításán. A képek figuratívak, a legelvontabb alkotásokon…
Tovább
Sipos Loránd kiállítása a stockholmi Magyar Házban

Sipos Loránd kiállítása a stockholmi Magyar Házban

Portré 2022. október 23.
Bereczky-Veress Biborka: Bevallom, amikor felhívtam telefonon Sipos Lorándot, még nem ismertem őt és egyetlen festményét sem láttam élőben. Vezetőségi tagunk, Tiglezán Csilla, aki sajnos ma nem lehet jelen, hívta fel a figyelmünk a művész munkáira. Az interneten keresztül megtekinthető sok…
Tovább
„Néha jó az ismeretlenbe menni, mert az ember vágyik rá és sok mindent tanul általa”

„Néha jó az ismeretlenbe menni, mert az ember vágyik rá és sok mindent tanul általa”

Portré 2022. október 23.
Jégkorong kapus, többszörös magyar válogatott, egyben az első magyar játékos, aki az észak-amerikai jégkorong ligák legfelső osztályában játszott (NHL). 2008-ban tagja volt a szapporói jégkorong-világbajnokság győztes csapatának, de részt vett a 2009-es A csoportos jégkorong-világbajnokságon is. Kisgyerekkorban kezdett jégkorongozni, hatévesen…
Tovább

Egyesületek

Hírek a SOMIT háza tájáról… Hagyományaink nyomában

Hírek a SOMIT háza tájáról… Hagyományaink nyomában

Mindössze néhány héttel a rendkívül jól sikerült SOMIT családos tábor után egy hétvége erejéig (2022. október 21. és…
Újra elindulóban az ifik társasága

Újra elindulóban az ifik társasága

A tavaszi közgyűlésen bemutatkozott hat magyar fiatal, akik akkor lelkesen meséltek a jövőbeli céljaikról és arról, hogy miképpen…
Pedagógusok a házban

Pedagógusok a házban

A jó pedagógus olyan, mint a télen a kamrában lógó szárazkolbász, szalámi: minél több van belőle, és minél…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Swish:

Swish


  

 

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Free Joomla templates by L.THEME