A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Az Őrszavak-Custos Magyar Anyanyelvápolók Egyesületének beszámolója a 2022-es évről

tabori besz 1

Az egyesület vezetősége töretlen lelkesedéssel dolgozott az elmúlt évben is, hogy minél jobban teljesíthesse kitűzött céljait, ápolja, fejlessze szeretett anyanyelvünket. Munkánk eredményesnek tűnik, a legfontosabb tevékenységünk, a Kékvirág anyanyelvi tábor világjárvány okozta, két alkalommal történt kényszerű szüneteltetésének ellenére is. Decemberben a 2023-as Kékvirág tábort előkészítő ZOOM- os megbeszélésen az egyesület vezetőségén kívül a nevelők, kisegítők is részt vettek.
A vezetőség munkájában, hála a technika fejlődésének, nem okozott fennakadást az, hogy személyesen csak ritkán találkozhattunk. A Kékvirág Honlap Tompa Orsolyának köszönhetően fennakadás nélkül működött, a tábor iránt érdeklődők minden fontos változásról tudomást szerezhettek


A SMOSZ hivatalos lapja, a Híradó adta lehetőséget is kihasználjuk. Hasábjain Tóth Ildikó, az Őrszavak rovat szerkesztője nemcsak az egyesületben történtekről értesít, hanem folytatja a svédországi érdekességek, népi, étkezési szokások ismertetését.
Az év folyamán több alkalommal is felhívtuk a tagság figyelmét arra, hogy mennyire fontos, hogy senki se feledkezzen meg a tagsági díjak befizetéséről, lévén ez az egyetlen bizonyíték létezésünkre és folyamatos működésünkre. Mivel állami támogatást csak működő egyesületek kapnak, ha nincs meg az előírt létszám, az elmarad. Sok gondot okoz ez a táborok szervezésében, sok felesleges gondtól lehetne megszabadítani a lelkes szervezőket, ha a kedves szülők megértenék a tagsági díj befizetésének fontosságát.
Nem győzzük hangsúlyozni, mekkora hálával tartozunk a tábor személyzetének, akik szabadságukból lefaragott napokat áldoznak, illetve munkahelyükről fizetés nélküli szabadságot kivéve segítenek a Kékvirág tábornak, hogy teljesen ingyen oktassák, neveljék, szórakoztassák, kiszolgálják csemetéinket.
Bár a tábor szervezésére is rányomta bélyegét a világgazdaság helyzete, mégis örömmel jelenthetem, hogy az idén is sikerült „összehozni” ezt a tábort. Részletesebben a tábori beszámolóban beszélünk erről.
A SMOSZ legutóbbi Közgyűlésén megválasztott vezetőség kijelölte a feladatokat. Egyesületünk elnökét, Tompa Annát kérték fel, legyen a SMOSZ oktatásért felelős csoport összehívója, a Hällebärga Tábortanya gondnokságának tagja. Egyesületünk vezetőségének ajánlására, tanácsára Tompa Anna Dorogi Lászlót kérte fel a hétvégi gyermekfoglalkozások nyilvántartására, az oktatók összefogására.
Az Egyesület pénztárát Lőrincz Lázár kezeli. Pontosan és szakszerűen.
Az Őrszavak Egyesület megtartotta a hagyományosan a Kékvirág anyanyelvi tábor záróünnepségére időzített Tisztújító Közgyűlését.
Az Egyesület vezetőségének mandátuma lejárt. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót és felmentette a leköszönő vezetőséget a felelősség alól. Megválasztotta az új tisztségviselőket. Elnök Tompa Anna, a pénztáros Lőrincz Lázár, a vezetőség tagjai ábécé sorrendben: Johansson Erika, Juhász Edit, Marosi Zsolt, Sebestyén Marianna, Tompa Andrea, Tompa Orsolya, Tóth Ildikó, külső munkatársak: Bogács Nóra és Császár Sándor, könyvvizsgálók: Bihari Szabolcs, Farkas Árpád.

Írta: Tompa Anna és Tóth Ildikó


Tábori beszámoló

 

tabori besz 2

 

A 26. Kékvirág tábor beszámolóját Lázár Ervin szavaival kezdeném: „A gyermekkorban hallott történetek együtt növekszenek velünk: virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket.”
Igen, hiszem, hogy a táborban töltött napok emléke magocskaként ágyazódik be gyermekeink lelkébe, megfogan, virággá, majd gyümölccsé növekszik. És, ha ez a magocska kicsit is szebbé teszi az életet, munkánk nem volt hiábavaló.
A tábor nyelve magyar, így játszva, sportolva, énekelve erősödik meg gyermekeinkben a magyar nyelvhez kötődés, az igény kultúránk megismerésére. A táborban részt vevő gyermekek számára fontosnak tartjuk az elméleti oktatás mellett személyiségük, értelmük, (intellektusuk) fejlesztését, erősítését. Mint tudjuk, a kétnyelvűség elősegíti ezt. Mindig ezen szempontokra alapozva állítjuk össze napi programunkat.

 

tabori besz 3


A délelőtti foglalkozás a tábor aktuális témájához kapcsolódik. Az idei, Petőfi Sándor élete, a hozzá kapcsolódó társadalmi korrajz, történelmi események ismertetése volt.
A délutáni foglalkozás programjának összeállításakor hét értelem (intelligencia) fejlesztő gyakorlatot tartottunk szem előtt:
• Személyi (intraperszonális) – „Ki mit tud?”
• Társas (Interperszonális) – Hét próba
• Zenei (muzikális) – közös éneklés
• Nyelvi (verbális) – nyelvi játékok, feladatok, keresztrejtvények, találós kérdések készítése, megoldása, írásgyakorlásként titkos levelezés, naplóvezetés
• Ésszerű (logikai) – Számháború
• Képi (vizuális) – festés, kézművesség, gyöngyfűzés
• Mozgás (Kinesztézia) – tánc, nyilazás, kenuzás, úszás, labdajátékok
Tulajdonképpen ezen szempontok szerint alakítjuk táborunk mindennapjait.

tabori besz 4


A tábor első napját, a pénteket még nem nevezhettük igazi kezdőnapnak, szinte észrevétlenül eltelt: az érkező gyerekek fogadása, ismerkedés, a szobai helyek elfoglalása, kipakolás, rendezés, titkos levelezőtársak választása, a tábor szabályainak ismertetése zajlott.
A tábor hivatalos megnyitására szombaton reggel, az ünnepélyes zászlófelvonással került sor. A tábor lelkésze és vezetője tartott beszédet, melyeket a tábor hagyományos programpontjai követtek: ébresztő, tisztálkodás, sorakozó, rövid áhítat, reggeli, szobarendezés, melyet az arra kijelölt felelősök fali táblázaton értékeltek mosolygós vagy szomorú, szerencsére nagyon ritkán síró fejecskékkel. Közös énektanulás, tízóraival (étkezés) megszakított csoportfoglalkozás. Sorakozó, ebéd, egyórás csendes pihenő. A délutáni programok (az igen kedvelt Számháború, Hétpróba, kenuzás, fürdés, áfonyaszedéssel vidámított séta) időpontjait az időjárás szeszélyeihez igazítottuk. A hagyományos, időjárástól független programokat rendben megtartottuk: „Ki mit tud?” – bemutató, diszkó. Az időjárás az idén nem volt igazán kedvező, a szabadidős programokon is változtatni kellett, így a közkedvelt röplabda helyett filmnézéssel vigasztalódtunk. A nagyobbak a Kincsem című magyar filmet, a kisebbek rövid természetismertető filmeket láttak. A délutáni program után a gyerekek visszakapták a telefonjaikat, egy óra állt a rendelkezésükre, hogy élményeiket elmeséljék a szüleiknek, barátaiknak. Vacsora, mosakodás, lefekvés előtt kötetlen beszélgetés a szobatársakkal, a kicsiknek esti mese, csodatea, villanyoltás.
A tanulóórák alatt a nagyobbak Petőfi életútját járták be, boncolgatták egyes stációit. A kisebbek csoportja János vitézzel ismerkedett, harcaiban „segédkeztek”. Idei táborunk új programmal is gazdagodott, a magyarországi M5 televízió főszerkesztőjének, Békési Jánosnak és feleségének, Anikónak köszönhetően. Anikó a kézműves foglalkozások alatt gyöngyfűzésre tanított, lehetőséget adva ezzel a Petőfi ihlette kokárdák, párták készítésére. Maga a tevékenység, meg az elkészült csodaszép munkák elbűvölték a gyerekeket. János hozzáértő filmezése segített megörökíteni a tábor életét, melyet interjúk, életmozzanatok tesznek érdekesebbé, reméljük, a tévécsatornán keresztül sok érdeklődőhöz elviszik a tábor eszmeiségét. (szept. 10 16,30 M5)
A filmezés mellett János bemutatott egy, stábja által készített újabb programlehetőséget, mely itt, Svédországban, a sok tó, folyóvíz, tenger hazájában nagyon is időszerű és hasznos szabadidős foglalkozást kínál a gyerekeknek, ifjaknak. Ez a Bevezető a horgászat, a természetjárás titkaiba. Ehhez az általuk képviselt Alapítvány teljes horgászfelszerelésekkel, és a horgászat, illetve természettudományokat bemutató rövidfilmekkel gazdagította, gyarapította táborunk állományát. Ünnepélyes ígéretet téve, hogy lehetőségeik szerint ők is állandó tagjai lesznek a Kékvirág csapatának.

tabori besz 5


És, ha már stábról esett szó, hadd mutassam be sorra az idei táborban dolgozó felnőtt, illetve ifi csapatot, akik szűkre szabott pihenőszabadságukból tíz napot ránk áldoztak. Sőt, volt olyan, aki fizetés nélküli szabadságot vett ki miattunk. Sokan eredeti szakmájuktól teljesen eltérő munkát vállalva utaztak ide, hogy együtt munkálkodjunk gyermekeink magyar azonosságának (identitásának) erősítésén, kultúránk továbbadásán.
Nem, nem fontossági sorrendben, hiszen mindenki munkája egyformán fontos, mint egy finom gépezet alkatrészei. Mint ahogy minden rugó, csavar, fogaskerék egyformán fontos része egy órának ahhoz, hogy az működni tudjon.
Tompa Orsolyát említem mégis elsőnek, hiszen ő a tábor alapembere. Az általam megkezdett munka mind szellemi, mind gyakorlati részét ő folytatja. Egyesületi munkája folyamatos és mondhatni állandó, hiszen a tábor záróünnepsége másnapján már elkezdődik a következő tábor előszervezése, mely az év folyamán sokszorozódik: hirdetés, támogatási kérelmek, pályázatok felkutatása, beadása, utaztatások, élelmiszer, ellátás beszerzésének megtervezése, lelevelezése stb.
Az aktuális tábor személyzetének toborzása nagyjából egyesületi vezetőségi csapatmunka, de programja, „megálmodása”, jószerint még rám hárul, igaz, minden alkalommal a tábor „munkacsapatával” egyeztetve alakul és formálódik.
Idei munkacsapatunk a következő feladatokat látta el: oktatás, kézművesség, sport, ének, zene és tánctanítás, élelmezés, lelki és szellemi gondozás, díszletezés, takarítás, gyógyítás, karbantartási munkálatok.
• Ákszin Erika könyvelő/ Sepsiszentgyörgy, Erdély, élelmezés
• Békési Anikó, pedagógus, Budapest, Magyarország, kézművesség
• Békési János, filmes szakember, Budapest, Magyaro filmezés, kézművesség, horgászat
• Csáki Barbara pedagógus, Kézdivásárhely – Erdély, oktatás
• Ézsiás Anikó, főkönyvtáros, Budapest, Magyarország, ellátás
• Dr. Farkas Árpád, fogorvos, Budapest, Magyarország, tábori orvos, kézművesség
Tábori karbantartó
• Dr. Juhász Edit főorvos, Uppsala, Svédország tábori orvos, tábori takarító
• Marosi Zsolt, mérnök, Sepsiszentgyörgy, Erdély, ellátás
• Mezei Enikő óvodapedagógus Göteborg, Svédország, oktatás
• Ph. Dr. Palcsó Attila, lelkész, Hetény, Szlovákia lelki gondozás, zene és énekoktatás
• Sebestyén Marianna, pedagógus, Dunaújv., Magyaro, oktatás
• Szalkai Beatrix óvónő, Sävsjö, Svédország, oktatás
• Tompa Anna, képzőművész, Ulricehamn, Svédország, táboralapító, mindenes
• Tompa Orsolya, cégfejlesztő, Jönköping, Svédország, táborszervező, mindenes
• Tóth Attila, mérnök, Fotksal, Svédország, ellátás
• Varga Adrienn pszhichopedagógus, Székelyudv. Erdély, oktatás
• Vizi Róbert, programozó, Csíkszereda, Erdély, oktatás

Ifi vezetők:

• Herczegh Emília, Uppsala
• Marosi Nóra, Kézdivásárhely,
• Tompa Johansson Erika, Jönköping
• Gálfalvi Patrik, Ulricehamn
És végül, Lázár Lőrincz, az ellátásért felelős, és Tóth Ildikó, a nyelvi játékfeladványok készítője. Ez alkalommal mindketten „távirányítással” vettek részt a munkánkban.
Volt még két lelkes és szolgálatkész kisangyal kisegítőnk, sok gyerek vigasztalója, pajtása, táborunk hangulatának emelője, Magor és Dino nevű kutyusok képében.
És végül, immár utolsó sorban, egy kerékpár-roncsból némi nyírfaág segítségével született alkotás, ő a tiszteletbeli tábori beszerzőnk, a hällebärgai KÉK IRINGÓ.
Táborunk megszervezése, megvalósítása nem jöhetett volna létre a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a Bethlen Gábor Alapítványnak, valamint a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének anyagi támogatása nélkül. Nagyon szépen köszönjük, Egyesületünk, az Őrszavak, és a Kékvirág Anyanyelvi tábor résztvevői nevében.
Megköszönve munkatársaink odaadó munkáját, türelmét és kitartását, azzal a reménnyel és hittel búcsúzunk, hogy együttlétünk mindannyiunk lelki épülését, gazdagodását szolgálta, és Isten áldását visszük magunkkal.
Jövőre veled/veletek, ugyanitt!
Írta: Tompa Anna és Tompa Orsolya

Kedves Híradó Olvasók!

Kedves Híradó Olvasók!

Kedves Olvasó! 2023. október 05.
Levél az Olvasóhoz Kedves Híradó Olvasók! Tegnap a Városligetben sétáltam, s feltűnt, hogy a fák nagyrészt még zöld lombkoronájába itt-ott már sárga szín vegyül. „Most a ligetbe bolygok délután […] / Levelük a fák az aszfaltra sírják / és csengenek…
Tovább
Előző életek

Előző életek

Könyvespolc 2023. október 05.
Érzékeny visszafogottság és érzelgősség nélküli érzelmek lebegnek a vásznon, lassan, mindenféle sietség nélkül mesélnek nekünk az életről és a sorsról Celine Song koreai filmrendező debütfilmjében, a Past Livesben, mely a Sundance filmfesztiválon mutatkozott be figyelemreméltó szakmai és közönségsikerrel.
Tovább
A VARÁZSLATOS SZÍN

A VARÁZSLATOS SZÍN

Képzőművészet 2023. október 05.
A göteborgi kolorizmus története új megvilágításban Carl Kylberg, Hazatérés, olaj, vászon A meghirdetett kiállítás megtekintését a múzeum állandó anyaga felől kezdtem. Ezért először az emeleti termeket vettem szemügyre. Az egyik ilyen helységbe lépve azon nyomban Carl Kylberg „Hemkomsten” („Hazatérés”) című,…
Tovább
A hazához való ragaszkodás megmarad

A hazához való ragaszkodás megmarad

Portré 2023. október 05.
Nemrégen jelent meg a Híradó hasábjain egy beszélgetésem dr. Sebestyén Gábor nőgyógyász főorvossal, a stockholmi protestáns gyülekezet világi felügyelőjével. Ezt a beszélgetést folytattuk most, amikor 2023 áprilisában Magyarországon járt. A köztünk lévő korkülönbség ellenére, jó barátságunkra tekintettel, beszélgetésünk tegező formában…
Tovább
Egy emigráns-immigráns, aki multikulti külhoni, de magyar – 2. rész

Egy emigráns-immigráns, aki multikulti külhoni, de magyar – 2. rész

Portré 2023. június 28.
Beszélgetések Csernák Mihállyal az életről, a munkáról, a családról, a történelemről és napjaink eseményeiről A svédországi Olofströmben telepedett le 1964-ben, és itt tartózkodott 2010-ig. Mihály nem az ötvenhatosok csoportjának tagjaként, hanem évekkel utánuk érkezett Svédországba, de ugyanazok a feladatok vártak…
Tovább

Egyesületek

A Tavaszi Szél ősszel

A Tavaszi Szél ősszel

Közös tökfaragás A Tavaszi Szél Kulturális Egyesületnél szokásunk, hogy iskolai tanításhoz igazodva őszi és tavaszi félévről, valamint téli…
Négy találkozás. Mád, Göteborg, Tångagärde és Budapest

Négy találkozás. Mád, Göteborg, Tångagärde és Budapest

A budapesti Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábbi nevén: Szent István Egyetem) dísztermében gyűltünk össze ünnepélyesen, boldogan és…
A Kőrösi a tångagärdei házban

A Kőrösi a tångagärdei házban

Már amikor befordulok a házhoz vezető bekötőútra, arra gondolok, most hány kaptárt látok majd a kert túlsó végében.…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Swish:

Swish


  

 

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Free Joomla templates by L.THEME