A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja
 

Tovább erősödik a NYEOMSZSZ képviseleti és kezdeményező szerepe

 

2009 szeptember 5-én a prágai Nemzetiségek Házában tartotta rendes évi közgyűlését a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ). A gyűlés lebonyolításában jelentős részt vállaltunk mi, svédországiak: a gyűlésvezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és pénztárost közülünk választották. A gyűlés megszervezésében sokat vállalt Bihari Szabolcs. A svédországiakat Bihari Szabolcs NYEOMSZSZ alelnök, Blénessy Emese NYEOMSZSZ pénztáros, Blénessy Zoltán NYEOMSZSZ jelölőbizottsági tag, Kovásznay Ádám és Tompa Anna küldöttek képviselték.

 

Dr. Deák Ernő elnöki beszámolójában kiemelte
a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF)
megbízásából alakult Szórvány Munkacsoport létrehozását és a
NYEOMSZSZ szervezeti bekapcsolódását. Nagy Gábor felvétele

 

A vezetőségi beszámolókat Deák Ernő NYEOMSZSZ elnök általános bevezetője indította. Sok dolga volt a Klement Kornél által vezetett kisebbségvédelmi munkacsoportnak. A tavaly novemberi strasbourgi tanulmányút tapasztalataival felvértezve elsősorban a szlovákiai magyarság ügyében fogalmazott meg és küldött el az illetékeseknek számtalan tiltakozó levelet ez a csapat.

A magyar országgyűlés égisze alatt működő KMKF (Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma) Szórvány Munkacsoportjának alelnökévé Klement Kornélt választották. Feladatuk a szórványkérdés szakmai jellegű, átfogó és célorientált vizsgálata, szakmai javaslatok megfogalmazása és koncepció készítése.


A Wurst Erzsébet által irányított oktatási csoport magyarságismereti, tanítás-módszertani internetes folyóiratot indított Őrszavak címmel. Ez komoly összefogás eredménye: a nyugati szórványban élők munkáját a győri tanítóképző főiskola tanára, Kovátsné Németh Mária, valamint a kolozsvári Székely Győző szakértelme segítette. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy a munkatársak között kanadai, brazíliai magyarországi is van, akkor nyugodtan kijelenthetjük, sikerült ebben a virtuális világban összefogni a magyarságot. Hiánypótló ez a honlap: tanító, tanuló, szülő és szakavatott egyaránt a neki éppen szükséges segítséget, segédanyagot találja meg, ha a http://www.nyeomszsz.org/orszavak címre kattint a világhálón. Számunkra külön öröm, hogy a honlap alapjait a tavalyi őszi, a NYEOMSZSZ által kezdeményezett tångagärdei tanácskozáson rakták le a világ minden pontjáról ideérkezett magyar pedagógusok. Ez a munkacsoport úgy igyekszik megszervezni az anyanyelvi oktatók győri továbbképzőjét, hogy arra lehetőleg mindenki eljusson. Ezért a továbbiakban egyik évben júniusban, a másik évben augusztusban tartják a továbbképzőt.


A NYEOMSZSZ pénzügyei rendben vannak. Sikeres pályázásoknak köszönhetően a tagszervezetek anyagi segítséget kaphattak, és a közgyűlés költségeinek a fedezésére is sikerült anyagi forrásokat találni. Ez azt jelenti, hogy az utazási és egyéb költségeket a NYEOMSZSZ fizette, a SMOSZ-t semmilyen pénzügyi kiadás nem terhelte.


A tagszervezetek beszámolóiból kiderült, hogy sok a közös gond. Legtöbb helyen a tagság mozgósítása a legnehezebb feladat.


A svájci magyarok eddig megfigyelői minőségben vettek részt a NYEOMSZSZ gyűlésein. Prágában kérték, vegyük fel őket is rendes tagnak. Kérésüket a közgyűlés közfelkiáltással elfogadta. Ezzel tizennégyre emelkedett a NYEOMSZSZ tagszervezetek száma. A franciaországi magyaroktól is érkezett megkeresés. Az innen kapott anyagot nem találta megfelelőnek a közgyűlés. Mivel a Franciaországban élők bekapcsolódását fontosnak tartjuk, a közgyűlés megbízta a vezetőséget, keressenek olyan franciaországi magyar egyesületeket, akiket be lehetne vonni a közös munkába.


A nyolc éve alakult NYEOMSZSZ komoly munkájával mára elérte, hogy a Kárpát-medencei döntéshozók ezt a szervezetet tartják mérvadónak a nyugat-európai magyarság körében. Ez különösen fontos lehet a nagy többség által várt és remélt jövő évi kormányváltás után. Határozott, egységes fellépéssel végre rendezni lehetne a kettős állampolgárság kérdését.

 

Kovásznay Ádám

 

Levél az Olvasóhoz

Levél az Olvasóhoz

Kedves Olvasó! 2021. július 07.
Kedves Híradó Olvasók! Kicsi fehér templomotokba Most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templom-padokba A holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink, Szemükbe biztatás vagy vád: Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát! Így hangzanak Reményik Sándor Templom és…
Tovább
Vipassana naplók # 2

Vipassana naplók # 2

Könyvespolc 2021. július 07.
Fénydagály (Hétfő reggeli derengés) Én, enyém. Ekörül forog minden. Minden, ami fanyar és haragos és tűz. A mindennapos rituálék tartják egyben a rendszert. Ha bármelyik apró összetevő elmarad, akkor szépen, fokozatosan szétmállik a kiegyensúlyozottság. Sötét kockák lebegnek a levegőben és…
Tovább
Cigonya II.

Cigonya II.

Képzőművészet 2021. július 07.
Középiskolás koromban már valamilyen ismeretségben lehettem a művésszel. Így kellett lennie, mert emlékszem a kitéglázott kis udvarra, ott, abban a sarki házban, ahol Tihamér lakott. A Kőrös-híd felé lehetett arra kijutni. A kis ház még kisebb melléképületében Tihamér nagynénje lakott.…
Tovább
Kolozsvári Magyar napok – Beszélgetés Gergely Balázzsal

Kolozsvári Magyar napok – Beszélgetés Gergely Balázzsal

Portré 2021. július 06.
Úgy éreztem, a kulturális-közéleti szervezéssel talán többet adhatok vissza a közösségemnek azokból a szellemi javakból, amelyeknek legfőképpen azáltal lettem birtokosa, hogy magyarnak születtem. 1977-ben született Kolozsváron. Régész, történész, közösségszervező, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke. Nős,…
Tovább
Talpalatnyi magyar föld Svédországban

Talpalatnyi magyar föld Svédországban

Portré 2021. április 03.
A Stockholmi Magyar Háznak felbecsülhetetlen szellemi és gazdasági értéke van. Amikor annak idején sikerült megvásárolni, a svédországi magyarság úgy érezte, hogy ez egy talpalatnyi magyar föld Svédországban. Nem véletlenül… A Magyar Ház legfrissebb beruházási munkálatainak (tetőcsere) köszönhetően az épület készen…
Tovább

Egyesületek

Új szelek a Tavaszi Szélnél

Új szelek a Tavaszi Szélnél

Sok minden nem úgy alakult a tavalyi és az idei évben, mint ahogy megszoktuk, és ahogy a terveink…
Bemutatkoznak a Stockholmban tevékenykedő Magyar Ház Közösség új vezetőségi tagjai

Bemutatkoznak a Stockholmban tevékenykedő Magyar Ház Közösség új vezetőségi tagjai

A Magyar Ház megalakulása óta otthont nyújt és összefogja a Stockholmban és környékén élő és tevékenykedő magyarságot. Dicső…
Történések a Pannónia Klub háza táján

Történések a Pannónia Klub háza táján

Az első és legfontosabb hír, amit a Pannónia Klub kapcsán meg szeretnék említeni, hogy a 2021. április 24-én…

Támogasd újságunkat!

A Híradó a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének rendszeresen megjelenő lapja.

A lap célja a Svédországban működő magyar egyesületek éltének bemutatása, a magyar nyelv és hagyományok ápolása valamint a kapcsolattartás az országban szétszórtan élő magyar olvasók között. Az újságot a tagegyesületekben tagdíjat fizető családok térítésmentesen kapják kézhez.

Annak ellenére, hogy a Híradó szerkesztősége önkéntes alapon végzi munkáját, az újság kiadásának költségei – a nyomdai költségek és a postázás – mégis jelentős anyagi terhet jelentenek a SMOSZ számára.

Kérjük, csatlakozz a Híradó Baráti Köréhez, és tagdíjad befizetésével támogasd az újság további megjelenését!

 

Éves tagsági díj családonként: 100 kr

A tagdíjat a következő számlára lehet befizetni:

Bankgiro 244-1590

Nem kapta kézhez a Híradót?

 

Kimaradt Híradó szám esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket. Szerkesztőségünknek nincs módjában az elveszett, vagy nem kézbesített példányokat pótolni.

 

Címváltozás esetén kérjük, értesítsék egyesületi elnöküket, mert ők állítják össze és küldik el a tagság frissített névsorát a SMOSZ címlista felelősének.

Free Joomla templates by L.THEME