Rácz néni

Rácz néni évtizedeken át volt a malmői piac koronázatlan királynője. Sötét ruhákba bugyolált magas, szilárd alakjával magabiztosan uralta az egész piacot a paprikás stand mögül. Haja kifogástalan választékkal feszült a fején, kontyát talán egy orkán sem bonthatta volna meg.

 Rácz nénit soha senki nem látta mosolyogni, és egyesek elnevezték a magyar Chuck Norrisnak, mivel kőkemény arckifejezését még a csernobili atomszerencsétlenség sem volt képes megrezdíteni. Terjengtek olyan mendemondák, hogy Rácz néni egy alkalommal szinte elmosolyodott, de akkor is csak majdnem, amikor a paprikás stand előtt egy arra siető vevő megcsúszván egy lerágott almacsutkán, hanyatt vágódott. Állítólag abban a pillanatban valami ismeretlen rezgés futott végig a néni szájszögletében, amit némi jóindulattal még mosolyként is el lehetett volna könyvelni. Egyetlen röpke kis pillanat volt az egész, de a szemtanúkban amolyan halleluja érzést keltett, mivelhogy bebizonyosodott, hogy Rácz néni mégsem egy földöntúli lény. Igaz, hogy ezek a szemtanúk soha nem tudtak senkit meggyőzni erről.

Bővebben: Rácz néni

Paál Sándor tűzzománc művész kiállítása Stockholmban

A Magyar Ház minden valószínűséggel, sokkal nagyobb százalékban mutat be tűzzománc művészeket a többi képzőművészeti ágazatok alkotóihoz viszonyítva - legalábbis amióta én is hozzájárulok a kiállítások szervezéséhez - mint bármely más úgymond „igazi” galéria, hogy csak olyan kiválóságok kiállításait említsem, mint a kolozsvári Nagy Enikő, a Debrecenben élő Nuridcsány Éva vagy a székelyudvarhelyi Elekes Gyula. Tagadhatatlan, hogy ebben van szerepe annak is, hogy a tűzzománc csodálatos technikája, a fém és az üveg hő hatására létrejövő frigye idestova négy évtizede annyira megigézett, hogy én magam is - ha nem is mondhatom, hogy műveltem - de mindenképpen próbálkoztam vele.

Paál Sándor a Stockholmi Magyar Házban
Fotó: Bitay Zsolt


Ennek az igézetnek tulajdonítható, hogy évek óta csodáltam a húgomnak, Sántha Jutkának egy Budapesten vásárolt tűzzománc nyakékét, mindaddig, amíg aztán kinyomoztam, hogy ki is ennek az alkotója, és a Magyar Ház Közösség vezetősége meghívta kiállítónkat a SMOSZ évi közgyűlésére, valamint a Március 15, az 1848-as forradalom és szabadságharc 167. évfordulójának megünneplésére a stockholmi Magyar Házba, március 7-én munkáit bemutatni. Eredetileg úgy terveztük, hogy a művész a tapolcai Musical Színpad színészeivel együtt végigturnézza egész Svédországot, de mivel a vidéki elszállásolásával gondok adódtak, így országos szinten csak a SMOSZ évi közgyűlésén jelenlévőknek mutatkozott be a stockholmi magyar közösségen kívül.

Bővebben: Paál Sándor tűzzománc művész kiállítása Stockholmban

Tavaszi chanson

 

Tavasz varázsa bódító

lágyan suttogó

a szél

az ég kéklő

azúrján felhő

kél

Részegítő édes bódulat,

minden virágillat

tavaszt lehel.

Az ágra rigó ül, majd elrepül

fészkére és énekel.

 

Budapest, 1967. IV. 18

Walter Viktória, Malmö

Gyermektáncház bevezetése Svédországban

A táncház olyan csoportos foglalkozás, melynek közösségformáló ereje van. Külföldön felnövő gyermekek számára kevés lehetőség nyílik megismerni a jeles napokhoz kötődő hagyományainkat, megismerkedni a magyar gyermekdalokkal, játékokkal, tánccal.

Gyermekeink számára játékos formában nyújthatunk lehetőséget ezek megismerésére a korosztályuknak megfelelően.

Tervezet

Jelenleg a svédországi magyar egyesületek tartanak gyermekfoglalkozásokat. Ezzel összekötve el lehet kezdeni a gyermektáncház bevezetését.

2015 februárjában Lundban beindult egy gyermektáncház, azonban a Stockholmig terjedő térségben nincs tudomásunk szakképzett személy kilétéről, ezért az idén őszre várható ösztöndíjasok megérkezéséig amatőr foglalkozásvezetőre számíthatunk, aki ezekre az alkalmakra autodidakta módon, továbbá az eddigi ösztöndíjasok (Berecz Kata és Komáromi Márton) együttműködését kérve készül.

Tekintettel az egyesületek anyagi helyzetére, a vállalás díjmentes, egyedül az útiköltség merül fel kiadásként.

Amennyiben sikert könyvelhetünk el, a gyermekeknek nyújtott oktatás nem maradhat amatőr kezekben, hiszen az itt felnövő generáció sorsa van a kezünkben, ezért fontos a folyamatos képzés, és további lelkes táncházvezetők felkutatása.

Bővebben: Gyermektáncház bevezetése Svédországban

Karácsonyi összeállítás

Pilinszky János: Advent

 

 

Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.

Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.

Bővebben: Karácsonyi összeállítás