Beszámoló az Őrszavak-Anyanyelvápolók Egyesületének 2008-2009 évi munkájáról

 

Egyesületünk vezetősége igyekszik az Alapszabályban meghatározott munkafeladatoknak továbbra is eleget tenni : táborok, szülők iskolája, továbbképzések, konferenciák szervezése, népszerüsítése,  résztvevők toborzása, és minden tevékenység, amely gyermekeink oktatását, fejlesztését, kultúránk, nyelvünk megtartását szolgálja.


Tompa Anna és Tóth Ilona – egyesületünk tagjai – 2008 augusztusában továbbképzésen vettek részt a győri egyetemen, amelyet a nyugaton magyart tanító pedagógusok számára  indítottak. A tanfolyam költségeit a Magyar Kulturális Minisztérium fedezte.


Magas szinvonalú, érdekes és hasznos előadásokat hallgattunk, amelyek a tárgyi ismeretszerzésen kívül bemutatták az otthoni tanítási módszereket is. Nagy hozadéka a tanfolyamnak, hogy több, Nyugat-Európában magyart tanító pedagógussal találkoztunk, s a beszélgetések, termékeny viták során egyrészt betekintést nyertünk az ő munkájukba, másrészt öleteket , tapasztalatokat osztottunk meg egymással.


Mint arról a Híradóban is beszámoltunt, 2008 szeptember 15-21 között a NYEOMSZSZ felkérésére egyesületünk házigazdája volt egy nemzetközi anyanyelvi konferenciának, amelyen  Kanada, Dél-Amerika Argentina, Ausztria, Erdély, Lengyelország, Németország, Anglia és – természetesen - Svédország képviseltette magát.

 

A konferencia résztvevõi ismertették tanítási módszereiket, de szóltak gondjaikról és sikereikrõl is. A tanácskozáson döntés született egy kétnyelvû tankönyv kidolgozásáról illetve kiadásáról.


A konferencia másik fontos eseményeként említhetjük egy internetes (online) újság beinditására hozott határozatot. Ez egy hiánypótló eszköz a magyarul oktató pedagógusok, valamint mindazon szülők, nagyszülők számára, akiket érdekel a gyermekek anyanyelvi nevelése. Az online újság, negyedévenként kerül fel a világhálóra. Tartalmaz oktatási, módszertani, nevelési tanácsokat, segítséget nyújt a szakirodalom különböző ágaiban való eligazodáshoz. A ”Kincsesláda” rovatban találhatók a néprajzi, történelmi  érdekességek, ”gyermekszáj-rovat”, stb.


A Szülők iskolája keretében, 2009 májusában vendégül láttuk dr Nanszákné Cserfalvi Ilonát, a Kölcsey Ferenc Református Főiskola tanárát, a neveléstudományok kandidátusát, aki Szeretjük-e a gyermeket? címmel tartott előadást. Az előadás után jó beszélgetés bontakozott ki a hallgatóság és az előadó között. Sajnáljuk, hogy nem voltak többen a szülők közül. Meggyőződésünk, hogy a téma – gyermekeink nevelése – több szülőt érdekel, mint ahány jelen van hasonló rendezvényeinken.


A jövőben is szeretnénk olyan előadókat meghívni, akik közérdeklődésnek örvendõ témákat tudnak bemutatni. Ezért mindenkit megkérünk, hogy akinek ötlete, javaslata van, azt jutassa el hozzánk; jó lenne ha közösen gondolkoznánk mindannyiunkat érintő döntéseink előtt. A Szülők iskolája következő rendezvényéről idejében értesítjük az egyesületeket, valamint tagtársainkat, reménykedünk, hogy sokan el tudnak majd jönni.


Ez év augusztusában, immár XIII. Alkalommal, nagy sikerrel megtartottuk magyar nyelvi táborunkat (erről külön beszámolóban emlékezünk meg).


Az ősz a számvetés, a rendszerezések ideje, amikor az idei tábor tapasztalatait igyekszünk hatékonyan beépíteni a jövő évi tábor tervezésébe.


Azon tagtársaink, akik idén résztvesznek a győri tanfolyamon, szintén az ősz folyamán számolnak be tapasztalataikról.

 

     Tompa Anna és Tóth Ildikó