Balassi Nyári Egyetem 2016

2016. febr. 11.

Pályázati felhívás magyar nyelvi és hungarológiai nyári egyetemen való részvételre

A Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében magyar állami ösztöndíjra a BALASSI NYÁRI EGYETEMEN való részvételre a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő magyar származású személyek számára 2016 nyarára.

Az ösztöndíj célja:a diaszpórában élő magyar származású, külföldi állampolgárságú fiatalok magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése. A négyhetes magyarországi tanulmányokra a Balassi Intézetben kerül sor.

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az aktív közösségi munka, valamint a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység.

Bővebben: Balassi Nyári Egyetem 2016

Nyelvtanulás Svédországban

Az idei év újság- és tévéhíreiben előkelő helyet foglalnak el az Európába frissen bevándoroltak nyelvtanulási gyakorlatáról szóló riportok. Ehhez a témához mi, Svédországban élő magyar ajkúak kétféle megközelítésből is hozzá tudunk szólni. Rovatunk első részében Boross Katalin malmői magyartanár ír rövid bemutatót arról, hogyan dolgozza fel diákjaival a „2015-ös év fája, madara, hala” című témát. A második részben közel 30 éves emlékeket idézünk tanulóéveink alatt megesett kedves történetekkel.