A svédországi anyanyelvoktatásról

Szemelvények Dr Békássy Albert lundi orvos a Magyar Liget 17. évfolyamának 73-75. számában megjelent írásából

Bevezető:A kisebbségi létből szórvány-magyarrá vált, négy gyermekes bevándorló szülő tapasztalataival vizsgálom a svédországi anyanyelvoktatást, és a nyelvünket ápoló közösségek változatos és változékony jelenségeit. A tények felsorolásán túl, véleményem megfogalmazását vitaindítónak szánom.

A határtalanná vált Európában érzelgősség nélkül megállapíthatjuk, hogy viszonylag általánosan elismert cél a határtalanítás, a többszínűség, a sokféle nyelvhasználat bátorítása, a szilárd kétnyelvűség és többnyelvűség értékeinek elismerése. Értékrendszereink hovatovább szétesnek rohanó létünkben, s az anyanyelv összetartó ereje tükörként áll minden diaszpóra-csoport előtt. A magyarság sorsáért egyharmad részben mi, külhoniak felelünk. Széchenyi István „nyelvében él a nemzet” mondata szerint a nyelv halálával meghal a nemzet.

Uniós politika a nyelvhasználatrólcímű fejezetből néhány mondat: Az Európa Parlament a múlt század 80-as éveitől kezdődően számos nyelvhasználatra vonatkozó uniós határozatot fogadott el.  Az EU 2004-es bővítése óta csak a megkülönböztetés elleni politikáról és a kisebbségek védelméről, valamint a többnyelvűségről szóló dokumentumokat jegyzett. Az Európai Unió nyelvhasználatának rendje szerint intézményeinek jelenleg 24 hivatalos és munkanyelve van, közöttük természetesen a magyar is, de a napi ügyvitel során kettőnek, az angol és a francia nyelvnek kiemelkedő jelentősége van.

Magyar tanuló az anyanyelvoktatásbanA diaszpórában fokozatosan kialakultak azok a szervezetek, amelyek tevékenysége a magyar önazonosság megtartására és erősítésére irányulnak. De számos olyan egyén él a diaszpórában, aki nem tagja ezeknek a szervezeteknek. Számukat jelentősen növelik azok, akik a közelmúltban érkeztek és folyamatosan érkeznek Magyarországról.

Svédországban az anyanyelvoktatást a szülőnek kell kezdeményezniük. Vajon élnek-e a lehetőségekkel? Mennyire ismerik az eljárást? A törvény szerint az iskolák kötelessége tájékoztatni az anyanyelvtanulás jogáról, fel kell ajánlania az oktatást. Amennyiben 5 jelentkező és alkalmas oktató is van, kezdődhet az oktatás.

Bővebben: A svédországi anyanyelvoktatásról

Meghívó

 

Custos - Magyar Nyelvápolók Egyesülete

 Magyar vagyok, s e kincset őriznem kell!"

Csak egy kék színű virág, csak ennyi a jelünk…

Értesítjük a magyarul beszélő általános iskolás és gimnazista gyermekeket, ifjakat, hogy a szokásos nyári táborunkat

július 31–augusztus 8. között tartjuk a

Hälleberga Ifjúsági Központban.

Bővebben: Meghívó

Rendhagyó magyar anyanyelvi óra a könyvtárban

A magyar anyanyelvi oktatás egyik fontos célja, hogy a gyermekekhez közelebb hozzuk az olvasás élményét, a könyvek szeretetét. Erre nyújt remek lehetőséget egy rendhagyó magyar óra keretében megszervezett közös könyvtárlátogatás.

 

Göteborg szerencsésnek mondható, mert a városban kb. 23 könyvtár (folkbibiliotek) várja az olvasókat, és az egyik könyvtárban egy lelkes magyar anyanyelvű könyvtáros népszerűsíti a könyvek titkait, és dolgozik azon szép eredménnyel, hogy egyre több és több magyar nyelvű könyvből válogathassanak a magyarul olvasni vágyók. Larsson Mária könyvtáros nagy segítségemre volt a könyvtári órák izgalmasabbá tételében.

Az újjáépített városi nagykönyvtár 2014 tavaszán nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt kibővített épülettel, jól használható terekkel. Itt találtuk meg mi is azt a helyszínt, ami remekül megfelel a rendhagyó magyar anyanyelvi foglalkozások megtartására.

Bővebben: Rendhagyó magyar anyanyelvi óra a könyvtárban