Szabolcska Mihály: A Grand Caféban

Sír a nóta, magyar nóta,
Muzsikálnak este óta
Messze, messze idegenben,
Mesebeli tündérkertben,
Egy párisi fogadóba';
- Fogadóba'!
Mennyi érzés, mennyi bánat,
Szíve van tán a nótának.
Oly szomorún sírdogálja:
Miben áll a mulatsága
Kondoroson a bojtárnak,
- A bojtárnak!
A teremnek minden lángja,
Mintha pásztortűzzé válna
- Csak itt lent a cifra lányok,
Fényes urak, asszonyságok
Nem figyelnek a nótára,
- A nótára!
Nevetgélnek, beszélgetnek,
De ők arról nem tehetnek.
- Tudja a jó Mindenható,
Mi is azon sírnivaló,
Hogy a ménes ott delelget
Valahol egy csárda mellett,
- Csárda mellett!

Anyanyelvünk magyar

Jubiláltunk. A Forradalom 60. évfordulóján még sok anyaországból jött szemtanú mesélhetett az utódoknak magáról a forradalomról, az azt követő megtorlásról, a menekülésről, új hazába érkezésről, beilleszkedésről és az azóta eltelt szorgos hétköznapokról. A Haza elcsatolt, elrablott részeiből Svédországba származottak a Forradalomnak otthonukat, az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki részeket érintő hatásáról.

Jómagam és sokan, akik velem egy időben érkeztek Svédországba, immár 30 éve, ezt az évfordulót is megünnepelhetjük. Talán nem jó az ünnep szót használni, találóbb, ha megemlékezést mondok. Az itt letelepedettek zöme megnyugvást, biztonságot és tisztességes megélhetést nyert. Köszönjük. Nem egyformán alakult a sorsunk, ez természetes, hiszen nem egyforma felkészültséggel, tehetséggel és hozzáállással rendelkezünk. Egyben viszont egyek vagyunk. Magyar az anyanyelvünk, ismerjük és érezzük a magyar zenét, és álmainkban vissza-vissza köszön a Haza.